180315-claes

Publicerat den 15 mars 2018

Digitaliseringen av byggbranschen ökar snabbt just nu. Det finns många nya hjälpmedel och verktyg som går att använda, men hur kan vi använda dessa med utgångspunkt ur ett mänskligt perspektiv och från byggarbetsplatsens behov och verklighet? Hur kan de hjälpa till att förbättra flödeseffektiviteten? Det finns ett pågående projekt, Digitaliserad produktionsprocess, där vi söker svar på dessa frågor, ett projekt som delfinansieras av SBUF.

Branschen har haft svårt med systematisk erfarenhetsåterföring och det är lätt att landa i ett fokus på resurseffektivitet. Digitala verktyg och hjälpmedel kan, om de används klokt, underlätta för såväl erfarenhetsåterföringen som att hjälpa till att flytta fokus mot flödeseffektivitet.

Precis som min styrelsekollega Anders gjorde i sitt senaste inlägg vill jag också göra lite reklam för det kommande arrangemanget ”Samhällsbyggnadsresan: Digitalisering” som genomförs av IQS Samhällsbyggnad och Brains & Bricks den 19 april – ett bra tillfälle att skaffa sig en överblick av digitalsiering inom byggbranschen.

180220-claes

Träbyggandet kommer starkt och Trä- och Möbelföretagens – TMF – statistik visar på ett stadigt ökande. Det finns även en stark politisk vilja att öka träbyggandet i Sverige. Så här sa Stefan Löfven i regeringsförklaringen den 12 september 2017: ”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet.”

Det är dock inte bara flerbostadsbyggandet som ökar, även offentliga lokaler som exempelvis skolor byggs allt oftare i trä. Det kan vara så att vi ser en stor förändring i vardande gällande vårt byggande. Staffan Brege vid Linköpings universitet presenterade nyligen en prognos där han hävdade att det inte är omöjligt att hälften av alla flervåningshus som byggs 2025 kan vara av trä.

Som alltid finns det en Lean-koppling … Trä är fuktkänsligt och ett fuktsäkert byggande är en grundförutsättning för att lyckas med träbyggandet. Det fuktsäkra byggandet i sin tur är helt beroende av logistik; leveranser just-in-time, inga lager på plats och – för vissa trästomsystem – inget montage om det regnar. Här gäller det att se möjligheten, att vi tar chansen och använder Lean till att bli bäst i världen i träbyggande. Vi har alla möjligheter!

180118-claes

Nu ska det handla om skridskoåkning, åtminstone inledningsvis, för här i helgen spände jag på mig långfärdsskridskorna. Det var en av de första gångerna som det fanns is i trakten och det gäller att passa på när den väl lagt sig. Sedan gäller det också att ha kontroll på isen så att den verkligen håller när man ger sig ut, men där finns det många bra israpporter att hämta på internet.

Det slog mig att denna form av skridskoåkning verkar vara ett mellansvenskt fenomen, i alla fall får jag det intrycket när jag talar med vänner i norr respektive söder. Kanske är det så att det är för kallt längst upp och för tunn is söderut? Hur som helst så verkar det inte vara samma utbredda folknöje som i Mellansverige.

Fler borde dock få tillfälle att uppleva känslan, hur isen kluckar så vacker och sjunger vid varje skär, det är en ytterst mäktig upplevelse. Fridfullt och naturligt lugn, den fullständiga känslan av flow när tiden står stilla och du bara flyter fram utan ansträngning – vips är du framme vid målet. Där slog det mig: Det här är Lean när det är som bäst i en välfungerande verksamhet!

Nu hoppas jag på snö också. Jag tror att det kan finnas en hel del Lean att uppleva där med …

171207-claes

Boverket har fått i uppdrag att kartlägga förekomsten av byggskador, analysera dessa och bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna. Uppdraget ska vara klart senast den 31 december 2018. Boverket tar gärna emot inspel till uppdraget – läs mer här!

Med anledning av detta så var jag på en hearing i förra veckan som Boverket anordnat, där ämnet för dagen var ”Betong med mineraliska tillsatser”. Det är inte helt klarlagt ännu, LTH forskar kring detta just nu, men mycket tyder på att de moderna betonger som används idag är mycket tätare och har en lägre förmåga att transportera vatten än tidigare betonger. Detta gör att uttorkningen av betongen tar mycket längre tid. Fördelen med de nya moderna betongerna är framförallt att de har lägre CO2-utsläpp.

Beräkningar visar att för att nå 85 procent relativ fuktighet (RF) enligt RBK-systemet (Rådet för ByggKompetens) krävs det 5-6 gånger längre torktid för de moderna betongerna. Det går inte att lägga ett ytskikt på betongen där kravet på 85 procent RF finns tidigare än 1,5-2 år efter gjutningen. Detta försvårar och förlänger byggtiderna väsentligt. Frågor som då dyker upp är till exempel om det behövs nya golvsystem, är kravet på 85 procent RF relevant, är RBK-mätmetoden tillämpbar, finns det eller behöver det utvecklas limmer och golvmaterial som klarar att läggas vid 90 procent RF?

