Stadsplanering enligt Lean handlar för mig först och främst om att nyttja marken på rätt sätt. Det är i detaljplanen vi lägger förutsättningarna för en hållbar stad och också förutsättningarna för att kunna få ner byggkostnaderna. Kommunen måste arbeta för att få maximal samhällsnytta. Område där flöden till och från stadsdelen i form av varor och människor kan göras på ett hållbart sätt, att hitta möjligheter att förtäta istället för att bygga på den goda åkermarken och att planen ger möjlighet till en god livsmiljö för minst 100 år framåt. Entreprenörerna värnar sin exploateringsgrad, sin yteffektivitet och höjden på byggnaderna för att ha möjlighet att bygga till en rimlig kostnad. Får entreprenören inte ihop sina kalkyler så går alla visioner om intet då planen aldrig bebyggs.

Det är dessa frågor som vi på tillväxtavdelningen på Vellinge kommun brottas med varje dag. Vellinge är en relativt liten kommun med 34000 invånare, men har flera större detaljplaner på gång med flerbostadshus. Det kommunala bostadsbolaget har en bostadskö på över 3000 stycken och den största efterfrågan finns hos en äldre generation som bor i stora villor, själva eller i par. Byggs lägenheter så genereras en samhällsvinst då villor frigörs och skapar möjligheter för barnfamiljer att flytta in i kommunen.

Att bygga på höjden skapar nytta i alla led, men tyvärr är dessa planer inte så lätta att få till. Trots det tydliga behovet av lägenheter är det andra parametrar som styr. Vi har en bra samverkan med entreprenörer för att få till bra planer, men att bygga på höjden är kontroversiellt i de mindre kommunerna som har en tradition av villabebyggelse – ”Nä till höghus!” blev i höstas en valfråga. Politiker räds att ta konflikten och det är lättare att ge efter och sänka höjden på husen som planeras. Samhällsnytta får ge vika för enskilda starka röster. En medvetenhet och ökad kunskap krävs för att förstå vikten av att nyttja marken på rätt sätt. Vi lägger i dag grunden till ett hållbart liv för kommande generationer.

Lean Construction-konferensen i Köpenhamn var inspirerande på många sätt, där jag alltmer funderat över amerikanska Lean Construction Institutes (LCI) angreppssätt. De arbetar uttalat med målsättningen att att skapa vad de kallar ”Killer Companies” – ungefär ”oslagbara företag” – i branschen. Det är företag som är solklart ledande inom sin nisch, sådana som ingen kan konkurrera med vare sig beträffande leveranstid, pris eller kvalitet. LCI har arbetat sedan 1997 med målsättningen att utveckla sådana byggföretag i USA ur ett Lean-perspektiv.

Låt vara att LCI är ett institut, men är vi som förening lite för vaga när vi säger att vi arbetar med ”kunskapsspridning inom området”? Ska/kan vi vara tydligare med att vad vi i slutänden faktiskt strävar efter är att utveckla ”oslagbara företag”? Det är trots allt ingen slump att de företag som utnämnts till Årets Lean-byggare alla finns i Lean Forum Byggs närhet – det är sådana företag vi vill utveckla, det är sådana företag vi söker som inspiratörer!

Årets Bygge-gala med prisutdelningen var fantastisk och återigen ett stort grattis till Veidekke. Det var en sådan trevlig kväll att följande torsdags arrangemang i Stockholm den 26 mars, Svenska Byggproduktionsdagen, nästan kom i skymundan. Även den var mycket intressant där Lean Forum Bygg i samverkan med Luleå tekniska universitet utmanade kring hur vi kan bli konkurrenskraftigare genom att utveckla byggproduktionen. Jimmy Bengtsson från Arcona tog det till sin spets i sitt anförande när han jämförde kostnadsökningen inom byggandet med kostnadsutvecklingen inom andra industrier; hur byggbranschen har ökat sina kostnaderna medan alla andra arbetat med kostnadsreduktioner. Jimmys tes gick ut på att det beror på en stadigt stabil betalningsförmåga, först via inflation från 70- och 80-talen och därefter tack vare räntan. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med incitament för ett förändrat beteende.

