MOD-X består av en samling individer från företag och akademi som tycker om modulbyggande. För ett par veckor sedan besökte vi Japan för att besöka deras modulbyggindustri som är bäst i världen. Resan arrangerade av två amerikanska professorer och vi var total ett 30-tal personer som besökte företag, byggnader och utställningar – allt med fokus på modulbyggande.

Bland annat besökte vi två fabriker inom företaget Sekisui Heim, vars moderbolag är plast- och kemiföretaget Sekisui Chemicals. De började med modulbyggande på 60-talet som en del av satsningen på att lösa bostadskrisen efter Andra Världskriget. De har utvecklat ett jordbävningssäkert byggsystem som stadigt förfinas. Modulerna de producerar ligger i snitt på tio kvadratmeter vilket är mindre än i Sverige, men å andra sidan producerar de en modul var tredje minut …

Hela fabriken är fantastikt välkoordinerad; de skulle inte förstå oss om vi frågade om de arbetade Lean, men det är det de gör. När du tittar ut över fabriken i flödet så ser du hur alla hela tiden gör något värdeskapande, det är som att titta på en symfoniorkester. Allra bäst var de på att bryta ner arbetsmomenten med målet att det ska vara enkelt att se och förstå nästa steg. Ingen behöver fundera över vad eller när något ska göras, allt är mycket visuellt och tydligt.

Precis som inom bilindustrin har de också en mängd sidoflöden. Huvudflödet är montageflödet, men in till det kommer färdiga eller halvfärdiga komponenter som sammanställts vid sidan. Det gör att det är mycket produktion i ”fiskbenen” istället för i monteringen – mycket Toyota-aktigt och riktigt kul att se hur de fått det att fungera också i denna industri!

Vid morgonkaffet på Ramirent diskuterades flitigt vad alla hunnit med under den lite extra långa helgen som nyligen varit och vad alla ska hinna med på den lite extra långa helgen som kommer. Jag tycker personligen att dessa tider är härliga. Många extra dagar till familj och vänner, det är många studentskivor att närvara på, och det brukar vara ett och annat bröllop.

Det är också tider då det gäller att skynda långsamt. För mig har det blivit allt tydligare att det är viktigt med en ”work life balance” – framförallt sedan jag blev pappa. Min uppfattning är att det är många som upplever att de inte ens har tid att träffas över en lunch då de måste städa undan allting innan semestern. Precis som att det inte fanns en tid efter semester …

Till viss del fullt förståeligt, vi vill inte ha saker hängande över oss på semestern, men jag vill slå ett slag för att vara noggrann med sina prioriteringar. Jag läser just nu boken Effektfull av Simon Elvnäs som menar att alldeles för många fokuserar på att göra en väldig massa saker. Du tror att du är effektiv utan att reflektera om vardagen blir bättre av alla insatser; fokusera istället på att vara effektfull. Likt Lean går det inte att kompensera fel riktning med hög fart. Så var rädda om er där ute, våga delegera och kom ihåg att det finns en tid efter semestern också.

En vecka gammal som styrelsemedlem …😊 Roligt, spännande och inspirerande att få vara med i Lean Forum Byggs fortsatta arbete! Att få tillfället att vara med och vara delaktig i allas vår intressanta resa mot ett än mer Lean-fokuserat arbete inom bygg och ha möjlighet att ta del av – och dela med mig till – alla goda initiativ som det berättas om och sprids via Lean Forum Bygg.

Känner alltid att jobba tillsammans är kul, till exempel med mina kollegor på Ikano Bostad vid våra visuella projektplaneringsmöten, som för oss ger en snabbare överblick hur det går med framdriften av våra bostadsprojekt samt ger oss möjlighet att dryfta eventella frågeställningar. Vi håller oss till en kort agenda, drar endast det som ändrats sedan sist men passar på att dela med oss av våra erfarenheter mellan kollegor.

Vi omnämner det ”+/-1-erfarenhet” (läs bra/mindre bra erfarenhet); vanligtvis brukar det vara enklare att dela med sig av goda erfarenheter, men vi vill ju bli ännu bättre … Vad passar bättre än att ”bjuda” på de mindre bra erfarenheterna, för att på detta sätt hjälpa kollegorna att slippa ”köra ner i samma dike”. Tillsammans är allt möjligt!

Jag ser fram emot ett nytt verksamhetsår som aktiv i Lean Forum Byggs styrelse. Föregående verksamhetsår kröntes av ett årsmöte med intressanta presentationer och konfigurerandet av en ny styrelse, med några nya kompetenser, samt ett boksläpp. Årsmötet kunde i övrigt konstatera att verksamheten ”tuffar på” enligt plan.

Det var ett ganska tydligt budskap som både Janni Tjell (NCC/Chalmers) samt Cecilia Hedblad och Jörgen Olsson (NorDan, Kvillforsfabriken) gav i sina presentationer under årsmötet. Janni Tjell berättade om NCCs arbete med att implementera Lean i designprocessen och deras fokus på det som är ”under ytan”, kultur och värderingar, och hur viktigt det är att få de bitarna på plats.