Området är komplext och vi är många som behöver samarbeta och dra vårt strå till stacken för att lösa frågeställningarna; tillverkare i flera led, utförare, kravställare, branschorganisationer, forskare, forskningsfinansiärer med fler. Här finns det en hel del möjligheter att ta tillvara när kunskapen har ökat. Kanske går det att lägga golv tidigare, kanske det inte finns ett lika stort behov av tätskikt när betongen ändå är så tät?

Det måste bli en bättre kvalitet så att kundens krav och innemiljö inte riskeras. Ta tillvara Lean-tänkandet, sätt kunden/människan i centrum, höj kvaliteten och effektivisera flödet!

171107-claes

Jag har varit kulturell och varit på bio, Ruben Östlunds Guldpalm-vinnare ”The Square” – och som alltid finns det en del paralleller till Lean och Lean-filosofin. Filmen han gjort vill belysa sprickan i tilliten som sakta men säkert vidgas mellan människor när samhället blir alltmer individualistiskt och idealen offras.

Det är här jag kommer att tänka på grunderna i Lean-filosofin som ju är altruistiska, det vill säga raka motsatsen till egoism; visa respekt för individen, utjämna arbetsbelastning, ständiga förbättringar med aktiviteter som utgår utifrån människans behov och förutsättningar, medmänsklighet … Det budskapet finns även med i filmen, när idealen offras fungerar det helt enkelt inte lika bra längre.

Det kan bli en hel del oönskade effekter varför det även i sitt Lean-arbete att då och då reflektera över exempelvis medarbetarskap och arbetsmiljö. Stöder vår process det vi önskar och vill?

171013-claes

Digitaliseringen kommer, som vi alla noterat, med stormsteg. Bostadsministerna talar om att digitalisera byggbranschen och använt på rätt sätt kommer det att vara ett väldigt bra stöd för Lean. Ett problem vi har i branschen är att den är väldigt komplex och det finns en stor variation i det vi gör. Denna komplexitet gör det väldigt svårt att få erfarenhetsåterföring eftersom det ofta rör sig om unika lösningar. Du får erfarenhet från just den unika lösningen, men vi får inte till den där systematiska återföringen. Det här är vi många som vill förbättra och en bra digitalisering kommer att förenkla detta. Allt finns i någon form av databaser vilket kommer att underlätta enormt.

Problemet eller risken med detta är att vi ökar byråkratiseringen om vi inte tänker rätt från början. Det kommer att vara en väldig massa data som ska samlas in och idag görs det med mänskliga resurser, vi skriver ner saker eller skickar in. Det här tar tid – se bara på polis och sjukvård – på bekostnad av den effektiva tiden med kund. All data ska behandlas, analyseras, slutsatser ska dras och något ska verkställas utifrån det. Det handlar om många led som alla kan orsaka ökad byråkrati, vilket förstås är rent anti-Lean.

Kan vi hitta en rimlig väg som exempelvis BIM-modeller som återanvänder information, samla allt på ett ställe, säkerställa att informationen är korrekt – då kommer vi att effektivisera vårt byggeri. I det fallet är BIM ett mycket bra exempel och i mina ögon ett riktigt bra Lean-stöd. Hos Peab startar vi nu ett projekt som heter ”Digitaliserad produktionsprocess” som kommer att adressera många av dessa frågor. Vi ska ut till arbetsplatserna med en del digitala hjälpmedel och se hur dessa tas emot; var finns det lågt hängande frukter, vad är overkill? Tanken är att testa allt på hantverkare och platschefer för att undersöka hur olika hjälpmedel uppfattas och även se vilka alternativ som finns. Allt behöver inte digitaliseras, men det som digitaliseras måste innebära en effektivare process.

170922-claes

För tillfället pågår Bo- och Samhällsexpo Vallastaden i Linköping, ett jättearrangemang som jag hade tillfälle att besöka i förra veckan. Det är den största bomässan sedan Bo01 i Malmö för 16 år sedan, även om de som nämnts nu kallar den för bo- och samhällsexpo. Det handlar om ett helt bostadsområde som är fullt av nyskapande arkitektur och innovativa lösningar. Det är väldigt lätt att bli inspirerad av allt nytänkande och det är verkligen en modig satsning med ett mycket kreativt tänk som enligt mig tar hela byggbranschen ett stort steg framåt.

Här finns många tänkvärda och nydanande lösningar, bland annat det smarta arrangemanget med ledningar för fjärrvärme, avlopp, vatten, sopsug med mer – allt är samlat i en kulvert. Det ger tillgång till alla ledningar på samma gång på samma ställe för inspektion och reparation, de är utbytbara och ingenting behöver grävas upp i framtiden. Dessutom ger kulverten mer plats för träd och rötter och annat samtidigt som det ökar effektiviteten i den här typen av försörjning, liksom förvaltning, drift och skötsel av sådant som normalt ställer till problem. Passa på, expot håller bara på till och med den 24 september, åk dit om du har möjlighet och bli inspirerad!

