Med tanke på byggsektorn och deras traditionella Lean-perspektiv så vore det önskvärt med ett bredare sådant, vi behöver inte alltid börja i det lilla utan kan också tänka och agera på en högre, strategisk nivå. På iTid arbetar jag just nu med ett projekt med Frälsningsarmén och deras vision och principer, där vi till exempel hjälper dem att bryta ner sin femårsplan i konkreta mål och arbetssätt för att nå målet. De arbetar från ett övergripande fokus och konkretiserar med hjälp av daglig styrning, förbättringsarbete, uppföljningar – ett bra steg bort från exempelvis 5S och verktygstänk.

Det gäller att inte fastna i verktygen, det finns ingenting som hindrar att vi ser det större perspektivet. Det finns sätt att arbeta utan på att gå in på rena flödesmetoder, där processen fortfarande går att genomlysa och förbättra med hjälp av framtida läge, utmaningar, hinder, samt mer ”administrativa” verktyg för att ta sig framåt.

Det är lite samma sak på universiteten, i den världen tänker de inte heller alltid så. Utan verktygstänk går det ändå att se strukturen, bryta ner, följa upp. På mitt tidigare arbete på avdelningen för Träbyggnad på LTU använde vi exempelvis daglig styrning när vi följde upp flödet av skrivande av vetenskapliga artiklar, avhandling, exjobb och undervisning. Allt enligt ett klassiskt Lean-tänk, men med fokus på huvud- och stödprocesser, intressenter, värdeskapande och icke värdeskapande arbete – vilket skulle fungera på vilken universitetsavdelning eller byggföretag som helst.