Vi går mot ljusare tider, både vad gäller väderlek och rådande pandemi. Vaccineringen börjar ta fart till glädje för alla och på många olika sätt runtom i landet; nära och kära kan återses, verksamheter kan rädda livhanken. Det är långt kvar men någonstans i horisonten skymtar det ”nya normala” …

Hur kommer företagandet att se ut efter corona? Jag tror att vi kommer att se fler affärsmodeller efter de nya aspekter och tankebanor som väckts av corona. På många sätt har nog utvecklingen av våra kärnfrågor accelererats av pandemin. Fler företag kommer exempelvis att lägga större vikt vid hållbart resande.

En annan stor fråga kommer sannolikt att handla om resurseffektivitet i produktionen. Vi såg under en period 2020 en sättning på marknaden med sjunkande bostadspriser och en ökad försiktighet hos slutkunden/köparen. Om inte kostnadsmassan följer samma utveckling blir sådana sättningar problematiska. Allt detta har förmodligen aktualiserats av pandemin. Om jag får sia så kommer fler företag att förbereda sig för en minimerad kostnadsmassa över tid, detta genom ett långsiktigt utvecklingsarbete.

I Lean Forum Byggs styrelse har vi i skrivande stund utvärderat Årets Lean-byggare. Vi har sett flera mycket spännande initiativ, vissa med en tydlig adressering till Lean, andra med mer subtil koppling. Alldeles oavsett tydlighetsgrad så fokuseras satsningarna mot samma målbild: Att skapa mer samhällsbyggande för pengarna – och det är verkligen att gå mot ljusare tider!