Först som sist – du når inga nya resultat genom att jobba som du alltid gjort … Men tänk vad svårt det är att inse det! Nyligen var vi på NCC inbjudna till ett projekt där vi själva inte äger projekteringen. ”Ägaren” har en otroligt tight tidplan där vi engagerats som support för att se till att när det väl är projekterat så är det även producerbart. Den första frågan vi ställde oss var om de ens skulle orka att börja arbeta på ett annat sätt.

Det är alltid svårt att ändra ett etablerat arbetssätt och tröskeln som måste passeras är ofta oväntat hög. Dessutom är det svårt att inse vilken insats som krävs; lägger vi då till aspekten med tidspress kan det lätt kännas övermäktigt. Samtidigt krävs det förändring om resultaten ska bli annorlunda. Du förlorar en del av din trygghet, vilket gör det än mer krävande att ändra arbetssättet, det finns inga gamla hjulspår att falla tillbaka i. Vilket gör att själva medlet för att komma vidare är det som hindrar dig att komma vidare; det är då du är farligt nära att vända om. ”Vi gör som tidigare men jobbar lite hårdare så blir nog resultatet annorlunda.”

Not.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment arbetar vidare med att sätta strukturerna. En sak som blivit tydlig är att de också ska ha en forskarskola, alltså inte enbart doktorandkurser utan även satsa på att hitta nya idéer tillsammans med annan industri. Det är ett klokt sätt att använda hjärnorna på universiteten till att hjälpa företagen; det rör sig om många formabara människor med massor av uppslag, en fantastisk tillgång som vi ska utnyttja.

På Lindbäcks Bygg går vi nu in i en satsning på ledarskap inom Lean där vi ska försöka lyfta personer från deras ”lösningsmode” till sin uppgift som ledare – hur mycket ska ägnas åt daglig verksamhet, hur mycket ska fokusera på framtida utmaningar? Det gäller att hitta ett bredare sätt att tänka bortom våra Lean-metoder, vi ska lära oss att spela hela spelet. Ofta handlar en Lean-implementering mycket om metoder, tavlor, system; ibland så mycket att det är svårt att se hur det hänger ihop! Nu satsar vi på att sätta samman hela bilden, vi har alla pusselbitar på plats.

Sedan ser jag även fram emot Lean Forum Byggs bokrelease den 9 oktober, liksom det styrelsemöte vi ska ha på förmiddagen. Då ska vi diskutera vad Lean betyder för oss i styrelsen, vi ska blotta oss lite om vad det står för i våra egna verksamheter. Det tror jag kommer att vara en nyttig övning då vi blir bättre på att identifiera vad våra medlemmar behöver och vill ha. På så vis börjar vi lägga grunden för det som Lean Forum Bygg ska stå på i framtiden.

Just nu arbetar jag med utmaningen att beskriva Lean utan att prata om Lean … Vad det handlar om är att kunna berätta om Lean utan att använde de fraser och uttryck som vi ”frälsta” ofta slänger oss med, allt för att kunna tala dem som inte är särskilt insatta i begreppen. Genom att använda specialord och uttryck skapar vi associationer vi inte vill skapa, samtidigt som vi kan stänga ute eller skrämma bort de som annars skulle blivit intresserade. Istället försöker jag måla upp problem som vi ofta möter och hur vi kan adressera dem – istället för att presentera en Lean-strategi baserad på trebokstavskombinationer … Det är som sagt en utmaning, men en nyttig sådan.

Igår hade jag förmånen att medverka i betygsnämnden för en avhandling kring planering i byggproduktion, något som alltid är både spännande och lärorikt. Annars ser jag fram mot veckans styrelsemöte där vi planerar för fullt för vårt kommande fysiska möte och även planerar Lean Forum Byggs organisation för nästa steg i utvecklingen av arbetssättet, allt för att möta partner, medlemmar och skapa värde för sektorn som helhet.

Ytterligare en utmaning, som ni kanske redan läst om, är att hela NCC ska omorganiseras. Internt är det således lite av ”hela havet stormar” samtidigt som kärnfrågorna att leverera bästa värde till såväl externa som interna kunder består …

Den här hösten har verkligen rivstartat och den drog praktiskt taget igång redan före semestern; jag har aldrig haft så mycket inbokat redan före sommaren! I ett Lean-sammanhang ser vi inom Peab över vårt verksamhetsledningssystem och förbättrar våra processer utifrån vad vi verkligen gör i produktionen. Målet är att förbättra och förenkla enligt de förslag som kommit in, vi vänder helt enkelt på processen: Istället för att skapa en verksamhetsprocess som sedan ska följas ute i ”verkligheten” (vilket i ärlighetens namn brukar fungera sisådär) utgår vi från vad vi verkligen gör och skapar våra processer utifrån detta. Det ska ge oss en basnivå, en grund att utgå från vid utveckling och förbätring av våra processer, ett arbete som nu är i full gång.

