Jag kan inte säga att försommaren surrar särkilt mycket häruppe i Luleå, det är knappt ens någon vårvärme att tala om. Däremot surrar ordentligt kring Lean i byggsektorn. Det ligger i luften, som Ledin skriver (utan att syfta på Lean dock). Det fortsätter att trilla in nya medlemmar till Lean Forum Bygg och även inom NCC så dyker Lean-frågor upp på ett annat sätt än tidigare.

Arbetet med Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” fortskrider som planerat och allt sammantaget borgar för en riktigt spännande höst – sedan är det upp till var och en av oss att tillvara på all denna entusiasm. Och apropå entusiasm har jag under våren haft en dialog med två studenter kring ett studentarbete om Lean, två duktiga killar som tar sina första steg för att skapa sig en uppfattning om Lean i byggsektorn. Vi har inom Lean Forum Bygg ett stort antal entusiaster och förespråkare, men en tydlig signal i studentarbetet är att det finns betydligt många fler av ”oss” i branschen. Riktigt inspirerande! Det är alltid kul att stötta arbeten som detta, studenterna är så klipska, de förstår tänket och har samtidigt ett positivt men kritiskt ifrågasättande som leder både dem och oss framåt.

I nästa nyhetsbrev som kommer efter midsommar kommer ni att kunna läsa om deras studentarbete. Som sagt, det är Lean i luften – nu saknar vi bara lite värme också!

Vad gör man om det råder brist på bostäder? ”Man bygger!”, hojtade finansminister Magdalena Andersson från talarstolen. Om det bara kunde vara så enkelt … Planprocessen är komplex och kommuner är oftast organiserade i en form av stuprörstänk.

Niklas Modig var och föreläste på Lean Forum Byggs årsmöte och visade bra exempel på hur organisationer arbetar utifrån en resurseffektivitet istället för flödeseffektivitet och hur det sedan påverkar resultat, tid och kostnader på ett negativt sätt. Detta gick jag ”igång på” och har nu tillsammans med en kollega på Vellinge kommun börjat titta på hur vi i våra processer kan skapa ett bättre flöde mellan mark och exploatering, plan och bygglov. Vi har en problematik där vi gör extremt mycket omarbete och här måste vi arbeta mer med att förankra våra projekt med medborgare och politiker innan vi börjar producera. Hur kan vi skapa en mer transparent planprocess där alla kan följa procesen oavsett om du är politiker, medborgare eller byggherre?

Åter i Sverige för en dag på universitetet i Luleå. Känner mig ödmjuk inför uppgiften att försöka förvalta och skapa något av alla kunskaper jag fått med mig från Japan. En konkret idé som snurrar i mitt huvud är möjligheten att skapa någon form av träningscenter som passar oss i byggbranschen, något liknande de som Toyota har för såväl medarbetare som för samarbetspartner. Det är en otroligt spännande verksamhet där de praktiskt och teoretiskt tränar på olika saker. Givetvis måste det anpassas till vår sektor, exempelvis är Kanban inte så intressant för oss medan Kaizen å andra sidan verkligen är det. Sandvik och Scania har sina träningscenter, det vore en utmaning att skapa något liknande inom byggsektorns kontext.

I Lean Forum Bygg har vi ett styrelsemöte kvar före sommaren, där det ska bli intressant att få träffa alla (nya) medlemmar i styrelsen. Jag har också noterat att vi blir allt fler medlemsföretag; våra aktiviteter ger ringar på vattnet vilket gör att vi får en större volym att röra oss med – ett kvitto på att det vi gör skapar värde. Utmaning nu är att hålla detta rullande, där både ny styrelse och fler medlemmar utgör en perfekt plattform.

Just nu känns det riktigt spännande med Lean Forum Bygg, där vi dessutom fått in lite nytt blod i styrelsen. Det är kul och nyttigt att vi breddar oss ännu mer och att vi går framåt med vårt bokprojekt ”Detta är Lean” med inledande byggkommentarer från medlemmar och intressenter. Vi har utvecklats till en stabil förening med god ekonomi, vilket ger oss rätt förutsättningar att verkligen göra saker.

