181220-claes

Publicerat den 20 december 2018

Julen är här och året närmar sig sitt slut, en tid då jag brukar reflektera över året som gått. Vad har varit extra bra, vad kan förbättras och vad kan vi hoppas ska hända under 2019? Givetvis är det ur mitt eget perspektiv, även om den del säkert kan vara branschrelevant. För mig har de extra bra sakerna framförallt handlat om digitalisering, där min kunskap och kännedom kring nya system och metoder har ökat: BEAsts branschstandard, Bluebeam, BIM 360, Dalux, VisiLean, Solibri, SketchUp och PPB för att nämna några.

Förbättringsmöjligheter finns dock inom kommunikationen mellan systemen och metoderna. Dessutom är användandet av dem fortfarande svårt och det krävs nästan experter för varje program. Alla har de sitt eget ”mindset”, du måste lära dig att tänka som programmet vill och lära dig att hitta var de olika sakerna finns. Det är olika logik i var och en och därmed mycket att hålla i huvudet och lätt att blanda ihop.

Vad jag hoppas inför 2019 är att någon ska lyckas förklara varför det inte går att bygga bostäder som folk har råd att bo i så att det kan rättas till. Ur ett Lean-perspektiv: Har vi rätt kvalitet med flödeseffektiva processer genom hela byggprocessen? En annan sak jag hoppas på är att det kommer mer användarvänliga program med likartad logik, en standard som utgår från hur ”vanliga” människor tänker. Ur ett Lean-perspektiv: Automatisering med mänsklig prägel!

Allra närmast hoppas jag dock att kunder, konkurrenter, kollegor och alla andra i nätverket runt Lean Forum Bygg ska få njuta av sin ledighet under helgerna. Å hela styrelsens vägnar ber jag att få önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

181127-claes

Standarder är ett alltid lika populärt ämne och nyligen läste jag en ledare i tidningen Byggindustrin som tog upp just detta (#34, 2018). ”Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder” löd rubriken. Jag har själv haft förmånen att få lite insikt i arbetet bakom och vet att det finns många som i det tysta arbetar med att ta fram standarder, riktlinjer och branschregler: SIS, Beast, Säker Vatten, Svensk Byggtjänst (AMA CoClass) för att nämna några. Det är väldigt roligt att detta viktiga arbete lyfts fram.

Det tar sin tid att ta fram bra standarder. Det är många som ska få möjlighet att tycka till och alla dessa synpunkter ska behandlas. Det bästa är om alla kan blir överens om hur standarden bör se ut, där det ibland behövs både kompromissvilja, helikopterperspektiv och ödmjukhet för att lyckas. I bygbranschens komplexa och fragmenterade värld med väldigt många olika aktörer i alla olika processskeden säger det sig sjäv att nyttan av bra standader är stor.

Det krävs genmensamma regler för hur vi ska kommunicera med varandra, hur behov och krav ska ställas och redovisas för att undvika missförstånd, hur utförandet ska gå till och hur dokumentation och kontroller ska genomföras – det finns idag ett stort behov av bättre kommunikations- och BIM-standarder. Bra standarder kommer att öka flödeseffektiviteten och kvaliteten samt minska byråkratin, precis allt det som Lean står för. Här finns massor av tid och pengar att spara!

181031-claes

Lean Forum Bygg, BIMformation och Visilean anordnade den 9 oktober ett seminarium med tema ”Digitalisera byggarbetsplatsen”. Digitalisering av byggbranschen är ett hett område och intresset för seminariet var så pass stort att vi fick byta till större lokaler. BIM-pionjären Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst och tidigare styrelsemedlem i Lean Forum Bygg, höll en mycket underhållande föreläsning om hur det går att eliminera slöserier med hjälp av digitalisering. Jan-Olof berättade om sin egen BIM-resa från 80-talet och de första CAD-verktygen via 90-talet med 3D och 00-talet med 4D – till 10-talet med CoClassade BIM-objekt.

Därefter tog professor Rafael Sacks vid Technion, Israel Institute of Technology i Haifa, vid med att berätta om Construction Management Systems at the Nexus of Lean and BIM – samverkan mellan Lean, BIM och digitalisering. Det gav en intressant inblick i hur det går till inom israelisk byggindustri och hur pass långt framme de är. Rafael visade bland annat hur hur det med hjälp av simuleringar i 3D det går att optimera varvsschemor för väggformar och även optimera formstorleken.

Martin Zilliacus avslutade med att presentera Visilean, ett molnverktyg utvecklat för byggbranschens Lean-processer och speciellt framtaget för att sköta produktionsstyrning och uppföljning på byggplatsen. Det handlar om visualisering och enkelhet som kopplar ihop aktivitetsrapporter, tidplaner och BIM-modeller där status på aktiviteten anges i realtid via mobil eller surfplatta med enkla knapptryck – ett visuellt och enkelt sätt att följa projektets framdrift.

