Vad säger vi, hur lyssnar vi? Den eviga kommunikationsfrågan … Hur tydlig ska – eller kan – vi vara? Är det bra att vara övertydlig? Detaljstyrning eller övergripande instruktioner, information kring vad som önskas men inte vad som ska göras?

Det är som alltid en balansgång. När vi säger saker försöker vi egentligen förmedla en bild som vi (alltför ofta) utgår från att den vi talar med också ser och därför förstår vad vi förväntar oss. Ibland fungerar det, ibland inte. Ibland är det rätt att exakt säga vad som ska göras, ibland är det rent ut sagt provokativt att ge för tydliga instruktioner. Det är alltid en individuell anpassning, privat som professionellt, men privat känner vi oftast den vi talar med väl och professionellt har vi (med all rätt) höga förväntningar.

Det här är grunden till många problem i byggsektorn; vi vill ha ett hus byggt och förväntar oss att mottagaren ser samma hus som jag ser. Kravställande och kommunikation är svårt i allt vi gör, men det blir väldigt tydligt i detta fall. En uppmuntran/uppmaning till kravställare/beställare/byggherrar i byggprocessen är att vara tydliga med vad ni behöver utan att detaljstyra, men samtidigt vara uppmärksam på hur informationen tas emot och uppmuntra till dialog. En duktig byggare vill inte ha någon detaljstyrning för den tekniska lösningen, men måste samtidigt veta vilka behov som måste fyllas för en godkänd leverans.

I Lean Forum Bygg välkomnar vi med öppna armar fler beställare och byggherrar bland partnerföretagen – kommunikation omfattar alltid flera parter.