Det börjar sakta men säkert närma sig vår med ljusare dagar där solen tittar fram under allt längre sessioner och där fåglarnas sång lovar både varmare och gladare tider. Att jag konstaterar dessa fakta kan bero på att miljön jag befinner mig i gör mig på gott humör eller på det ansvar jag till en viss del känner för att sprida positiv och god energi under – och efter – dessa märkliga och mörka tider.

En av grundpelarna inom Lean handlar om att arbeta systematiskt med syfte att över tid skapa skalfördelar genom ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. Jag anser att just detta är en av de svagaste länkarna inom samhällsbyggnadssektorn, men precis som inledningen tänkte jag att istället för att likt en domedagsprofet påpeka allt dåligt som vi gör sprida lite god energi genom att ägna några rader till att hylla ett gott exempel.

Jag tänker på JM och Johan Skoglund som suttit på företagets VD-post i 18 år. Jag läste någonstans att snittet för en börs-VD ligger runt fyra-fem år, vilket gör både Johan Skoglund unik som individ liksom JM som organisation. JM är ett av få bolag inom samhällsbyggnad som satsat fullt ut på standardisering, minimering av slöserier, kategoriinköp och numera även på ett eget logistikföretag. Antalet redovisningar med dåliga siffror är lätträknade under dessa 18 år. Tror ni att det kan finnas en koppling mellan dessa faktorer? Det tror jag. Långsiktigt arbete kommer alltid att vinna i längden.