På Lindbäcks Bygg för vi intressanta diskussioner med NCC om samverkan kring metodutveckling inom Lean, exempelvis med inriktning mot Lean Design. Här kunde även Lean Forum Bygg utvecklas starkare, då vi idag har en ganska stor produktionsfokusering.

På Luleå tekniska universitet gläds vi fortsatt över det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, där vi som drivande part nu är engagerade i många möten kring genomförandet. Det är mycket pengar och många företag, helt enkelt mycket energi på kort tid – en häftig upplevelse!

Avslutningsvis vill jag sända mina hälsningar till vår ordförande Kajsa Simu som befinner sig på studieresa i Japan för att lära sig ännu mer om hur vi ska gå till grundorsakerna till de problem vi identifierar. Jag ser fram emot hennes hemkomst och att få ta del av hennes nyvunna kunskap!

Befinner mig på en fantastisk resa i Japan och känner mig priviligierad som får vara med om detta. Det märks att arrangören JMAC, något av skandinavisk hovleverantör inom området, har fina kontakter med sina japanska samarbetspartner. Som jag förstått är det här i Japan oerhört viktigt med både förtroende och långa relationer, något som de verkligen har lyckats etablera.

Leverantören på plats heter GPS Traning Center och är ett konsultbolag som är helägt av Gifu Auto Body, där i sin tur Toyota äger hela aktieportföljen – Gifu Auto Body är en av elva leverantörer som får tillverka Toyotafordon. Vår Sensai, det vill säga vår lärare under vistelsen, har tidigare arbetat på Gifu Auto Body men under de senaste fyra-fem åren som lärare. Alla lärare på centret är tidigare höga chefer från Toyotasfären, där de tillbringat hela sina yrkesliv. Det är dessa fantastiska människor som guidar oss genom teori och studiebesök.

Fantastisk är också omgivningen i den lilla ”småstad” vi bor i: Kagamihara, med drygt 140.000 innevånare, består främst av små hus med vackra trädgårdar där stora ”bonzaiträd” växer bland stenläggningar och blommor. Den ligger ungefär mitt i Japan och närmaste flygplats är Nagano. De kommande två dagarna ska vi tillbringa i träningcentrets verkstad för att handgripligt jobba vid arbetsstationer med det vi lärt oss, inga fler föreläsningar! Veckan avslutas sedan på fredag med ett studiebesök hos Toyota, något som jag verkligen ser fram emot.

Vill du dela mina upplevelser så kan du följa min reseblogg här på Lean Forum Byggs hemsida – se överst i högerspalten på framsidan!

I mitten av maj genomförde vi inom Lean Forum Bygg ett av våra populära frukostseminarier, där Hans Reich från Produktionslyftet brukar vara en uppskattad och återkommande gästföreläsare. Platsen denna gång var hos JM i Solna med fokus på hur Lean-filosofin kan minska kostnader, förbättra processer och öka samarbetet i samhällsbyggandet.

Förutom Hans medverkade även Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet som vid sidan av forskningen inom bygglogistik även studerar planeringen av försörjningskedjor, produktionsstrategier och Supply Chain Management. Seminariet lockade ett 40-tal deltagare och Hans uppskattade verkligen branschens engagemang: ”Det var en hel del kända ansikten från olika byggföretag vilket tydligt visar att intresset för Lean växer i branschen. De brinner för frågan och med hjälp av dem hoppas vi kunna inspirera ännu fler som ett nästa steg i spridningen.”

Det som snurrat i mitt huvud under den senaste tiden är tankar kring utmaningen i att kombinera standardisering med ständiga förbättringar. I vilken grad kan en process som ska hantera osäkerheter och variation standardiseras? Någonstans gäller det att möta ett projekt som per definition initialt bär relativt lite kunskap med sig för att leda det framåt på bästa sätt. Ett rakt av standardiserat upplägg fungerar inte eftersom en av de ingående parametrarna är just hanteringen av olikheter. I sak är det egentligen ingen större skillnad på vad som ska komma ut ur projektet, men hur det ska göras beror helt på den givna situationen. Allting kokas ner till frågeställningen ”Hur standardiseras projekt för en unik verksamhet?”

