För tillfället arbetar vi på Peab med ett spännande Lean-projekt, ett pilotprojekt för visuell planering av produktion som vi kommit en bra bit på vägen med. Vi använder bland annat postit-lappar på tavlor för daglig styrning där vi har möten varje dag för planering två-tre veckor framåt i tiden. Respektive platschef ansvarar för satsningen men den drivs av medarbetarna själva för detaljplanering av arbetet; hur gick det igår, hann vi med allt, hur ser det ut idag?

Det har gått riktigt bra och platscheferna får en mycket bättre kontroll på sina underentreprenörer, UE. Tidigare har UEs tidsplaner gjorts av personer som själva inte varit på plats, varför de lagbaser/montörer på byggplatsen nu är betydligt mer insatta i projektet. I arbetet ingår veckoplanering för kommande vecka vilket även ger samordning mellan arbetsgrupperna och underlättar både logistik och tidsplanering för olika hantverkare – alla vet i vilken ordning saker och ting måste ske.

En annan aktivitet som jag verkligen ser fram emot är kommande måndags arrangemang Årets Bygge-gala där det äntligen avslöjas vem som blir Årets Lean-byggare. Jag har i Lean Forum Byggs styrelse arbetat mycket med priset och nomineringarna tillsammans med styrelsekollegan Marie Nordqvist från Strängbetong, så det ska bli jättekul att får träffa alla nominerade. Vi har ju läst alla presentationer i A3-format, men det ska bli spännande att även få träffa och diskutera med pristagarna ”på riktigt” – liksom med alla andra närvarande branschkollegor!

Hur moderna problem har vi inte? Jag tänker på dagens tekniksamhälle och en sådan sak som att byta sim-kort i mobilen. Hur svårt kan det vara? Under en period har jag haft en mobil som jag ”bara” kan ringa och messa med medan allt annat – sociala medier, mail, appar – slutat fungera. Vem trodde för bara 5-6 år sedan att vi skulle ha detta multiverktyg för att lösa våra problem, helt integrerad i vår vardag?

Vilket faktiskt, trots irritationen över sim-kortet, i min värld är något positivt och hoppingivande. Detta kan vi nämligen koppla till nyttan av verktygen i Lean och det stöd de erbjuder, samtidigt som det visar vår förmåga att ställa om till nya arbetssätt, mot smartare och effektivare lösningar – förutsatt att verktygen är tydligt värdeskapande med tanke på flexibilitet, större frihet och/eller mer tid för annat.

Apropå verktyg har vi på NCC nu genomfört ett par dagar med Lean Kata, vilket jag skrivit om tidigare, och jag har börjat tänka i nya banor som Utmaning, Måltillstånd och Experiment (”Vad blir mitt första steg?”). Det härliga med Kata är att trots att det är en arbetsmetodik med verktyg så går den direkt in på de grundläggande delarna i Lean, det vill säga lärande och respekt för människan, på ett mycket tydligare sätt än de flesta andra verktyg.

I morgon ser jag fram emot mötet med Randi M Christensen, ordförande för Lean Construction Denmark, vid den informella middagen inför EGLC-konferensen i Danmark. Kanske vi ses i Köpenhamn?

I dagarna har vi haft besök av kollegorna från Chalmers och deras kurs ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” med kursledarna Janni Tjell och Dan Carlsson. Jag har fått tillfälle att träffa dem på båda mina arbetsplatser; igår hälsade de på hos oss på Lindbäcks Bygg och idag besökte de Luleå tekniska universitet.

På Lindbäcks Bygg har vi för övrigt en hektisk period framför oss då vi planerar för att bygga en ny fabrik vid Piteå, en del i målsättningen att minst dubbla omsättningen. Det blir spännande att se hur vår Lean-implementering, som rullar för femte året, ska klara denna utrullning … Det blir en utmaning som heter duga där det mindre handlar om att hitta mer resurser, utan hur vi kan använda de vi har på ett fiffigare sätt.

Närmast ser jag fram emot Svenska Byggproduktionsdagen den 26 mars i Stockholm där vi utmanar med ny produktionsteknik för byggsektorn. Det är spännande med exempelvis 3D-spåret, det känns riktigt hett och vi har fått en hel del frågor kring detta – föredraget av Nicklas Jarl från CreativeTools.se med kollega Daniel Norée lovar att bli väldigt intressant. Att vi via Lean Forum Byggs hemsida dessutom lyckats locka hela 55 deltagare gör att arrangemanget även är ett bra tillfälle för att träffa både medlemmar i föreningen liksom branschkollegor. Hoppas vi ses där!

En lärande organisation kräver ett lärande ledarskap Vi har under de senaste dagarna fördjupat oss i Kata, vilket är både spännande och intressant. Här gäller det att jobba med utmaning, måltillstånd och experiment – där utmaningen först och främst sitter i oss själva. För att citera vår Kata-coach Joakim Bjurström: Vi måste lära oss av med gamla ovanor innan vi lär in nya vanor, nya mönster.

