Igår genomförde vi en Lean-dag på Strängbetong i Kungsör med ett antal olika företag på besök där jag berättade om vår Lean-resa tillsammans med Produktionslyftet. Vi hade guidning i fabriken samt på labb och planeringsavdelning, där medarbetarna fick berätta hur de arbetar. Totalt var det 23 deltagare från bland andra Fläkt Woods, Gustafssons Mekaniska Verkstad i Arboga och Componenta Wirsbo – en härlig mix av intresserad industri från regionen.

I november hade vi en motsvarande Lean-dag då det var ett antal företag som ville att fler från dem skulle få höra samma sak, varför vi samlade ihop dem till detta uppsamlingsheat. Vi vill ju så gärna berätta om vårt arbete även om det tar sin tid, så det är effektivare att samla en lite större grupp. Samtidigt som de får se och höra saker som de kan ta till sig så ger deras feedback så otroligt mycket tillbaka!

Hos oss har vi för övrigt anmält alla första linjens chefer till kursen Lean Kata i Söderköping och efter att de har gått kursen kommer även hela min ledningsgrupp att gå samma utbildning – allt för att ge alla samma förutsättningar. Jag har även haft kontakt med juryn bakom Årets Lean-byggare som meddelat att arbetet fungerat mycket bra och att de gärna ställer upp igen nästa år, vilket är roligt att höra både för mig och Johan Brantehag och alla andra som lagt ner sin tid på processen.

Idag är det styrelsemöte i Lean Forum Bygg där vi bland annat ska diskutera den bok vi tar fram i samarbete med Niklas Modig, där jag ser fram emot det spännande uppdraget att skriva texten till ett av kapitlen!

Är på lunch-till-lunch-möte med nätverket ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development), företrädesvis stora europeiska byggentreprenörer där NCC är värd för en samverkansgrupp inom Lean Construction. Bland deltagarna kan nämnas STRABAG (Tyskland), BAM Nuttall (England) och Hilti (Lichtenstein) – de sistnämnda tillhör inte byggentreprenörerna men är med för att lära sig mer om sina kunders behov.

Själv har jag tillsammans med min motsvarighet på STRABAG stått för kallelse och mötesinnehåll med insikter och reflektioner kring hur vi jobbar. Vi sitter alla med motsvarande problemställningar – de är inte företags- eller nationsunika – och med samma utmaningar är detta en bra plattform för erfarenhetsutbyte. I morgon ska jag tillsammans med NCCs VDC-ansvariga träffa personer från Tyréns Broakademi, ett traineeprogram där vi ska diskutera ”byggentreprenörens roll vid byggandet av broar” och vad VDC kan tillföra. Under eftermiddagen arrangerar vi sedan en leverantörsdag, ett möte med 175 av NCCs viktigaste leverantörer där vi kommer att fokusera på hållbarhet.

På torsdag har vi Lean Forum Byggs styrelsemöte med planering inför årsmötet den 20 maj, där upplägget på Niklas Modigs bok med bygginriktning börjar sätta sig efter ett bra möte med Niklas själv. Intensiva men inspirerande veckor att se fram emot.

I Lean Forum Byggs eventgrupp har vi fattat intresse för forskningen som Martin Rudberg vid Linköpings universitet bedriver inom bygglogistik. Även om forskningen inte är direkt kopplad till Lean så jobbar Martin och forskningsgruppen kring honom aktivt med Lean-frågor. Därför har vi bett Martin att medverka vid ett par av våra frukostseminarier där han kommer att berätta om forskningen inom bygglogistik ur ett Lean-perspektiv.

Upplägget är sådant att seminarierna inleds med Hans Reich från Chalmers Professional Education och Produktionslyftet, en alltid lika entusiastisk och inspirerande som uppskattad talare. Hans kommer att ge oss historien och bakgrunden till Lean och vad Lean är för något. Därefter följer Martin upp med sin erfarenhet kring hur Lean-tänk och bygglogistik hänger ihop. Vi har planerat dessa frukostmöten i Norrköping den 6 maj och i Stockholm den 13 maj. I Norrköping kommer vi att vara på Campus Norrköping medan JM lånar ut en lokal till oss i Stockholm. Tiderna är planerade från 07:20 till 09:00 inklusive lättare frukost och avslutande frågestund.

