”Vi har visat att vi både kan och vill bli bäst”

Publicerat den 12 mars 2021

Strängbetong i Kungsör skulle egentligen varit Årets Lean-byggare 2013, men då prisutdelningen flyttades från höst till vår fick de istället priset 2014. Då hade de jobbat med att ställa om sitt sätt att arbeta sedan 2011 då de inledde ett arbete med Produktionslyftet. Produktionschef Per Forsberg var med från starten och berättar att en av de största skillnaderna jämfört med innan är att de arbetar säkrare idag med låga sjuktal och nära noll vad gäller olycksfall med frånvaro.

– Direkt efter att vi fick priset var det mycket uppmärksamhet, det var många besökare och utbildningar med chefer och kollegor från andra Strängbetongfabriker, berättar Per. Vi var den första fabriken som gjorde en omställning till att arbeta med Lean och övriga sju Strängbetong fabriker tog beslut att följa efter. De använde sig då av vårt produktionssystem, det vill säga våra principer och arbetsmetoder såsom daglig styrning och veckovisa samverkansmöten med skyddskommittén.

Även under åren som följde hände det mycket i fabriken med flera stora investeringar. En viktig sådan kom 2017 som omfattade den nya betongstationen som idag ger de förutsättningar att leverera i snitt 1000 ton betong per dag. Den nya stationen ger dem även förutsättningar för att framställa en mer hållbar betong med både högre andel återvunnet spill samt lägre andel cement. Ytterligare en stor investering var den i ett betongtransportsystem som gjordes under sommaren 2020. Till detta kommer flera planerade investeringar inför 2021.

– Jag tror inte att vi hade fått så stor andel av Strängbetongs totala investeringsbudget till Kungsör om vi inte ställt om vårt arbetssätt så som vi gjorde och fick pris för 2014, säger Per. Det är klart att företaget har enklare att motivera investeringar i en fabrik som visat att vi både kan och vill bli bäst.

Under åren sedan de började med sitt strukturerade Lean-arbete så har de även minskat produktionsytan i fabriken från de tidigare tre hallarna till två produktionshallar. De har även sedan hösten 2020 slutat med nattskift och har nu endast tvåskift. Tidigare vågade de inte stänga ner den buffert som tredje skiftet innebar, men nu kände de att de var så pass stabila i sina processer att det var möjligt. För Per som produktionschef känns det väldigt bra att veta att han inte har någon som arbetar på natten.

– Jag ser dessutom leenden hos de som tidigare gått nattskift, vilket jag inte gjort innan och det känns mycket bra, avslutar Per. Värt att notera är att vi har kvar samma produktionskapacitet som innan tre hallar och nattskift, kanske till och med ökat något. Vi jobbar smartare helt enkelt, vi gör saker lättare.

Läs tidigare artikel om Strängbetong →

 

Maximerad kvalitet – minimerat svinn

Det vi kunde läsa om NorDan när de utsågs till Årets Lean-byggare 2019 var hur deras genomgripande produktionssystem – NDPS, NorDan Produktionssystem – säkerställde en minimerad överproduktionen genom att onödiga uppgifter och processer kunde tas bort. Då liksom nu säkerställde det samtidigt att kvaliteten på produkterna ligger på högsta nivå parallellt med att svinnet hålls till en minimal nivå. Vid alla NorDans fabriker används NDPS aktivt, vilket resulterat i en både effektiv och miljövänlig produktion.

– NDPS är ett bra system och vi kan dela med oss av erfarenheter och förbättringar mellan anläggningarna i Sverige och utomlands, förklarar Cecilia Sjölin, fabrikschef vid anläggningen i Kvillsfors. Vi har årliga träffar då vi går igenom varandras arbetssätt och lär av varandra.

Efter utmärkelsen som Årets Lean-byggare har arbetet fortsatt i samma riktning och den fortsatta utvecklingen av resultatet är ett bevis på att NorDan har en vinnande strategi. Denna strategi involverar även medarbetarna och tillåter egna initiativ för att driva utvecklingsarbetet framåt.

Läs tidigare artikel om NorDan →

Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →

Tioårsjubileum som Årets Lean-byggare

Efter att ha arbetat med standardisering och andra Lean-verktyg sedan slutet av 90-talet valde JM Bygg 2009 helt att anamma Lean, inspirerade av bland andra Scania och Lindbäcks Bygg. Redan två år senare – 2011 – utsågs de till Årets Lean-byggare!

