Att göra rätt från början, att rätta till eventuella fel tidigt i processen, att dra i andon-snöret – allt detta är välkänt inom Lean. I byggbranschen kan vi bli bättre på detta och då tänker jag framför allt på projekteringen. Tyvärr är det få fel som löser sig själva varför felen istället ackumuleras och får lösas i ett senare skede. Det innebär att de hamnar på arbetsplatsen, mitt i produktionen. Det säger sig själv att detta varken är bästa platsen eller bästa sättet att adressera problemet. Störningar uppstår och det försvårar ett effektivt flöde; resurser läggs på att lösa problem istället för att koncentreras på produktionen.

Att det finns granskade och godkända bygghandlingar klara innan byggandet börjar är ovanligt. I regel byggs det istället efter förfrågningsunderlaget eller andra typer av preliminära handlingar. Det här är ett systemfel som branschen lider av och orsakerna till detta är flera; tidsbrist, brister i projekteringsplanering och styrning, stort tryck på att få igång bygget, sena ändringar, långa och komplicerade granskningsprocesser med mer – listan kan göras lång.

För att förenkla granskningen av system- och bygghandlingar har en bred arbetsgrupp från branschen nyligen enats om en ny branschstandard som tagits fram i projektet Effektivare granskningsprocess, ett projekt som har drivits under ledning av BEAst och med finansiering från SBUF. Här kan du ladda ner slutrapporten från projektet och här kan du hämta själva standarden. Projektet Effektivare granskningsprocess är också nominerat till SBUF-priset Årets Innovation.

För undertecknad är det lite av en mellanperiod inom Lean Forum Bygg efter arbetet med och uppståndelsen kring Årets Lean-byggare. Inför hösten har vi dock en ny utmaning då det åter är dags för Årets Lean-byggarstudent. Med tanke på fjolårets vinnare är det något att verkligen se fram emot – du kan redan nu nominera dig själv eller annan kandidat. Du kan även föranmäla dig till Lean Forum Byggs årsmöte den 23 maj, något som lovar att bli mycket intressant. Förutom en presentation av projektet VALLA Coach med Lean Forum Byggs tidigare ordförande Kajsa Simu, Lean Manager på NCC, så ställer även Årets Lean-byggare Flexator upp med en föreläsning. Det är VD Ola Adolfsson som berättar om företagets Lean-resa. Anmäl dig här.

Redan nästa vecka har vi här i Norrköping också arrangemanget med Brains & Bricks och IQ Samhällsbyggnad. Här tittar vi närmare på digitalisering brett med tanke på innovation och utveckling, hur vi tänker och jobbar med det inom Brains & Bricks. Det är också något jag ser fram emot, vi har närmare ett 50-tal anmälda som representerar ett starkt startfält med en bra blandning av studenter, branschfolk och även kommunrepresentanter. Det är viktigt att vi alla är med – samhälle, näringsliv, akademi – eftersom det här inte är en fråga för en enskild aktör.

Till sist önskar jag mina kollegor inom Lean Forum Bygg i Göteborg lycka till med seminariet nu på torsdag, där jag tyvärr inte kan delta själv. Även här är det en god uppslutning och bra mix bland deltagarna – det finns dessutom några platser kvar, så är du snabb hinner du anmäla dig! Följ den här länken.

På NCC har vi gått över till vår visuella planering, något som sprider sig som löpeld över företaget. I en del av våra större projekt kan det vara en utmaning i att dokumentera och följa upp dessa ”löften” som ges enligt tidsplanerna. Även bland de som lärt sig verktyget finns det en del som känner ett behov av någon form av IT-stöd. Efter att ha prövat en bukett av olika program så har vi valt ett från företaget Yolean. Det har sitt ursprung i ett Vinnova-projekt tillsammans med Volvo kring produktionsplanering men har grenat ut sig till andra branscher och industrier. Vi har då testat byggdialekten av programmet.

Det har fallit väldigt ut bra, mycket tack vare våra intresserade och passionerade användare. Brukarna ute på våra arbetsplatser har hjälpt Yolean att utveckla ett smakfullt sätt att dokumentera arbetet. Bara det att vi har haft ett utvecklingsarbete parallellt med full drift visar att det fungerar riktigt bra. Är du intresserad av att få veta mer? Anmäl dig då till Lean Forum Byggs seminarium den 12 april då personal från NCC kommer att berätta mer om visuell planering – anmäl dig här!