Inbjudan med komplett program och information kommer att skickas ut inom kort samt läggas upp på Lean Forum Byggs hemsida – håll ögonen öppna och boka i tid, frukostseminarierna brukar vara populära!

Efter en snuvig och nedbäddad helg är jag åter i selen, idag på Nova Park Conference i Knivsta, strax norr om Stockholm. Här genomför NCC en tvådagarskurs inom målstyrning och mätning, något vi alla snubblar över vad det lider. Vi har alla lärt oss att vara ”smarta” – Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related – men sen då? Det finns en utmaning med alla/olika mål som prestationsmål, effektmål, bevakningsmål, mätetal … Vad är det egentligen som gör att målstyrning fungerar? Det ska vi förhoppningsvis få klarhet i under dessa två dagar, kopplat till Lean för ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar.

Nästa vecka är det åter dags för styrelsemöte inom Lean Forum Bygg, vilket lovar att bli mycket intressant. Då ska vi dels ta fram alla underlag inför årsmötet i maj och även titta på valberedelsens styrelseförslag för kommande år. Vi försöker exempelvis bredda oss mot infrastruktur- och anläggningssektorn, förutsatt att valberedningen har kunnat identifiera rätt personer för styrelsens. Handlingarna inför årsmötet kommer för övrigt att läggas upp på hemsidan efter styrelsemötet, men i god tid före årsmötet. Parallellt släpps även ett fullmatat nyhetsbrev inför årsmötet, så vi har mycket spännande att se fram emot!

Det känns otroligt roligt att Veidekke blivit utnämnt till Årets Lean-byggare! Måste också tillstå att nomineringstexten var ”spot on” och det var när vi hörde formuleringar som ”samlokalisering” och ”involvering av medarbetare” som jag och mina Veidekke-kollegor runt bordet började byta blickar med varandra. Att sedan få gå upp och hämta priset var lika kul som det var nervöst; med 500 personer i publiken och kändis-konferencier och allt var det inte utan att knäna skakade en smula …

Det här har redan gett oss massor med energi internt, till mig, till mina kollegor, ute i projekten. Samtidigt är det också kul att vi som representerar det mer traditionella byggande uppmärksammas på detta sätt. Vår byggproduktion kan beskrivas som ett 60-tal tillfälliga fabriker, så arbetet har inneburit – och innebär – en enorm utmaning, inte minst rent geografiskt.

Arbetet har i ärlighetens namn gått lite upp och ner och även om vi höjt oss ett snäpp varje år så har det även funnits dalar. Det gör att det idag känns ännu bättre och det ger oss en fantastisk inspiration i det fortsatta arbetet!

Så är påsken slut och fjädrarna nedplockade för i år. Sitter på en fjällstation i Abisko och laddar batterierna inför vårt kommande årsmöte, där valberedningen jobbar på för fullt med sammansättningen av den nya styrelsen. En del ledamöter blir kvar, andra går vidare mot nya uppdrag och utmaningar och några nya kommer till – en mix av kontinuitet och ”nytt blod”!

Både denna och förra veckan har varit lite lugnare än vanligt och det känns trots avsaknaden av fjädrar fortfarande lite som ”påsklovsvecka”, men det är en bra uppladdning inför spurten med många aktiviteter både i april och maj. En liten reflektion från gårdagens bastu på turiststationen kom av ett möte med en tjej som gått hela Kungsleden; 29 dagar på fjället i tält. En annan kvinna kommenterar då att de ”bara” varit och gått i fjället under sex dagar. Själv kunde jag konstatera att vi tillbringat en halvdag med korvgrillning på fjället …

Reflektionen efteråt var dock att det inte är TIDEN på fjället som räknas, utan det är KVALITETSTIDEN som är den viktiga.