Inom en snar framtid kommer vi dock att nå en brytpunkt när betalningsförmågan inte längre kan bära vad byggandet kostar. Detta är väldigt intressant med tanke på den potential det finns enligt olika rapporter med tanke på slöserierna i byggsektorn, exempelvis Per-Erik Josephsons Chalmersundersökning. I den andan var det mycket spännande att under dagen studera olika, kommande alternativ inom byggproduktion, inklusive robotisering och 3D-skrivare. Nicklas Jarl och Daniel Norée från CreativeTools.se väckte tankar när de beskrev kranen i Göteborgs hamn som en gigantisk 3D-skrivare med frihetsgrader i x-, y- och z-axeln – ett munstycke istället för krok och vi kan snart skriva ut ett hus!

Just nu arbetar vi inom JM mycket hårt med logistikhanteringen på våra arbetsplatser, för tillfället den största praktiska frågan. Hur hanterar vi material från grind till montageplats? Naturligtvis hanterar vi detta redan idag men förmodligen på lika många olika sätt som det finns alternativ … Nu kommer det en standard och det är glädjande att arbetet löpt på så bra att vi i dagarna gör vår första logistikanvisning till ett styrande dokument! Därmed är det ”tvingande” att följa och framöver kommer vi att ta fram ett antal sådana för styrning av logistiken.

För övrigt är det dags för mig att säga tack och adjö till styrelsearbetet då jag valt att inte ställa upp för omval. Det har varit en spännande resa vi gjort inom Lean Forum Bygg och det är inspirerande att ha kunnat påverka utvecklingen. Utgångspunkten var kanske inte den bästa, men idag känns föreningen riktigt bra med många samarbetspartner och god ekonomi. Det känns som att vi är på rätt väg med våra föreläsningar, frukostseminarier och partnerdagar – det är ett enkelt och effektivt sätt att till medlemmar och andra intresserade sprida kunskap. Sedan är det upp till mottagaren att prioritera, men det är rätt sätt att jobba. Lean helt enkelt.

Jag skulle vilja avsluta min styrelsetid med en uppmaning/fråga: Varför är branschen så rädd för avvikelser? Händer det något avvikande så är den första reaktionen att absolut inte berätta för någon! Det här är för mig väldigt konstigt, eftersom avvikelser är den bästa och snabbaste vägen till förbättring. Göm dem och du kommer aldrig att förbättra ditt arbetssätt …

Veidekke är Årets Lean-byggare 2015!

Under en fantastisk galakväll hade jag den stora äran och mycket trevliga uppgiften att lämna över priset, där jag även fick tillfälle att knyta an till några av eftermiddagens talare. Bostadsminister Mehmet Kaplan inledde med att betona vikten av att vi börjar bygga bostäder och att vi måste få ut mer av våra investeringar, allt med tanke på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Proffstyckaren Stig-Björn Ljunggren lyfte fram betydelsen av att förenkla våra processer för att få ut mer av det vi gör, där utmaningen ligger i att leverera kvalitet till minskade kostnader. Emma Jonsteg, Utopia Arkitekters vd, ställde den utmanande frågan ”Måste kostnadseffektivt byggande måste vara stereotypt och oattraktivt?” medan Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson kopplade till vikten av arbetsplatssäkerhet.

På toppen av listan kom dock Samir Sabris livsöde, grundaren av Second Chance som först i vuxen ålder kom fri från våld och kriminalitet och vars grundtes handlar om respekten för människan och behovet av att bli sedd … Vid presentationen av de nominerade pristagarna var det en härlig känsla att kunna koppla till alla dessa talares områden, eftersom allt detta adresseras i företagens Lean-arbete. Imponerande nog gjorde Lean Forum Byggs samarbetspartner tidningen Byggindustrin samma kväll en intervju med segraren Veidekkes representant Emile Hamon – läs den gärna här!

För tillfället arbetar vi på Peab med ett spännande Lean-projekt, ett pilotprojekt för visuell planering av produktion som vi kommit en bra bit på vägen med. Vi använder bland annat postit-lappar på tavlor för daglig styrning där vi har möten varje dag för planering två-tre veckor framåt i tiden. Respektive platschef ansvarar för satsningen men den drivs av medarbetarna själva för detaljplanering av arbetet; hur gick det igår, hann vi med allt, hur ser det ut idag?

