Det känns roligt att vi i år har fått in så många ansökningar till Årets Lean-byggare utan att behöva lägga ner alltför mycket kraft. Allt fler söker priset spontant. Jag vet inte riktigt varför det går lättare, men det kan naturligtvis vara så att priset har blivit mer känt och att Lean Forum Bygg i sig är mer aktivt och syns på olika arenor. Oavsett så ska det bli jättekul och spännande att få läsa deras ansökningar och motiveringar!

Apropå aktiviteter inom Lean Forum Bygg så är vi nu i slutfasen av planeringen för bokreleasen av ”Utmana dina processer”, vilken ser ut att hamna i slutet av januari då det känns lite onödigt att släppa den någon vecka före jul. Det jag sett av den så här långt är riktigt lovande! Ännu ett glädjeämne är att vi idag haft en coach- och ledningsträff för hela E.ON Värmeproduktion i Sverige med representanter från Produktionslyftet.

Nu utmanar vi Lean-arbetet inom infrastruktursektorn genom att köra fyra enheter parallellt, om än med viss tidsförskjutning. Detta skiljer sig från Produktionslyftets vanliga sätt att arbeta och även från hur vi jobbade under min tid på Strängbetong, där vi bara körde via en fabrik. På det hela taget känns allt både värmande, glädjande och energigivande!