Bygglyftet … Äntligen är vi på gång med att adressera en gemensam utvecklingssatsning för byggsektorns produktion med Byggföretagen!

Vi tänker oss startfältet i Vasaloppet. Längst bak har vi det entusiastiska blåbärsledet, en blandning av glada amatörer som är precis där de vill vara och ett antal mer ambitiösa åkare som gärna hade sett sig längre fram, kanske ända uppe i elitledet. Det är för dem som vi nu skapar utvecklingsprogrammet Bygglyftet som stöd för deras resa genom fältet. Som alla förstår är det en förflyttning som kräver rätt teknik, rätt utrustning och rätt coachning, men framförallt krävs det egen träning. Mängder av egen träning.

Med Bygglyftet kan vi erbjuda rätt förutsättningar för den som verkligen vill förflytta sig. Vi tar fram ett tränings- och utvecklingsprogram som stöd för en genomgripande förändring som utgår från byggföretagens behov, förutsättningar och utmaningar. Vi kommer att utgå från beprövade metoder och verktyg och kroka arm med flera andra aktörer både inom men även utanför byggsektorn.

Den tilltänkta målgruppens inspel, framförallt i den inledande fasen av Bygglyftet, är givetvis ovärderlig. Det spelar ingen roll hur bra förutsättningar vi skapar om intresset inte finns, det är ingen idé att erbjuda träningsprogram om inga träningsintresserade vill delta. Vi vill identifiera de som vill träna inför en häftig resa och samtidigt låta dem påverka hur upplägget ska se ut så att det möter deras förutsättningar och önskemål. Är du en av de som vill vara med? Kontakta mig i så fall!

Vi kommer att adressera digitalisering och hållbarhet inom byggproduktionen, det är en förutsättning inför denna satsning som Byggföretagen gör. Jag jobbar tillsammans med en ”gammal” parhäst sedan länge, Lotta Wibeck, som i sitt arbete fokuserar på digitalisering. I kombination med mina fördjupningsområden täcker vi de områden som motiverat Byggföretagen att söka projektfinansiering och utse mig till projektledare.

Det är med kittlande förtjusning vi nu står inför godkänd finansiering från SBUF och utmanande projektledarskap från Byggföretagen, det är nu vi ska verkställa alla goda idéer. Med digitalisering och hållbar verksamhetsutveckling sätter vi fokus på värdeskapandet där det verkliga värdet skapas: I produktionen. Äntligen är vi på väg mot en ökad samverkan för att skapa nytta och mervärde för både samhälle och det enskilda företaget – nu kör vi!