En lärande organisation kräver ett lärande ledarskap Vi har under de senaste dagarna fördjupat oss i Kata, vilket är både spännande och intressant. Här gäller det att jobba med utmaning, måltillstånd och experiment – där utmaningen först och främst sitter i oss själva. För att citera vår Kata-coach Joakim Bjurström: Vi måste lära oss av med gamla ovanor innan vi lär in nya vanor, nya mönster.

Resten av veckan kommer till stor del att handla om att ta den nya kunskapen vidare, inte bara genom att förmedla den utan att också leva after den själv, här och nu! Hur kan jag skapa målbilder med mina medarbetare och ta våra första steg för att landa dem, möta utmaningar som ligger mellan 1-3 år fram i tiden?

Inom Lean Forum Bygg fortsätter vi vår dialog med Niklas Modig, som även han är fokuserad på lärande liksom kunskapsspridning. Vi planerar vidare samverkan kring en specialutgåva av Niklas bok med fokus på byggsektorn och med stöd av Handelshögskolan i Stockholm. Det är mycket spännande som är på gång!

Det har varit en hektisk period då vi arbetat mycket med vårt industriella byggsystem, Veidekke MAX, där vi arbetar genom hela värdekedjan med beskrivningar och stort fokus på de olika processdelarna – allt med steg-för-steg-anvisningar. Samtidigt är det fullt ös i produktionen där vi just nu har 240 lägenheter under produktion i detta vårt andra projekt, vilket innebär en stor mängd erfarenhetsåterföring som ska arbetas in i montageanvisningarna för högsta säkerhet och effektivitet.

Hela systemet bygger egentligen på de tre delarna process, organisation och teknisk plattform, där vi för processdelen glädjande nog har blivit nominerade till Årets Lean-byggare 2015! Det handlar hur vi arbetar i VDC (Virtual Design and Construction), en metodik för hantering av virtuella modeller genom projektering och produktion. Det omfattar ett stort mått av organisering med samlokalisering av alla kompetenser för att undvika det klassiska ”stafettloppet” i beslutsprocessen; här ta besluten tillsammans på arbetsmöten. Det omfattar även vad vi kallar ”involvering” – av medarbetare, kunder och leverantörer – en process med mycket visuell styrning, veckomöten och tydliga gemensamma mål; allt för att dra största nytta av den samlade kunskapen.

Som styrelserepresentant i Lean Forum Bygg vet jag dock att de andra nominerade, Hedareds Sand & Betong AB och Nordan AB, också är fantastiskt duktiga, men det gör ändå att jag ser fram emot prisutdelningen  för Årets Lean-byggare vid Årets Bygge-gala den 23 mars i Stockholm den lite extra!

Denna och kommande veckor kommer för min del att till stor del handla om lärande, utbildning och pedagogik. Sitter som bäst och utvecklar skräddarsydda, företagsanpassade övningar omfattande två NCC-utbildningar inom dels Lean Kata, dels Målstyrning – båda med sikte på en lärande organisation. Som krydda på moset ska jag själv gå en intern pedagogikutbildning som tar fasta på det faktum att vuxna inte lär som barn … Hur lär vi vuxna på bästa sätt? Utveckla, utbilda, förmedla och sprida kunskap; alltså det som hela Lean Forum Bygg i grunden handlar om!

Att utveckla och leda andra ställs till sin spets någon gång i alla relationer, både med och utan ledaransvar. Nyckeln till det hela är ofta kommunikation, samtidigt som det i allt som inte blir riktigt som du tänkte finns ett stort mått av lärande – även om det kan kännas tungt för tillfället. ”Det här har jag fått för att utvecklas som människa”, som en klok vän och kollega uttryckte det.

I övrigt har vi sportlov och jag ser fram emot fredagen och en längre skidtur med familjen. Även här i Norrbotten närmar vi oss den metrologiska våren, trots att det är nu vi vill ha minusgrader och solglittrande snö. Hoppas att även du och de dina får möjlighet att njuta av vädret!

Jag har den senaste tiden funderat en hel del kring vikten av att undvika suboptimering. Vår firma Soleed utvecklar och konstruerar en ny produkt, en bostadsmodul, där ändringar/justeringar får långtgående effekter. Det är oerhört viktigt att beakta alla aspekter även av en tydlig förbättring, aspekter med avseende på kostnad, produktionsprocess, tidsåtgång etcetera – lika lätt som det är att ”köpa” en bra teoretisk lösning, lika svårt kan det vara att förstå konsekvenserna av hur förbättringen påverkar helheten.

