Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning Årets Lean-byggare 2016

Publicerat den 9 mars 2016

På bilden Jelinka Hall, till vänster, som efterträder Carina Molin som ansvarig för bygg- och miljöavdelningen. Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning vann årets Lean-byggare med följande motivering:

Vinnaren utgör en mycket viktig del i den integrerade värdekedjan för effektivt byggande. Där kan många hämta både inspiration och idéer till att bli mer kundorienterade, till nytta för hela samhällsbyggnadssektorn.