Stadsplanering enligt Lean handlar för mig först och främst om att nyttja marken på rätt sätt. Det är i detaljplanen vi lägger förutsättningarna för en hållbar stad och också förutsättningarna för att kunna få ner byggkostnaderna. Kommunen måste arbeta för att få maximal samhällsnytta. Område där flöden till och från stadsdelen i form av varor och människor kan göras på ett hållbart sätt, att hitta möjligheter att förtäta istället för att bygga på den goda åkermarken och att planen ger möjlighet till en god livsmiljö för minst 100 år framåt. Entreprenörerna värnar sin exploateringsgrad, sin yteffektivitet och höjden på byggnaderna för att ha möjlighet att bygga till en rimlig kostnad. Får entreprenören inte ihop sina kalkyler så går alla visioner om intet då planen aldrig bebyggs.

Det är dessa frågor som vi på tillväxtavdelningen på Vellinge kommun brottas med varje dag. Vellinge är en relativt liten kommun med 34000 invånare, men har flera större detaljplaner på gång med flerbostadshus. Det kommunala bostadsbolaget har en bostadskö på över 3000 stycken och den största efterfrågan finns hos en äldre generation som bor i stora villor, själva eller i par. Byggs lägenheter så genereras en samhällsvinst då villor frigörs och skapar möjligheter för barnfamiljer att flytta in i kommunen.

Att bygga på höjden skapar nytta i alla led, men tyvärr är dessa planer inte så lätta att få till. Trots det tydliga behovet av lägenheter är det andra parametrar som styr. Vi har en bra samverkan med entreprenörer för att få till bra planer, men att bygga på höjden är kontroversiellt i de mindre kommunerna som har en tradition av villabebyggelse – ”Nä till höghus!” blev i höstas en valfråga. Politiker räds att ta konflikten och det är lättare att ge efter och sänka höjden på husen som planeras. Samhällsnytta får ge vika för enskilda starka röster. En medvetenhet och ökad kunskap krävs för att förstå vikten av att nyttja marken på rätt sätt. Vi lägger i dag grunden till ett hållbart liv för kommande generationer.

Lean Construction-konferensen i Köpenhamn var inspirerande på många sätt, där jag alltmer funderat över amerikanska Lean Construction Institutes (LCI) angreppssätt. De arbetar uttalat med målsättningen att att skapa vad de kallar ”Killer Companies” – ungefär ”oslagbara företag” – i branschen. Det är företag som är solklart ledande inom sin nisch, sådana som ingen kan konkurrera med vare sig beträffande leveranstid, pris eller kvalitet. LCI har arbetat sedan 1997 med målsättningen att utveckla sådana byggföretag i USA ur ett Lean-perspektiv.

Låt vara att LCI är ett institut, men är vi som förening lite för vaga när vi säger att vi arbetar med ”kunskapsspridning inom området”? Ska/kan vi vara tydligare med att vad vi i slutänden faktiskt strävar efter är att utveckla ”oslagbara företag”? Det är trots allt ingen slump att de företag som utnämnts till Årets Lean-byggare alla finns i Lean Forum Byggs närhet – det är sådana företag vi vill utveckla, det är sådana företag vi söker som inspiratörer!

Årets Bygge-gala med prisutdelningen var fantastisk och återigen ett stort grattis till Veidekke. Det var en sådan trevlig kväll att följande torsdags arrangemang i Stockholm den 26 mars, Svenska Byggproduktionsdagen, nästan kom i skymundan. Även den var mycket intressant där Lean Forum Bygg i samverkan med Luleå tekniska universitet utmanade kring hur vi kan bli konkurrenskraftigare genom att utveckla byggproduktionen. Jimmy Bengtsson från Arcona tog det till sin spets i sitt anförande när han jämförde kostnadsökningen inom byggandet med kostnadsutvecklingen inom andra industrier; hur byggbranschen har ökat sina kostnaderna medan alla andra arbetat med kostnadsreduktioner. Jimmys tes gick ut på att det beror på en stadigt stabil betalningsförmåga, först via inflation från 70- och 80-talen och därefter tack vare räntan. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med incitament för ett förändrat beteende.

