Jag har fått uppleva en intensiv dag präglad av lärande hos Hilti i Lichtenstein, där jag hållit en workshop för deras 120 högsta chefer världen över inom Manufacturing och Supply. Det var femte året i rad som de genomför sin Lean Management Summit, vilken inleddes med två intressanta Key Notes: Stephan Sigrist från W.I.R.E. i Zürich, en ”Think Tank” vars namn utläses ”Web for Interdisciplinary Research & Expertise” och där Stephan talade om framtidens utmaningar – både den officiella och den inofficiella (återkommer om detta i ett senare logginlägg). Dessutom var det Stefan Nöken från Hiltis Executive Board som höll öppningsanförandet där han summerade vad som hänt sedan tidigare event och vilka utmaningar som kvarstår; hans slutsats var att det går för långsamt, vilket var intressant …

Allt kring detta event cirkulerade kring lärande och utmaningar där deltagarna var uppdelade i fem grupper som roterade mellan standardiserade workshoppar, ett inspirerande upplägg. Varje workshop summerades sedan i plenum med vad de lärt sig, vad de tar med sig och hur de går vidare.

Beträffande vår workshop så gjorde vårt arbete i Sverige med visualisering i projektstudior och visuella rum ett starkt intryck, här finns en anledning för oss att sträcka på ryggen. Även det sätt som vi arbetar över organisations- och företagsgränser mot såväl leverantörer som kunder imponerade; vi kanske ser det som självklart, men för Hilti var det nytt.

Det är många personliga kontakter med deras Lean-team som jag tar med mig hem, liksom deras tacksamhet över att vi delar med oss av vår erfarenhet – och deras generösa erbjudande om att få återgälda det vid tillfälle. En mycket bra grund till samverkan för nya kunskaper och lärdomar.

”Det är mycke’ nu”, som de brukar säga. Samtidigt är det lika intressant som det är intensivt. Jag skriver som bäst på min doktorsavhandling om industriellt byggande. Den ska vara klar om fyra veckor …

Idag har jag haft ett intressant möte med professor Martin Fischer vid Stanford University om ett fortsatt samarbete, där vi även diskuterade hur industriellt byggande, hållbart byggande och avancerade IT-system kan stödja varandra. Här finns det tydliga paralleller till de diskussioner som förs inom digitaliseringen och hur utvecklingen påverkar hela verksamheter. Även aktörerna inom byggsektorn står inför nya affärsmodeller och nya roller i byggprocessen – ”framtiden” finns redan runt hörnet!

I morgon har jag ett möte med forskare från Australien om industriellt byggande, vilket också är intressant: Ryktet om vår svenska excellens sprider sig!

Funderade häromdagen en del kring ISO 9001 och Lean, där ISO 9001 som ledningssystem egentligen strävar efter att skapa en Lean verksamhet. ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet som riktar sig i första hand till företag och organisationer som vill förbättra sin verksamhet utifrån två aspekter: Nöjdare kunder och minskade kostnader. Nya ISO handlar således till stor del om att åstadkomma det vi redan talar om inom Lean, det rör sig helt enkelt om samma saker men från olika håll. Det är viktigt förstå att det inte är det ena eller andra som gäller, utan att det är olika sidor samma mynt.

World Quality Day den 5 november i Göteborg handlar om just detta, ett tips för den som är intresserad att kika över gränserna. Själv har jag ett gränsöverskridande uppdrag för Hilti då jag ska medverka vid deras Lean Top Summit och hålla en workshop med deras högsta chefer kring det vi kallar Collaborative Planning. Innehållet är baserat på det vi gör inom Lean Construction – utmanande och spännande med kunskapsspridning mellan företag och branscher!

Sist men inte minst vill jag påminna om releasen av Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean”. Jag och bokens två huvudförfattare Niklas Modig och Pär Åhlström kommer att hålla anföranden, och flera av bokens medförfattare kommer att finnas på plats för paneldebatt och frågor. Naturligtvis kommer boken att finnas till försäljning och beställning (för större volymer) – ett kommande standardverk inom byggsektorn! Alla med minsta intresse av Lean och/eller byggbranschen har något att verkligen se fram emot den 9 oktober i Stockholm. Om du inte redan gjort det, gå in på vår hemsida och boka dig idag!

Vi är i slutfasen av att etablera ett ”Centrum för byggeffektivitet” på KTH, ett centrum där forskning bedrivs gemensamt mellan samhälle, akademi och näringsliv. När jag skriver detta är jag på väg till ett möte med Stellan Lundström, skolchef för ”Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)” på KTH, för att förankra alla detaljer – en spännande plattform för samverkan inom process, produktion och logistik.

Det har även kommit en förfrågan från Anna Fredriksson och forskargruppen Bygglogistik vid Linköpings universitet beträffande en Vinnova-ansökan med projekttiteln ”Förbättrad logistik för ett resurseffektivt byggande”, där hon frågar om Lean Forum Byggs styrelse kan agera referensgrupp. I projektet deltar även Stockholms stad och jag själv är engagerad i ett ”work package” som tittar på upphandlingsstrategier; Anna är med i ett som fokuserar på processeffektivitet.