170824-claes

Jag har varit på ett mycket intressant studiebesök och sett byggnationen av slussen. Vi fick en genomgång dels praktiskt av de som bygger, men även från beställarsidan kring hur de hanterar BIM och projekteringsfrågorna. Intressant och samtidigt en stor utmaning. Ett problem med slussen är att den delvis är byggd på fyllning vilket gjort att tidigare konstruktioner har satt sig – det går att se horisontella sprickor i betongen på sina ställen. Det har drabbat både tunnelbanan, som åtgärdades på 80-talet, och Katarinahissen, där de nu gör ytterligare en grundförstärkning.

Slussen har byggts om en gång per århundrade sedan 1600-talet, vilket gör detta till den femte ombyggnaden. Alla tidigare strukturer finns kvar i det som schaktas ut och byggs om, så fort de gräver dyker någonting upp. Arkeologer finns hela tiden på plats och dokumenterar allt som kommer fram, även om ingenting sparas på plats. Sedan ska 3200 pålar till under både befintliga och nya konstruktioner, ända ner till 70 meters djup. Tid tar det.

Så vad har detta med Lean att göra? ”Allt” tycker förstås nördar som vi, men något som riktigt sticker ut är den satsning på BIM som beställaren gjort. De har varit både modiga och kreativa i utmaningen: Allt ska byggas utan ritningar! All information finns i en BIM-modell, inga pappersritningar finns. Med tanke på projektets storlek vill de säkerställa att all – och korrekt – information finns på ett och samma ställe, hela vägen ner till den enskilda armeringen.

De kör även 4D (3D inklusive tidplanering) och 5D (4D inklusive kostnadskalkyl), vilket är ungefär så långt vi kan komma med BIM idag. Beställaren har ställt dessa krav, men kommer det att fungera? Hur kommer användarna, det vill säga de som ska utföra jobbet, att reagera? Naturligtvis kommer de att lösa de olika frågeställningarna under resans gång, men det kommer att vara spännande att följa utvecklingen.

170620-claes

Det drar ihop sig mot sommartider och själv har jag faktiskt redan haft en vecka ledigt. Vi flög till Nice för att njuta av den franska rivieran och på flygplatsen vid avresan fick vi möjlighet att checka in allt bagage, inklusive handbagaget. Det var otroligt smidigt och behagligt att inte behöva släpa på någonting.

Sedan började oron komma krypande; skulle väskorna komma fram? Med precis allt incheckat skulle vi stå ganska ”nakna” om bagaget av någon anledning inte dök upp. Inte blev det bättre av en 40 minuters försening redan från start och inför mellanlandningen i Amsterdam hade våra ursprungliga 60 minuter för bytet minskat till 20. Vi lyckades springa mellan terminalerna och hann med vår anslutning, men hur hade det gått för bagaget?

Det blev en ganska nervös andra etapp, men när vi landat i Nice så kom allt vårt bagage på bandet i perfekt skick. Då slog det mig vilken fantastisk logistik de måste ha på dessa flygplatser för att klara av detta på så kort tid! Inom Lean pratar vi återkommande om bilindustrin och tar ofta exempel därifrån, men det finns nog en hel del att hämta inom flygbranschen.

Här finns dessutom en intressant koppling mellan Lean och digitalisering; den automatiska scanningen och sorteringen är en förutsättning för att allt ska löpa på så snabbt och smidigt; för att digitalisera effektivt krävs det en stabil process från start. Flödeslogistiken och den till stora delar digitala hanteringen skulle åtminstone jag gärna titta närmare på – och den fungerade för övrigt lika bra på hemresan trots mellanlandningen på Charles de Gaulle!

170530-claes

I förra veckan tog jag hand om en delegation på tio stycken framgångsrika medarbetare från Tromsø i Norge under två dagar. Tromsø har cirka 70 000 invånare och ligger 30 mil norr om polcirkeln. Utetemperaturen i Tromsø ligger däremot märkligt nog på en medeltemperatur under vintern på två endast minusgrader och hamnen är också isfri året om. Det är golfströmmen som gör det.

Besöket handlade om att lära av varandra, där Lean-filosofi och Lean-verktyg var i fokus. Besöket var upplagt med en dag teori och powerpointbilder och en dag med ”se med egna ögon” – Go to Gemba – ute på olika byggprojekt där de praktiserade våra Lean-tankegångar.

Det var intressant att trots att vi hade samma inställning så lärde vi oss en hel del av varandra. Det visade sig också att nio av dessa tio framgångsrika norska medarbetare hade gått en utbildning i Lean. Lär dig grunderna i Lean och tillämpa dem praktiskt så blir även du framgångsrik.