181011-claes

Det är många aktörer med i byggprojekt, de samverkar och är beroende av varandra. Ett bra samarbete i projekt är en förutsättning för att lyckas där bra team bygger på respekt för varandra. Team-work och respekt är två av Lean-filosofins grundläggande värderingar. Ett bra team löser problem tidigt, har fokus på att slutprodukten blir så bra som möjligt och att produktionen kan löpa på utan störningar.

Den mänskliga faktorn gör att det ibland ändå blir fel. Fel kan uppstå överallt. Någon gör fel i projekteringen, det saknas information, tidspress gör att någon sätter igång ändå. Felen löses inte utan finns kvar och får lösas senare. Att lösa fel sent i en process är ineffektivt.

Satsa på att få till bra team och underlätta så att det är möjligt. Eliminera fel tidigt med en bra projektering. Jobba Lean!

180918-claes

Jag var nyligen på ett kort studiebesök i Amsterdam där vi besökte MX3D som har tillverkat världens första 3D-printade bro. Bron är i rostfritt stål och ska spänna över en kanal i Amsterdam. MX3D har använt industriella robotar med 3D-verktyg och utvecklat programvaran för att styra dem till att 3D-printa starka, komplexa och designade konstruktioner. Denna bro visar hur 3D-utskrift kommer in i vår verklighet med stora, funktionella föremål och hållbara material samtidigt som det tillåter en extremt stor formfrihet.

En kommande utmaning för MX3D är att göra robotarna mobila så att de kan printa direkt på den plats där konstruktionen ska stå. Då kan robotar till exempel bygga stommen färdigt på plats i princip alla dagar i veckan och dygnet runt. Massor av tid kan sparas och tunga och farliga jobb kan minskas, det vill säga automatisering med mänsklig prägel – eller Jidoka på Lean-språk. Vill du veta mer om bron kan du anmäla dig till Stålbyggnadsdagen torsdagen den 25 oktober på Malmömässan.

Digitaliseringen av byggbranschen går fort och användarvänligheten har ökat. Det finns många nyheter som går att använda praktiskt och där Lean-filosofi finns med som en grund. Missa därför inte seminariet ”Digitaliserad Produktionsprocess med Lean/BIM” den 9 oktober i Solna – anmäl dig här!

180828-claes

Vi tog en trip till Bordeaux under semestern, en hamnstad i sydvästra Frankrike med cirka 250.000 invånare. De har en väldigt låg bebyggelse och är geografiskt en mycket utbredd stad. Det som slog mig när jag var där var att jag inte såg några taxibilar. Förklaringen visade sig vara den förträffliga kollektivtrafiken, väl utbyggd och med hög turtäthet. Vi behövde oftast inte vänta mer än fem minuter innan det kom en spårvagn eller buss. Billigt var det också, runt 15 kronor per biljett och de räckte en timme på alla linjer och oberoende på hur långt man åkte.

Det stora resecentrumet vid tågstationen hade både bussar och tre spårvagnsnät. Flyplatsbussarna nåddes också enkelt. Däremot var både spårvagnarna och bussarna ganska små i jämförelse med exempelvis Stockholm, där vi har stora ledbussar som går relativt sällan för att de ska kunna fyllas till max. I Bordeaux hade de ett uppenbart Lean-tänk: Flödeseffektivitet före resurseffektivitet! Hur har de lyckats med detta? Det går säkert att dyka djupt i den frågan för den som vill lära sig något …

180612-claes

Ny teknik har de senaste decennierna möjliggjort en enorm effektivisering inom de flesta branscher, där kostnaderna för produktion och förvaltning av produkter konstant har sänkts – detta trots att både produktionstakten och samhällskraven har ökat betydligt. Under de senaste åren har denna teknikutveckling även slagit igenom i byggbranschen och idag kan vi tala om en digitaliserad byggprocess med hjälp av exempelvis BIM (byggnadsinformationsmodeller) och VDC (Virtual Design and Construction). Digitaliseringen har dock främst skett i projektering, medan utvecklingen inom produktion och förvaltning varit mindre.

De verktyg som idag finns på marknaden har normalt fokus på visualisering och projektering. Vad som saknas för närvarande är ett fokus på informationshantering, det vill säga ”i” i BIM – speciellt för de skeden som kommer efter projekteringen. Informationen i produktionen vänder sig främst till individerna på byggarbetsplatsen; installatörer, underentreprenörer, leverantörer med fler. Här behövs det användarvänliga verktyg anpassade för de speciella förhållanden som råder på en byggarbetsplats med tanke på väder, vind, smuts och en ständig rörelse. Det är en förutsättning för att en implementering och förändring ska lyckas.

Här finns det många bra Lean-verktyg att använda. En viktig pusselbit i branschens digitaliseringsarbete är det nu pågående projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment. Arbetet leds av professor Martin Rudberg vid Linköpings universitet med målsättningen att skapa ett tekniskt språng med hjälp av digitalisering. Det kräver dock rätt verktyg och anpassning, bort från det alltför teoretiska och akademiska; verktygen måste vara lättanvända men ändå avancerade och de ska fungera i en lerpöl! Det finns en stor potential för en ordentlig effektökning med digitaliseringen och den som lyckas med implementeringen kommer att bli en vinnare.

