Jag ser fram emot ett nytt verksamhetsår som aktiv i Lean Forum Byggs styrelse. Föregående verksamhetsår kröntes av ett årsmöte med intressanta presentationer och konfigurerandet av en ny styrelse, med några nya kompetenser, samt ett boksläpp. Årsmötet kunde i övrigt konstatera att verksamheten ”tuffar på” enligt plan.

Det var ett ganska tydligt budskap som både Janni Tjell (NCC/Chalmers) samt Cecilia Hedblad och Jörgen Olsson (NorDan, Kvillforsfabriken) gav i sina presentationer under årsmötet. Janni Tjell berättade om NCCs arbete med att implementera Lean i designprocessen och deras fokus på det som är ”under ytan”, kultur och värderingar, och hur viktigt det är att få de bitarna på plats.

På liknande sätt gav vinnarna av Årets Lean-byggare, NorDan (Kvillforsfabriken) sin bild av hur de började sin resa och vart de nått så långt. De fokuserad på att förbättra processen med existerande maskinpark med stor framgång. För att citera presentatörerna: ”Det behöver inte kosta mycket pengar i investering av nya maskiner, man kommer långt med att utveckla sin personal”. Presentatörerna berättade också att det utbröt jubel i fabriken när nyheten om priset som Årets Lean-byggare nådde dem. Det kanske ska ses som en fingervisning om att priset har betydelse och motiverar utveckling?!

Boksläppet i år gällde Loggboken med ett urval av verksamhetsårets loggar från styrelsemedlemmarna. Kanske blir det en kioskvältare, eller möjligen en bok att ha vid sängkanten när man känner ett behov av att fylla på med Lean-betraktelser.

Vikten av utbildning och ett ständigt lärande är ett återkommande ämne för alla Lean-intresserade. Det knyter an såväl till den egna kompetensutvecklingen som till grundprincipen inom Lean att den som kan delar med sig av kunskapen.

Inom Produktionslyftet har de farmgångsrikt arbetat med cirka 240 företag, där en framgångsfaktor är att de deltagande företagen ska skicka minst två deltagare på kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Den kursen är framtagen av Chalmers Professional Education och främst riktad mot tillverkande industri, men de har en motsvarande kurs för byggbranschen.

Kursen Lean för bygg och anläggning, också på 7,5 högskolepoäng, bygger även den på fem träffar à två dagar med mellanliggande ”hemläxor”. Bland föreläsarna i Lean för bygg och anläggning återfinner vi bland andra Janni Tjell från NCC som också medverkade vid Lean Forum Byggs årsmöte. Även vår styrelseledamot Helena Lidelöw föreläser i kursen och dessutom ingår ett studiebesök hos Lindbäcks Bygg, där Helena är konstruktionschef.

Nästa kursstart för Lean för bygg och anläggning är den 4 september och kursen är öppen nu. Mer information och anmälan hittar du här!

Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka i Lean Forum Bygg och styrelsearbetet. Jag har saknat de återkommande mötena med andra som driver – och inspireras av att driva – förändringsprocesser, som aktivt deltar i förändringsarbetet. Det är dock inte så att jag kommer tillbaka i tron att ingenting har hänt, även om de övriga i styrelsen kanske tycker att det är business-as-usual.

Vi som arbetar med förändringsarbete ”lider” ofta av att förändringar sker så långsamt. Att då som jag få möjlighet att kliva av och sedan komma tillbaka gör att jag ser alla förändringar med nya ögon. Inkrementell förändring är lätt att missa men det sker mycket över tid. Vi överskattar ofta vad som kan göras på kort tid, men underskattar det som sker över längre perioder.

Det kopplar till dagens presskonferens på Gröna Lund med projektet Uppkopplad byggplats. Projektet arbetar för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. Vi tror ofta att det är de stora stegen som leder till de största förändringarna, vilket ibland gör det tungt för oss som leder förändringsarbetet. Det är lätt att bli hemmablind och inte se de ständiga förbättringarna. Digitalisering representerar i och för sig en stor förändring, men kanske också mer än någonsin kräver den de små stegens eftertänksamhet.

