Med risk för att sticka ut hakan måste jag – med tanke på dagen som är – konstatera skillnader mellan manliga och kvinnliga studenters ambitioner. Inte på individnivå (jag handleder sjäv två killar) men som grupper betraktat.

Hos kvinnliga studenter som läser på universitet eller högskola, speciellt inom tekniska ämnen, upplever jag en större målmedvetenhet i deras val av utbildning. Hos killarna känns det mer som att de är där på grund av traditionen. Vi vet generellt att det är betydligt fler tjejer än killar som examineras från de högre utbildningarna, något som dessvärre inte (än) slagit igenom inom näringslivet. Hur kommer det sig?

Slit och strävan, förmåga att tänka logiskt och höga ambitioner förräntar sig väl inom skolvärlden, men när du väl kommer ut i näringslivet så tillkommer det andra parametrar och kriterier, ett socialt spel eller filter som du som tjej kanske inte är lika tränad i. Plötsligt är det inte den klokaste tanken, det bästa svaret eller den mest välgrundande rapporten som smäller högst, något som kräver förändring.

Själv inleder jag idag en tvådagarskurs i förändringsledning, där jag själv ska träna på att leda i förändring. Inte minst inom vår bransch går förändringen snabbt – globalisering, urbanisering, digitalisering – och som ledare måste vi förändra både oss själva och dem vi arbetar med. Konkurrensen är ny och kommer att bli tuffare. Det vore väl alldeles utomordentligt korkat om vi i detta arbete inte använde de allra bästa resurser som står till buds?

Inom Lean Forum Bygg satsar vi vidare på kunskapsspridning med ännu en bok, då vi tillsammans med Swerea IVF ska uppdatera den mycket efterfrågade boken ”Effektivt byggande – Utmana dina processer!” I dagsläget finns det endast ett fåntal böcker kvar; behöver du en bok så beställ nu! Den omarbetade upplagan kommer att bli tillgänglig först efter årsskiftet då det rör sig om en relativt omfattande uppdatering med mycket nytt material kring processförståelsen i byggbranschen.

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment så kommer vi den 16-17 mars att arrangera ett möte mellan akademi och industri för diskussioner kring industriellt byggande och vad vi kan göra gemensamt, hur vi kan strömlinjeforma processerna. Detta är en grundförutsättning för att alls kunna arbeta med Lean. Vi ska samlas i Luleå och ger oss sedan ut på isarna för att identifiera vad vi kan göra tillsammans, där många partnerföretag inom Lean Forum Bygg är inbjudna: NCC, Veidekke, Tyréns, Lindbäcks …

Apropå Lindbäcks så arbetar vi för närvarande med fokus på projekteringen och hur den ska organiseras så att vi ”ser” och förstår flödet. Detta gör vi i armkrok med marknadssidan så att vi täcker hela vägen från kontrakt till produktion. Det är inte lätt eftersom projektering är en process med mycket variation där det inte går att se ett fysiskt flöde, så för oss gäller det att hitta en metod för att kunna förstå flödet direkt och samtidigt förstå hur du ska jobba med det. Spännande och onekligen en utmaning!

Tillit … Apropå hur lätt vi har att tro att vi förstår varandra, men lika lätt pratar förbi varandra i vår vilja att åstadkomma saker. För att i sådana lägen undvika att det leder till konflikt och irritaion så krävs det tillit. Som en klok människa sa: ”Lyssna i akt och mening att förstå”, det vill säga tolka inte det du hör efter din egen agenda.

En annan aspekt på tillit är att verkligen kunna lita på att det som sagts blir gjort, att helt enkelt leverera – oavsett om det är en leverans i en process, i ett löfte om mötesförberedelse eller familjemiddagen. För att saker ska flyta så krävs det att vi gör vad som sagts, men också att vi litar på att det sker. Vi har nog alla en del att vinna på att fundera kring detta; hur kan jag tydligare visa tillit?

Kommunikation är svårt, speciellt när stress och press redan är närvarande … Kan vi bättre visa vår intention att vi strävar åt samma håll istället för att använda missförstånd som grogrund till konflikter och bara köra över? Är det i så fall för att vi inte litar på motpartens intention, eller är det vår egen oförmåga till tillit som vi försöker dölja?

Jag är sedan en månad tillbaka på Stanford University som gästforskare. Det är fantastiskt att vara tillbaka, jag var här under 2013 och det här stället har en enorm dragningskraft på mig.

Jag är här för att forska och undervisa om industriellt byggande. Generellt har vi kommit längre på detta område i Sverige och det finns ett stort intresse här att ta till sig av våra erfarenheter. Det finns också ett antal spännande företag och initiativ här som jag gärna vill studera närmare, som baseras på plattformar, processinnovationer och Lean – förstås!

På Stanford finns centret CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) som är världsledande på effektiva byggprocesser med särskilt fokus på hur informationsteknik kan stödja denna utveckling. Det är en essens av Lean-tänkande i kombination med att frigöra potential från modern teknologi som ger väldigt intressanta möjligheter.

