I min värld av forskning och undervisning finns jag under avdelningen Byggproduktion i V-huset på Lunds tekniska högskola. Kärt barn har många namn vid olika högskolor och universitet, men på engelska har vi, Chalmers, KTH och Luleå tekniska universitet kommit överens om att kalla det för Construction Management. Det passar in på mitt engagemang i Lean Forum Byggs styrelse, dit jag nominerades av tidigare ledamoten Anders Wenström från Linköpings universitet som tryckte på vikten av den akademiska kopplingen.

Med några månader under bältet ångrar jag inte mitt uppdrag. Förutom ett fantastiskt kontaktnät – jag har redan anlitat föreläsare från både Ramirent och JM genom föreningen – så ger det möjlighet att lyfta och driva branschrelaterade frågor. Jag har själv varit försiktigt negativ till hur Lean i byggbranschen för 10-15 år sedan helt fokuserade på hur dåligt allt var. Det har blivit bättre med åren men vi borde först och främst fokusera på sådant vi gör bra för att sedan titta på vad vi kan göra bättre. Givetvis finns det mycket dåligt, men förändringsarbetet leder inte framåt om vi inte vet vad som är bra.

Mycket av min forskning handlar om beställarfrågor, senast upphandlingar. Vi måste ställa krav också på leverantörer och konsulter om vi inte vill fastna i endast produktionsmässig utveckling och effektivitet, det förbättrar knappast hela processen. Det måste till en samverkan mellan beställare, konsulter och entreprenörer, eftersom det är en förutsättning om vi vill uppnå verklig förbättring och inte bara förändring för förändringens skull.

Ett problem för branschen är dels att det tar lång tid innan något händer, dels att vi är dåliga på att kommunicera när väl något händer. Under 2020 satt jag med i referensgruppen för Typhusutredningen vilket var givande och bra, mycket av frågeställningarna går igen i det vi talar om inom Lean Forum Bygg: Bygga enklare och billigare för målgruppen, mycket fokus på bostadsbyggandet. När jag tittade på direktiven och utredningens förutsättningar så slog det mig hur lika de var frågeställningarna som togs upp för 20 år sedan. Har vi inte kommit vidare? Jo, visst har vi det, men det syns inte tydligt nog.

Jag ser genast två aspekter kring detta. För det första ska vi se till så att byggbranschen förbättrar sitt rykte, den har ett oförtjänt dåligt sådant. Visst gör vi saker som inte är bra, men vi måste börja lyfta sådant som är riktigt bra – sådant finns ockaså. För det andra en något självkritisk titt på min egen verksamhet. Det drivs många forskningsprojekt kring byggeffektivitet och nya produktionsmetoder med koppling till nyheter inom både teknik och processer, men vi har ibland svårt att få ut resultaten till industrin. Det är viktigt att vi redan i utbildningen implementerar detta så att de nya ingenjörerna kan kombinera det nya tänket med den erfarenhet som finns hos deras äldre kollegor.

Ofta efterfrågar byggindustrin lösningar på vissa problem där det redan finns befintlig forskning. Här skulle Lean Forum Bygg kunna utgöra en bättre koppling mellan näringsliv och akademi. Av bland annat den anledningen är det viktigt också med akademisk representation i vår styrelse. Här har vi i alla fall kommit en bra bit på vägen – idag är både Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet representerade i styrelsen.