Tar vi ytterligare ett kliv upp till ett helikopterperspektiv så blir det ännu tydligare; i vår fragmenterade industri saknar vi tydliga processägare där varje delaktör försöker ”skjuta över” kostnader till angränsande led, vilket gör risken med suboptimering ännu större. Detta är en av anledningarna till att jag är en stor anhängare av partnering och långsiktiga affärsrelationer, där vi tillsammans arbetar för att optimera hela kedjan och inte bara den egna insatsen.

Apropå samarbeten så träffade jag nyligen Katarina Malaga, vd för CBI Betonginstitutet, som leder ett intressant EU-projekt som vi är med i. Det fokuserar på högpresterande betong med målet att ta fram lätta väggkonstruktioner, löper på bra och avslutas 2017.

Avslutningsvis hoppas jag att jag får tillfälle att träffa så många som möjligt av er på Svenska Byggproduktionsdagen, som bjuder på ett riktigt intressant program. Boka ditt deltagande via hemsidan!

När du läser olika böcker kring managementteorier, kvalitetsledning, målsättning – you name it! – slår det en att det mesta går att paketera in under begreppet Lean, vilket även Niklas Modig konstaterar: Är allt Lean, eller är ingenting Lean? Det är inte är etiketten som är viktig, insikterna bottnar i forskning, kunskap om personligt beteende, om vad som ger struktur och ordning och reda … Var för sig rör det sig inte om några nyheter, men tillsammans lyfter de vikten av att tänka i processer, kommunikation, förebilder. Allt blir så mycket enklare att svälja i aptitliga munsbitar.

Jag var på en intressant föreläsning i fredags där avstampet var att dagens barn är den första generationen som kommer att ha en kortare livslängd än sina föräldrar, vilket kopplar till vikten av fysisk aktivitet och unga generationers stillasittande. Hur kan vi motivera och driva förändringar hos dem för att undvika att hamna i denna tråkiga konsekvens? Jo, genom goda förebilder, motivation och empowerment – få dem att styra sin egen vardag, kopplat till resultat och effekter. I grund och botten ska det vara belönande och roligt, det ska kännas bra. Och se där – är inte det samma utmaningar vi står inför vid förändringar av vilken organisation som helst? Paketering, som sagt.

Några som har lyckats att förändra sina organisationer är de nominerade till Årets Lean-byggare. I veckan släpps nya numret av tidningen Byggindustrin där alla nominerade finns presenterade i en artikel. Missa inte den!

Ser tillbaka på en intressant vecka i Spanien där jag deltagit i en workshop om hur vi skriver vetenskapliga artiklar. Alla som var med hade fokus på effektivisering, utveckling och förbättring av bygg- och infrastrukturbranschen, det vill säga tydliga kopplingar mot Lean (även om just begreppet Lean inte användes). Att träna på att formulera sig för publicering är en nyttig och viktig del i vårt arbete – både gällande ”mitt” företag Tyréns och Lean Forum Bygg – när det gäller att sprida budskapet kring utveckling av byggindustrin.

Denna vecka fortsätter jag att finslipa mina artiklar på temat industriellt byggande med just Lean Construktion som grund. Det är även inspirerande att den bok som jag är medförfattare till – Industriellt husbyggande – nu har publicerats, skriven tillsammans med Helena Lidelöw (Lindbäcks Bygg), professor Lars Stehn (Luleå tekniska universitet) och Dan Engström (Swerea IVF). Boken togs även upp i Tyréns eget nyhetsbrev, vilket har lett till en hel del glada tillrop (sök ”Industriellt husbyggande” på www.studentlitteratur.se)! Dessutom förbereder jag mig inför kommande veckas styrelsemöte där vi ska ta beslut kring en nypublicering av ”Vad är Lean?”-boken med byggrelaterade kapitel tillagda, något jag tror kan bli ett väldigt lyckat koncept.

Sedan förra inlägget har vi fördjupat kontakten med Niklas Modig vid Handelshögskolan i Stockholm, uppskattad föreläsare och författare, för att se hur vi gemensamt kan hjälpas åt att sprida kunskapen kring Lean i byggsektorn och vad det innebär för sektorn som helhet – hur drar vi bäst nytta av andra sektorers lärdomar? Ju mer vi lär av varandra desto tydligare blir bilden att det mindre handlar om vad som ska produceras, mer om hur. Det gäller att bringa klarhet i skillnaden mellan affärsstrategi och verksamhetsstrategi för ett och samma företag, där affärsstrategin fokuserar på vad och verksamhetsstrategin på hur. För mig personligen trillade poletten ner efter att ha läst just Niklas Modigs och Pär Åhlströms bok ”This is lean” med insikten om branschbredd och vad som är bra även för vår sektor.

