På Skanska har vi inlett utrullningen av det vi kallar ”Operationell Effektivitet”, inte Lean rakt av men en variant av Lean-tänket kring ökad produktivitet parallellt med utveckling av våra medarbetare. Vi har många nya chefer på plats och det ska under året bli intressant att se utfallet; vi har laddat upp under flera år och nu ska det sjösättas.

Precis som alla andra arbetar vi också med digitalisering. Vi kämpar – också som alla andra – med att försöka definiera vad det innebär för oss. Det är lätt att säga ”digitalisering” men svårt att få en tydlig bild av vad det representerar, samtidigt som vi inser att vi måste satsa även om vi inte riktigt vet vad det leder till. Jag tycker att detta är det mest spännande som händer i branschen just nu, att se vad som händer med digitaliseringen.

Med tanke på vad som hänt inom andra branscher, exempelvis musik- och taxibranschen, så inser vi att vi kan stå inför en kraftig omvälvning. Byggsektorn är en konservativ bransch och jag tror att det finns en risk för att nytänkande uppstickare kan ta över om vi inte själva lär oss att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen innebär.

Sedan måste jag avsluta med att skicka gratulationshälsningar till Moelven Byggmodul som igår utsågs till Årets Lean-byggare. De har utvecklat sitt Lean-tänkande enormt och det känns bra att deras satsning verkligen uppmärksammas. Det är en mycket välförtjänt utmärkelse!