Årets Bygge med dess gala till kvällen var en mycket trevlig upplevelse. Det var faktiskt första gången jag var där men det var en kul och god stämning. Det var det även vid middagen med alla våra tre nominerade finalister: NorDan, El-Björn och Lindbäcks Bygg. Det var roligt att se den äkta glädjen hos NorDan när de insåg att de hade vunnit, jag tror inte att de var beredda på det.

Det överlag ett bra arrangemang avtidningen Byggindustrin och deras samarbetspartner. Dessutom är det spännande att se hur Byggindustrin nu byter skepnad från veckotidning till månadsmagasin. Själv tror jag att det kan vara ett bra steg mot den fördjupning som branschen så väl behöver.

Vi fick även förmånen att lyssna till vår bostadsminister Per Bolund strax före middagen och hans tankar kring byggandet och branschen. Han tryckte på att hållbarhet och byggande var viktigt för Sverige och menade samtidigt att byggbranschen inte är så konservativ som många vill ge sken av; här är många innovationer på gång som på flera sätt bidrar till samhället. Per Bolund verkar påläst, seriös och insatt vilket känns bra.

För att avsluta som jag inledde så var det extra roligt med anläggningen i Kvillsfors, som norska NorDan köpte 2011, eftersom de åstadkommit allt detta med ganska små resurser. De har inte gjort några gigantiska insatser men ändå lyckats med sitt Lean arbete. Detta är säkert en av anledningarna att de blev ganska överraskade över vinsten. Är du också nyfiken på NorDan? Välkommen till Lean Forum Byggs årsmöte där NorDan Kvillsfors fabrikschef Cecilia Hedblad Sjölin håller ett föredrag om deras Lean-arbete!

På senare tid har jag stött på ett par väldigt intressanta böcker som båda tangerar Lean-filosofin kring ledarskap. Böckerna heter Effektfull (Simon Elvenäs) och Piska eller morot (Anna Russberg, Jannis Angelis), där den sistnämnda bland annat tar upp frågeställningen kring att som ledare rätta fel och berömma rätt. Böckerna har fått en del funderingar som jag haft att landa, exempelvis vikten av att göra saker så enkelt som möjligt med en positiv förankring när vi gör något bra.

På sätt och vis handlar det om att vi ska göra mer och tänka mindre, att vara aktiva. I våra företag har vi ofta någon som tänker stort kring strategi och organisation med målsättningen på den perfekta lösningen, något som sedan ”bara” ska omsättas … Det är sedan i arbetet med beteendeförändring som det misslyckas för att det ofta handlar om något stort och komplext som ska implementeras.

Den inspiration jag hämtat från dessa böcker menar istället att vi inte ska tänka eller planera för mycket utan börja direkt med de enkla lösningarna som efter tid blir allt bättre – börja krypa för att sedan gå och så småningom springa. Våra stora organisationer har ofta höga ambitioner med sina planer, men vi måste inse att det är i implementeringen som effekten sitter.

En annan sak som de tar upp är vad chefer egentligen gör, det vill säga vilka störningar de upplever och antal uppgifter de hanterar samtidigt. Författarna menar att den enskilt största förbättringsåtgärden är att göra färre saker samtidigt men istället leverera det du gör. Det är lite av ett enstycksflöde; gör en sak bra och leverera som tänkt och gå sedan vidare till nästa för en snabbare genomströmning – stället för att kombinera många uppgifter med få leveranser.

I dagens samhälle är det ofta något av en status att ha mycket – för mycket – att göra, där status istället borde baseras på vad vi levererar. Böckerna både tangerar och stärker ett Lean-tänk, de inspirerar till detta tankesätt utan att benämna det Lean. Vi både ser, förstår och reflekterar kring samma saker, vilket är mycket spännande. Rekommenderad läsning!

