Så har vi passerat midsommar och det är snart semestrar, åtminstone har nedräkningen börjat. Jag mötte en forskarkollega som konstaterade att det går att få så mycket gjort när det inte är några studenter på plats; trots att det är studenterna som ger energi så erbjuder dessa veckor ett annat lugn på jobbet. Veckorna brukar karaktäriseras av att vi alla vill ha mycket gjort, en intensiv tid med många deadline, ”det måste vara klart före semestern”.

Ofta bygger vi upp en form av halvårsavstämning inför jul och semestrar, men det är viktigt att komma ihåg att det egentligen är ett avstamp inför starten när vi kommer tillbaka. Min styrelsekollega Erik Söderlund uttryckte det bra: ”Nästa vecka inser vi kollektivt att vi inte hinner med allt, prioriterar och löser det viktigaste …”

Det gäller även inom Lean Forum Bygg, vi ligger redan i startgroparna inför hösten med översyn av styrelsearbetet och planerna med utgivningen av boken ”Detta är Lean”, kanske mindre för att det måste vara klart innan semestern och mer för att det innebär en flygande start för höstens arbetet. Och det är nog vad det handlar om: När vi väl prioriterat klart och bockat av det viktigaste, då ser det betydligt ljusare ut inför det kommande arbetet – och vi kan njuta av ledigheten. Glad sommar till er alla!

Har precis haft besök av Björn Stenvall från Lean Forum Byggs kansli för ett möte kring Veidekkes bidrag till boken ”Detta är Lean”, där jag med kollegor Joakim Örn och Thomas Gardell reflekterat kring kapitlet med samma namn. Det är en intressant utmaning och mycket av det tänk som går igen i boken stämmer väl överens med det arbetssätt och den kultur som vi har byggt upp på företaget sedan 2004.

En grundläggande del är åtagandet, eller engagemanget, där medarbetarna genom sitt eget ansvar också är företagets kulturbärare. Att förklara hur vi – byggbranschen generellt och Veidekke specifikt – arbetar tror jag är en viktig del av Lean Forum Byggs uppdrag att inspirera kring Lean.

Nu står midsommarfirandet för dörren, där dock vädret verkligen kunde vara mer inspirerande, åtminstone här i Lund … Jag hoppas att ni har bättre väder hos er och att ni får en riktigt Glad Midsommar!

Idag befinner jag mig på en studieresa i Amsterdam för att förkovra mig inom ABW – Activity-Based Working. Jonas & Jonas (Hurtigh Grabe respektive Thelandersson) från Veldhoen + Company delar med sig av sin expertkunskap kring konceptet som baseras på tillit och ansvar där medarbetarna stimuleras och stärks samtidigt som lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Det är hörnstenar vi känner igen från Lean och beröringspunkterna är många, vilket är anledningen till att jag är här tillsammans med delar av NCCs HR-organisation.

Konceptet kommer ursprungligen från Amsterdam så valet av studiestad är ingen slump, där vi besöker Microsoft kontor för att se hur ABW fungerar i verkligheten. Här tar de emot över 40 000 besök per år, något de börjar dra i bromsarna inför – de kan inte bara visa hur de jobbar, de måste även jobba också … Utmaningarna handlar om att ändra beteenden, mönster och kultur samt åstadkomma ett coachande ledarskap och lära sig att se helheten. Det är inte en fråga om att skapa ett nytt kontorslandskap; precis som inom Lean går det inte att klippa&klistra, det är ingen ”one size fits all”.

Intressant och spännande, och som sagt en hel del beröringspunkter med Lean!

Först vill jag som nytillträdd styrelseledamot säga att jag ser fram emot dels att få lära känna många fler av er samt dels alla de intressanta diskussioner och spännande aktiviteter som vi har framför oss. Just nu är ni kanske som jag fullt upptagna med att försöka få klart allt det vi föresatt oss att göra färdigt innan semestern? Kanske är ni också lite påpassade av kollegor som behöver er hjälp för att bearbeta sina egna ”att-göra-listor”? Lugn bara, nästa vecka inser vi kollektivt att vi inte hinner med allt, prioriterar och löser det viktigaste, så får det resterande vänta till efter semestern.

