Jag brukar följa det amerikanska företaget DPR Construction, väldigt framstående inom Lean Construction. De har introducerat ett koncept som verkligen handlar om ”Go To Gemba”, begreppet inom Lean som handlar om att gå dit där det händer: ”DPR Project Engineers Learn the Meaning of Self-Perform Work”.

För deras ingenjörer, som är vana vid att leda stora projekt, arrangerades en dag på en byggplats där de själva fick arbeta med att gjuta. 60 ingenjörer fick praktiskt göra det de projekterar, allt för att förstå det de faktiskt leder. Denna ”Company Day” är oerhört uppskattad från alla håll där medarbetare lyfts fram och team-känslan byggs upp. Ingenjörerna får en närmare förståelse kring arbetsmiljö och logistik och möjligheter till effektivisering.

Det är kul att läsa om ett företag som aktivt genomför saker som dessa och som dessutom skapar publicitet runt det och använder det i sin kommunikation – det finns säkerligen en anledning till att DPR 2014 var bland de topp tio populäraste företagen att arbeta för. Det är uppskattat bland medarbetarna och ger samtidigt god publicitet, en positiv spiral. Jag tror nog att sådant kan förekomma i Sverige också, nu väntar jag bara på att få se några svenska exempel!