En fördel med att jobba som konsult på AFRY inom Supply Chain är att jag får möta så många olika branscher. Mycket rör produktions- och tillverkningsvärlden även om jag mestadels arbetar inom bygg. Det är alltid intressant med jämförelser mellan olika branscher och vad jag känner nu är att det händer mycket i byggsektorn. Vi står inför lite större kliv inom logistik och effektivitet, påeldat av branschens digitalisering. Det gäller bara att se helheten och samordna för både effektiva och hållbara flöden.

Detta är frågeställningar jag dagligen jobbar med i mitt arbete med att stötta kommuner och regioner. Just nu har vi ett stort projekt i Umeå där regionen bygger ut Norrlands universitetssjukhus. Det är ont om plats och högsta prioritet är att inte störa sjukhusverksamheten. Det är viktigt att få till ett flöde med rätt person på rätt plats för att få rätt material i rätt tid. Effektivitet och hållbarhet handlar om att i sann Lean-anda nyttja resurserna på rätt sätt, fördela och planera Supply Chain för effektivitet även i det logistiska flödet.

Alltfler städer och kommuner ser nu över sin roll inom bygglogistiken. De känner att de vill ta sitt ansvar för en hållbar logistik, miljövänligt effektiv och hållbar. I dagarna genomförde vi faktiskt ett webbinarium kring just detta. Byggtransporterna står för en relativt stor del i en kommun och det är ett gott tecken att de inser att de måste bidra på bästa sätt. Med tankarna kring hållbarhet kommer också tankarna kring återbruk bubblande, där alltfler byggprojekt fokuserar på returflödet. Detta kopplar också till kommunernas hållbarhetstänk.

Det knyter dessutom an till det jag främst brinner för just nu, att vi måste börja tänka på samarbetet genom hela vår Supply Chain. Idag finns det flera varianter på bra verktyg, det gäller bara att vi lär oss dra nytta av alla bra funktioner till stöd för effektivitet i flödet. Även här kommer hållbarheten in där siffror visar att om vi kan samordna bättre mellan byggföretag och projekt inom ett givet område så går det att radikalt minska antalet transporter, kanske upp till 60 procent.