161108-per

Publicerat den 8 november 2016

Den senaste tiden har jag varit engagerad i arbetet med den nya upplagan av boken ”Utmana dina processer”, ett redaktörs- och innehållsarbete som jag känner ger en bättre helhet och ökad överskådlighet. Den är lite mer lekmannamässigt förståelig och kommer förhoppningsvis att passa en större målgrupp på ett bra sätt.

Jag är nöjd över det arbete som lagts ner, det är både bra och kvalitetshöjande samtidigt som boken känns lättare att ta till sig. Det är en bok som lika gärna kan användas inom akademi och högskola för utbildning, liksom för individer inom ren entreprenadverksamhet. Håll utkik på hemsidan inför lanseringen; den är väl värd att läsa!

160929-per

På NCC har vi ett utbyte med Volvo Lastvagnar där vi bland annat diskuterar kring effektivitet och kunskapshantering. Genom att titta över branschgränser kan vi både se och lära oss mycket. Vid en träff i veckan visade Volvo LV hur deras kunskapshantering utvecklats under ett antal år – spontant konstaterar jag att byggbranschen ligger lååångt efter, väldigt långt efter. De ser helt andra möjligheter och har en helt annan systematik kring hur de hanterar detta.

Vi definierar en produkt, producerar och levererar i en bransch som ofta är väldigt lokal och där lärandet också stannar på den nivån, även i stora företag. Här har Volvo verkligen lyckats; om kunden rapporterar en brist samlas detta in och tas även upp i ledningen. ”Vad har vi gjort för att detta inte ska upprepas? Hur beskriver, dokumenterar och styr vi våra processer utifrån det?” Det finns en stolthet i att aldrig upprepa ett fel. Wow - tänk om vi kunde komma dit?! Vi rättar till en felaktighet i produktionen och sedan är det fixat … Kvalitetsaspekten, ständiga förbättringar, lärandet; vi ligger långt efter men har samtidigt, lindrigt sagt, en väldig potential.

Vi kan också vara mer kundorienterade med ett helhetsperspektiv samt en uppmärksamhet från ledningen att identifierade fel i grunden är något bra, bara vi har ett system för att se till att de aldrig upprepas. Hela Volvo LVs organisation är fokuserad på detta. Korsbefruktningen mellan branscher gör att vi lär och förstår nya saker, vi kan inte kopiera men fundera över hur de tänker och sedan anpassa tankarna till en byggprocess. Oavsett så är det både en inspiration till att arbeta vidare och en ögonöppnare för stora möjligheter.

160825-per

I styrelsen, liksom bland kollegor och konkurrenter, känner vi generellt att det saknas en ”riktig” bok om Lean Construction i Sverige. Det finns en hel del akademiskt material och även övergripande böcker, men det är ännu ingen som har kokat ner detta till något som verkligen är riktat mot byggsektorn. Även om det finns många likheter så skiljer vi oss från ”fast” industri och många önskar att det funnits en bok med fokus på byggplatsernas ”rörliga” produktion. Det finns ett tydligt behov och vi får se vart våra tankar i styrelsen landar.

Annars har arbetet efter semestern dragit igång med full fart och vi kan notera att det, inte minst ur ett nordiskt perspektiv, kommer allt fler megaprojekt i branschen, alltså riktigt stora byggprojekt. Ibland är projekten så stora att de kan stjälpa även stora företag om saker och ting går snett, vilket gör att det finns en trend mot att skapa team, lyfta respekten för varandra – helt enkelt att använda sig av tankegångarna bakom Lean. Det finns ett tydligt behov av riskminimering och även om inte begreppet Lean alltid används så är det en tydlig strömning mot att vilja styra projekten på ett sådant sätt. Det finns en insikt över hur det bör organiseras (vilket jag med mina Lean-ögon eventuellt övertolkar) och det känns som något väldigt positivt.

160531-per

Jag må vara ny i styrelsen för Lean Forum Bygg men inom NCC har jag varit med tillräckligt länge för att inneha en guldklocka. När jag började hade jag förmånen att ingå i en bostadsproduktionsgrupp med små bostäder, där det finns en återupprepningsfaktor som gör byggandet mer likt industriell produktion.

Utan att egentligen vara inskolad i begrepp som ständiga förbättringar kom jag att arbeta med en väldigt framsynt människa – Hans Rylander, idag pensionär – som redan då gjorde mycket av det vi idag talar om: Visuell planering, ständiga förbättringar, människan i centrum, involvering av alla … Allt detta gjorde han utan någon direktkoppling till Lean-filosofin men han var mycket framgångsrik, levererade projekt med både god lönsamhet och hög kvalitet. Han kopplade även ihop detta med akademi och forskning, där han bland annat arbetade med Åke Grahm som tillsammans med Rylander också skrev en bok om dennes arbetssätt: Bygga med människor. Idag har vi Lean som begrepp att relatera till men det visste vi inte då, bara att vi genom ökad delaktighet och ansvar kände stolthet över vårt arbete.

Med den bakgrunden känns det både bra och naturligt att få kliva in som NCCs representant i Lean Forum Byggs styrelse; det är en eloge bakåt i tiden till en människa med förmåga att se framåt. Jag är övertygad om att det finns fler människor som Hans Rylander – inte bara inom bygg – som insett och gjort detta och det är deras arv vi förvaltar. Boken står fortfarande främst bland böckerna på kontoret. Jag är glad och tacksam över den möjlighet jag fick och inser samtidigt att det nog är därför jag sitter där jag sitter idag.