Jag har varit på ett mycket intressant studiebesök och sett byggnationen av slussen. Vi fick en genomgång dels praktiskt av de som bygger, men även från beställarsidan kring hur de hanterar BIM och projekteringsfrågorna. Intressant och samtidigt en stor utmaning. Ett problem med slussen är att den delvis är byggd på fyllning vilket gjort att tidigare konstruktioner har satt sig – det går att se horisontella sprickor i betongen på sina ställen. Det har drabbat både tunnelbanan, som åtgärdades på 80-talet, och Katarinahissen, där de nu gör ytterligare en grundförstärkning.

Slussen har byggts om en gång per århundrade sedan 1600-talet, vilket gör detta till den femte ombyggnaden. Alla tidigare strukturer finns kvar i det som schaktas ut och byggs om, så fort de gräver dyker någonting upp. Arkeologer finns hela tiden på plats och dokumenterar allt som kommer fram, även om ingenting sparas på plats. Sedan ska 3200 pålar till under både befintliga och nya konstruktioner, ända ner till 70 meters djup. Tid tar det.

Så vad har detta med Lean att göra? ”Allt” tycker förstås nördar som vi, men något som riktigt sticker ut är den satsning på BIM som beställaren gjort. De har varit både modiga och kreativa i utmaningen: Allt ska byggas utan ritningar! All information finns i en BIM-modell, inga pappersritningar finns. Med tanke på projektets storlek vill de säkerställa att all – och korrekt – information finns på ett och samma ställe, hela vägen ner till den enskilda armeringen.

De kör även 4D (3D inklusive tidplanering) och 5D (4D inklusive kostnadskalkyl), vilket är ungefär så långt vi kan komma med BIM idag. Beställaren har ställt dessa krav, men kommer det att fungera? Hur kommer användarna, det vill säga de som ska utföra jobbet, att reagera? Naturligtvis kommer de att lösa de olika frågeställningarna under resans gång, men det kommer att vara spännande att följa utvecklingen.