Digitaliseringen av byggbranschen ökar snabbt just nu. Det finns många nya hjälpmedel och verktyg som går att använda, men hur kan vi använda dessa med utgångspunkt ur ett mänskligt perspektiv och från byggarbetsplatsens behov och verklighet? Hur kan de hjälpa till att förbättra flödeseffektiviteten? Det finns ett pågående projekt, Digitaliserad produktionsprocess, där vi söker svar på dessa frågor, ett projekt som delfinansieras av SBUF.

Branschen har haft svårt med systematisk erfarenhetsåterföring och det är lätt att landa i ett fokus på resurseffektivitet. Digitala verktyg och hjälpmedel kan, om de används klokt, underlätta för såväl erfarenhetsåterföringen som att hjälpa till att flytta fokus mot flödeseffektivitet.

Precis som min styrelsekollega Anders gjorde i sitt senaste inlägg vill jag också göra lite reklam för det kommande arrangemanget ”Samhällsbyggnadsresan: Digitalisering” som genomförs av IQS Samhällsbyggnad och Brains & Bricks den 19 april – ett bra tillfälle att skaffa sig en överblick av digitalsiering inom byggbranschen.