Under de veckor jag har varit här har jag hunnit delta i flera spännande seminarier, bland annat ett som handlade om bygg- och fastighetsmarknadens dynamik där Nobelpristagaren i ekonomi (2012) Alvin Roth var huvudtalare. Ett annat handlade om hur industriellt byggande kan bidra till att lösa bostadskrisen som råder i San Francisco-området (känns det igen?). Miljön på Stanford är spännande med en ständigt pågående interaktion mellan akademin och industrin. Det anordnas konstant seminarier, workshops, föreläsningar och möten där forskare, studenter, företagare och riskkapitalister deltar. Detta ger alla parter viktiga injektioner av kunskap och insikter som sedan kan användas för vidare landvinningar. Denna interaktion är unik och ytterst framgångsrik och den har starkt bidragit till universitetets framgångar, men även till industrin framgång med mängder av startup-företag som startats som spin-off från Stanfords utbildningar, forskning och utveckling. Här har vi i samhällsbyggandet något att inspireras av!

När akademisk forskning och utbildning får komma nära industrins förutsättningar och utvecklingsbehov så sker det ofta intressanta innovationer – när kraften i detta frigörs så kan utvecklingen ta rejäla steg framåt. I de ambitiösa forsknings-, utvecklings-, och innovationsprogram som nu startas i Sverige, med fokus på samhällsbyggandet, har vi perfekta förutsättningar för att ta vår industri till nya utvecklingshöjder! Då vill det till att vi samverkar på riktigt … Sköter vi detta på rätt sätt så är jag övertygad om att vi kan göra svenskt samhällsbyggande till världsledande, vilket i sin tur ger spännande möjligheter för internationell expansion.

För Sverige kan byggindustrin innehålla möjligheterna för nästa stora exportsuccé. Tänk om vi i byggindustrin kan skapa nya exportföretag baserat på process- och systeminnovationer? Tanken svindlar!

I TV diskuterar de på nyheterna om den bostadsutmaning och kris vi står inför, men till stor del handlar diskussionen om mer eller mindre billiga detaljpoäng när det rör sig om ett övergripande systemfel. Ser vi till potentialen hos de företag som ställt om till att jobba med Lean kopplat till Per-Erik Josephsons forskning kring de slöserier vi har i branschen, så krävs det ingen avancerad matematik för att förstå vilka möjligheter som faktiskt finns.

Jag säger inte att vi enkelt kan lösa bostadskrisen, men vi har alla möjligheter att möta utmaningen genom att börja arbeta rätt. Vi kan komma betydligt närmare målet om vi arbetar mot samma målbild, från styrsystemen från regering och riksdag till arbetssätt hos företagsledning och medarbetare – inklusive arbetsmarknadens parter med sina krav och motbud. Vad som krävs är äkta samverkan för att tillsammans anta de utmaningar vi står inför, vi måste på allvar tala med varandra för att ta bort alla hinder och murar.

Det finns dock ljuspunkter, bland annat diskuterade vi på universitetet i Luleå med tanke på utlysningen från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment hur vi från forskningssidan kan stödja utvecklingen. Smart Built Environment har alla möjligheter att utgöra en verklig skillnad. En annan ljuspunkt, som också togs upp i nyheterna, var att våren har kommit till sydvästra Sverige. Häruppe i norr njuter vi fortfarande i fulla drag av vinter och skidåkning, men även här är ljuset tillbaka!

På Veidekke har vi ett verksamhetssystem som beskriver hela processen från marknad, anbud, projektering och produktion till garanti, ett processorienterat arbetssätt med olika gateways. Till detta har vi möjlighet att koppla förbättringsförslag, en ”knapp” där vi för varje rutin kan skicka in ett förbättringsförslag.

Sedan vi startade med detta 2012 har vi fått in säkert 1000 förslag, vilka vi löpande varje år går igenom och genomför förbättringar och effektiviseringar. Vid årskiftet gjorde vi ett större omtag på en av de ingående processerna – anbud – då vi lyckades få bort 40 procent av våra rutiner bara genom att slå samman vissa delprocesser! Lean fungerar även på administrativa processer för effektivisering …

Det senaste året har Veidekke varit Årets Lean-byggare, men det börjar närma sig det datum då det är dags att lämna utmärkelsen vidare. Vi har tre mycket spännande kandidater – Moelven, Värmdö kommun och Peab – och de är alla mycket värdiga vinnare. Jag ser fram emot att få veta vem som blir Årets Lean-byggare 2016; den 9 mars avslöjas vinnaren!

Ju mer man vänder och vrider på saker ju krångligare blir de … I dessa omorganisationstider handlar det mycket om att hitta rätt personer till rätt funktioner och samtidigt tänka fritt kring vad vi ska göra och vad vi vill åstadkomma. Vi ska inte rita organisationskartor, men det är en uppenbar risk eftersom vi är snabba på att hitta ”färdiga” lösningar där vi nöjer oss med att fylla i namn i ”rätt” ruta.

