Med anledningen av den ökade flyktingströmmen har Sveriges kommuner fått öka sin bemanning och omorganisera sig för att kunna ta emot flyktingarna. Sedan årsskiftet har jag fått gå in i en temporär roll för att hjälpa till att lösa bostadsförsörjningen för alla de som kommer till Vellinge kommun. Enbart under 2016 förväntas det komma 300 flyktingar till kommunen, vilket är mycket för en liten kommun som Vellinge som redan har bostadsbrist.

Brandsläckningen som krisen medfört har inneburit en produktion av storskaliga modulbyggen som försvårar det absolut viktigaste: En snabb och långsiktig integration. Korridorboende med plats för så många som möjligt, moduler med nästan ingen isolering som värms upp med direktverkande el, moduler som ska vara temporära men som oftast blir stående i 10-15 år … Tidigare har det varit förskolemodulerna som har varit de stora energislukarna, nu kommer det att bli våra boenden för flyktingar. De som kommer är både ensamkommande barn, barnfamiljer och äldre med olika behov och förutsättningar för att kunna integreras i samhället.

Antalet bostäder som måste fram baseras på statistik från migrationsverket, statistik som ständigt ändras. Vi behöver gå från barackbyggnader till långsiktiga lösningar som är integrerade i befintlig bebyggelse och som även kan användas till andra ändamål eller till andra målgrupper i samhället när behovet minskar. För att kunna klara detta krävs nya tankesätt, nya boendeformer och samarbete med privata markägare, byggherrar och entreprenörer – jag ser fram emot utmaningen!

Ur led är tiden … I Luleå hade vi spöregn på julafton, men tack och lov så har vädret nu stabiliserat sig runt normala minusgrader. Det är inte så mycket snö, men skridskoisarna är fantastiska. Skridskoturerna har fått julmaten att sjunka undan (en aning) och väckt tankarna på det kommande arbetet till liv. Det känns dock tacksamt med den mjukstart som erbjuds tack vare en ledig dag mitt i veckan, något som kan behövas för en mer energifylld ”riktig” start nästa vecka då de flesta är tillbaka på jobbet.

Inom Lean Forum Bygg har vi mycket att se fram emot under vintern och våren. Tre frukostmöten är redan under planering – Luleå, Lund och Göteborg – liksom utmärkelsen Årets Lean-byggare i samband med Årets bygge-gala den 9 mars. Därefter är det även dags för Lean Forum Byggs årsmöte.

I juli genomförs konferensen International Group for Lean Construction i Boston dit jag tillsammans med styrelsekollegan Helena Lidelöw även i år skickar in ett ”abstract” som forskare vid Luleå tekniska universitet. Även om det kan vara lite segt att komma igång efter julledigheten så beror det i alla fall inte på att det inte finns något att göra!

En privat reflektion och rekommendation är behållningen av att lyssna på årets vinterpratare på radion (det går alldeles utmärkt att ladda ner dem i efterhand). När vi bilat runt under ledigheten har jag hunnit lyssna på två av programmen: Johan Rockström och Hans Rosling. Rockströms program var något av en uppföljning från hans ”sommarprat”, vilket väckte så stort intresse att det till och med översatts till engelska. De pratade dagarna efter varandra med lite olika fokus på sociala och ekologiska perspektiv på de utmaningar vi står inför gällande en hållbar utveckling. Det var kloka tankar som på många sätt kopplar till det vi strävar efter inom Lean som ett högre mål, det vill säga en långsiktig hållbarhet i allt vi gör.

