Redan i april/maj diskuterade vi möjligheten kring digitala visualiseringstavlor här på Lindbäcks Bygg. Nu har vi tagit fram en sådan för att följa projekteringsprocessen, en digital planering. Vi har identifierat närmare ett 100-tal leveranser som vi brutit ner med ”lappar” som kan flyttas vid daglig styrning när flödet planeras om, samtidigt som vi rör oss framåt på daglig basis.

Visuell planering blir allt populärare, både inom projektering och produktion, även om de flesta än så länge använder postit-lappar. Att nu ha det i digitalt format är en positiv utveckling som även är bra för erfarenhetsåterföringen, då vi på ett enkelt sätt kan följa processen i efterhand. Vi på Lean Forum Bygg har även genomfört ett seminarium kring Last Planner® där vår tidigare ordförande Kajsa Simu beskrev planeringsmetoden. Dessutom berättade en projektledare från ett infrastrukturprojekt om hur det fungerar i det dagliga arbetet, vilket var extra kul då det ofta fokuseras på husbyggande.

Last Planner® är idag allmänt spridd med många utbildade i metodiken och många som vill utbilda sig, så vi ser en verklig efterfrågan. Spännande att Lean Forum Bygg ligger helt rätt i tiden och på detta sätt kan knyta samman olika nyckelkompetenser!