Det högsta trädet i världen växer i Kalifornien. Det är en Sekvoja på 115,56 meter och den är cirka 600 år gammal. Det högsta trädet i Sverige växer i Omberg, det är en Silvergran på 49 meter och den är cirka 150 år. Det högsta trähuset i världen just nu är Mjöstornet i Norge på 85 meter. Det högsta trähuset i Sverige blir i höst Skellefteå kulturhus och hotell på 80 meter.

Det är uppenbart att stora och höga trähusbyggnader blir allt fler och att trähusbyggandet har en stor potential. Trähusen kan bli ännu högre än idag med korrekt teknisk utformning och hålla väldigt länge. Historiskt har det funnits vissa risker med större och högre trähus, framförallt brand men även fuktproblem. Det går att bemästra idag. Klimatfrågan är också en viktig drivkraft, mycket talar för att trä minskar byggets klimatavtryck jämfört med andra byggmaterial. Detta särskilt om trävirket hämtas lokalt.

När det byggs med trä har det visat sig att ett Lean-tänkande är extra viktigt. Flödet och logistiken på arbetsplatsen ska tänkas igenom ordentligt så att leveranser kommer Just-in-Time och att lagring undviks i så stor utsträckning som möjligt. Trä kan vara känsligt för fukt och vissa delar behöver skyddas innan de har monterats. Trä är även väldigt bra att förtillverka i volymer eller som platta paket (vilket exempelvis Ikea tydligt har visat). Att arbeta med trä uppfattas ofta också mer positivt, det ger en bättre arbetsmiljö relativt andra byggmaterial. Det är till exempel inte så mycket störande bilningar eller håltagningar som i betong.

Det finns utrymme för en hel del innovation och utveckling inom trähusbyggandet och en hel del kvar att lära. En del kunskaper går att få tag på genom att se hur det byggdes förr med trä, till exempel bärande massiva plankväggar i 30-tals villor och bjälklag i tidigt 1900-tals byggande. Genom att använda erfarenheterna från gammal kunskap, kombinera dessa med ny kunskap och inkludera Lean i denna utveckling så har vi en trähusvinnare!