Även inom Lean Forum Bygg rusar arbetet på med full fart. Just nu ligger fokus på Årets Lean-byggare och att få in så många bra ansökningar som möjligt – titta gärna under fliken ”Årets Lean-byggare” här på hemsidan, vi har verkligen försökt underlätta för den som vill söka själv eller tipsa om lämplig kandidat. Vi försöker också betona att även delinsatser kan nomineras, det behöver inte röra sig om omvälvande insatser som berör hela företaget eller organisationen. Det kan vara ett lyckat Lean-arbete med etableringen av ett pulsrum, välfungerande förbättringsgrupper, lyckade slöserijakter … You name it! Det viktiga är att vi får “nys“ om lyckade Lean-insatser och sedan kan ta det vidare i samtal med aktuellt företag eller organisation.

I övrigt ser jag verkligen fram emot den 9 oktober och releasen av Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean”, där jag har fått äran att medverka som en av skribenterna till kapitelförorden. Jag tror att detta även kommer att vara en milstolpe för Lean Forum Bygg och räknar med att få se boken liggande på de flesta byggkontor över landet … Innan dessa måste jag dock strukturera upp mitt eget arbete för att klara hösten!

Jag har fått uppleva en intensiv dag präglad av lärande hos Hilti i Lichtenstein, där jag hållit en workshop för deras 120 högsta chefer världen över inom Manufacturing och Supply. Det var femte året i rad som de genomför sin Lean Management Summit, vilken inleddes med två intressanta Key Notes: Stephan Sigrist från W.I.R.E. i Zürich, en ”Think Tank” vars namn utläses ”Web for Interdisciplinary Research & Expertise” och där Stephan talade om framtidens utmaningar – både den officiella och den inofficiella (återkommer om detta i ett senare logginlägg). Dessutom var det Stefan Nöken från Hiltis Executive Board som höll öppningsanförandet där han summerade vad som hänt sedan tidigare event och vilka utmaningar som kvarstår; hans slutsats var att det går för långsamt, vilket var intressant …

Allt kring detta event cirkulerade kring lärande och utmaningar där deltagarna var uppdelade i fem grupper som roterade mellan standardiserade workshoppar, ett inspirerande upplägg. Varje workshop summerades sedan i plenum med vad de lärt sig, vad de tar med sig och hur de går vidare.

Beträffande vår workshop så gjorde vårt arbete i Sverige med visualisering i projektstudior och visuella rum ett starkt intryck, här finns en anledning för oss att sträcka på ryggen. Även det sätt som vi arbetar över organisations- och företagsgränser mot såväl leverantörer som kunder imponerade; vi kanske ser det som självklart, men för Hilti var det nytt.

Det är många personliga kontakter med deras Lean-team som jag tar med mig hem, liksom deras tacksamhet över att vi delar med oss av vår erfarenhet – och deras generösa erbjudande om att få återgälda det vid tillfälle. En mycket bra grund till samverkan för nya kunskaper och lärdomar.

”Det är mycke’ nu”, som de brukar säga. Samtidigt är det lika intressant som det är intensivt. Jag skriver som bäst på min doktorsavhandling om industriellt byggande. Den ska vara klar om fyra veckor …

Idag har jag haft ett intressant möte med professor Martin Fischer vid Stanford University om ett fortsatt samarbete, där vi även diskuterade hur industriellt byggande, hållbart byggande och avancerade IT-system kan stödja varandra. Här finns det tydliga paralleller till de diskussioner som förs inom digitaliseringen och hur utvecklingen påverkar hela verksamheter. Även aktörerna inom byggsektorn står inför nya affärsmodeller och nya roller i byggprocessen – ”framtiden” finns redan runt hörnet!

I morgon har jag ett möte med forskare från Australien om industriellt byggande, vilket också är intressant: Ryktet om vår svenska excellens sprider sig!

Funderade häromdagen en del kring ISO 9001 och Lean, där ISO 9001 som ledningssystem egentligen strävar efter att skapa en Lean verksamhet. ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet som riktar sig i första hand till företag och organisationer som vill förbättra sin verksamhet utifrån två aspekter: Nöjdare kunder och minskade kostnader. Nya ISO handlar således till stor del om att åstadkomma det vi redan talar om inom Lean, det rör sig helt enkelt om samma saker men från olika håll. Det är viktigt förstå att det inte är det ena eller andra som gäller, utan att det är olika sidor samma mynt.