Tidigt när jag läste om de olika bidragen till Årets Lean-byggare så kände jag att NorDan hade en viss wow-faktor. De har de facto gjort en superresa sedan 2005 och är mycket värdiga vinnare till priset. Det känns väldigt kul att också juryn föll för dem. En lite komisk sak i sammanhanget är att NorDans fabrikschef i Kvillsfors heter Cecilia Hedblad. Hedblad är inte ett jättevanligt namn, men innan ni börjar tänka ”jäv” vill förklara att vi mig veterligen inte är släkt och att jag aldrig har träffat henne!

En reflektion kring NorDans Lean-arbete är dess långsiktighet. De har hållit på i 14-15 år vilket gjort det till en del av kulturen på alla nivåer av företaget, detta trots att de har många produktionsanläggningar och med väldigt mycket människor involverade. Dessutom har de uttalat valt att inte anlita konsulter, de har från början bestämt att detta är något de ska driva själva. Ingen skugga ska falla över konsulter men NorDan har valt en annan väg. Lean handlar till mångt och mycket om att förändra och utveckla människor, vilket tar tid – tid som de ställt till medarbetarnas förfogande.

En annan häftig sak är att de skapat team i produktionen som själva sätter sina mål för att sedan jobba tillsammans för att uppfylla dem. Det skapar ett naturligt ägande; det är inte produktionschefen som säger till dem vad de ska uppnå. De använder sig av daglig styrning för ständiga förbättringar och minskade slöserier och de har ett ledningssystem som arbetar med avvikelsehantering på ett bra sätt.

De arbetar också väldigt faktabaserat. De har lagt mycket tid på att kartlägga nuläget och samlat mycket data, men även mätt framdriften i de områden de jobbat med – de både mäter och följer upp. Ytterligare en häftig sak är de årliga träffarna de har för fabrikscheferna vid det 10-talet fabriker som de har för erfarenhetsutbyte. Det här går att dra paralleller till utbytet mellan olika projekt och de har hittat nyckeln som gör att det fungerar för dem.

De har också nått fantastiska rersultat med halverad genomloppstid, ökad leveransprecision, fördubblad kapacitet samtidigt som de fått plats över och minskat lagret, sänkt kostnaderna och minskad kapitalbindning … Konkreta resultat som är enkla att mäta. Som sagt, NorDan är värdiga vinnare!

Det finns flera initiativ inom byggsektorn för att arbeta med klimatförbättringar. Färdplan för en klimatneutral byggsektor 2045 som drivs av Sveriges Byggindustrier, och SABOs Allmännyttans klimatinitiativ som startades 2018, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030.

Framtiden Byggutveckling har vi valt att skriva under på SABOs klimatinitiativ vilket betyder att vi ska vara en fossilfri allmännytta till 2030. Hur ska vi som byggherre påverka och verka för att vi bygger mer klimatsmart? Vi ska givetvis ställa krav på energianvändning i kommande byggnader, men även på att välja rätt byggmaterial. I takt med att vi bygger mer energieffektivt så står byggprocessen och materialet för en allt större del av klimatpåverkan.

Det här är något vi alla känner till, men inte hur vi ska angripa frågan. Det känns som om hela byggbranschen just nu ligger i träningsläger för att öka kunskapen kring klimatpåverkan av byggmaterialen och hur vi ska reducera den. Vi vet att grundkonstruktion och stomme står för cirka 60 till 70 procent av klimatavtrycket av en byggnad. Lägg till innerväggar och fasad så är det närmare 80 till 90 procent. Att skaffa sig ett kunskapsläge om hur det ser ut med de material som finns på marknaden i dag är något som pågår och vi måste utifrån den kunskapen ställa krav på byggmaterialen, vilket är ett spännande och i högsta grad nödvändigt arbete.

Ett lagförslag från Boverket var på remiss hösten 2018 i rapporten föreslås att regler införs med krav på en klimatdeklaration av byggnader. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Initialt är tanken med lagen att öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan genom att identifiera, kvantifiera och räkna på klimatpåverkan. Lagkravet skulle sedan succesivt skärpas för att även innefatta krav på reduktion av klimatbelastning.

