På Veidekke vann vi titeln Årets Lean-byggare 2015 för vårt involverande arbetssätt, vilket var otroligt roligt och väckte stor uppmärksamhet. Under hösten har vi tagit arbetet vidare med ett stort utvecklingsprojekt, något som vi efter årsskiftet lanserar. Nu vill vi på ett tydligare sätt inkludera kunder, leverantörer och omgivande samhälle i stort, då vi sett ett stort intresse från dem och andra intressenter för vårt arbetssätt. Dessa tankar konkretiseras genom att vi förtydligar hur vi i samverkan med dem kan gå vidare.

Inför 2016 har vi redan nominerats till Årets Bygge för hela tre olika projekt och den som läser nomineringstexterna ser att mycket är just tack vare vårt involveringsarbete – det går en röd från Årets Lean-byggare till dessa nomineringar. Till er som sökt och blivit nominerade till Årets Lean-byggare vill jag både som tidigare vinnare och som styrelsemedlem i Lean Forum Bygg dels gratulera er, men främst be er att se det som ett kvitto på ert arbete. Bara nomineringen i sig visar att ni arbetar rätt. Veidekke var tidigare nominerade utan att vinna, men vi förstod att vi var på rätt väg och såg det som en sporre – och lite senare var vi tillbaka som Årets Lean-byggare!

Uthållighet ger resultat, oavsett om ni vinner eller inte. Det viktiga är att inte se ”målet” som att vinna, utan att inse att ”vinsten” är ert påbörjade arbete!

Visuell styrning, vi måste se vad vi gör … Det här är ett jätteintressant område som kommer mer och mer, sättet vi jobbar med kommunikation med stöd av/i kombination med visualisering. Det faktum att vi i Lean Forum Byggs styrelse använder Projectplace ger oss möjlighet att direkt dela med oss av annan information än det traditionella samtalet, viktigt inte minst när det rör sig om flera deltagare.

Att arbeta utan att tydligt se är som att orientera utan karta så vi söker med ljus och lykta efter de bästa lösningarna för att visualisera vad vi gör – utan att krångla till det. Det finns många fffiga lösningar för att dela och visa, men det gäller att inte tappa enkelheten, det är lätt att det stjälper mer än det hjälper. I en projektbaserad verksamhet som Lean Forum Byggs vill vi ha en digital enkelhet, de traditionella styrtavlorna passar inte in här. En sådan, riktigt smidig lösning önskar jag mig i julklapp …

Jag nämnde i en tidigare logg exjobbspresentationer och studenter som jag handlett. I fredags hade jag nöjet att lyssna på dessa fantastiskt trevliga presentationer från tre olika företag och även här betonades vikten av att se, förstå och dela med sig av information. Det löpte som en röd tråd mellan de tre i övrigt helt särskilda exjobben. Det är nya krav och förutsättningar som gäller; tänk själva på de traditionella julkorten. Idag interagerar vi istället på sociala medier och får – och förväntar oss att få – direkt respons. Därmed inte sagt att jag inte uppskattar ett vacker julkort på posten!

Man kanske inte alltid ska titta framåt? Året lider mot sitt slut och ni har säkert som jag möjlighet att se tillbaka på ett spännande och lärorikt år, men jag tror att ni som läser detta i mångt och mycket är lika mig och istället har fokus på det kommande året. 2016 ska bli året när hösten 2015 års påbörjade och framflyttade aktiviteter nu äntligen ska tas itu med, många av dem sannolikt under kvartal 1 …

Men här uppmanar jag er att tänka om. Som en förberedande övning för julledigheten rekommenderar jag att du sätter dig ner och istället tittar bakåt på 2015: Tänk på hur du och dina kollegor angripit era utmaningar och möjligheter under året; vad har ni åstadkommit och vad har ni lärt er? Har ni jobbat med ständiga förbättringar eller blev det bara ständiga förändringar? (Vill det sig riktigt illa så kan man här inse att där man planerat för utveckling genom utbildning blev det istället inveckling genom inbillning).

Oavsett så tycker jag att ni som jag ska ta tillfället i akt på den kommande jullunchen, julfesten eller julfikat att uppmuntra och tacka era medarbetare för det som de faktiskt åstadkommit och vad det betyder för er som företag. Vilka utmaningar ni har att starta det nya året med kan vi väl vänta med tills vi är där.

