150924-helena

Publicerat den 24 september 2015

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment arbetar vidare med att sätta strukturerna. En sak som blivit tydlig är att de också ska ha en forskarskola, alltså inte enbart doktorandkurser utan även satsa på att hitta nya idéer tillsammans med annan industri. Det är ett klokt sätt att använda hjärnorna på universiteten till att hjälpa företagen; det rör sig om många formabara människor med massor av uppslag, en fantastisk tillgång som vi ska utnyttja.

På Lindbäcks Bygg går vi nu in i en satsning på ledarskap inom Lean där vi ska försöka lyfta personer från deras ”lösningsmode” till sin uppgift som ledare – hur mycket ska ägnas åt daglig verksamhet, hur mycket ska fokusera på framtida utmaningar? Det gäller att hitta ett bredare sätt att tänka bortom våra Lean-metoder, vi ska lära oss att spela hela spelet. Ofta handlar en Lean-implementering mycket om metoder, tavlor, system; ibland så mycket att det är svårt att se hur det hänger ihop! Nu satsar vi på att sätta samman hela bilden, vi har alla pusselbitar på plats.

Sedan ser jag även fram emot Lean Forum Byggs bokrelease den 9 oktober, liksom det styrelsemöte vi ska ha på förmiddagen. Då ska vi diskutera vad Lean betyder för oss i styrelsen, vi ska blotta oss lite om vad det står för i våra egna verksamheter. Det tror jag kommer att vara en nyttig övning då vi blir bättre på att identifiera vad våra medlemmar behöver och vill ha. På så vis börjar vi lägga grunden för det som Lean Forum Bygg ska stå på i framtiden.

150528-helena

Just nu känns det riktigt spännande med Lean Forum Bygg, där vi dessutom fått in lite nytt blod i styrelsen. Det är kul och nyttigt att vi breddar oss ännu mer och att vi går framåt med vårt bokprojekt ”Detta är Lean” med inledande byggkommentarer från medlemmar och intressenter. Vi har utvecklats till en stabil förening med god ekonomi, vilket ger oss rätt förutsättningar att verkligen göra saker.

På Lindbäcks Bygg för vi intressanta diskussioner med NCC om samverkan kring metodutveckling inom Lean, exempelvis med inriktning mot Lean Design. Här kunde även Lean Forum Bygg utvecklas starkare, då vi idag har en ganska stor produktionsfokusering.

På Luleå tekniska universitet gläds vi fortsatt över det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, där vi som drivande part nu är engagerade i många möten kring genomförandet. Det är mycket pengar och många företag, helt enkelt mycket energi på kort tid – en häftig upplevelse!

Avslutningsvis vill jag sända mina hälsningar till vår ordförande Kajsa Simu som befinner sig på studieresa i Japan för att lära sig ännu mer om hur vi ska gå till grundorsakerna till de problem vi identifierar. Jag ser fram emot hennes hemkomst och att få ta del av hennes nyvunna kunskap!

150312-helena

I dagarna har vi haft besök av kollegorna från Chalmers och deras kurs ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” med kursledarna Janni Tjell och Dan Carlsson. Jag har fått tillfälle att träffa dem på båda mina arbetsplatser; igår hälsade de på hos oss på Lindbäcks Bygg och idag besökte de Luleå tekniska universitet.

På Lindbäcks Bygg har vi för övrigt en hektisk period framför oss då vi planerar för att bygga en ny fabrik vid Piteå, en del i målsättningen att minst dubbla omsättningen. Det blir spännande att se hur vår Lean-implementering, som rullar för femte året, ska klara denna utrullning … Det blir en utmaning som heter duga där det mindre handlar om att hitta mer resurser, utan hur vi kan använda de vi har på ett fiffigare sätt.

Närmast ser jag fram emot Svenska Byggproduktionsdagen den 26 mars i Stockholm där vi utmanar med ny produktionsteknik för byggsektorn. Det är spännande med exempelvis 3D-spåret, det känns riktigt hett och vi har fått en hel del frågor kring detta – föredraget av Nicklas Jarl från CreativeTools.se med kollega Daniel Norée lovar att bli väldigt intressant. Att vi via Lean Forum Byggs hemsida dessutom lyckats locka hela 55 deltagare gör att arrangemanget även är ett bra tillfälle för att träffa både medlemmar i föreningen liksom branschkollegor. Hoppas vi ses där!