Det drar ihop sig får de viktigaste händelerna inom Lean Forum Bygg under året. Närmast – redan nästa vecka – har vi Årets Bygge med galakväll på Cirkus på Djurgården i Stockholm. Den 26 mars arrangeras denna gala då vi under kvällen kommer att avslöja vinnaren av Årets Lean-byggare bland de nominerade företagen El-Björn, Lindbäcks Bygg och NorDan.

På plats för prisutdelningen är Lean Forum Byggs styrelsemedlemmar Helena Lidelöw, Anders Vennström och Claes Dalman. Helena medverkar för övrigt i sin roll som konstruktionschef även vid seminariet ”Hus på löpande band?” tillsammans med Lean Forum Byggs tidigare styrelsemedlemmar Emile Hamon (Veidekke) och Jerker Lessing (Tyréns).

Den 14 maj är det dags för årets andra stora event, nämligen Lean Forum Byggs årsmöte. Hit är alla välkomna för att ta del av föreningens verksamhetsberättelse, valberedningens förslag och styrelsens kommande sammansättning. Dessutom kommer en representant från Årets Lean-byggare att berätta om deras Lean-resa och anledningen till att just de fick utmärkelsen i år. Årsmötet genomförs vid Chalmers på Lindholmen i Dome of Visions den 14 maj – anmäl dig här!

Att vi gör misstag och lär av dessa är ett lika välkänt som väletablerat fenomen. Det används dessutom ofta som motor inom erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete. För många är det naturligt att uppmärksamma sådant som inte är bra för att lära sig av detta så att det inte upprepas.

Ett annat och kanske mer positivt sätt att lära sig är att se till de goda exemplen och ta till sig av dessa. Vad är det som gör att vissa projekt lyckas? En del av svaret på den frågan kan vi få genom att studera de projekt som är nominerade till Årets Bygge 2019. Denna årligen återkommande tävling lyfter fram exempel på det bästa som branscen har presterat inom samarbete, kvalitet, ekonomi och form.

Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samartbetspartner. Vinnaren av tävlingen koras på byggegalan den 26 mars – här kan du boka din biljett. I det projekt som slutligen segrar finns det säkerligen en hel del att lära sig av. Lean Forum Byggs utmärkelse Årets Lean-byggare delas även det ut på galan, ytterligare en källa att lära sig mer från!

Betraktelsen för dagen är utmaningen som ligger i den digitala utvecklingen och att driva ett projekt samtidigt. Vår intention i Ostlänken är att arbeta med BIM samtidigt som projektet ska leverera. Hur långt har vi kommit med den digitala utvecklingen? Det är teknik som inte är alldeles lätt att hantera och det krävs ofta handpåläggning, systemen klarar inte av att föra över information på egen hand. Digitaliseringen kommer självklart att göra nytta när det är ”klart”, men just nu känns det som att en vanlig whiteboard är bättre än digitala system när det ska gå fort …

Å andra sidan kanske det alltid kommer att vara så, att det är en fråga om att ha rätt ambition för rätt tillfälle. Utvecklingen går otroligt fort idag när vi tittar på digitala verktyg, men det kanske inte är kunskap eller kompetens som finns hos projektets aktörer. Det känns onekligen ibland som att visionen har kommit längre än verkligheten. Vad ska göras var, av vem och när? Det är inte alltid alldeles lätt att se nyttan mitt i leveransen av ett projekt med sina milstolpar och leveranser.

Dessutom är det dessvärre fortfarande så att den samlade erfarenheten och lärdomarna skingras efter projektet. Det saknas en kontinuitet, trots en utprovad och fungerande lösning använts så kan den se annorlunda ut i nästa projekt. Dessa projektunika lösningar som vi inte drar nytta av vid nästa tillfälle är något vi ständigt diskuterar. Det är en ledningsfråga; ska vi ge utrymme för digital utveckling ned standardiserade arbetssätt i detta projekt? Vad är det som gäller, att driva projektet eller att utveckla? Att göra båda saker parallellt är som sagt en svår utmaning att balansera.

Dagens logg kretsar kring ett intressant område, nämligen kring upphandling. Personligen så arbetar jag ganska mycket med upphandlingsfrågor; inte så att jag handlar upp själv men jag hjälper andra att analysera effekten av upphandlingsprocessen på olika sätt. Det är både spännande och utvecklande med tanke på att upphandlingar i mångt och mycket sätter ramarna framöver.