Apropå bredd så har jag i veckan fått en inbjudan att delta vid ett möte med unga ingenjörer, förhoppningsvis blivande medarbetar inom byggsektorn, genom en inbjudan till Ingenjörer Utan Gränser. Inbjudan kom från en av mina tidigare studenter där tanken är att jag ska delta med en inspirationsföreläsning. Ingenjörer Utan Gränsers målsättning är att via ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens bidra till en bättre värld, både genom att bedriva volontärprojekt i världen och att inspirera fler unga människor till att bli ingenjörer.

Lite av samma tema hade det möte jag just haft med en praktikant inom Tekniksprånget som nu praktiserat en dryg vecka på NCC. Tekniksprånget är en satsning som erbjuder unga gymnasiestudenter som ännu inte valt högskoleutbildning att pröva på hur det är att jobba på ett teknikföretag. Otroligt inspirerande att träffa en ung, entusiastisk människa precis på väg in i yrkeslivet! Satsning gör mig varm i hjärtat med sin inriktning mot bredd och mångfald, konkreta arbetsuppgifter (i det här specifika fallet ett projekt kring 5S) och möjlighet till att inte bara erbjuda studenterna en framtid, utan även berika sektorn i sig.

Till nästa vecka ser jag fram emot mötet med Lean Forum Byggs styrelse där vi fortsätter vårt arbete med att spetsa vårt medlemserbjudande med fokus på informationsspridning, där vi bland annat har ovan nämnda – och andra – bokprojekt att ta ställning till. Spännande!

Den 5 november genomförde Lean Forum Bygg och Strängbetong en Lean-dag i Kungsör som blev väldigt uppskattat. Bland deltagarna fanns ett stort antal företagsrepresentanter och det har nu lett till att inte färre än tre av dessa företags ledningsgrupper vill komma på studiebesök. Det kommer att bli otroligt inspirerande, mötet är inbokat den 22 april. Här vill jag även nämna en annan positiv nyhet: Vi (Strängbetong) har fått en jätteorder till Pyramiden, ett stort kontorskomplex med 4500 kontorsplatser där vi levererar håldäck till 80.000 kvm. Det innebär 50 procent beläggning på årsbasis för håldäcksfabriken och är vår fjärde största order någonsin!

Efter Lean Forum Byggs senaste partnerdag med Lean Kata har vi anmält tre medarbetare till den Lean Kata-utbildning som genomförs av Chalmers Professional i mars. Dessutom har vi anmält ytterligare tre till utbildningen i Lean produktion som Chalmers driver i samarbete med Produktionslyftet. Som grädde på moset kommer alla medarbetare att få möjlighet att inspireras av Robert Kusén och Arne Ljung, väldigt uppskattade föreläsare som också medverkat vid tidigare partnerdagar hos Lean Forum Bygg – den 20 mars föreläser de kring respekten för människan i förändringsprocessen.

Avslutningsvis vill jag tipsa om Årets Lean-byggare och de reportage som kommer i tidningen Byggindustrin i slutet av februari. Här finns bland annat reportage om alla nominerade kandidater, men även en artikel om fjolårets vinnare kring vad priset har lett till, upplevelser och effekter. Fjolårets vinnare var Strängbetong …

Igår inleddes arbetsveckan med en dag på universitetet i Luleå, vilken följs åt av två dagar i Stockholm innan returresa och veckoavslut. Inom Lean Forum Bygg är det förstås den stundande prisutdelningen kring Årets Lean-byggare som är i fokus, där vi just nu spänt inväntar juryns arbete. För tillfället har styrelsen tagit ett steg tillbaka för att lämna dem ifred i bedömningen av de nominerade bidragen.

Styrelsen har istället inför kommande möte som uppgift att studera och kommentera den snart slutsålda utgåvan av ”Utmana dina processer”, där vi står i startgroparna inför en revidering och nytryck – allt för att säkerställa att vi även fortsättningsvis ska kunna sprida kunskap genom att erbjuda den till försäljning. Du som är intresserad av att delta i detta arbete är välkommen att kontakta styrelsen.

För egen del arbetar jag med att färdigställa ett konferensbidrag inom min forskning kring Lean som strategi. Just idag ägnar jag mig dock åt att förbereda ett möte kring VDC  och Lean Kata, där vi (NCC) med hjälp av Joakim Bjurström (som översatt Mike Rothers bok Toyota Kata) ska undersöka hur vi kan integrera Kata med vår kunskap kring Lean och VDC. Just VDC och Lean ligger i tiden och är vad mycket av den kommande Köpenhamnskonferensen i mars kommer att kretsa kring – läs mer på Lean Forum Byggs hemsida!