På Älö Trä kommer mina medarbetare att få beröm för att de mäktat med alla de förändringar som kommit med att vi ändrat vår marknadsinriktning samtidigt som vi återigen fördubblat årsomsättningen, vilket jag är oerhört tacksam och imponerad över hur bra de hanterat. Slutligen vill jag önska alla er läsare en riktig God Jul och ett Gott Nytt År (men glöm inte fokuset på detta året dock)!

Många av oss befinner sig i en tid av kick-off och avslut; avslut av terminen/säsongen/året, kick-off inför vad som komma skall (eller i alla fall att knyta ihop vad som varit och ladda för det nya). Själv ser jag det väldigt tydligt här på NCC då min chef går vidare mot nya utmaningar i organisationen (avslut) och jag själv förbereder mig för att ta en bredare ledarroll (kick-off).

En kick är det också att få handleda exjobbare inom ramen för min tjänst på Luleå tekniska universitet. Här handleder jag en student åt Peab och en åt Veidekke och det är både kul och inspirerande att se dessa unga människor på väg ut i arbetslivet, samtidigt som det även ger möjlighet till kontakter över företagsgränser.

Apropå företagsgränser hade jag också ett spännande telefonmöte med Christian Blomdahl, Lean Practices Manager på Suffolk Construction i USA. Vi har initierat ett Lean erfarenhetsutbyte mellan företagen och det första mötet var riktigt bra. De har kommit en bra bit med Lean inom projekt där de kör klassiska verktyg som Pull Planning, IPD och Last Planner med fler. Även de brottas dock med att se Lean som ett ledningssystem och en verksamhetsstrategi, de är fortfarande på verktygs- och metodnivå för att effektivisera sina projekt. Å andra sidan har de på den nivå kommit riktigt långt och är duktiga på att mäta och följa upp – här har vi helt klart något att lära.

Jag har även haft en annan Amerikakontakt, nämligen med Glenn Ballard, beträffande ett seminarium som vi planerar tillsammans med IFL i Stockholm. Jag försökte identifierade lämpliga datum och föreslog några veckor som alternativ. När jag sedan stämde av datumen under de veckor som Glenn kunde så var han ändå upptagen … De använder tydligen inte samma veckonumrering (om de alls använder det), en tydlig kulturkrock och belysning av vikten av standardisering.

Slutligen ser jag själv fram emot nästa datum då vi har årets sista styrelsemöte i Lean Forum Bygg, den 17 december, då vi fortsätter vårt arbete med att förenkla och effektivisera styrelsearbetet.

Nyss hemkommen från en USA-resa kan jag konstatera att Sverige är duktiga på industriellt byggande. Vi har en hög förståelse för vad det betyder och även hur det påverkar affärerna inom byggbranschen, vilket de inte har lika klart för sig i vare sig USA eller andra länder. Bland annat deltog jag vid ett internationellt seminarium i Boston där de just diskuterade affärer och vad konkurrenskraften med industriellt byggande egentligen innebär, ett område där jag kände att vi kommit betydligt längre. Vi talar inte längre om industriell produktion i sig som konkurrenskraft, utan om själva processen i byggandet.

Under vistelsen besökte jag olika tillverkare och tittade även närmare på amerikanskt byggande, där det som slog mig var att energifrågan inte är prioriterad i byggsvängen ”over there”. Hos oss fokuserar vi verkligen på energieffektivitet och hållbart byggande, tankegångar som i stort sett helt verkade saknas hos dem. En del av lösningarna de använde var sådana som vi övergav redan på 60- och 70-talen. Det förefaller inte finnas någon press på branschen att ta till sig frågan, de initiativ som finns bygger på intresse från enskilda kunder. Med tanke på klimatkonferens kändes det inte helt bra, och inte heller särskilt Lean …

I Boston arrangeras för övrigt den stora konferensen IGLC24 till sommaren nästa år, ett arrangemang som jag rekommenderar och där även Lean Forum Bygg borde vara representerat. Jag och ordförande Kajsa Simu har i olika konstellationer bevakat den de senaste två åren och det är en bra källa till inspiration och inflöde. På deras hemsida finns presentationer från tidigare arrangemang upplagda att ladda ner gratis; de är visserligen på engelska men ganska kortfattade och lättlästa – låt dig gärna inspireras!