Båda har stor betydelse för hur vi i branschen kommer vidare både forskningsmässigt och hur vi i samhälle kan effektivisera och hitta fler Lean-lösningar. Referensgruppsarbetet skulle innebära en ny och intressant roll för Lean Forum Byggs styrelse.

Det är nyttigt att få perspektiv på tillvaron; däremot är det inte alltid kul. Har nyligen fått ett tragiskt besked om en tidigare kollega och sådant sätter alltid igång tankarna. Skjut inte upp, fånga dagen … Jag vet, det är clichéer, men det är också vad vi bör tänka på. Du vet aldrig när förändringen kommer och när det händer går det så fort.

Samtidigt gäller det att gå vidare. Härom dagen hade jag ett intressant Skype-samtal med Glenn Ballard i USA, en av medgrundarna till LCI (Lean Construction Institute), då vi pratade en del om LCI kontra Lean Forum Bygg och deras framgångskoncept. Hans råd var att vi måste involvera ”the owners”, det vill säga byggherrarna, de som beställer – det är också de som samlar och kommunicerar med alla aktörer, medan de flesta andra bara arbetar i sin lilla ”silo”. Ett klokt råd till Lean Forum Bygg tror jag.

Här på NCC arbetar vi också med Lean Kata, där vi bland annat försöker förstå hur vi kan koka ner en utmaning som ligger ett till två år framåt i tiden till aktiviteter i nuet; hur kan vi veta vad vi ska göra idag för att nå det målet? Vad behöver jag göra idag för att bygga för framtiden? Det gäller hitta det meningsfulla i verksamheten – både för dagen och för framtiden. Återigen, perspektiv …

Den 9 september kommer Hans Reich från Produktionslyftet för ett ”återbesök” hos Strängbetong i Kungsör med inspiration kring Lean för alla anställda. Vi inledde vår 18-månadersperiod med Produktionslyftet redan 2011, så vi har flera nya medarbetare som inte har fått lyssna på Hans. Därför tyckte vi att det var dags för en liten påminnelse om vikten av vårt fortsatta Lean-arbete och Hans ställer som alltid upp!

I dagarna släpps det också en pressrelease om den största investeringen i Strängbetong Kungsörs historia. Tyvärr kan jag inte avslöja mer för tillfället, men det händer mycket spännande saker. En sak som jag däremot kan avslöja är att jag har fått ett erbjudande om nytt jobb och därför kommer att göra min sista arbetsdag på Strängbetong den 13 oktober. Därefter är det E.ON och kraftvärmeverket i Örebro som gäller, där min Lean-resa sedan fortsätter inom energibranschen – både spännande och intressant!

En mycket positiv sak kring detta är också att min nya arbetsgivare uppskattar mitt engagegemang i Lean Forum Bygg, vilket de bara ser fördelar med. Så även om jag byter företag så kvarstår jag som styrelseledamot och är fortfarande lika engagerad i Lean Forum Bygg!

Jag har haft förmånen att kunna cykla till jobbet under några morgnar nu, något som har sammanfallit med skolstarten. På vägen möter jag alla dessa elever som vissa tar sina allra första skolsteg, andra som återvänder efter sommarlovet. Det är underbart att se nyfikenheten och den spända förväntan i deras ögon, den lyser igenom till och med vid ett möte på cykelbanan.

På högskolan är det samma sak, även om det här rör sig om unga vuxna så har de nya ”nollorna” också den nyfikna förväntan i ögonen – samtidigt som de själva styr över sin framtid så vet de inte riktigt vad som väntar dem. Det är en härlig känsla som med rätt inställning också kommer till oss ”gamlingar”.

Själv känner jag allt av den när jag ser framåt och reflekterar över vad den närmaste framtiden har att bjuda på: En ny styrelse med ny energi, nya företag till Årets Lean-byggare, den stora byggalan tillsammans med tidningen Byggindustrin och sist men inte minst Lean Forum Byggs utgåva av boken ”Detta är Lean”, som går på tryck nu i veckan. Det är en spännande utveckling som jag hoppas att få dela med dig och alla andra Lean-intresserade i byggsektorn.

Hos oss på Sabo tittar vi framförallt på kostnadseffektiviteten i byggandet, eftersom det är ett högt pris på bostadsbyggande och en senfärdig process som främst försvårar ett ökat bostadsbyggande. Vi tror på en ökad industrialisering för ökad produktivitet, där vi, med utgångspunkt att entreprenör och enskilda företag alltid kommer bedriva den för dem mest lönsamma långsiktiga verksamheten, har identifierat tre frågeställningar som vi måste adressera för att öka möjligheterna för att fler entreprenörer ska satsa mer strategiskt i syfte att nå en ökad industrialisering:

1. Vad finns det i lagstiftningen som försvårar för eller skulle underlätta för entreprenörer att gå mot industrialisering?
2. Vad är det i branschstandarderna, såsom AMA eller miljöklassningar, som motverkar en sådan utveckling?
3. Vad kan beställarna ändra i sina upphandlingsstrategier för att ge entreprenörerna de förutsättningar som krävs för att gå mot industrialiserat byggande?

