Juni månad är här och pandemins grepp om samhällets hals börjar lätta något. Samhällsbyggandet i stort upplevs till viss del ha flutit på som vanligt under pandemin, där projekten sysselsatt både resurser och samhälle. En stor eloge till alla duktiga aktörer runt om i landet som bidrar till samhällets utveckling även i tuffa tider.

Mitt i detta slås jag dock av känslan att pandemin lamslagit i princip allt utvecklingsarbete i en redan eftersatt bransch gällande kvalitet och produktivitet. Visst, seminarier och samtal har avlöst varandra med en frenesi sällan skådad, men har samtalen ersatt handlandet och agerandet?

Jag upplever i mitt dagliga arbete att fokus på kortsiktiga resultat har – med full förståelse för bolagens överlevnad – hamnat högt upp på dagordningen. Samtidigt ser jag en väldigt stor risk att ett alltför kortsiktigt och reaktivt agerande till utvecklingsinsatser även kommer kvarstå vid utgången av pandemin. Ska vi komma ur startblocken när pandemin släpper greppet är det hög tid att nu planera för detta. Då menar jag inte att kick-starta för att sedan kraschlanda, det jag menar är planera, planera och planera för att effektivt genomföra nödvändiga åtgärder som möter det nya normaltillståndet efter pandemin. De som gör detta är också de som kommer att lyckas bäst imorgon.

Parallellerna med Toyota och efterkrigstiden är tydliga och det vore nästan tjänstefel att inte använda de lärdomar från den resan de gjorde, och fortfarande gör. Jag ser ingen naturlag som hindrar samhällsbyggandets aktörer att producera en slutprodukt som håller hög kvalitet men samtidigt är kostnadseffektiv. Därför rekommenderar skarpt varje ledningsgrupp i samhällsbyggandet att läsa och reflektera kring de 7 goda vanorna av Stephen Covey. Stanna gärna upp en längre stund kring de berömda cirklarna och fundera på vilket sida du och din organisation står på; den som vänder sig inåt på det som kan påverkas eller den som hittar problemen i sin omgivning.

I styrelsen har jag förmånen att projektleda arbetet med Årets Lean-byggare 2021 och de finalister vi gemensamt lyft fram visar alla prov på ledarskap, processer, arbetssätt och strategier som kan hantera en pandemi som ett problem som kan hanteras, lösas och övervinnas genom systematiskt förbättringsarbete. Om inte annat är min övertygelse att de har en utstakad karta och riktning att orientera sig med för att klara av morgondagens utmaningar. Detta med fullt fokus på sina egna inflytandecirklar. Grattis K-fastigheter, JM Logistik och mod:group till era finalplatser.

Jag vill tro och hoppas att branschens innovativa och kreativa aktörer kan och vill använda pandemin som en möjlighet i stället för ett bortkastat år. För möjligheterna är stora att rita om kartan för en hel industri och utrymmet för nyskapande metoder och verktyg för ett hållbart samhällsbyggande är enormt, om vi bara planerar för det. Gör vi det tror jag vi äntligen kan säga:

Nu vänder det!