”Vi har visat att vi både kan och vill bli bäst”

Publicerat den 12 mars 2021

Strängbetong i Kungsör skulle egentligen varit Årets Lean-byggare 2013, men då prisutdelningen flyttades från höst till vår fick de istället priset 2014. Då hade de jobbat med att ställa om sitt sätt att arbeta sedan 2011 då de inledde ett arbete med Produktionslyftet. Produktionschef Per Forsberg var med från starten och berättar att en av de största skillnaderna jämfört med innan är att de arbetar säkrare idag med låga sjuktal och nära noll vad gäller olycksfall med frånvaro.

– Direkt efter att vi fick priset var det mycket uppmärksamhet, det var många besökare och utbildningar med chefer och kollegor från andra Strängbetongfabriker, berättar Per. Vi var den första fabriken som gjorde en omställning till att arbeta med Lean och övriga sju Strängbetong fabriker tog beslut att följa efter. De använde sig då av vårt produktionssystem, det vill säga våra principer och arbetsmetoder såsom daglig styrning och veckovisa samverkansmöten med skyddskommittén.

Även under åren som följde hände det mycket i fabriken med flera stora investeringar. En viktig sådan kom 2017 som omfattade den nya betongstationen som idag ger de förutsättningar att leverera i snitt 1000 ton betong per dag. Den nya stationen ger dem även förutsättningar för att framställa en mer hållbar betong med både högre andel återvunnet spill samt lägre andel cement. Ytterligare en stor investering var den i ett betongtransportsystem som gjordes under sommaren 2020. Till detta kommer flera planerade investeringar inför 2021.

– Jag tror inte att vi hade fått så stor andel av Strängbetongs totala investeringsbudget till Kungsör om vi inte ställt om vårt arbetssätt så som vi gjorde och fick pris för 2014, säger Per. Det är klart att företaget har enklare att motivera investeringar i en fabrik som visat att vi både kan och vill bli bäst.

Under åren sedan de började med sitt strukturerade Lean-arbete så har de även minskat produktionsytan i fabriken från de tidigare tre hallarna till två produktionshallar. De har även sedan hösten 2020 slutat med nattskift och har nu endast tvåskift. Tidigare vågade de inte stänga ner den buffert som tredje skiftet innebar, men nu kände de att de var så pass stabila i sina processer att det var möjligt. För Per som produktionschef känns det väldigt bra att veta att han inte har någon som arbetar på natten.

– Jag ser dessutom leenden hos de som tidigare gått nattskift, vilket jag inte gjort innan och det känns mycket bra, avslutar Per. Värt att notera är att vi har kvar samma produktionskapacitet som innan tre hallar och nattskift, kanske till och med ökat något. Vi jobbar smartare helt enkelt, vi gör saker lättare.

Läs tidigare artikel om Strängbetong →