Trots kylan – minus 27 i Luleå! – så präglas tillvaron just nu mer av värme och efterfrågan av samverkan. Fler och fler vill arbeta med fler och nya människor; Lean Forum Bygg har bllivit uppvaktade från både Norge och Danmark de senaste veckorna kring utbyte och samverkan.

Från Norge har de visat intresserade för vår logg för informations- och bloggutbyte, medan det från Danmark har kommit en förfrågan kring företagspresentationer/goda exempel från ”Lean-företag” för en konferens i september kring Lean i offentlig förvaltning. På universitetet i Luleå söker vi också samverkanspartner för att stärka interaktionen mellan näringsliv och akademi som en del av Smart Built Environment, vilket kräver att vi alla bjuder till – och intresset är tydligt.

Även NCC går utanför sina normala ramar för att hitta nya områden för sin utveckling i nya spännande konstellationer. Alla aktiviteter tillsammans visar trots den rådande kylan på mycket värme och glöd!