Tioårsjubileum som Årets Lean-byggare

Publicerat den 26 januari 2021

Efter att ha arbetat med standardisering och andra Lean-verktyg sedan slutet av 90-talet valde JM Bygg 2009 helt att anamma Lean, inspirerade av bland andra Scania och Lindbäcks Bygg. Redan två år senare – 2011 – utsågs de till Årets Lean-byggare!

Lean-resan för byggbolaget JM startades redan 1999 när företaget initierade ett omfattande arbete kring standardisering. Standardiseringsarbetet började med projekteringsanvisningarna och fortsatte med inköp, försäljning och produktion.

10 år senare, under 2009, valde JM att anamma Lean i företagets strävan efter ständiga förbättringar, bland andra inspirerade av Scania och Lindbäcks Bygg. Chalmers och Prolog var rådgivare till JM i denna viktiga satsning och företagets arbete uppmärksammades av Lean Forum Bygg redan 2011 då de utsågs till Årets Lean-byggare.

Standardiserings- och Lean-arbetet vid JM har bidragit till ökad kundnöjdhet, reducerade ledtider och effektivare flöden. Grundtanken bakom JMs Lean-arbete är att alltid hitta det bästa arbetssättet istället för att samma arbetsuppgift utförs på olika sätt. Fortfarande – drygt 20 år efter den initiala satsningen – får alla nyanställda i JM en gedigen utbildning i Lean som en del av introduktionsprogrammet.