Lindbäcks Bygg och BoKlok arbetar tillsammans i Smart Built Environments projekt Uppkopplad byggplats. I mars hade vi en träff där vi var överens om att vi måste länka samman planeringsprocessen i byggandet via Last Planner, exempelvis genom att använda SOB (standardoperationsblad) och erfarenhetsåterföring. På så vis kan vi skapa en planering som är flexibel, samtidigt som den innehåller standardelement. Detta kommer vi att arbeta vidare med inom projektet.

Den 17 april kommer dessutom BoKlok till Luleå för att besöka Luleå tekniska universitet (LTU), där de ska eklatera sin förlovning! Skämt åsido så ska de etablera ett långsiktigt samarbete kring forskning och utveckling och i samband med det mötet arrangeras också en workshop med ovanstående som tema – kontakta gärna LTUs Gustav Jansson på institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser om du vill veta mer.

I projektet ska vi även ta upp diskussioner med IT-leverantörer med tanke på behovet av bra uppkopplingar. Det omfattar till viss del även IoT – Internet of Things – då det förmodligen kommer att krävas i olika komponenter inom byggandet. Senast den 1 juni ska vi vara överens om hur vi går vidare med projektet och vilka parter som ska ingå. Om någon sitter därute med någon supersmart lösning så kontakta Gustav enligt ovan. Lean och digitalisering hänger alltmer ihop och det är kul att Lean Forum Bygg är en del av den utvecklingen.

Dessutom är det riktigt kul med arrangemanget i väst den 12 april med bland andra Ytterbygg, en av våra tidigare vinnare till utmärkelsen Årets Lean-byggare. Det kommer säkerligen att vara intressant både för åhörarna att höra vad som hänt sedan dess, liksom för Ytterbygg med en genomlysning av deras fortsatta arbete. I samband med detta kommer även NCC – som för övrigt också är med i Uppkopplad byggplats – berätta om sina tankar runt digitalisering och samhällsbyggande. Den grytan kokar ordentligt och jag känner en stor tillförsikt att det är ett projekt som kommer att kunna hjälpa byggbranschen.

Vi står inför påsken och ett par dagar av välförtjänt vila. Mars och april brukar vara hektiska månader och det gäller även för Lean Forum Bygg. Just nu pushar vi för två kommande arrangemang i april – den 12 i Göteborg och den 19 i Linköping – samtidigt som vi passar på att andas ut efter Årets Lean-byggare. Återigen grattis till Flexator och vi återkommer inom kort med en uppföljningsartikel kring deras arbete.

Nu går vi som sagt in i påsken, där det enligt traditionen borde vara för tidigt att utropa ”Glad Påsk”. Vi ska ju gå från lidande till uppståndelseglädje först på påskdagen, där utropet egentligen passar in allra bäst. Vi passar i alla fall på redan nu: Glad Påsk med önskan om en skön ledighet!

Idag vill jag lyfta fram det seminarium som vi arrangerar här i Göteborg den 12 april. Det är Framtiden Byggutveckling och NCC som samordnar seminariet, där jag och styrelsekollega Per Öberg är riktigt stolta över att kunna presentera Årets Lean-byggare 2012 som föreläsare: Ytterbygg. Samtidigt är vi väldigt nyfikna på att höra VD Mats Berntsson berätta om deras Lean-resa och vad som hänt sedan prisutdelningen.

Det är den första nätträffen i regionen på ett bra tag, så vi bjuder även till med en översikt om digitalisering och samhällsbyggande, där NCC berättar om hur visuell planering har använts av de olika aktörer som är inblandade i uppförandet av Nya Barnsjukhuset i Göteborg – vilket även är platsen där seminariet kommer att hållas. Att inleda ett digitaliseringsarbete utan att ha fullständig kontroll på sina processer är farligt; risken är att du istället automatiserar dina slöserier. Det är därför Lean ger digitaliseringsarbetet de bästa förutsättningarna. Välkommen till ett högaktuellt seminarium!

Inom ramen för Vinnova-projektet VALLA Coach inom Smart Built Environmentkommer BoKlok, IKANO Bostad, Veidekke och NCC träffas för att dela erfarenheter kring hur Last Planner kan skapa förutsättningar för ett bättre genomförande på våra byggplatser. De olika företagen har tillämpat Last Planner-metodiken på olika sätt i sina verksamheter och syftet med dagen är att tillsammans ge en introduktion till och inspiration för både nya och mer erfarna användare av Last Planner, där vi även kan utbyta erfarenheter med varandra.

En effektiv planering och uppföljning på kort sikt genom visuell planering, där man även involverar våra underentreprenörer på byggplats, är i min mening en förutsättning för en effektiv framdrift av produktionen. Dock är det viktigt att metodiken anpassas till de förutsättningar som finns i respektive företag – av denna anledning ser jag verkligen fram emot att få utbyta erfarenheter med de andra företagen!