Överlag kände jag under min vistelse ett stort intresse från både industri och akademi att skapa någon form av internationell ”body” inom området och att Sverige har alla möjligheter att bidra. Här finns det säkerligen också en möjlighet för Lean Forum Bygg att bidra.

NCC i Luleå ska flytta till ett nytt kontor planerat enligt aktivitetsbaserade principer. Själv tillbringar jag max 1-3 dagar per vecka på kontoret så för mig är det idealiskt och något jag verkligen sett fram emot. Tills nu …

Jag måste dock att leva som jag lär så just nu samlar jag ihop, rensar och packar bland alla mina ”bra-att-ha”-saker så att allt kan rymmas i ett litet skåp för att vi sedan ska kunna arbeta med tomma skrivbord. Detta ger tillfälle till reflektion och tillbakablick när jag läser och scannar en del av de papper, artiklar och tidningar som jag producerat eller sparat, intressant på många sätt men också lite skrämmande när jag inser att jag tjatat om samma saker i ganska många år nu. Samtidigt är det stärkande för min övertygelse om vikten och behovet av Lean i branschen.

Det känns lite som en nystart med kontorsbytet, upprensningen och hemkomsten från utbildningen i Japan. En sak som jag återkommer till från Japanresan är hur Toyota konsekvent utvecklar sina chefer; en av ledarnas viktigaste uppgifter är att utveckla nya chefer och ledare. I västvärlden är vi duktiga på att skicka folk på utbildningar, men kanske borde vi ägna mer tid på att utveckla dem i den dagliga verksamheten?

På NCC har vi sedan många år arbetat med en kombination, där vi köper skräddarsydda utbildningar till 20-25 ledare per år från IFL. Dessa får som projektarbete olika uppdrag av funktioner och ledningsgrupper på företaget, baserade på de strategiska utmaningar respektive avdelning står inför. Efter utbildningen presenteras dessa projektarbeten för NCCs högsta ledning, något som i år sker på torsdag denna vecka och som jag verkligen ser fram emot.

I morgon ser jag även fram emot ett första telefonsamtal med den Lean Manager på Suffolk Construction Company i USA som kontaktat mig för ett Lean-utbyte mellan länderna. Han var varit engagerad i senaste Lean Construction Institute Congress, där bland andra Niklas Modig föreläste, och har motsvarande min tjänst på NCC på sitt företag. Det ska bli både spännande och intressant med denna benchmarking mellan byggföretag i Sverige och USA, något som jag säkerligen får anledning att återkomma till.

På hemsidan har det stått att ansökningstiden till Årets Lean-byggare går ut den sista oktober; det är fel, du kan söka hela året ut (det vill säga till och med den sista december). Vi är väldigt glada över de spännande ansökningar som kommit in och ser en tydlig trend i det stigande antalet år från år. Det finns dock fortfarande platser kvar, så har du inte hunnit anmäla dig (eller din kollega) så gör det nu!

Internt i Lean Forum Bygg har vi, som min styrelsekollega Tina nämnt, effektiviserat och linjefierat styrelsearbetet med hjälp av Projectplace, där vi arbetar med Kanban-kort och tavlor. Vi har helt enkelt skapat en visuell mötesplats där vi kan ”träffas” trots att vi sitter spridda över hela Sverige.

En annan kul detalj är att sedan vi för någon månad sedan gick med på LinkedIn – vilket styrelsekollega Christel skrivit om – så närmar sig gruppen redan 200 deltagare! För egen del är det mycket resande landet runt då jag driver ett projekt inom byggservice. Tanken är att alla hantverkare ska ha en surfplatta dit platschefen kan skicka ordrar från kontoret. Hantverkarna å sin sida fyller i sina timmar, materialförbrukning samt när arbetet är klart = färdigt underlag för faktura. Vi kallar systemet för Orange (eftersom Apple var upptaget …) och ser stora möjligheter inom Peabs servicefunktion tack vare den förenklade hanteringen. Det har således varit en hektisk och intensiv höst, både inom Peab och i branschen som helhet, varför jag verkligen ser fram emot jul och en möjlighet att ladda batterierna.

