Vi brinner för Lean

Publicerat den 17 april 2013

Byggsektorns intresse för Lean blir allt bredare. Ett exempel är Hedareds Sand & Betong AB, som initierade sitt Lean-arbete vid enheterna i Hedared och Bollebygd tillsammans med den nationella satsningen Produktionslyftet.

Till vänster Thorbjörn Stigson, platschef vid Hedareds Sand & Betong i Bollebygd, tillsammans med enhetens Lean-koordinator Emil Larsson.

Hedareds Sand & Betong är ett familjeägt företag som enkelt beskrivet arbetar med betong inom olika användningsområden. De har egna grus- och bergtäkter och är därmed självförsörjande på ballastmaterial. Produktionsenheter finns i Hedared och Bollebygd med produkter inom bygg och utomhusmiljöer. Vi besökte Bollebygd, där de förädlar ballastmaterial samt producerar plattbärlag och stödmurssystemet Keystone.

Företaget har på senare tid satsat på Lean genom att söka till Produktionslyftet, som de deltar i sedan sensommaren 2012. Produktionslyftet är en nationell satsning som tidigare främst riktat sig mot tillverkande industri, men som idag erbjuder stöd för Lean-arbetet även åt andra målgruppsföretag. Hedareds Sand & Betong har i dagsläget etablerat pilotgrupper både i Hedared och i Bollebygd, där Emil Larsson är Lean-koordinator vid den sistnämnda.

– Vi har ett bra stöd från ledningen, inga hinder från något håll, säger Thorbjörn Stigson, platschef på Bollebygdsenheten. Alla är överens om att det här får ta den arbetstid som krävs, det är helt klart ett prioriterat område.

Ett företag som Hedared har inspirerats en del av är UBAB (Ulricehamns Betong AB), vilka också varit med i Produktionslyftet och som tack vare sin Lean-satsningen har fått ett helt annat ”tänk” i företaget. När de träffat dem så framkommer det att också UBAB har fått en mycket positiv respons av sin satsning.

– Det är viktigare än någonsin att ligga i framkanten av Lean-utvecklingen eftersom detta är något som bubblar i branschen, säger Thorbjörn. Vi levererar idag till många som kommit ganska långt i sitt arbete, exempelvis JM Bygg, Skanska, Peterson & Hansson och NCC. Vi levererar även till Peab trots att de har en egen fabrik.

En förbättringstavla, vackert placerad bakom ett exempel på företagets eget mursystem.

Enligt planen skulle arbetet inledas med en pilotgrupp i Hedared, men de insåg snart att de ville ha en grupp i Bollebygd också. Sagt och gjort; pilotgrupper etablerades inom byggelement i Hedared och plattbärlag i Bollebygd. Arbetet med förbättringsgrupper inleddes i november. Introduktionen till de 15 medlemmarna i Bollebygds förbättringsgrupp genomfördes av Emil, som liksom Thorbjörn ingår i företagets styrgrupp för Lean-satsningen.

I styrgruppen finns alla avdelningar och nivåer av företaget representerade. Tillsammans inledde de arbetet med att etablera en samsyn och ”brainstormade” kring principer och filosofier – något som resulterade i mängder av postit-lappar. Därefter fick var och en i gruppen prioritera tre alternativ för att utkristallisera de viktigaste.

– Det var intressant att alla var tämligen överens om att en lärande organisation var det viktigaste, säger Emil. Alla insåg vikten av att både kunna dra nytta av den kunskap som finns och vara öppen för nytt!

Med i gruppen är även Anders Wallerius, fackordförande i Bollebygd. Både Emil och Thorbjörn menar att det är viktigt att han är med, inte bara för sina infallsvinklar utan också för att skapa engagemang. De framhåller båda att facket inte har något emot Lean-arbetet, även om åsikter i sakfrågor kan skilja sig åt. Diskussionen är viktig och de samtalar på en helt annan nivå idag.

Murstenar som väntar på vidare transport.

Närmast i arbetet kommer en introduktion till Lean för alla medarbetare inklusive legospel och presentation med avstämning av produktionssystemet. Detta är redan avstämt i ledningsgruppen och förbättringsgrupperna, men nu är det dags att etablera det hos resten av medarbetarna.

– Vi ligger på lite olika ”Lean-nivåer” beroende på vem du talar med, säger Thorbjörn. Emil ligger längst fram i vår grupp, sedan Anders Wallerius och jag, därefter de övriga. Det i sig innebär dock en stor potential; när alla har fått samma förutsättningar så känns det som att vi kommer att kunna åstadkomma fantastiska saker!

En viktig del av arbetet är att behålla det stora engagemang och intresse som finns menar Kristofer. De har hört talas om ”besvikelsens dal” när den första Lean-euforin har lagt sig och vill att den ska bli så grund och kort som möjligt.

– Samtidigt är vi lyckligt lottade hos oss med både Lean- och produktionsansvariga i alla grupperna som verkligen brinner för Lean, säger Kristofer. Den här satsningen skulle inte varit möjlig utan dem!

Som Emil avslutningsvis konstaterar: Ju mer vi arbetar med Lean, ju mer inser vi att det finns att göra … Men han konstaterar också:

– Det här är fantastiskt roligt!