Ytterbygg är årets Lean-byggare

Publicerat den 16 oktober 2012

Den 16 oktober utdelades Lean Forum Byggs utmärkelse "Årets Lean-byggare" i samband med konferensen Industriellt Byggande i Stockholm. Vinnare 2012 blev Ytterbygg och på hedrande andraplatser kom Strängbetong, fabriken i Kungsör, och Partab i Kalix.

Ytterbygg, Lean-prisvinnare 2012, representerades av bröderna Henric och Mats Berntsson. I mitten Kajsa Simu, Lean Forum Byggs ordförande, som delade ut priset.

Ytterbygg vann Lean-priset med följande motivering:

En stark Lean-kultur har gjort det möjligt för Ytterbygg som en mindre aktör att ta sig an stora uppdrag. De har gått från projektfokus till processfokus med ständiga förbättringar på vägen och engagemang i hela verksamheten, från projektör till utförare. Med enkla medel och metoder – och genom att leva som man lär – har de fått hela personalen att känna delaktighet, glädje och framförallt stolthet över sitt arbete.

Ledningens insikt och personliga engagemang har genomsyrat företaget och samtidigt påverkat och involverat underentreprenörer. Genom ökad standardisering, bättre erfarenhetsåterföring och mer produktionsanpassad projektering kan de peka på en stabil vinstmarginal och kraftig minskning av fel. Ytterbygg har bevisat att Lean fungerar i byggbranschen genom att få nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och högre vinst.

Priset delas ut i samarbete med tidningen Byggindustrin, som även har gjort en genomlysning av de tre kandidaternas Lean-arbete. Prisutdelningen i Stockholm sköttes av Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu och på plats fanns även flera andra representanter från styrelsen.

Nominerade till byggsektorns Leanpris 2012

Lean Forum Byggs styrelse har nominerat tre företag till byggsektorns Lean-pris. Ytterbygg AB i Kungälv, PartAB i Kalix och Strängbetong, fabriken i Kungsör, som gör upp om utmärkelsen för framgångsrikt Lean-arbete.

Uppskattat seminarium i Göteborg

Den 12 september arrangerade Lean Forum Bygg och SVR Samhällsbyggarna ett seminarium om Lean-arbete i byggsektorn.

Efter mingel och smörgås välkomnades de drygt 30 deltagarna av SVRs Kristofer Samuelsson, som även arbetar på Hedareds Sand & Betong. Därefter presenterade Kajsa Simu Lean Forum Byggs verksamhet. Hon framhöll att det finns ett behov av en anpassad filosofi för byggsektorn, bland annat för att produktionen är utlokaliserad till olika byggen.

Hans Reich, Lean-expert verksam i både Lean Forum Bygg och Produktionslyftet, var kvällens huvudnummer. Han delade med sig av sina erfarenheter från utvecklingsarbete inom flera olika branscher och gav intressanta exempel på framgångsrikt Lean-arbete.

Seminariet arrangerades i Swecos lokaler i Göteborg. Bland publiken fanns stora delar av Lean Forum Byggs styrelse, som valde att runda av sitt styrelsemöte med denna aktivitet.

Lean-kurs stärker byggsektorn

Lean-filosofin har fått ordentligt fotfäste inom samhällsbyggandet, vilket visar sig genom ökad efterfrågan på kvalificerad utbildning. Kursen ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” startar nu för sjunde gången med siktet inställt på effektivare byggande.

Per-Erik Josephson är en av de lärare som är engagerade i genomförandet av kursen. I bakgrunden pågår ett Lean-spel under ledning av Prolog Bygglogistik.

Kursen, som berättigar till 7,5 högskolepoäng, genomförs av Chalmers Professional Education i samarbete med Lean Forum Bygg, CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) och Prolog Bygglogistik. Per-Erik Josephson, professor på Chalmers avdelning Construction Management, är en av de lärare som är engagerade i genomförandet.

– Det är ofta stor skillnad på hur företagen tror att de arbetar och vad som verkligen händer. Lean kan hjälpa till att synliggöra dolda processer och onödiga moment i verksamheten, vilket skapar förutsättningar för effektivisering och smartare arbete.

En möjlig startpunkt

Utbildningsdag i Göteborg, april 2012. Lean‐spelet ger kursdeltagarna en grundläggande förståelse för Lean och ställer dem inför utmaningar som förutsätter samarbete.

Utbildningen ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” omfattar fem tvådagarsträffar där litteraturstudier och föreläsningar varvas med praktiska moment som studiebesök, projektarbeten och Lean-spel. Kursdeltagarna gör upp arbetsplaner för införande av Lean i sina respektive organisationer, vilket kan utgöra en bra startpunkt för utvecklingsarbetet. Sedan är det upp till företagets ledning och personal att etablera ett arbetssätt där ständiga förbättringar och slöserijakt ingår som självklara delar.

– Det går inte att trolla fram en effektiv verksamhet, det krävs målmedvetet och omfattande arbete under många år, konstaterar Per-Erik Josephson.

Kursen fokuserar dels på verksamheten i enskilda företag, men även på samarbetssituationer mellan olika aktörer. Målgruppen utgörs av yrkesverksamma inom alla delar av byggprocessen – leverantörer, entreprenörer, arkitekter, konsulter, tekniker, inköpare, personal- och ekonomifunktion samt företagsledning. Eftersom deltagarna har olika befattningar och roller så uppstår intressanta diskussioner och ett givande utbyte av erfarenheter.

– Det är viktigt att dra nytta av framgångsrika lösningar från alla delar av sektorn, säger Per-Erik Josephson. Kursdeltagarna bidrar med smarta lösningar i stort och smått ur sitt eget perspektiv. Enligt vår mening är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna ett mycket värdefullt inslag i kursen.

Stor potential inom bygg

Företagens intresse för Lean har ökat stadigt, något som inte minst visar sig i efterfrågan på utbildning. Chalmers Professional Education har hittills genomfört över 50 Lean-kurser med fler än 1 000 deltagare. Det handlar framför allt om utbildningar inom industriell tillverkning men enligt Per-Erik Josephsson är potentialen stor även inom samhällsbyggandet.

– Här utförs arbetet ofta i tillfälliga organisationer som är uppbyggda kring projekt. Det innebär stora utmaningar men också en möjlighet att positionera sig med hjälp av tillförlitliga och effektiva processer.

– Det finns i dag en nyfikenhet och ett stort intresse av att ta till sig nya arbetssätt inom byggsektorn och många företag har också kommit långt. Det bådar gott inför framtiden, konstaterar Per-Erik Josephson avslutningsvis.