Oavsett så kännst det otroligt positivt att vara tillbaka i ett sammanhang där det hänt så mycket under min mer perifiera roll i Lean Forum Bygg – allt tack vare alla fantastiska människor i och runt föreningen. Nu ser jag fram emot att få träffa så många av er som möjligt!

Jag återknyter till årsmötet och de föreläsningar som vi hade lyckan att få ta del av. Dels var ju min kollega Janni Tjell från NCC på plats med en lite annorlunda Lean-föreläsning som jag tror var mycket uppskattad. Hon betonade att det handlar mindre om metoder och betydligt mer om mindset när vi talar om det förändringsarbete som hon leder. Det handlar om beteendeförändringar och tankar – det är först när detta är på plats som själva metoderna för förändring kan användas och fungerar. Janni är också en av föreläsarna i Chalmers Professionals kurs ”Lean för bygg och anläggning” så det är extra intressant när en expert på metoder förklarar att det faktiskt inte är där som knuten ligger.

Sedan var det dags för Cecilia Hedblad Sjölin från Årets Lean-byggare NorDan att berätta om deras Kvillsforsfabrik och de omdaningar som skett där. Deras attack mot slöserier kopplade även till Jannis föreläsning kring mindset där Cecilia och hennes kollega Jörgen Olsson berättade att visst, de hade en fabrik med buffertar och mellanlager, vilket de naturligtvis kände till. Själva förändringen skedde dock inte utifrån den vetskapen utan i att deras teamledare omfamnade en förändring och aktivt drev frågan utifrån sitt eget engagemang. Det är alltid människor som gör och driver arbetet, det går inte att tala om vad som ska ske utifrån något recept. Det är hjärta, passion och vilja som krävs.

Vi avslutade årsmötet med releasen av boken ”Lean Forum Byggs Loggbok 2017-18”, vilket blev en riktig – om än något oväntad – succé. Hela lådan av böcker som vi hade med oss tog slut! Oroa dig inte dock, vi har ett gäng kvar på lager som går att beställa via hemsidan. Kul att boken blev så pass uppskattad eftersom det ger förutsättningar för en uppföljning. Underlag saknas inte och loggarna här på hemsidan blir i mina ögon bara bättre. Något att se fram emot!

Så har det åter genomförts ett årsmöte med Lean Forum Bygg. Mötet genomfördes den 14 maj med 25 deltagare från styrelse, partnerföretag och akademi/Chalmers under ledning av föreningens majordförande Anders Vennström från Trafikverket. Anders kunde meddela att Cecilia Johannison (Framtiden Byggutveckling) och John Hedblad (BoKlok) lämnar styrelsen och vi tackar båda två för fina insatser och bra diskussioner! Två ”nya” ledamöter valdes in; dels vår tidigare ordförande och styrelsemedlem Kajsa Simu (NCC/LTU), och dels Pia Saveborn från Ikano. Vi hälsar dem varmt välkomna och ser fram emot det kommande samarbetet!

Årsmötet bjöd även på en presentation av Janni Tjell från NCC som beskrev hur NCC har rullat ut Lean på bredden i organisationen, bland annat genom en omfattande satsning på utbildning. ”Det handlar inte om att göra snabba ryck utan om att göra rätt från början och att få med alla i förändringsarbetet.” De har infört ett nytt KPI-system som skapar incitament för Lean-arbete och har även börjat att arbeta med konceptet ”projektstudio”, en metodik för samprojektering.