180522-claes

Det finns ett antal lovande projekt på gång som kommer att erbjuda nya källor till förbättringar för byggbranschen. Bland annat har Boverket fått i uppdrag att kartlägga byggskador ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Uppdraget ska vara redovisat senast den 31 december 2018, så de är för tillfället som bäst ute ioch intervjuar branschen och dess företrädare för att identifiera vilka skador som finns därute.

Ett annat projekt är ”Ständiga förbättringar – riskminimering genom befintlig försäkringsdata” som finansieras genom SBUF, vilket beräknas vara klart till oktober 2018. Vad dessa två projekt gör är att de försöker ta reda på och hitta vanliga fel och skador för ett statistiskt underlag. Det kan ge oss en verklig möjlighet att se vilka de stora problemen är. Vad gäller försäkringar finns det dock ett visst mörkertal på grund av självriskkostnaden – allt under denna hamnar av förklarliga skäl också under radarn.

Vad vi ändå får är en hel del statistik över fel och skador. I båda dessa projekt är dessutom branschen väl representerad, de har lagt stor vikt vid att få med ”marknadens” synpunkter vilket bäddar för både bra projekt och intresssant material. Det finns alltid mycket att lära av misstag och att ta reda på grundorsakerna till dessa; de välbekanta fem ”Varför?”. Det har tidigare visat sig att om det görs en ordentlig grundorsaksanalys så visar det sig ofta att det handlar om misstag i tidiga skeden, vilket faktiskt kan vara något positivt.

Det är nämligen så att fel eller misstag som uppkommer i tidiga skeden ofta är både lätta och billiga att rätta till – men det gäller att dra i andon-snöret i rätt tid. Därför är det viktigt också för byggbranschen att tillämpa denna filosofi, det vill säga rätt från början med mer resurser i projekteringsfasen. Tyvärr har det varit lite väl stort fokus på resurseffektivitet; det viktiga är att sätta in resurser där de behövs. Vi får inte vara rädda för att satsa mer på de tidiga faserna!

180504-claes

Det växer i byggbranschen; det blir högre och högre och större och större lokaler. Spännvidden ökar och ett material som klarar av detta bra är stål, ensamt eller i kombination med trä eller betong. En sak som slår mig när jag tittar på modernt svenskt stålbyggande är: Var finns koncepten?

De flesta stålstommar för större byggen verkar svetsas på plats. Att svetsa på plats måste vara svårt med tanke på vad regn, snö, vind och kyla ställer till med. Det torde också vara svårt att komma åt det som ska svetsas på ett bra sätt. Hur säkras kvaliteten på svetsen, och hur är det med arbetsmiljön?

I London råkade jag av en tillfällighet få syn på lite engelskt stålbyggande. Här var det skruv och bult överallt, ingen svetsning på plats. Kan det vara så att engelskt stålbyggande är mer utvecklat än den svenska? Jag vet inte, men jag vet att montagetiden blir lång om man svetsar på plats.

Att ha korta ledtider är ett vinnande koncept, du ska helt enkelt inte hålla på för mycket på byggarbetsplatsen. Svetsning på plats känns för mig som ett ickeindustriellt byggande som i längden kommer att vara föråldrat och ineffektivt. Stomstålbyggarna får gärna anta utmaningen; använd Kaizen och Jidoka, industrialisera och öka effektiviteten!

180412-claes

Att göra rätt från början, att rätta till eventuella fel tidigt i processen, att dra i andon-snöret – allt detta är välkänt inom Lean. I byggbranschen kan vi bli bättre på detta och då tänker jag framför allt på projekteringen. Tyvärr är det få fel som löser sig själva varför felen istället ackumuleras och får lösas i ett senare skede. Det innebär att de hamnar på arbetsplatsen, mitt i produktionen. Det säger sig själv att detta varken är bästa platsen eller bästa sättet att adressera problemet. Störningar uppstår och det försvårar ett effektivt flöde; resurser läggs på att lösa problem istället för att koncentreras på produktionen.

Att det finns granskade och godkända bygghandlingar klara innan byggandet börjar är ovanligt. I regel byggs det istället efter förfrågningsunderlaget eller andra typer av preliminära handlingar. Det här är ett systemfel som branschen lider av och orsakerna till detta är flera; tidsbrist, brister i projekteringsplanering och styrning, stort tryck på att få igång bygget, sena ändringar, långa och komplicerade granskningsprocesser med mer – listan kan göras lång.

För att förenkla granskningen av system- och bygghandlingar har en bred arbetsgrupp från branschen nyligen enats om en ny branschstandard som tagits fram i projektet Effektivare granskningsprocess, ett projekt som har drivits under ledning av BEAst och med finansiering från SBUF. Här kan du ladda ner slutrapporten från projektet och här kan du hämta själva standarden. Projektet Effektivare granskningsprocess är också nominerat till SBUF-priset Årets Innovation.