Resten av veckan kommer till stor del att handla om att ta den nya kunskapen vidare, inte bara genom att förmedla den utan att också leva after den själv, här och nu! Hur kan jag skapa målbilder med mina medarbetare och ta våra första steg för att landa dem, möta utmaningar som ligger mellan 1-3 år fram i tiden?

Inom Lean Forum Bygg fortsätter vi vår dialog med Niklas Modig, som även han är fokuserad på lärande liksom kunskapsspridning. Vi planerar vidare samverkan kring en specialutgåva av Niklas bok med fokus på byggsektorn och med stöd av Handelshögskolan i Stockholm. Det är mycket spännande som är på gång!

Det har varit en hektisk period då vi arbetat mycket med vårt industriella byggsystem, Veidekke MAX, där vi arbetar genom hela värdekedjan med beskrivningar och stort fokus på de olika processdelarna – allt med steg-för-steg-anvisningar. Samtidigt är det fullt ös i produktionen där vi just nu har 240 lägenheter under produktion i detta vårt andra projekt, vilket innebär en stor mängd erfarenhetsåterföring som ska arbetas in i montageanvisningarna för högsta säkerhet och effektivitet.

Hela systemet bygger egentligen på de tre delarna process, organisation och teknisk plattform, där vi för processdelen glädjande nog har blivit nominerade till Årets Lean-byggare 2015! Det handlar hur vi arbetar i VDC (Virtual Design and Construction), en metodik för hantering av virtuella modeller genom projektering och produktion. Det omfattar ett stort mått av organisering med samlokalisering av alla kompetenser för att undvika det klassiska ”stafettloppet” i beslutsprocessen; här ta besluten tillsammans på arbetsmöten. Det omfattar även vad vi kallar ”involvering” – av medarbetare, kunder och leverantörer – en process med mycket visuell styrning, veckomöten och tydliga gemensamma mål; allt för att dra största nytta av den samlade kunskapen.

Som styrelserepresentant i Lean Forum Bygg vet jag dock att de andra nominerade, Hedareds Sand & Betong AB och Nordan AB, också är fantastiskt duktiga, men det gör ändå att jag ser fram emot prisutdelningen  för Årets Lean-byggare vid Årets Bygge-gala den 23 mars i Stockholm den lite extra!

Denna och kommande veckor kommer för min del att till stor del handla om lärande, utbildning och pedagogik. Sitter som bäst och utvecklar skräddarsydda, företagsanpassade övningar omfattande två NCC-utbildningar inom dels Lean Kata, dels Målstyrning – båda med sikte på en lärande organisation. Som krydda på moset ska jag själv gå en intern pedagogikutbildning som tar fasta på det faktum att vuxna inte lär som barn … Hur lär vi vuxna på bästa sätt? Utveckla, utbilda, förmedla och sprida kunskap; alltså det som hela Lean Forum Bygg i grunden handlar om!

Att utveckla och leda andra ställs till sin spets någon gång i alla relationer, både med och utan ledaransvar. Nyckeln till det hela är ofta kommunikation, samtidigt som det i allt som inte blir riktigt som du tänkte finns ett stort mått av lärande – även om det kan kännas tungt för tillfället. ”Det här har jag fått för att utvecklas som människa”, som en klok vän och kollega uttryckte det.

I övrigt har vi sportlov och jag ser fram emot fredagen och en längre skidtur med familjen. Även här i Norrbotten närmar vi oss den metrologiska våren, trots att det är nu vi vill ha minusgrader och solglittrande snö. Hoppas att även du och de dina får möjlighet att njuta av vädret!

Jag har den senaste tiden funderat en hel del kring vikten av att undvika suboptimering. Vår firma Soleed utvecklar och konstruerar en ny produkt, en bostadsmodul, där ändringar/justeringar får långtgående effekter. Det är oerhört viktigt att beakta alla aspekter även av en tydlig förbättring, aspekter med avseende på kostnad, produktionsprocess, tidsåtgång etcetera – lika lätt som det är att ”köpa” en bra teoretisk lösning, lika svårt kan det vara att förstå konsekvenserna av hur förbättringen påverkar helheten.

Tar vi ytterligare ett kliv upp till ett helikopterperspektiv så blir det ännu tydligare; i vår fragmenterade industri saknar vi tydliga processägare där varje delaktör försöker ”skjuta över” kostnader till angränsande led, vilket gör risken med suboptimering ännu större. Detta är en av anledningarna till att jag är en stor anhängare av partnering och långsiktiga affärsrelationer, där vi tillsammans arbetar för att optimera hela kedjan och inte bara den egna insatsen.

Apropå samarbeten så träffade jag nyligen Katarina Malaga, vd för CBI Betonginstitutet, som leder ett intressant EU-projekt som vi är med i. Det fokuserar på högpresterande betong med målet att ta fram lätta väggkonstruktioner, löper på bra och avslutas 2017.

Avslutningsvis hoppas jag att jag får tillfälle att träffa så många som möjligt av er på Svenska Byggproduktionsdagen, som bjuder på ett riktigt intressant program. Boka ditt deltagande via hemsidan!