Egentligen ska vi fokusera på ”vad” och ”för vem”, men med många olika intressenter och förutsättningar så blir det onekligen komplicerat. Det är vad jag roat mig med under den senaste veckan … Samtidigt som glädjen är stor över hur många det är som kan och vill så mycket, så grumlas känslan med svårigheten att ta rätt beslut; att hitta de rätta exemplen i en stor och duktig organisation kräver kunskap. Oavsett om det gäller forskning, där det handlar om att föra andras kunskaper vidare, eller våra duktiga experter så blir det svårt i en tillämplad situation att ställa rätt frågor.

Här kan jag konstatera nyttan med mina två roller på NCC respektive LTU – eller tre roller om vi inkluderar Lean Forum Bygg – genom att mina gränssnitt mot ny kunskap har ökat. Detta är nog min verkliga insats; att bygga bryggor mellan olika kunskapskällor, att vara mer av katalysator och nätverkare än organisationsritare.

Nu har vi en ny ”plattform” där vi kan samla akademi och industri: Dome of Visions. Som de skriver på hemsidan en ”forskningsstation, möteslokal, konsthall, café, odlingsplats …”

KTH och NCC har tllsammans skapat en underbar och neutral miljö för samarbete med olika tema som berör oss alla: Rymden, skogen, vattnet med mer. Jag har fått tillfälle att mingla där med branschen och det är verkligen en unik plats och det vore perfekt om vi på vår ordförande Kajsa Simus initiativ kunde ha Lean Forum Byggs årsmöte där. Vi minglade där när vi drog igång KTHs ”Centrum för byggeffektivitet” med rektor, företagsledare, studenter och forskare med spännande samtal om samarbeten, funderingar, bekräftelser och en tydlig nyfikenhet om varandra. Det vore en perfekt mötesplats för Lean Forum Bygg!

Vikten av relationer och olika korskopplingar ska inte underskattas. Befinner mig i (ett regnigt) Göteborg för ett möte med ett annat större företag i NCCs leverantörskedja och deras trevliga representanter för att se hur vi tillsammans ska kunna utvecklas långsiktigt. Det är priviligierande både att få arbeta med människor man uppskattar och i möten där vi fokuserar långsiktigt för att förändra arbetssätt på kanske 5-10 års sikt. Vi rör oss i konstellationer med både forskning och utveckling som ligger väldigt långt fram och därmed ganska långt från konkreta aktiviteter här och nu – även om vår guideline (eller vägledande principer) ligger i botten som en kompass.

Annars är det den tid på året när fokus ligger på konkreta planer, även om det skiljer mellan olika organisationer beroende på vilken ”årsbrytning” som gäller. För NCC gäller det att vi får till budget- och resursplanering på bästa sätt; hur går vi från de stora penseldragen till praktiska handlingsplaner?

Frågeställningen gäller även Lean Forum Bygg som förening, där vi nu ligger i den senare delen av årscykeln med tanke på att vi har vårt årsmöte i maj (vilket är det närmaste bokslut och årsredovisning vi kommer). Det är nu hög tid för planer och riktlinjer inför nästa verksamhetsår, både vad gäller ambitioner, resursfördelning och bemanning. Hur går vi från vision till verklig verksamhet? Nu kommer alla frukostseminarier och andra aktiviteter som också ska resurssättas och handlingsplaneras – allt med koppling till vår vision om att skapa insikt, kunskap och förståelse om vad Lean innebär för oss. Det är tillsammans – med alla relationer och korskopplingar som jag inledde med – som vi verkligen kan förändra.

Här vill jag även återkoppla till loggen för ett par veckor sedan: Vi söker fler byggherrar, fler representanter från kundsidan. Var är ni? Vi söker fortfarande närmare kontakt med fler från den delen och det gäller inte bara inom Lean Forum Bygg; hur syns ni i förfrågningar, i debatten, i ”frågan” i stort? En tydlig synlighet är inte att förakta och vi delar den gärna med er.

Har tillbringat de senaste två dagarna på havsnära konferens i Göteborg med ett teknikgäng från Peab. Den korrekta beskrivningen är Verksamhetsutveckling Teknik där vi planerar uppstart inför 2016/2017 och lägger planen för de kommande åren. Vi har diskuterat mycket runt mobilitet och hur vi kan använda det för ständiga förbättringar och utveckla processerna med hjälp av de tekniska hjälpmedel som idag står till buds, allt från appar till molntjänster. Det gäller att fortsätta ”verksamhetsflytten” från pappersfyllda pärmar i bokhyllan via komplexa mappsystem på datorn till lätthanterliga och säkra informationsdatabaser. Vi rör oss i rätt riktning men det krävs att vi utnyttjar tekniken på bästa sätt.

Även inom Lean Forum Bygg rör vi på oss i rätt riktning och det senaste styrelsemötet var både utmanande och spännande. Vi skulle då bland sju mycket starka kandidater till Årets Lean-byggare ena oss kring tre bidrag som går vidare för juryns bedömning. Det var jättesvårt! Till sist kunde vi dock enas och de nominerade till Årets Lean-byggare är: Moelven, Värmdö kommun och Peab. Stort grattis till dem, men jag vill återigen framhålla den höga kvaliteten också hos de övriga bidragen. Priset delas ut vid bygg-galan den 9 mars på Cirkus i Stockholm. Vi ses där!