Jag tror att många med mig upplever att det just nu finns ett stort intresse och engagemang för att förbättra branschen. Något som jag finner extra glädjande är att synen på förändringsarbete som enbart förbättring av det befintliga nu snarare tagit en mer kritisk hållning, där vi alltmer ifrågasätter om det befintliga verkligen är det optimala. I det läget är det lätt att förespråka att andra branscher minsann har massor att lära oss, vilket alldeles säkert är sant, men jag har ett konkret tips till er kring detta som fungerat utmärkt för mig: Istället för att berätta om hur de gör i andra industrier (eller, ännu värre, att hyra in en konsult för att berätta detta), lägg istället tid och pengar på att faktiskt rekrytera resurser från dessa industrier och påbörja arbetet direkt.

Så på ”att-göra-listan” innan semestern bör punkten ”rekrytering” med, för – vem vet – kanske är just den där resursen som verkligen kan göra skillnad i din organisation sugen på en ny utmaning efter semesterns sköna dagar?

Jag kan inte säga att försommaren surrar särkilt mycket häruppe i Luleå, det är knappt ens någon vårvärme att tala om. Däremot surrar ordentligt kring Lean i byggsektorn. Det ligger i luften, som Ledin skriver (utan att syfta på Lean dock). Det fortsätter att trilla in nya medlemmar till Lean Forum Bygg och även inom NCC så dyker Lean-frågor upp på ett annat sätt än tidigare.

Arbetet med Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” fortskrider som planerat och allt sammantaget borgar för en riktigt spännande höst – sedan är det upp till var och en av oss att tillvara på all denna entusiasm. Och apropå entusiasm har jag under våren haft en dialog med två studenter kring ett studentarbete om Lean, två duktiga killar som tar sina första steg för att skapa sig en uppfattning om Lean i byggsektorn. Vi har inom Lean Forum Bygg ett stort antal entusiaster och förespråkare, men en tydlig signal i studentarbetet är att det finns betydligt många fler av ”oss” i branschen. Riktigt inspirerande! Det är alltid kul att stötta arbeten som detta, studenterna är så klipska, de förstår tänket och har samtidigt ett positivt men kritiskt ifrågasättande som leder både dem och oss framåt.

I nästa nyhetsbrev som kommer efter midsommar kommer ni att kunna läsa om deras studentarbete. Som sagt, det är Lean i luften – nu saknar vi bara lite värme också!

Vad gör man om det råder brist på bostäder? ”Man bygger!”, hojtade finansminister Magdalena Andersson från talarstolen. Om det bara kunde vara så enkelt … Planprocessen är komplex och kommuner är oftast organiserade i en form av stuprörstänk.

Niklas Modig var och föreläste på Lean Forum Byggs årsmöte och visade bra exempel på hur organisationer arbetar utifrån en resurseffektivitet istället för flödeseffektivitet och hur det sedan påverkar resultat, tid och kostnader på ett negativt sätt. Detta gick jag ”igång på” och har nu tillsammans med en kollega på Vellinge kommun börjat titta på hur vi i våra processer kan skapa ett bättre flöde mellan mark och exploatering, plan och bygglov. Vi har en problematik där vi gör extremt mycket omarbete och här måste vi arbeta mer med att förankra våra projekt med medborgare och politiker innan vi börjar producera. Hur kan vi skapa en mer transparent planprocess där alla kan följa procesen oavsett om du är politiker, medborgare eller byggherre?

Åter i Sverige för en dag på universitetet i Luleå. Känner mig ödmjuk inför uppgiften att försöka förvalta och skapa något av alla kunskaper jag fått med mig från Japan. En konkret idé som snurrar i mitt huvud är möjligheten att skapa någon form av träningscenter som passar oss i byggbranschen, något liknande de som Toyota har för såväl medarbetare som för samarbetspartner. Det är en otroligt spännande verksamhet där de praktiskt och teoretiskt tränar på olika saker. Givetvis måste det anpassas till vår sektor, exempelvis är Kanban inte så intressant för oss medan Kaizen å andra sidan verkligen är det. Sandvik och Scania har sina träningscenter, det vore en utmaning att skapa något liknande inom byggsektorns kontext.