På liknande sätt gav vinnarna av Årets Lean-byggare, NorDan (Kvillforsfabriken) sin bild av hur de började sin resa och vart de nått så långt. De fokuserad på att förbättra processen med existerande maskinpark med stor framgång. För att citera presentatörerna: ”Det behöver inte kosta mycket pengar i investering av nya maskiner, man kommer långt med att utveckla sin personal”. Presentatörerna berättade också att det utbröt jubel i fabriken när nyheten om priset som Årets Lean-byggare nådde dem. Det kanske ska ses som en fingervisning om att priset har betydelse och motiverar utveckling?!

Boksläppet i år gällde Loggboken med ett urval av verksamhetsårets loggar från styrelsemedlemmarna. Kanske blir det en kioskvältare, eller möjligen en bok att ha vid sängkanten när man känner ett behov av att fylla på med Lean-betraktelser.

Vikten av utbildning och ett ständigt lärande är ett återkommande ämne för alla Lean-intresserade. Det knyter an såväl till den egna kompetensutvecklingen som till grundprincipen inom Lean att den som kan delar med sig av kunskapen.

Inom Produktionslyftet har de farmgångsrikt arbetat med cirka 240 företag, där en framgångsfaktor är att de deltagande företagen ska skicka minst två deltagare på kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Den kursen är framtagen av Chalmers Professional Education och främst riktad mot tillverkande industri, men de har en motsvarande kurs för byggbranschen.

Kursen Lean för bygg och anläggning, också på 7,5 högskolepoäng, bygger även den på fem träffar à två dagar med mellanliggande ”hemläxor”. Bland föreläsarna i Lean för bygg och anläggning återfinner vi bland andra Janni Tjell från NCC som också medverkade vid Lean Forum Byggs årsmöte. Även vår styrelseledamot Helena Lidelöw föreläser i kursen och dessutom ingår ett studiebesök hos Lindbäcks Bygg, där Helena är konstruktionschef.

Nästa kursstart för Lean för bygg och anläggning är den 4 september och kursen är öppen nu. Mer information och anmälan hittar du här!

Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka i Lean Forum Bygg och styrelsearbetet. Jag har saknat de återkommande mötena med andra som driver – och inspireras av att driva – förändringsprocesser, som aktivt deltar i förändringsarbetet. Det är dock inte så att jag kommer tillbaka i tron att ingenting har hänt, även om de övriga i styrelsen kanske tycker att det är business-as-usual.

Vi som arbetar med förändringsarbete ”lider” ofta av att förändringar sker så långsamt. Att då som jag få möjlighet att kliva av och sedan komma tillbaka gör att jag ser alla förändringar med nya ögon. Inkrementell förändring är lätt att missa men det sker mycket över tid. Vi överskattar ofta vad som kan göras på kort tid, men underskattar det som sker över längre perioder.

Det kopplar till dagens presskonferens på Gröna Lund med projektet Uppkopplad byggplats. Projektet arbetar för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. Vi tror ofta att det är de stora stegen som leder till de största förändringarna, vilket ibland gör det tungt för oss som leder förändringsarbetet. Det är lätt att bli hemmablind och inte se de ständiga förbättringarna. Digitalisering representerar i och för sig en stor förändring, men kanske också mer än någonsin kräver den de små stegens eftertänksamhet.

Oavsett så kännst det otroligt positivt att vara tillbaka i ett sammanhang där det hänt så mycket under min mer perifiera roll i Lean Forum Bygg – allt tack vare alla fantastiska människor i och runt föreningen. Nu ser jag fram emot att få träffa så många av er som möjligt!

Jag återknyter till årsmötet och de föreläsningar som vi hade lyckan att få ta del av. Dels var ju min kollega Janni Tjell från NCC på plats med en lite annorlunda Lean-föreläsning som jag tror var mycket uppskattad. Hon betonade att det handlar mindre om metoder och betydligt mer om mindset när vi talar om det förändringsarbete som hon leder. Det handlar om beteendeförändringar och tankar – det är först när detta är på plats som själva metoderna för förändring kan användas och fungerar. Janni är också en av föreläsarna i Chalmers Professionals kurs ”Lean för bygg och anläggning” så det är extra intressant när en expert på metoder förklarar att det faktiskt inte är där som knuten ligger.

Sedan var det dags för Cecilia Hedblad Sjölin från Årets Lean-byggare NorDan att berätta om deras Kvillsforsfabrik och de omdaningar som skett där. Deras attack mot slöserier kopplade även till Jannis föreläsning kring mindset där Cecilia och hennes kollega Jörgen Olsson berättade att visst, de hade en fabrik med buffertar och mellanlager, vilket de naturligtvis kände till. Själva förändringen skedde dock inte utifrån den vetskapen utan i att deras teamledare omfamnade en förändring och aktivt drev frågan utifrån sitt eget engagemang. Det är alltid människor som gör och driver arbetet, det går inte att tala om vad som ska ske utifrån något recept. Det är hjärta, passion och vilja som krävs.