Jag är fortfarande kvar i Japan där landet med alla dess intryck gör att till och med tankarna på jobbet skingras en smula … Jag konstaterar att detta verkligen är kontrasternas rike, från det storslagna till det småskaliga. Givetvis är det stora skillnader mellan landsbygden och Tokyo, men även inom stadens gränser är kontrasterna fantastiska.

Från att vara högt upp på våning 30 i en skyskrapa befinner vi oss i nästa minut på smågatorna bakom de exklusiva shoppingdistrikten. På våra stadsvandringar passerar vi skyltfönster med halsband för åtta miljoner kronor, för att strax efteråt stanna och köpa suchibitar för sju kronor styck. Kvarteren nedanför shoppinggatorna är väldigt enkla, här är det tyst, stilla och folktomt – men en stund senare står vi som packade sillar i den supereffektiva tunnelbanan!

Kontrasten känns också stor med tanke på det milda klimatet och att allt är grönt, medan Luleå har välkomnat snö och vinter. Det är ett privilegium att få uppleva detta, det berikar enorm och är något jag tar med mig; bejaka kontraser och olikheter. När vi sedan tittar på människorna omkring oss så är vi ändå anmärkningsvärt lika …

Det är bråda dagar med mycket förberedelser. Som mina styrelsekollegor Tina och Kajsa i Lean Forum Bygg berättat här i loggen så står både min disputation och gästforskning i Amerika för dörren. Förbereder som bäst den förstnämnda, ”Industrialised house-building – conceptual orientation and strategic perspectives”. Essensen är att industriellt byggande är komplext och påverkar hela företagsstrategier och affärsmodeller. Därför måste detta hanteras på ett strategiskt plan i företagen och påverkar såväl val av produktionsmetod och affärsmodell, organisation och företagsstruktur.

Vidare finns det två huvudsakliga angreppssätt för industriellt byggande; ett ”utifrån-in”-perspektiv och ett ”inifrån-ut”-perspektiv, vilket påverkar hur företaget utvecklar och driver sitt industriella byggande framåt. Dessutom förbereder jag mig för mitt nya jobb som FoU-chef på BoKlok, där mycket handlar om industriellt byggande med Lean i fokus, men också om hållbarhetsfrågor.

Slutligen, som nämnts, så förbereder jag mig för att vara gästforskare på Stanford University under ett halvår – allt med samma frågeställningar i fokus!

”Tillsammans är man mindre ensam” är titeln på en bok av den franska författarinnan Anna Gavalda, ett uttryck som jag verkligen tagit till mig. Skillnaden mellan att vara själv och att vara ensam är ganska stor, något jag praktiskt kan konstatera under resan till Japan; att åka till storstaden Tokyo som ”lantis” från övre Norrlands glesbyggd kan vara tufft om man känner sig ensam, men helt ok om man ”bara” är själv. Det är härligt att känna stödet från kollergor, medarbetare och andra närvarande (om än inte fysiskt) i allt från teknisk support till att hitta rätt och att få in rätt mat … Det är otroligt viktigt, inte bara i resesammanhang.

Du kan också vara själv som chef, men du klarar inte av att vara chef om du är ensam. Det är något vi borde tänka mer på, skillnaden mellan dessa begrepp och hur vi kan förhålla oss till dem. I exempelvis förändringsarbete är det också väldigt lätt att känna sig ensam ibland. Att då kunna träffa andra i samma situation gör att du kan kliva över från ensamhetskänslan till att bara vara själv, en omgivning som Lean Forum Bygg också erbjuder.

I fredags, precis inför avresan mot Japan, deltog jag vid familjär tillställning på Villa Johanneberg i Göteborg arrangerad av Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse, den stiftelse som står för mitt forskningsstipendium. Här, bland nya och tidigare stipendiater, kände jag tydligt att vi som förändringsledare eller entreprenörer inte var ensamma, även om vi arbetar själva. Rent konkret fanns det ytterligare en anledning för mig att inte känna mig ensam: Med på tillställningen var nämligen vår styrelseledamot Jerker Lessing, som mottog sitt stipendium för ett halvt års gästforskning vid Stanford University! Nej, jag känner mig verkligen inte ensam.