Det har gått riktigt bra och platscheferna får en mycket bättre kontroll på sina underentreprenörer, UE. Tidigare har UEs tidsplaner gjorts av personer som själva inte varit på plats, varför de lagbaser/montörer på byggplatsen nu är betydligt mer insatta i projektet. I arbetet ingår veckoplanering för kommande vecka vilket även ger samordning mellan arbetsgrupperna och underlättar både logistik och tidsplanering för olika hantverkare – alla vet i vilken ordning saker och ting måste ske.

En annan aktivitet som jag verkligen ser fram emot är kommande måndags arrangemang Årets Bygge-gala där det äntligen avslöjas vem som blir Årets Lean-byggare. Jag har i Lean Forum Byggs styrelse arbetat mycket med priset och nomineringarna tillsammans med styrelsekollegan Marie Nordqvist från Strängbetong, så det ska bli jättekul att får träffa alla nominerade. Vi har ju läst alla presentationer i A3-format, men det ska bli spännande att även få träffa och diskutera med pristagarna ”på riktigt” – liksom med alla andra närvarande branschkollegor!

Hur moderna problem har vi inte? Jag tänker på dagens tekniksamhälle och en sådan sak som att byta sim-kort i mobilen. Hur svårt kan det vara? Under en period har jag haft en mobil som jag ”bara” kan ringa och messa med medan allt annat – sociala medier, mail, appar – slutat fungera. Vem trodde för bara 5-6 år sedan att vi skulle ha detta multiverktyg för att lösa våra problem, helt integrerad i vår vardag?

Vilket faktiskt, trots irritationen över sim-kortet, i min värld är något positivt och hoppingivande. Detta kan vi nämligen koppla till nyttan av verktygen i Lean och det stöd de erbjuder, samtidigt som det visar vår förmåga att ställa om till nya arbetssätt, mot smartare och effektivare lösningar – förutsatt att verktygen är tydligt värdeskapande med tanke på flexibilitet, större frihet och/eller mer tid för annat.

Apropå verktyg har vi på NCC nu genomfört ett par dagar med Lean Kata, vilket jag skrivit om tidigare, och jag har börjat tänka i nya banor som Utmaning, Måltillstånd och Experiment (”Vad blir mitt första steg?”). Det härliga med Kata är att trots att det är en arbetsmetodik med verktyg så går den direkt in på de grundläggande delarna i Lean, det vill säga lärande och respekt för människan, på ett mycket tydligare sätt än de flesta andra verktyg.

I morgon ser jag fram emot mötet med Randi M Christensen, ordförande för Lean Construction Denmark, vid den informella middagen inför EGLC-konferensen i Danmark. Kanske vi ses i Köpenhamn?

I dagarna har vi haft besök av kollegorna från Chalmers och deras kurs ”Lean för bygg- och anläggningssektorn” med kursledarna Janni Tjell och Dan Carlsson. Jag har fått tillfälle att träffa dem på båda mina arbetsplatser; igår hälsade de på hos oss på Lindbäcks Bygg och idag besökte de Luleå tekniska universitet.

På Lindbäcks Bygg har vi för övrigt en hektisk period framför oss då vi planerar för att bygga en ny fabrik vid Piteå, en del i målsättningen att minst dubbla omsättningen. Det blir spännande att se hur vår Lean-implementering, som rullar för femte året, ska klara denna utrullning … Det blir en utmaning som heter duga där det mindre handlar om att hitta mer resurser, utan hur vi kan använda de vi har på ett fiffigare sätt.

Närmast ser jag fram emot Svenska Byggproduktionsdagen den 26 mars i Stockholm där vi utmanar med ny produktionsteknik för byggsektorn. Det är spännande med exempelvis 3D-spåret, det känns riktigt hett och vi har fått en hel del frågor kring detta – föredraget av Nicklas Jarl från CreativeTools.se med kollega Daniel Norée lovar att bli väldigt intressant. Att vi via Lean Forum Byggs hemsida dessutom lyckats locka hela 55 deltagare gör att arrangemanget även är ett bra tillfälle för att träffa både medlemmar i föreningen liksom branschkollegor. Hoppas vi ses där!