World Quality Day den 5 november i Göteborg handlar om just detta, ett tips för den som är intresserad att kika över gränserna. Själv har jag ett gränsöverskridande uppdrag för Hilti då jag ska medverka vid deras Lean Top Summit och hålla en workshop med deras högsta chefer kring det vi kallar Collaborative Planning. Innehållet är baserat på det vi gör inom Lean Construction – utmanande och spännande med kunskapsspridning mellan företag och branscher!

Sist men inte minst vill jag påminna om releasen av Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean”. Jag och bokens två huvudförfattare Niklas Modig och Pär Åhlström kommer att hålla anföranden, och flera av bokens medförfattare kommer att finnas på plats för paneldebatt och frågor. Naturligtvis kommer boken att finnas till försäljning och beställning (för större volymer) – ett kommande standardverk inom byggsektorn! Alla med minsta intresse av Lean och/eller byggbranschen har något att verkligen se fram emot den 9 oktober i Stockholm. Om du inte redan gjort det, gå in på vår hemsida och boka dig idag!

Vi är i slutfasen av att etablera ett ”Centrum för byggeffektivitet” på KTH, ett centrum där forskning bedrivs gemensamt mellan samhälle, akademi och näringsliv. När jag skriver detta är jag på väg till ett möte med Stellan Lundström, skolchef för ”Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)” på KTH, för att förankra alla detaljer – en spännande plattform för samverkan inom process, produktion och logistik.

Det har även kommit en förfrågan från Anna Fredriksson och forskargruppen Bygglogistik vid Linköpings universitet beträffande en Vinnova-ansökan med projekttiteln ”Förbättrad logistik för ett resurseffektivt byggande”, där hon frågar om Lean Forum Byggs styrelse kan agera referensgrupp. I projektet deltar även Stockholms stad och jag själv är engagerad i ett ”work package” som tittar på upphandlingsstrategier; Anna är med i ett som fokuserar på processeffektivitet.

Båda har stor betydelse för hur vi i branschen kommer vidare både forskningsmässigt och hur vi i samhälle kan effektivisera och hitta fler Lean-lösningar. Referensgruppsarbetet skulle innebära en ny och intressant roll för Lean Forum Byggs styrelse.

Det är nyttigt att få perspektiv på tillvaron; däremot är det inte alltid kul. Har nyligen fått ett tragiskt besked om en tidigare kollega och sådant sätter alltid igång tankarna. Skjut inte upp, fånga dagen … Jag vet, det är clichéer, men det är också vad vi bör tänka på. Du vet aldrig när förändringen kommer och när det händer går det så fort.

Samtidigt gäller det att gå vidare. Härom dagen hade jag ett intressant Skype-samtal med Glenn Ballard i USA, en av medgrundarna till LCI (Lean Construction Institute), då vi pratade en del om LCI kontra Lean Forum Bygg och deras framgångskoncept. Hans råd var att vi måste involvera ”the owners”, det vill säga byggherrarna, de som beställer – det är också de som samlar och kommunicerar med alla aktörer, medan de flesta andra bara arbetar i sin lilla ”silo”. Ett klokt råd till Lean Forum Bygg tror jag.

Här på NCC arbetar vi också med Lean Kata, där vi bland annat försöker förstå hur vi kan koka ner en utmaning som ligger ett till två år framåt i tiden till aktiviteter i nuet; hur kan vi veta vad vi ska göra idag för att nå det målet? Vad behöver jag göra idag för att bygga för framtiden? Det gäller hitta det meningsfulla i verksamheten – både för dagen och för framtiden. Återigen, perspektiv …

Den 9 september kommer Hans Reich från Produktionslyftet för ett ”återbesök” hos Strängbetong i Kungsör med inspiration kring Lean för alla anställda. Vi inledde vår 18-månadersperiod med Produktionslyftet redan 2011, så vi har flera nya medarbetare som inte har fått lyssna på Hans. Därför tyckte vi att det var dags för en liten påminnelse om vikten av vårt fortsatta Lean-arbete och Hans ställer som alltid upp!

I dagarna släpps det också en pressrelease om den största investeringen i Strängbetong Kungsörs historia. Tyvärr kan jag inte avslöja mer för tillfället, men det händer mycket spännande saker. En sak som jag däremot kan avslöja är att jag har fått ett erbjudande om nytt jobb och därför kommer att göra min sista arbetsdag på Strängbetong den 13 oktober. Därefter är det E.ON och kraftvärmeverket i Örebro som gäller, där min Lean-resa sedan fortsätter inom energibranschen – både spännande och intressant!

En mycket positiv sak kring detta är också att min nya arbetsgivare uppskattar mitt engagegemang i Lean Forum Bygg, vilket de bara ser fördelar med. Så även om jag byter företag så kvarstår jag som styrelseledamot och är fortfarande lika engagerad i Lean Forum Bygg!