Äras den som äras bör, brukar det heta, och idag vill jag ära Årets Lean-byggare 2018 Flexator AB. Stort grattis till er, bra jobbat! Den externa juryns motivering löd:

”Vinnaren har med företagsledningen i spetsen bestämt sig för att utveckla företaget med ständiga förbättringar genom att involvera personalen, satsa på utbildning i Lean och genom att vara modiga nog att ta extern hjälp. De har på kort tid ökat både produktiviteten, sparat pengar och dessutom identifierat besparingspotential av stor omfattning som de tidigare inte känt till. Det vinnande företaget är ännu ett exempel på hur engagemanget från ledningen gjort ett bra företag ännu bättre och startat resan till att bli ytterligare ett föredöme inom samhällsbyggnadssektorn.”

Detta är precis vad det handlar om! Involvera alla, våga ifrågasätta det befintliga, identifiera vad som kan bli bättre och gör förbättringar. (I reportagen i Byggindustrin kan du läsa mer om vad Flexator och de andra finalisterna – Sven Johansson Bygg och Arcona – åstadkommit). Jag noterar även att detta är ytterligare ett av de företag som jobbar med industriellt träbyggande i Sverige som står som vinnare. Det är även ännu ett tecken på att denna del av vår industri kommit en bra bit på resan med att få tankarna inom Lean att bli en del av vardagen, vilket är precis det vi inom Lean Forum Bygg vill ska ske.

Ett föreläsningsknep som jag ibland tar till inom Lean-utbildningar är att jag frågar: ”Om vi tar företagets alla kostnader, adderar en liten vinst så får vi priset. Håller ni med?” Vanligtvis så nickar de flesta i rummet, eftersom detta förefaller fullt rimligt. ”Vad synd att ni håller med, för så är det väl egentligen inte? Priset bestäms av kunden och marknaden, så vinsten får vi nog se som potentiell. Detta betyder också att det enda vi faktiskt kan påverka är de egna kostnaderna.”

Det betyder också att vi faktiskt har nyckeln till vår egen framgång i våra egna händer!

Digitaliseringen av byggbranschen ökar snabbt just nu. Det finns många nya hjälpmedel och verktyg som går att använda, men hur kan vi använda dessa med utgångspunkt ur ett mänskligt perspektiv och från byggarbetsplatsens behov och verklighet? Hur kan de hjälpa till att förbättra flödeseffektiviteten? Det finns ett pågående projekt, Digitaliserad produktionsprocess, där vi söker svar på dessa frågor, ett projekt som delfinansieras av SBUF.

Branschen har haft svårt med systematisk erfarenhetsåterföring och det är lätt att landa i ett fokus på resurseffektivitet. Digitala verktyg och hjälpmedel kan, om de används klokt, underlätta för såväl erfarenhetsåterföringen som att hjälpa till att flytta fokus mot flödeseffektivitet.

Precis som min styrelsekollega Anders gjorde i sitt senaste inlägg vill jag också göra lite reklam för det kommande arrangemanget ”Samhällsbyggnadsresan: Digitalisering” som genomförs av IQS Samhällsbyggnad och Brains & Bricks den 19 april – ett bra tillfälle att skaffa sig en överblick av digitalsiering inom byggbranschen.

Efter senaste seminariet med Lean Forum Bygg och Brains & Bricks planerar vi just nu som bäst för nästa. Den här gången är det IQ Samhällsbyggnad och Brains & Bricks arrangerar ett seminarium om nyttiggörande i samhällsbyggnadssektorn med tema digitalisering. Vi kommer även få en beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som i samband med seminariet arrangerar en nätverksträff för sina parter.

Det ska bli intressanta att diskutera hur vi inum universitetet kan bidra med forskning och utbildning, digitalisering ligger i fokus från alla håll, företag som samhälle. Vi är fortfarande i mångt och mycket i det stadiet att vi inte riktigt vet vad vi vill ha eller kan få, men vi tycker att det låter bra … Det är också ett stort intresse runt teknologier som Virtual Reality och Augmented Reality med papperslösa byggarbetsplatser och nya möjligheter.

Det är dock viktigt att samtidigt vara kritisk kring vad vi ska använda och verkligen identifiera vad vi behöver. Det får inte bli så att vi tar till oss ny och spännande teknik för dess egen skull, vi måste se till nyttan först. Det kanske mest intressanta med digitaliseringen är att det även omfattar arbetsprocesser, så det handlar inte bara om digitala verktyg utan hur de kan användas för bästa effekt för helheten.