När du läser olika böcker kring managementteorier, kvalitetsledning, målsättning – you name it! – slår det en att det mesta går att paketera in under begreppet Lean, vilket även Niklas Modig konstaterar: Är allt Lean, eller är ingenting Lean? Det är inte är etiketten som är viktig, insikterna bottnar i forskning, kunskap om personligt beteende, om vad som ger struktur och ordning och reda … Var för sig rör det sig inte om några nyheter, men tillsammans lyfter de vikten av att tänka i processer, kommunikation, förebilder. Allt blir så mycket enklare att svälja i aptitliga munsbitar.

Jag var på en intressant föreläsning i fredags där avstampet var att dagens barn är den första generationen som kommer att ha en kortare livslängd än sina föräldrar, vilket kopplar till vikten av fysisk aktivitet och unga generationers stillasittande. Hur kan vi motivera och driva förändringar hos dem för att undvika att hamna i denna tråkiga konsekvens? Jo, genom goda förebilder, motivation och empowerment – få dem att styra sin egen vardag, kopplat till resultat och effekter. I grund och botten ska det vara belönande och roligt, det ska kännas bra. Och se där – är inte det samma utmaningar vi står inför vid förändringar av vilken organisation som helst? Paketering, som sagt.

Några som har lyckats att förändra sina organisationer är de nominerade till Årets Lean-byggare. I veckan släpps nya numret av tidningen Byggindustrin där alla nominerade finns presenterade i en artikel. Missa inte den!

Ser tillbaka på en intressant vecka i Spanien där jag deltagit i en workshop om hur vi skriver vetenskapliga artiklar. Alla som var med hade fokus på effektivisering, utveckling och förbättring av bygg- och infrastrukturbranschen, det vill säga tydliga kopplingar mot Lean (även om just begreppet Lean inte användes). Att träna på att formulera sig för publicering är en nyttig och viktig del i vårt arbete – både gällande ”mitt” företag Tyréns och Lean Forum Bygg – när det gäller att sprida budskapet kring utveckling av byggindustrin.

Denna vecka fortsätter jag att finslipa mina artiklar på temat industriellt byggande med just Lean Construktion som grund. Det är även inspirerande att den bok som jag är medförfattare till – Industriellt husbyggande – nu har publicerats, skriven tillsammans med Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg), professor Lars Stehn (Luleå tekniska universitet) och Dan Engström (Swerea IVF). Boken togs även upp i Tyréns eget nyhetsbrev, vilket har lett till en hel del glada tillrop (sök ”Industriellt husbyggande” på www.studentlitteratur.se)! Dessutom förbereder jag mig inför kommande veckas styrelsemöte där vi ska ta beslut kring en nypublicering av ”Vad är Lean?”-boken med byggrelaterade kapitel tillagda, något jag tror kan bli ett väldigt lyckat koncept.

Sedan förra inlägget har vi fördjupat kontakten med Niklas Modig vid Handelshögskolan i Stockholm, uppskattad föreläsare och författare, för att se hur vi gemensamt kan hjälpas åt att sprida kunskapen kring Lean i byggsektorn och vad det innebär för sektorn som helhet – hur drar vi bäst nytta av andra sektorers lärdomar? Ju mer vi lär av varandra desto tydligare blir bilden att det mindre handlar om vad som ska produceras, mer om hur. Det gäller att bringa klarhet i skillnaden mellan affärsstrategi och verksamhetsstrategi för ett och samma företag, där affärsstrategin fokuserar på vad och verksamhetsstrategin på hur. För mig personligen trillade poletten ner efter att ha läst just Niklas Modigs och Pär Åhlströms bok ”This is lean” med insikten om branschbredd och vad som är bra även för vår sektor.

Apropå bredd så har jag i veckan fått en inbjudan att delta vid ett möte med unga ingenjörer, förhoppningsvis blivande medarbetar inom byggsektorn, genom en inbjudan till Ingenjörer Utan Gränser. Inbjudan kom från en av mina tidigare studenter där tanken är att jag ska delta med en inspirationsföreläsning. Ingenjörer Utan Gränsers målsättning är att via ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens bidra till en bättre värld, både genom att bedriva volontärprojekt i världen och att inspirera fler unga människor till att bli ingenjörer.

Lite av samma tema hade det möte jag just haft med en praktikant inom Tekniksprånget som nu praktiserat en dryg vecka på NCC. Tekniksprånget är en satsning som erbjuder unga gymnasiestudenter som ännu inte valt högskoleutbildning att pröva på hur det är att jobba på ett teknikföretag. Otroligt inspirerande att träffa en ung, entusiastisk människa precis på väg in i yrkeslivet! Satsning gör mig varm i hjärtat med sin inriktning mot bredd och mångfald, konkreta arbetsuppgifter (i det här specifika fallet ett projekt kring 5S) och möjlighet till att inte bara erbjuda studenterna en framtid, utan även berika sektorn i sig.

Till nästa vecka ser jag fram emot mötet med Lean Forum Byggs styrelse där vi fortsätter vårt arbete med att spetsa vårt medlemserbjudande med fokus på informationsspridning, där vi bland annat har ovan nämnda – och andra – bokprojekt att ta ställning till. Spännande!