Lean sägs ofta vara ett långsiktigt och systematiskt arbete där företag år för år utvecklar sig inom Lean och uppnår allt bättre resultat inom en mängd områden. Vi hör ofta om företag som började implementeringen på 90- eller tidligt 2000-tal och fortfarande jobbar aktivt med Lean i sin verksamhet. Företagen blir fascinerade av de snabba förbättringarna i början av Lean-resan och de motiveras av att utveckla och förbättra arbetssätten med Lean och uppnår resultat som de inte trodde var möjligt.

I början av denna vecka blev jag påmind om detta faktum. Jag deltog på ett riktigt bra webinar i regi av SIQ med titeln ”Konsten att lyckas med sitt Lean-arbete”. Föreläsare var Christer Osterman från Scania som berättade om Scanias Lean-resa över de senaste 30 åren och Scanias Produktionssystem. Christer presenterade även resultat från egen forskning och betonade bland annat att Lean på många sätt handlar om att lösa problem i verksamheten och lära av dessa och sätta lösningen i system.

Under 2005 ledde jag arbetet inom NorDan med att utveckla NorDan Produktionsystem (NDPS) som Produktionsdirektör i bolaget. Vi använde Toyota Produktionssystem och Scania Produktionssystem som best-practice och lanserade vårt eget NDPS 2006. Sedan dess har alla NorDans 12 fabriker anammat Lean och arbetat systematiskt med att tillämpa Lean-principer och uppnå förbättringar genom NDPS. De har börjat vi olika tidpunktter och har uppnått olika mognadsgrad, men det sammanlagda Lean-arbetet inom NorDan, mognaden i fabrikerna och resultaten vi uppnått är fantastiska. Vi har även integrerat kvalitet och miljö på ett mycket bra sätt i NDPS och använder teamorganisationg och Kaizen som vårt förbättringsarbete. 2019 blev NorDan AB Årets Lean-byggare i Sverige, ett oerhört fint erkännande som också gav inspiration. På bilden ses jag, fabrikschef Cecilia Hedblad Sjölin, arbetsledare Fredrik Karlström och GS-ordföranden Johan Lisedahl med diplomet för Årets Lean-byggare.

Visst finns det företag som inte lyckas med sin Lean-resa, och visst finns det också utmaningar och motgång i arbete med Lean. Det finns också exempel på detta inom NorDan. Vi har dock inte gett upp och vi har tagit lärdom av utmaningar och motgångar, samtidigt som fabrikerna har lärt av varandra på ett inspirerande sätt.

Jag tycker det är mycket bra att vi i svensk byggbransch har Lean Forum Bygg. Det är en styrka att så många jobbar med Lean för att reducera slöseri. Samtidigt skulle jag önska att fler företag blev medlemar i Lean Forum Bygg, till exempel skulle jag mycket gärna vilja se fler hustillverkare bland medlemsföretagen. Dessa är stora aktörer i svensk byggbransch och har flyttat det värdeskapande från byggplats till fabrik med mer stabila processer och tydliga flöden. Det ligger mycket Lean-tänk i hur hustillverkarna har organiserat sin verksamhet.