Vi avslutade årsmötet med releasen av boken ”Lean Forum Byggs Loggbok 2017-18”, vilket blev en riktig – om än något oväntad – succé. Hela lådan av böcker som vi hade med oss tog slut! Oroa dig inte dock, vi har ett gäng kvar på lager som går att beställa via hemsidan. Kul att boken blev så pass uppskattad eftersom det ger förutsättningar för en uppföljning. Underlag saknas inte och loggarna här på hemsidan blir i mina ögon bara bättre. Något att se fram emot!

Så har det åter genomförts ett årsmöte med Lean Forum Bygg. Mötet genomfördes den 14 maj med 25 deltagare från styrelse, partnerföretag och akademi/Chalmers under ledning av föreningens majordförande Anders Vennström från Trafikverket. Anders kunde meddela att Cecilia Johannison (Framtiden Byggutveckling) och John Hedblad (BoKlok) lämnar styrelsen och vi tackar båda två för fina insatser och bra diskussioner! Två ”nya” ledamöter valdes in; dels vår tidigare ordförande och styrelsemedlem Kajsa Simu (NCC/LTU), och dels Pia Saveborn från Ikano. Vi hälsar dem varmt välkomna och ser fram emot det kommande samarbetet!

Årsmötet bjöd även på en presentation av Janni Tjell från NCC som beskrev hur NCC har rullat ut Lean på bredden i organisationen, bland annat genom en omfattande satsning på utbildning. ”Det handlar inte om att göra snabba ryck utan om att göra rätt från början och att få med alla i förändringsarbetet.” De har infört ett nytt KPI-system som skapar incitament för Lean-arbete och har även börjat att arbeta med konceptet ”projektstudio”, en metodik för samprojektering.

Årets Lean-byggare NorDan representerades av Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef i Kvillsfors, och Jörgen Olsson, kvalitets- och miljöansvarig på Nordan-koncernen, som bland annat beskrev hur de har lyckats minska ledtiderna i Kvillsforsfabriken från 25 till 12 dagar och nu arbetar för att komma ner på fem dagar. Ledtidsprojektet blev ett startskott på förbättringsarbetet som nu bedrivs inom varje team där även ständiga förbättringar är en del av vardagen. Det var inspirerande att höra hur de arbetar tillsammans på koncernnivå där de olika fabrikerna sporrar och hjälper varandra och där de dokumenterar sina framgångar med en intern Lean-certifiering. Vi arbetar nu med att försöka kunna erbjuda ett studiebesök vid fabriken i Kvillsfors, något vi får återkomma till.

Vid årsmötets avslutande mingel släpptes även Lean Forum Byggs ”Loggbok” som nu kan beställas via hemsidan. Beställ ditt eget exemplar här!

Här om dagen fick jag upp ögonen för ett intressant flödeseffektivitetsprojekt. Att satsa på flödeseffektivitet är en grundbult inom Lean och det brukar alltid löna sig. Projektet jag tänker på är den nya Sidenvägen, världens just nu största infrastrukturprojekt. Det rör sig om en satsning i biljonklassen och handlar egentligen inte om en utan flera olika Sidenvägar tvärs igenom Asien.

Projektet finansieras med bidrag och lån från Kina samt investeringar från de berörda länderna. Kritikerna av den nya Sidenvägs varnar för korruption, huvudlösa projekt och att Kina kommer att använda sig av sina investeringar för att få ett ökat inflytande över de länder där investeringarna gjorts. Det står helt klart att satsningen kommer att påverka många på många olika sätt.

En intressant satsning är till exempel den på tågfrakt genom hela Asien. Med tågfrakt kan godset komma fram på 20 istället för 60 dagar, vilket är motsvarande tid det tar med båt. Att få till flödeseffektiva tågresor och frakttransporter är något som är högaktuellt också i Sverige och Europa. Ett annat spännande projekt är Elon Musks hyperloop, för närvarande dock i första stadiet ”loop”.

Om de här projekten lyckas kommer det att innebära stora tidsbesparingar för bpåde varu- och persontransporter. De kommer förhoppningsvis även att alstra såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. Det finns mycket att tjäna på att tänka Lean.

I de sydliga delarna av Sverige pågår ett mycket spännande initiativ. Det är flera duktiga och modiga aktörer som gått samman i en stor satsning som egentligen vill åstadskomma något fullt logiskt, nämligen att göra något åt bostadsbristen i Malmö. Här handlar det om att återta fokus på slutkunden, något vi i branschen ibland har en förmåga att glömma.

Med det menar jag att det idag byggs ganska mycket bostäder som ”Svensson” inte har råd med. Därför har sex aktörer med Hyresgästföreningen i spetsen gått samman för att göra något konkret åt saken. Målet är att producera 1000 bostäder med ”bakvänd” prissättning, där de utgår från vad en ensamstående/ungdom/låginkomsttagare klarar av att betala och utifrån det anpassar produkten.

Vi har tidigare sett liknande initiav hos exempelvis BoKlok och tankegångarna kan härledas ända tillbaka till Toyota – en verkligt spännande satsning i sann Lean-anda med tydligt fokus på slutkunden!