Årets Lean-byggare NorDan representerades av Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef i Kvillsfors, och Jörgen Olsson, kvalitets- och miljöansvarig på Nordan-koncernen, som bland annat beskrev hur de har lyckats minska ledtiderna i Kvillsforsfabriken från 25 till 12 dagar och nu arbetar för att komma ner på fem dagar. Ledtidsprojektet blev ett startskott på förbättringsarbetet som nu bedrivs inom varje team där även ständiga förbättringar är en del av vardagen. Det var inspirerande att höra hur de arbetar tillsammans på koncernnivå där de olika fabrikerna sporrar och hjälper varandra och där de dokumenterar sina framgångar med en intern Lean-certifiering. Vi arbetar nu med att försöka kunna erbjuda ett studiebesök vid fabriken i Kvillsfors, något vi får återkomma till.

Vid årsmötets avslutande mingel släpptes även Lean Forum Byggs ”Loggbok” som nu kan beställas via hemsidan. Beställ ditt eget exemplar här!

Här om dagen fick jag upp ögonen för ett intressant flödeseffektivitetsprojekt. Att satsa på flödeseffektivitet är en grundbult inom Lean och det brukar alltid löna sig. Projektet jag tänker på är den nya Sidenvägen, världens just nu största infrastrukturprojekt. Det rör sig om en satsning i biljonklassen och handlar egentligen inte om en utan flera olika Sidenvägar tvärs igenom Asien.

Projektet finansieras med bidrag och lån från Kina samt investeringar från de berörda länderna. Kritikerna av den nya Sidenvägs varnar för korruption, huvudlösa projekt och att Kina kommer att använda sig av sina investeringar för att få ett ökat inflytande över de länder där investeringarna gjorts. Det står helt klart att satsningen kommer att påverka många på många olika sätt.

En intressant satsning är till exempel den på tågfrakt genom hela Asien. Med tågfrakt kan godset komma fram på 20 istället för 60 dagar, vilket är motsvarande tid det tar med båt. Att få till flödeseffektiva tågresor och frakttransporter är något som är högaktuellt också i Sverige och Europa. Ett annat spännande projekt är Elon Musks hyperloop, för närvarande dock i första stadiet ”loop”.

Om de här projekten lyckas kommer det att innebära stora tidsbesparingar för bpåde varu- och persontransporter. De kommer förhoppningsvis även att alstra såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. Det finns mycket att tjäna på att tänka Lean.

I de sydliga delarna av Sverige pågår ett mycket spännande initiativ. Det är flera duktiga och modiga aktörer som gått samman i en stor satsning som egentligen vill åstadskomma något fullt logiskt, nämligen att göra något åt bostadsbristen i Malmö. Här handlar det om att återta fokus på slutkunden, något vi i branschen ibland har en förmåga att glömma.

Med det menar jag att det idag byggs ganska mycket bostäder som ”Svensson” inte har råd med. Därför har sex aktörer med Hyresgästföreningen i spetsen gått samman för att göra något konkret åt saken. Målet är att producera 1000 bostäder med ”bakvänd” prissättning, där de utgår från vad en ensamstående/ungdom/låginkomsttagare klarar av att betala och utifrån det anpassar produkten.

Vi har tidigare sett liknande initiav hos exempelvis BoKlok och tankegångarna kan härledas ända tillbaka till Toyota – en verkligt spännande satsning i sann Lean-anda med tydligt fokus på slutkunden!

I och med det kommande årsmötet så sluts cirkeln för mitt andra år som styrelsemedlem i Lean Forum Bygg. Detta verksamhetsår har inneburit många intressanta aktiviteter och händelser. Jag har fått delta i att utse en vinnare i examensarbete och Årets Lean-byggare samt arrangerat och deltagit i seminarier som lyfter fram nyttan men också utmaningarna att implementera Lean-tänkade i byggbranschen. Dessutom har jag fått äran att medverka i vår nya bok – Lean Forum Byggs Loggbok – som släpps vid årsmötet.

Nu ser jag fram emot ännu ett år i och med årsmötet i maj och försöker spana in i framtiden vad nästa verksamhetsår kan ha att komma med. Kanske kommer vi att se fler byggföretag som sneglar åt möjligheterna att effektivisera sin verksamhet genom att implementera Lean-tänk i sin verksamhet, eller kanske fler nya aktörer som träder in på marknaden som har sin grund i industriellt tänkande. Det enda vi kan vara säkra på dock är att det inte blir som igår, att vi inte kan arbeta som vi alltid har gjort.