Lean-resan för byggbolaget JM startades redan 1999 när företaget initierade ett omfattande arbete kring standardisering. Standardiseringsarbetet började med projekteringsanvisningarna och fortsatte med inköp, försäljning och produktion.

10 år senare, under 2009, valde JM att anamma Lean i företagets strävan efter ständiga förbättringar, bland andra inspirerade av Scania och Lindbäcks Bygg. Chalmers och Prolog var rådgivare till JM i denna viktiga satsning och företagets arbete uppmärksammades av Lean Forum Bygg redan 2011 då de utsågs till Årets Lean-byggare.

Standardiserings- och Lean-arbetet vid JM har bidragit till ökad kundnöjdhet, reducerade ledtider och effektivare flöden. Grundtanken bakom JMs Lean-arbete är att alltid hitta det bästa arbetssättet istället för att samma arbetsuppgift utförs på olika sätt. Fortfarande – drygt 20 år efter den initiala satsningen – får alla nyanställda i JM en gedigen utbildning i Lean som en del av introduktionsprogrammet.

 

En hävstång för Lean-kultur

I slutet av 2020 fick styrelsen möjlighet att sitta ner och prata med Mats Berntsson, VD på Ytterbygg AB som 2012 utsågs till Årets Lean-byggare. Mats inledde med att entusiastiskt berätta om bakgrunden till företagets Lean-arbete där det finns uppenbara paralleller – medvetna eller omedvetna – till The Toyota Way i bakgrundsbeskrivningen. Brist på pengar på en kapitalintensiv bransch tvingade helt enkelt Ytterbygg att hushålla med resurserna och maximera värdet i allt som gjordes och med det skapades en Lean-kultur.

– Att fokusera på det som kunden betalar för är något som idag genomsyrar organisationen, säger Mats Berntsson.

Sedan utmärkelsen har Ytterbygg i allt högre grad systematiserat sitt förbättringsarbete. I och med priset har också alltfler intresserade sökt sig till Ytterbygg för att se och höra hur de arbetar med Lean praktiskt i verksamheten.

– Åren efter priset tillsatte vi en en dedikerad resurs som aktivt arbetade med företagets Lean-samordning, berättar Mats Berntsson. Det gav en stor hävstångseffekt där fler metoder och verktyg kunde provas, utvärderas och standardiseras.

Medarbetarnas förbättringsförslag är motorn i Ytterbyggs Lean-arbete och idag får de in ungefär 150-200 förbättringsförslag om året. Mats menar att kulturen som nu finns i väggarna på Ytterbygg även hjälper medarbetare i rådande pandemi att känna stort engagemang och delaktighet. Samtidigt finns det nturligtvis en längtan efter att samla hela företaget när pandemin är över.

– Åets Lean-byggare visar med tydlighet Lean Forum Byggs viktiga roll för att spridning goda exempel kring Lean, bland annat genom de möjligheter som erbjuds nätverka vid olika seminarier med mer seminarier, avslutar Mats Berntsson.

Läs tidigare artikel om Ytterbygg AB →
Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →

Fortsatt utveckling på Lindbäcks Bygg

Industriell produktion på Linbäcks Bygg. Foto: Lindbäcks Bygg.

2010 vann Lindbäcks Bygg i Piteå den första upplagan av Årets Lean-byggare. Det har gått tio år sedan utmärkelsen och med ett öga i backspegeln och ett framåt konstaterar Pierre Ek, verksamhetsutvecklare på Lindbäcks, att företagets Lean-satsning har gett en stabil grund att stå på.

– Metoder och metodutveckling är på plats och vi har koll på våra processer, säger Pierre Ek. Ägarna har hela tiden stöttat och drivit fullt ut och vi har bland annat arbetat med ledtider och gått över till enstycksflöde i de två fabrikerna i Öjebyn och Haraholmen. Dessutom upplever jag att vi har lyckats med att gå från ett skråbaserat tänk till att balansera arbetsbelastningen mellan olika arbetsgrupper och mellan de två fabrikerna.

De senaste åren har Lindbäcks expanderat kraftigt och anställt många nya medarbetare, vilket har lett till att fokus just nu och framåt är att få med alla nyanställda i Lindbäcksandan. Individuellt och i grupp arbetar även företaget med ledarskap kopplat till Lindbäcks Lean-satsning One Way. Ett ytterligare steg framåt är att få in materialleverantörerna i företagets JIT-tänk, samt att fortsätta utveckla montageplatserna till att också tänka mer enstyck och flöde på samma sätt som i projektering och fabriker.

