På Veidekke tror vi att involverande krafter ger kollektiv intelligens. Genom det involverande arbetssättet kan vi dra nytta av allas kunskap, vilket leder till en stark och ständigt utvecklande värdekedja. Arbetssättet omfattar bland annat ett antal möten – startmöten, ICE-möten, involveringsmöten i produktion och planering samt uppföljningsmöten – som möjliggör för alla att bidra till den gemensamma kunskapsbanken.

Det i sin tur leder till ett ökat engagemang som i ett nästa steg leder till ökad kreativitet – vilket är ytterligare ett sätt att dra nytta av potentialen hos den enskilda individen. Hela kedjan leder till en kollektiv intelligens; att inte dra nytta av allas kunskap leder däremot till ett enormt slöseri.