Inom en snar framtid kommer vi dock att nå en brytpunkt när betalningsförmågan inte längre kan bära vad byggandet kostar. Detta är väldigt intressant med tanke på den potential det finns enligt olika rapporter med tanke på slöserierna i byggsektorn, exempelvis Per-Erik Josephsons Chalmersundersökning. I den andan var det mycket spännande att under dagen studera olika, kommande alternativ inom byggproduktion, inklusive robotisering och 3D-skrivare. Nicklas Jarl och Daniel Norée från CreativeTools.se väckte tankar när de beskrev kranen i Göteborgs hamn som en gigantisk 3D-skrivare med frihetsgrader i x-, y- och z-axeln – ett munstycke istället för krok och vi kan snart skriva ut ett hus!

Just nu arbetar vi inom JM mycket hårt med logistikhanteringen på våra arbetsplatser, för tillfället den största praktiska frågan. Hur hanterar vi material från grind till montageplats? Naturligtvis hanterar vi detta redan idag men förmodligen på lika många olika sätt som det finns alternativ … Nu kommer det en standard och det är glädjande att arbetet löpt på så bra att vi i dagarna gör vår första logistikanvisning till ett styrande dokument! Därmed är det ”tvingande” att följa och framöver kommer vi att ta fram ett antal sådana för styrning av logistiken.

För övrigt är det dags för mig att säga tack och adjö till styrelsearbetet då jag valt att inte ställa upp för omval. Det har varit en spännande resa vi gjort inom Lean Forum Bygg och det är inspirerande att ha kunnat påverka utvecklingen. Utgångspunkten var kanske inte den bästa, men idag känns föreningen riktigt bra med många samarbetspartner och god ekonomi. Det känns som att vi är på rätt väg med våra föreläsningar, frukostseminarier och partnerdagar – det är ett enkelt och effektivt sätt att till medlemmar och andra intresserade sprida kunskap. Sedan är det upp till mottagaren att prioritera, men det är rätt sätt att jobba. Lean helt enkelt.

Jag skulle vilja avsluta min styrelsetid med en uppmaning/fråga: Varför är branschen så rädd för avvikelser? Händer det något avvikande så är den första reaktionen att absolut inte berätta för någon! Det här är för mig väldigt konstigt, eftersom avvikelser är den bästa och snabbaste vägen till förbättring. Göm dem och du kommer aldrig att förbättra ditt arbetssätt …

Veidekke är Årets Lean-byggare 2015!

Under en fantastisk galakväll hade jag den stora äran och mycket trevliga uppgiften att lämna över priset, där jag även fick tillfälle att knyta an till några av eftermiddagens talare. Bostadsminister Mehmet Kaplan inledde med att betona vikten av att vi börjar bygga bostäder och att vi måste få ut mer av våra investeringar, allt med tanke på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Proffstyckaren Stig-Björn Ljunggren lyfte fram betydelsen av att förenkla våra processer för att få ut mer av det vi gör, där utmaningen ligger i att leverera kvalitet till minskade kostnader. Emma Jonsteg, Utopia Arkitekters vd, ställde den utmanande frågan ”Måste kostnadseffektivt byggande måste vara stereotypt och oattraktivt?” medan Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson kopplade till vikten av arbetsplatssäkerhet.

På toppen av listan kom dock Samir Sabris livsöde, grundaren av Second Chance som först i vuxen ålder kom fri från våld och kriminalitet och vars grundtes handlar om respekten för människan och behovet av att bli sedd … Vid presentationen av de nominerade pristagarna var det en härlig känsla att kunna koppla till alla dessa talares områden, eftersom allt detta adresseras i företagens Lean-arbete. Imponerande nog gjorde Lean Forum Byggs samarbetspartner tidningen Byggindustrin samma kväll en intervju med segraren Veidekkes representant Emile Hamon – läs den gärna här!