Det lackar mot jul men vi har redan nu blickarna riktade en bra bit in i 2016. Lean Forum Byggs styrelse har bland annat ett hedersuppdrag i arbetet med att välja ut tre nominerade bland de ansökningar som inkommit till Årets Lean-byggare. Urvalet kommer att spikas vid styrelsemötet den 28 januari, innan juryn tar över det slutgiltiga ansvaret att utse en vinnare. Liksom ifjol består juryn av Maria Viidas, Lars Stehn och Hans Reich, en verklig samling Lean-rävar. Frukostseminarier är redan under planering i både Göteborg, Malmö och Luleå och vi funderar även på att ha ett ”fysiskt” styrelsemöte för att ytterligare höja energinivån – erfarenheterna från det senaste var mycket positiva.

Helt opåverkad av julen går det dock inte att vara. Jul och nyår representerar till stor del en tid för tillbakablickar och reflektion. En lärdom från mina studieresor till Japan är att en av de viktigaste aspekterna är att själv reflektera. Vad har jag gjort, vilket är mitt bidrag till vad som hänt – och vad är det jag inte kunnat påverka? Dessa tankar är avgörande för vårt förhållningssätt i tider av förändring; vad KAN jag påverka och vad kan jag INTE påverka? Om vi ”ältar” det vi varken kan eller kommer att kunna påverka så har vi en ganska tung resa framför oss. Rådet är att reflektera över vad du gjort och vad du kunnat göra och lär av det, oavsett de ”opåverkbara” omgivande förändringarna. Gör dina reflektioner kring din egen utveckling.

En god vän påminde mig om att det faktiskt inte finns några ”måsten”, däremot finns det val att göra. Särskilt aktuellt blir detta i jultider med alla förväntningar, vi måste lära oss att sortera och prioritera. Varje gång du lyckas justera ett ”jag måste” till ett ”jag vill” så flyttar du fokus till målet med aktiviteten istället för själva aktiviteten. Vill du städa? Nej, men du vill ha rent. Vill jag handla julklappar? Nej, men jag vill glädja mina nära. Justera inställningen till ett aktivt val. Fungerar inte det så ingår aktiviteten förmodligen bland det ”opåverkbara” – släpp det! Med det önskar jag dig och de dina en lugn och stämningsfull jul.

På Veidekke vann vi titeln Årets Lean-byggare 2015 för vårt involverande arbetssätt, vilket var otroligt roligt och väckte stor uppmärksamhet. Under hösten har vi tagit arbetet vidare med ett stort utvecklingsprojekt, något som vi efter årsskiftet lanserar. Nu vill vi på ett tydligare sätt inkludera kunder, leverantörer och omgivande samhälle i stort, då vi sett ett stort intresse från dem och andra intressenter för vårt arbetssätt. Dessa tankar konkretiseras genom att vi förtydligar hur vi i samverkan med dem kan gå vidare.

Inför 2016 har vi redan nominerats till Årets Bygge för hela tre olika projekt och den som läser nomineringstexterna ser att mycket är just tack vare vårt involveringsarbete – det går en röd från Årets Lean-byggare till dessa nomineringar. Till er som sökt och blivit nominerade till Årets Lean-byggare vill jag både som tidigare vinnare och som styrelsemedlem i Lean Forum Bygg dels gratulera er, men främst be er att se det som ett kvitto på ert arbete. Bara nomineringen i sig visar att ni arbetar rätt. Veidekke var tidigare nominerade utan att vinna, men vi förstod att vi var på rätt väg och såg det som en sporre – och lite senare var vi tillbaka som Årets Lean-byggare!

Uthållighet ger resultat, oavsett om ni vinner eller inte. Det viktiga är att inte se ”målet” som att vinna, utan att inse att ”vinsten” är ert påbörjade arbete!

Visuell styrning, vi måste se vad vi gör … Det här är ett jätteintressant område som kommer mer och mer, sättet vi jobbar med kommunikation med stöd av/i kombination med visualisering. Det faktum att vi i Lean Forum Byggs styrelse använder Projectplace ger oss möjlighet att direkt dela med oss av annan information än det traditionella samtalet, viktigt inte minst när det rör sig om flera deltagare.