Det finns mycket att göra inom alla tre områden, men för att göra det ekonomiskt lönsamt med en kostnadseffektivare produktion måste vi ändra flera förutsättningar i branschen. Först därefter kan vi som beställare ”pusha” producenterna. Vi vet alla att en repetition av produkter ger högre effektivitet och kvalitet, men det är något som inte kan utnyttjas fullt ut inom byggsektorn, mycket på grund av dagens arbetssätt och regelverk som är projektfokuserade istället för produktfokuserade.

Samtidigt är det just ökad effektivitet som vi behöver. I år produceras cirka 30.000 bostäder, vilket vi har gjort de senaste tre åren medan vi nu ser ut att kunna glädja oss åt prognoser på cirka 50.000 byggstartade bostäder. De 30.000 bostäderna färdigställs av 320.000 verksamma personer inom byggindustrin och vi ligger i kapacitetstak. Under miljonprogrammet producerades 100.000 bostäder per år av 350.000 verksamma. Vi kommer inte att bli fler eftersom det är fler som går i pension än som kommer in på arbetsmarknaden medan bostadsbehovet ökar. Vi måste helt enkelt öka produktiviteten för att kunna öka volymen och det kan vi göra endast genom att förändra förutsättningarna.

Det har blivit en verklig rivstart på jobbet efter semestern, bland annat med förberedande möten med Niklas Modig inför boksläppet den 9 oktober – det kommer i veckan ett nyhetsbrev med en särskild inbjudan till alla medlemmar i Lean Forum Bygg! Niklas och jag har dock inte bara diskuterat releasen av boken utan även hur vi ska gå vidare för att med gemensamma krafter sprida insikten om Lean, där Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” bara är ett av många verktyg.

Parallellt med detta gäller det att hantera kontrasten mellan ledighet och arbete; det känns ju sådär att när sommarvärmen äntligen verkar ha kommit så är semestern slut … Det är heller inte alltid lätt att balansera mellan akademi och byggföretag, kontrasterna är stora även om vi tittar på Lean som en övergripande verksamhetsstrategi. Det finns även stora kontraster mellan Lean som strategi och det konkreta arbetet – att använda metoder och verktyg, att ”göra” – vilket också kräver sin balansering.

Nu är det dags att börja tänka på att nominera företag till Årets Lean-byggare 2016. Kanske är det den organisation eller det företag som bäst lyckats knyta samman Lean som verksamhetsstrategi med handfasta metoder? Oavsett så är du välkommen att tipsa oss om lämpliga kandidater, anmälan hittar du under fliken ”Årets Lean-byggare” på hemsidan.

Styrelsearbetet i Lean Forum Bygg är nytt för mig och något jag verkligen ser fram emot, spännande! Telefonmöten är effektiva men jag ser även fram emot kommande fysiska möten; personliga kontakter inte ska underskattas! Jag ser stora möjligheter att med relativt små medel kunna sprida vårt budskap bredare för att skapa ett ännu större anhängarkluster.

Mitt engagemang i föreningen passar även tidsmässigt in med min nya tjänst på Arcona sedan årsskiftet, där jag arbetar heltid som Lean-ledare – tillsammans blir det en naturlig del av företagets satsning att ytterligare fokusera på Lean. Ett avstamp för mig var också den kurs jag gick i våras i regi av Dag Lotsander, med ett förflutet som bland annat General Manager på Toyota Sweden, som heter ”Fördjupat ledarskap inom Lean”. Det var en kort men effektiv kurs där vi redan infört en del av de tankar som han delade med sig av. Ett uttryck inom Lean lyder ungefär ”så ett frö för att plantera ett träd”, ett poetiskt uttryck som också beskriver min roll. Visst är det viktigt med samordning av olika aktiviteter, men det handlar om den enskilda individen: Lean om me. Det handlar inte om Christel utan att var och en – från ledning till enskilda medarbetare – driver Lean-arbetet.

Vi har kommit ganska långt under dessa sex månader och bland annat etablerat Leanforum för olika befattningar, där deltagarna själva bestämmer när de ska mötas och vad som ska tas upp. Uppslutningen har varit fantastisk med många frågeställningar och önskemål som är gemensamma, exempelvis systematiska förbättringar, uppföljning av resultat och framförallt erfarenhetsutbyte. Vissa vill har korta möten men oftare, andra lite längre men mer sällan, ytterligare andra vill kombinera med en informell middag etcetera. Det viktiga är att det helt upp till deltagarna själva – och att ledningen ställer sig bakom!

Så här inför semestern uppmanar jag gärna kollegor och medlemmar att reflektera kring Lean on me; vad vill jag förändra och förbättra, hur blir mitt arbete – oavsett position – både roligare och smidigare? Vi har alla en liten fröpåse inom oss. Passa på att så ett träd.