En lärande organisation kräver ett lärande ledarskap Vi har under de senaste dagarna fördjupat oss i Kata, vilket är både spännande och intressant. Här gäller det att jobba med utmaning, måltillstånd och experiment – där utmaningen först och främst sitter i oss själva. För att citera vår Kata-coach Joakim Bjurström: Vi måste lära oss av med gamla ovanor innan vi lär in nya vanor, nya mönster.

Resten av veckan kommer till stor del att handla om att ta den nya kunskapen vidare, inte bara genom att förmedla den utan att också leva after den själv, här och nu! Hur kan jag skapa målbilder med mina medarbetare och ta våra första steg för att landa dem, möta utmaningar som ligger mellan 1-3 år fram i tiden?

Inom Lean Forum Bygg fortsätter vi vår dialog med Niklas Modig, som även han är fokuserad på lärande liksom kunskapsspridning. Vi planerar vidare samverkan kring en specialutgåva av Niklas bok med fokus på byggsektorn och med stöd av Handelshögskolan i Stockholm. Det är mycket spännande som är på gång!

Det har varit en hektisk period då vi arbetat mycket med vårt industriella byggsystem, Veidekke MAX, där vi arbetar genom hela värdekedjan med beskrivningar och stort fokus på de olika processdelarna – allt med steg-för-steg-anvisningar. Samtidigt är det fullt ös i produktionen där vi just nu har 240 lägenheter under produktion i detta vårt andra projekt, vilket innebär en stor mängd erfarenhetsåterföring som ska arbetas in i montageanvisningarna för högsta säkerhet och effektivitet.

Hela systemet bygger egentligen på de tre delarna process, organisation och teknisk plattform, där vi för processdelen glädjande nog har blivit nominerade till Årets Lean-byggare 2015! Det handlar hur vi arbetar i VDC (Virtual Design and Construction), en metodik för hantering av virtuella modeller genom projektering och produktion. Det omfattar ett stort mått av organisering med samlokalisering av alla kompetenser för att undvika det klassiska ”stafettloppet” i beslutsprocessen; här ta besluten tillsammans på arbetsmöten. Det omfattar även vad vi kallar ”involvering” – av medarbetare, kunder och leverantörer – en process med mycket visuell styrning, veckomöten och tydliga gemensamma mål; allt för att dra största nytta av den samlade kunskapen.

Som styrelserepresentant i Lean Forum Bygg vet jag dock att de andra nominerade, Hedareds Sand & Betong AB och Nordan AB, också är fantastiskt duktiga, men det gör ändå att jag ser fram emot prisutdelningen  för Årets Lean-byggare vid Årets Bygge-gala den 23 mars i Stockholm den lite extra!

Denna och kommande veckor kommer för min del att till stor del handla om lärande, utbildning och pedagogik. Sitter som bäst och utvecklar skräddarsydda, företagsanpassade övningar omfattande två NCC-utbildningar inom dels Lean Kata, dels Målstyrning – båda med sikte på en lärande organisation. Som krydda på moset ska jag själv gå en intern pedagogikutbildning som tar fasta på det faktum att vuxna inte lär som barn … Hur lär vi vuxna på bästa sätt? Utveckla, utbilda, förmedla och sprida kunskap; alltså det som hela Lean Forum Bygg i grunden handlar om!

Att utveckla och leda andra ställs till sin spets någon gång i alla relationer, både med och utan ledaransvar. Nyckeln till det hela är ofta kommunikation, samtidigt som det i allt som inte blir riktigt som du tänkte finns ett stort mått av lärande – även om det kan kännas tungt för tillfället. ”Det här har jag fått för att utvecklas som människa”, som en klok vän och kollega uttryckte det.

I övrigt har vi sportlov och jag ser fram emot fredagen och en längre skidtur med familjen. Även här i Norrbotten närmar vi oss den metrologiska våren, trots att det är nu vi vill ha minusgrader och solglittrande snö. Hoppas att även du och de dina får möjlighet att njuta av vädret!