I projekt Ostlänken funderar vi ständigt på hur vi som beställare kan ge bättre förutsättningar åt leverantörerna att arbeta mer effektivt. Hur långt ska vi gå i kravställandet och beskrivandet av slutprodukten för att inte låsa möjligheten till innovation, samtidigt som vi får en anläggning som vi är säkra på går att förvalta på ett bra sätt? Trafikverket har lång erfarenhet av att förvalta anläggningarna och den erfarenheten ska vi inte tappa bort.

Så är det dags för Lean Forum Byggs årsmöte som arrangeras den 14 maj på Lindholmen i Göteborg. Här kommer vi bland andra att få lyssna till Cecilia Hedblad Sjölin från NorDan i Kvillsfors, Årets Lean-byggare. NorDan, som är underleverantör i byggbranschen av främst fönster, fick priset vid galan Årets Bygge. De arbetar väldigt systematiskt med Lean i sin tillverkning med ett gott stöd från sina norska ägare. De blev mycket glada över utmärkelsen – jag var själv på plats – och det ska bli riktigt kul att höra deras berättelse kring vad det är som gjort att det gått så bra.

På årsmötet kommer vi också att få träffa och inspireras av Janni Tjell från NCC. Janni har jobbat länge med Lean och Lean Construction och undervisar även i Chalmers Professional Educations kurs Lean för bygg och anläggning på 7,5 högskolepoäng; den ges för övrigt i höst, så här finns alla möjligheter till lite försmak. Janni har också arbetat länge med NCCs projektstudio som är deras verktyg för att implementera Lean i projektering.

Som vanligt avslutar vi med mingel bland branschkollegor och andra intressenter. I samband med årsmötet lanserar vi också vårt senaste alster, en bok som baseras på styrelsens loggande under året. Den finns till försäljning på plats under mötet och efteråt kan den – för alla som av någon outgrundlig anledning inte var på mötet – också köpas via hemsidan. Jag hoppas dock att vi ses den 14 maj!

Jag tänkte knyta an till det som min styrelsekollega Claes Dalman skrev kring produktivitet i sin logg den 16 april, något som också jag funderat en hel del kring. Vi och exempelvis jordbruket brukar pekas ut för vår låga produktivitetsutveckling. Rätt eller fel, men visst finns det en potential inom byggbranschen i alla fall.

Det vi försöker städa bort genom Lean är slöserier. Ett ganska unikt slöseri som vi försöker städa bort är trovärdigheten – eller snarare bristen av denna – i överlämnandet. På en byggarbetsplats handlar det om många olika discipliner där överlämningar är avgörande för det fortskridande arbetet. Ofta, om inte alltid, kan en aktivitet inte påbörjas innan en tidigare avslutats.

Jag tror att vi alltför ofta misslyckas i våra löften om att allt är klart; dels för att vi inte lovar tillräckligt, dels att vi inte håller det vi lovar, dels att det saknas tillit. ”Jag var sjuk”, ”Jag hann inte”, ”Annat kom emellan”. Mycket av glappet eller ineffektiviteten i detta är det som gör att vi inte får det enstegsflöde vi önskar, allt bygger på att vi inte håller det vi sagt.

Tittar vi på de verktyg eller filosofier vi har inom Lean så har vi till exempel respekten för din kollega, ”rätt från mig”. Hur lämnar jag över så att du kan fortsätta med din uppgift utan störning? Last Planner System är också ett sätt att arbeta med att lova eller göra ett åtagande kring leveransen; är detta vad du vill ha, får du det utan störning eller väntan?

I våra filosofier och verktyg så finns alltså redan den här problematiken adresserad, men jag ser en stor möjlighet i att stega upp trovärdigheten i dessa löften. Här finns en stor produktivitetshöjande potential som jag tror att vi till viss del blundar för i vår bransch.