I Lean Forum Bygg har vi ett styrelsemöte kvar före sommaren, där det ska bli intressant att få träffa alla (nya) medlemmar i styrelsen. Jag har också noterat att vi blir allt fler medlemsföretag; våra aktiviteter ger ringar på vattnet vilket gör att vi får en större volym att röra oss med – ett kvitto på att det vi gör skapar värde. Utmaning nu är att hålla detta rullande, där både ny styrelse och fler medlemmar utgör en perfekt plattform.

Just nu känns det riktigt spännande med Lean Forum Bygg, där vi dessutom fått in lite nytt blod i styrelsen. Det är kul och nyttigt att vi breddar oss ännu mer och att vi går framåt med vårt bokprojekt ”Detta är Lean” med inledande byggkommentarer från medlemmar och intressenter. Vi har utvecklats till en stabil förening med god ekonomi, vilket ger oss rätt förutsättningar att verkligen göra saker.

På Lindbäcks Bygg för vi intressanta diskussioner med NCC om samverkan kring metodutveckling inom Lean, exempelvis med inriktning mot Lean Design. Här kunde även Lean Forum Bygg utvecklas starkare, då vi idag har en ganska stor produktionsfokusering.

På Luleå tekniska universitet gläds vi fortsatt över det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, där vi som drivande part nu är engagerade i många möten kring genomförandet. Det är mycket pengar och många företag, helt enkelt mycket energi på kort tid – en häftig upplevelse!

Avslutningsvis vill jag sända mina hälsningar till vår ordförande Kajsa Simu som befinner sig på studieresa i Japan för att lära sig ännu mer om hur vi ska gå till grundorsakerna till de problem vi identifierar. Jag ser fram emot hennes hemkomst och att få ta del av hennes nyvunna kunskap!

Befinner mig på en fantastisk resa i Japan och känner mig priviligierad som får vara med om detta. Det märks att arrangören JMAC, något av skandinavisk hovleverantör inom området, har fina kontakter med sina japanska samarbetspartner. Som jag förstått är det här i Japan oerhört viktigt med både förtroende och långa relationer, något som de verkligen har lyckats etablera.

Leverantören på plats heter GPS Traning Center och är ett konsultbolag som är helägt av Gifu Auto Body, där i sin tur Toyota äger hela aktieportföljen – Gifu Auto Body är en av elva leverantörer som får tillverka Toyotafordon. Vår Sensai, det vill säga vår lärare under vistelsen, har tidigare arbetat på Gifu Auto Body men under de senaste fyra-fem åren som lärare. Alla lärare på centret är tidigare höga chefer från Toyotasfären, där de tillbringat hela sina yrkesliv. Det är dessa fantastiska människor som guidar oss genom teori och studiebesök.

Fantastisk är också omgivningen i den lilla ”småstad” vi bor i: Kagamihara, med drygt 140.000 innevånare, består främst av små hus med vackra trädgårdar där stora ”bonzaiträd” växer bland stenläggningar och blommor. Den ligger ungefär mitt i Japan och närmaste flygplats är Nagano. De kommande två dagarna ska vi tillbringa i träningcentrets verkstad för att handgripligt jobba vid arbetsstationer med det vi lärt oss, inga fler föreläsningar! Veckan avslutas sedan på fredag med ett studiebesök hos Toyota, något som jag verkligen ser fram emot.

Vill du dela mina upplevelser så kan du följa min reseblogg här på Lean Forum Byggs hemsida – se överst i högerspalten på framsidan!

I mitten av maj genomförde vi inom Lean Forum Bygg ett av våra populära frukostseminarier, där Hans Reich från Produktionslyftet brukar vara en uppskattad och återkommande gästföreläsare. Platsen denna gång var hos JM i Solna med fokus på hur Lean-filosofin kan minska kostnader, förbättra processer och öka samarbetet i samhällsbyggandet.

Förutom Hans medverkade även Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet som vid sidan av forskningen inom bygglogistik även studerar planeringen av försörjningskedjor, produktionsstrategier och Supply Chain Management. Seminariet lockade ett 40-tal deltagare och Hans uppskattade verkligen branschens engagemang: ”Det var en hel del kända ansikten från olika byggföretag vilket tydligt visar att intresset för Lean växer i branschen. De brinner för frågan och med hjälp av dem hoppas vi kunna inspirera ännu fler som ett nästa steg i spridningen.”