Detta är en av sakerna jag tar med mig på min studieresa till Japan, där jag ser fram emot en ökad insikt. I vilken grad går det att standardisera arbetssätt i kombination med ständiga förbättringar av både arbetssätt och produkt? Från och med nästa vecka kan du läsa om några av mina reflektioner kring detta från Japan i den reseblogg som kommer att läggas upp här på Lean Forum Byggs hemsida, något som förhoppningsvis ska bli lika spännande för dig som läsare som för mig som skribent … Här kommer även tankarna kring Kata in, vilket jag för övrigt ska diskutera vidare med Joakim Bjurström om idag.

I helgen bär det sedan av mot Japan – じゃあね

Just nu går mycket av min tid åt till en stor utredning där vi arbetar med Stockholms stad kring hur de kan använda BIM i förvaltning, det vill säga fastighets- och byggnadsinformation inom förvaltningen. Enkelt uttryckt så beskrivs byggnaderna mer på komponentnivå, där varje komponent kan hållas under kontroll med tanke på drift och underhåll eller annat. All information finns samlad i en databas vilket gör att det går att följa upp felanmälningar eller koppla ritningar och annan dokumentation till respektive komponent. Vi skapar en informationsstruktur som de kan organisera sin byggnadsinformationsmodell efter.

BIM har ju länge använts inom byggandet, men är relativt nytt inom fastighetsförvaltning och lite av dessa tankar tar jag med mig till ”mitt” kapitel i Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean”. För att tala Lean-språk så strävar vi efter att skapa ett dragande system här; som vi ser det är förvaltaren slutkunden, men de är sällan med och ställer krav i själva byggprojekten. Detta är något vi vill lyfta, att förvaltaren även ska ställa krav på informationsleveranser och inte bara ta vad de får – de måste bli tydligare i sin beställarroll.

Annars ser jag fram emot det kommande årsmötet på onsdag den 20 maj i Stockholm, där jag hoppas få träffa många medlemmar och kollegor!

I fredags köpte jag en ny cykel, lite halvspontant sådär, allt med ambitionen att cykla istället för att köra bil till jobbet. Min man bidrog med support och tyckte att jag skulle köpa en elcykel med tanke på allt jag släpar mellan hem och arbetsplats. Elcykel? Nä, det är ju fusk … Men ju mer jag tänkte på det kröp fördelarna fram med tanke på alla jobbgrejer jag forslar fram och tillbaka och möjligheten att ta sig fram billös utan att bli svettig – tanken var heller inte att motionera utan att byta ut bilen mot cykel.

När jag berättade det för mina kollegor fick jag en del blandade reaktioner. En del reagerade spontant ”Vad smart!” medan andra följde lite av min egen initiala reaktion: ”Fuskar du?” ”Nej, jag tar mig till jobbet på det sätt som fyller de krav jag har på bästa sätt.” Jag ersätter inte motion med elcykling utan minskar miljöbelastningen med mindre bilkörning. Att använda och optimera de hjälpmedel vi har är inte att fuska, det är att anpassa sig efter de förutsättningar som finns.

Fuskar vi när vi använder miniräknare, eller effektiviserar vi en process (och räknar mer korrekt)? När vi använder BIM-modeller och VDC istället för papper och penna, är det ”fusk”? Naturligtvis inte, så länge vi har klart för oss varför vi väljer respektive verktyg så är det en förutsättning för utvecklingen att vi verkligen tar till oss ny teknik.

Jag skrev tidigare om det pilotprojekt inom Lean som vi drivit inom Peab för visuell planering av produktion, ett lyckat projekt där det har blivit dags för nästa steg. Nu tar vi den visuella planeringen ut i verkligheten med planen att inleda med alla projekt i Göteborgsområdet som startar efter semestern, vilket innebär att jag kommer att tillbringa en del tid på västkusten för utbildning och information.

En annan intressant sak vi arbetar med är surfplattor, där vi tittar på möjligheten att använda dessa i produktionen; en effektivare hantering där vi går från pappershantering med tydlig Lean-koppling och digital information.

Sist men inte minst måste jag nämna utmaningen jag fått från Lean Forum Bygg i samband med publiceringen av föreningens version av boken ”Detta är Lean”, där jag ska reflektera kring kapitlet om processer och flödeseffektivitet. Det känns otroligt spännande och är både en förmån och en utmaning, men det är ju en del av Lean – och jag gillar utmaningar! Vem vet, det kanske blir en egen bok vad det lider … =)