Hur vill din organisation utvecklas? För att nå nya resultat och förbättringar måste precesserna kring upphandlingen ses över. Du får inte någon annan utveckling om du använder samma processer som tidigare. Fast industri har gjort detta bra under en längre tid och det är oftast förknippat med hög lönsamhet, produktivitet och effektiva värdfekedjor.

Så varför tar jag upp detta i loggen? Därför att detta för mig även är starkt förknippat med Lean. Du ska ställa höga krav på dina leverantörer som dessutom bör vara få men återkommande. De ska vara utmärkande för sin kompetens, engagemang och utvecklingsförmåga – inte för att de presenterat lägst pris just den dagen. Genom kravställan, uppföljning och systematiskt effektiviseringsarbete uppnås framgångsrika resultat över tid tillsammans med dina utmanade och utvecklade leverantörer. Det är Lean enligt mig.

Lean Forum är en organisation som funnits länge i Sverige och de stod också som förebild när Lean Forum Bygg bildades. Nu ska vi utöka samarbetet och hjälpa varandra att sprida nyheter och annat matnyttigt. Vi tycker det känns jättekul att dela informationsflöde med dem eftersom vi delar grundläggande värderingar, det är bara tillämpningar och industri som skiljer. Allt som vi tillsammans kan göra för att sprida insikter kring Lean är till nytta för alla parter.

Precis som vi delar de också ut ett Lean-pris, det mycket väletablerade Svenska Leanpriset som de delat ut varje år sedan 2008. Priset brukar delas ut i samband med Lean Forums årskonferens som i år arrangeras den 16-17 oktober i Södertälje. Programmet är inte färdigställt än men det innehåller alltid intressanta talare. Med vårt ökade samarbete kommer även våra medlemmar att bli notifierade när de publicerar programmet och andra nyheter.

Att Lean Forum vill samverka med Lean Forum Bygg är vi väldigt glada för samtidigt som vi också måste tacka våra medlemmar och partnerföretag. Det är er förtjänst att vi väcker alltmer uppmärksamhet och blivit en organisation att räkna med på ett helt annat sätt än bara för några år sedan. Kul!

Även vi har vårt årliga arrangemang – årsmötet – i år den 14 maj på Lindholmen i Göteborg, just då våren är som vackrast. Årets Lean-byggare kommer att vara på plats för att berätta om sin verksamhet och i samband med årsmötet lanserar vi även vår nya bok med material från styrelsens loggar. Save the date, inbjudan skickas ut inom kort. Vi har mycket att se fram emot!

Jag bor i Stenungsund i Bohuslän, innanför öarna Tjörn och Orust. Här har vi en aktiv lokaltidning – Lokaltidningen Stenungsund – som nyligen publicerade en upplyftande och Lean-relaterad artikel. Det är hemtjänsten i Svanesund på Orust som har fått kommunens kvalitetspris för sin planeringstavla som, enligt tidningen, ”visar återkommande arbetsuppgifter som ska utföras varje dag, vecka, månad och år och även andra viktiga uppgifter som aktuella in- och utskrivningar.”

Gruppen i Svanesund har tillsammans tagit fram sin tavla för visuell planering, ett arbete som i sig engagerat alla i gruppen på ett helt nytt sätt. De har optimerat sina resurser och kunnat öka leveranserna till sina kunder samtidigt som de också minimerat användningen av bilar. Priset från Orust kommun är på tiotusen kronor för att användas för det fortsatta arbetet och för att förmedla det vidare.

Det här visar hur relativt enkla lösningar kan göra stor nytta och bygger egentligen på allmän Lean-metodik kring transparens och engagemang. Det visar också att det inte bara är inom produktion och konstruktion som den fungerar, det gäller för alla verksamheter. Att möta utmaningen med att optimera befintliga resurser för att i slutänden kunna erbjuda bättre kundservice är en målsättning för oss alla. Riktigt roligt att läsa!