Uppskattat seminarium i Göteborg

Publicerat den 27 september 2012

Den 12 september arrangerade Lean Forum Bygg och SVR Samhällsbyggarna ett seminarium om Lean-arbete i byggsektorn.

Efter mingel och smörgås välkomnades de drygt 30 deltagarna av SVRs Kristofer Samuelsson, som även arbetar på Hedareds Sand & Betong. Därefter presenterade Kajsa Simu Lean Forum Byggs verksamhet. Hon framhöll att det finns ett behov av en anpassad filosofi för byggsektorn, bland annat för att produktionen är utlokaliserad till olika byggen.

Hans Reich, Lean-expert verksam i både Lean Forum Bygg och Produktionslyftet, var kvällens huvudnummer. Han delade med sig av sina erfarenheter från utvecklingsarbete inom flera olika branscher och gav intressanta exempel på framgångsrikt Lean-arbete.

Seminariet arrangerades i Swecos lokaler i Göteborg. Bland publiken fanns stora delar av Lean Forum Byggs styrelse, som valde att runda av sitt styrelsemöte med denna aktivitet.