– Vi har börjat se byggarbetsplatsen som den egentliga fabriken, säger Pierre Ek. De tillverkande enheterna i Öjebyn och Haraholmen är mer att betrakta som komponenttillverkning och som en del i flödet mot ett färdigt hus.

På frågan vad Lean Forum Bygg kan bidra med, svarar Pierre Ek att det viktigaste ur hans perspektiv är nätverkande, att skapa nya kontakter och utbyta tankar och erfarenheter med andra inom samma bransch med utgångspunkt i samma filosofi.

Läs tidigare artikel om Lindbäcks Bygg →
Nominera din kandidat till Årets Lean-byggare →

Satsning på Lean framgång för Kynningsrud Prefab

I en tid som inneburit svåra prövningar för många industriföretag går Kynningsrud Prefab Uddevalla mot strömmen. Trots pågående pandemi är företaget på väg mot sitt bästa år någonsin. En målmedveten satsning på Lean genom det nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet har skapat positiva effekter i hela verksamheten.

– Det är nu vi på allvar ser alla de positiva effekterna av arbetet vi har lagt ner på att införa Lean-metodiken i vår verksamhet, säger företagets vd Nicklas Jarl, tillika medlem av Lean Forum Byggs styrelse. Det är en stor investering i både tid och pengar, men det har gett oss mycket mer än väntat.

På bilden ses vd Nicklas Jarl. Läs hela deras artikel här – mer information har även Produktionslyftets Lean-coach Bo Ericson.

Lean-ledarskap för en säker arbetsmiljö i byggsektorn

Abetongs H-fabrik i Vislanda har blivit nominerade till Årets Arbetsmiljöpris tillsammans med Produktionslyftet. Abetongs ägare Heidelberg-koncernen satsar stort på samarbetet med Produktionslyftet där samtliga sex Abetongfabriker ingår liksom Kynningsrud Prefab och Contiga – alla koncernens enheter i Sverige medverkar eller har medverkat i programmet. Bakom Årets Arbetsmiljöpris står branschtidskriften Betong som ägs gemensamt av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa.

Här kan du läsa mer om nomineringen →

Lean Forum Byggs nya styrelse

Den 19 maj genomfördes Lean Forum Byggs årsmöte under lite annorlunda former. Under rådande omständigheter var årsmötet på distans och digitalt, men ända slöt ett 25-tal deltagare upp. Sedan tidigare hade vissa medlemmar ur den tidigare styrelsen – Per Öberg, Helena Lidelöw, Pia Saveborn, Anders Vennström – meddelat att de inte ställde upp för omval. Vi tackar dem alla för deras insatser och hoppas hålla kontakten vidare som medlemmar i föreningen!

Den nya styrelsen består av ordförande Jimmy Dahlström (Ramirent), tidigare ordinarie ledamot. Kvarstår sedan tidigare gör Claes Dalman (Peab) och Kajsa Simu (NCC/LTU). De nya styrelsemedlemmarna är Stefan Olander (LTH), Nicklas Jarl (Kynningsrud Prefab), Mikael Johansson (JM), Matilda Höök (iTid), Dag Kroslid (NorDan), Jesper Lundgren (Prolog) och Karl Stenqvist (Veitech). Varmt välkomna!

Här kan du se hela styrelsen →

Nominera årets Lean-byggarstudent

Michaela Eriksson från Luleå tekniska universitet vann Årets Lean-byggarstudent 2019. Hon har utvecklat en mognadsmodell som kan användas för att bedöma i vilken grad byggföretag har lyckats implementera Lean.

Genom utmärkelsen Årets Lean-byggarstudent belönar vi årets bästa examensarbete inom tillämpning av Lean i samhällsbyggandet. Prissumman är 30 000 kronor som betalas ut i form av ett stipendium.

Tävlande examensarbeten bedöms utifrån akademisk höjd samt deras bidrag till kunskapsutvecklingen inom Lean construction. De ska omfatta 15-30 högskolepoäng och vara publicerade under läsåret 2019/2020.

Årets Lean-byggarstudent är instiftat till minne av Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson, som med sitt stora intresse och engagemang inom resurseffektiva byggprocesser var med och startade föreningen Lean Forum Bygg.

Sista dag för bidrag till årets tävling är den 12 september 2020.

Välkommen att nominera dig själv eller en annan kandidat till utmärkelsen →

Halvera byggtiden med bättre planering

Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet, medverkade vid partnerföretaget Nolliplans "Planeringsdagen 2019". Han presenterade bland annat projektet Valla Coach och visade hur det är möjligt att halvera byggtiden på byggplatsen med hjälp av bättre planering.