Att arbeta utan att tydligt se är som att orientera utan karta så vi söker med ljus och lykta efter de bästa lösningarna för att visualisera vad vi gör – utan att krångla till det. Det finns många fffiga lösningar för att dela och visa, men det gäller att inte tappa enkelheten, det är lätt att det stjälper mer än det hjälper. I en projektbaserad verksamhet som Lean Forum Byggs vill vi ha en digital enkelhet, de traditionella styrtavlorna passar inte in här. En sådan, riktigt smidig lösning önskar jag mig i julklapp …

Jag nämnde i en tidigare logg exjobbspresentationer och studenter som jag handlett. I fredags hade jag nöjet att lyssna på dessa fantastiskt trevliga presentationer från tre olika företag och även här betonades vikten av att se, förstå och dela med sig av information. Det löpte som en röd tråd mellan de tre i övrigt helt särskilda exjobben. Det är nya krav och förutsättningar som gäller; tänk själva på de traditionella julkorten. Idag interagerar vi istället på sociala medier och får – och förväntar oss att få – direkt respons. Därmed inte sagt att jag inte uppskattar ett vacker julkort på posten!

Man kanske inte alltid ska titta framåt? Året lider mot sitt slut och ni har säkert som jag möjlighet att se tillbaka på ett spännande och lärorikt år, men jag tror att ni som läser detta i mångt och mycket är lika mig och istället har fokus på det kommande året. 2016 ska bli året när hösten 2015 års påbörjade och framflyttade aktiviteter nu äntligen ska tas itu med, många av dem sannolikt under kvartal 1 …

Men här uppmanar jag er att tänka om. Som en förberedande övning för julledigheten rekommenderar jag att du sätter dig ner och istället tittar bakåt på 2015: Tänk på hur du och dina kollegor angripit era utmaningar och möjligheter under året; vad har ni åstadkommit och vad har ni lärt er? Har ni jobbat med ständiga förbättringar eller blev det bara ständiga förändringar? (Vill det sig riktigt illa så kan man här inse att där man planerat för utveckling genom utbildning blev det istället inveckling genom inbillning).

Oavsett så tycker jag att ni som jag ska ta tillfället i akt på den kommande jullunchen, julfesten eller julfikat att uppmuntra och tacka era medarbetare för det som de faktiskt åstadkommit och vad det betyder för er som företag. Vilka utmaningar ni har att starta det nya året med kan vi väl vänta med tills vi är där.

På Älö Trä kommer mina medarbetare att få beröm för att de mäktat med alla de förändringar som kommit med att vi ändrat vår marknadsinriktning samtidigt som vi återigen fördubblat årsomsättningen, vilket jag är oerhört tacksam och imponerad över hur bra de hanterat. Slutligen vill jag önska alla er läsare en riktig God Jul och ett Gott Nytt År (men glöm inte fokuset på detta året dock)!

Många av oss befinner sig i en tid av kick-off och avslut; avslut av terminen/säsongen/året, kick-off inför vad som komma skall (eller i alla fall att knyta ihop vad som varit och ladda för det nya). Själv ser jag det väldigt tydligt här på NCC då min chef går vidare mot nya utmaningar i organisationen (avslut) och jag själv förbereder mig för att ta en bredare ledarroll (kick-off).

En kick är det också att få handleda exjobbare inom ramen för min tjänst på Luleå tekniska universitet. Här handleder jag en student åt Peab och en åt Veidekke och det är både kul och inspirerande att se dessa unga människor på väg ut i arbetslivet, samtidigt som det även ger möjlighet till kontakter över företagsgränser.

Apropå företagsgränser hade jag också ett spännande telefonmöte med Christian Blomdahl, Lean Practices Manager på Suffolk Construction i USA. Vi har initierat ett Lean erfarenhetsutbyte mellan företagen och det första mötet var riktigt bra. De har kommit en bra bit med Lean inom projekt där de kör klassiska verktyg som Pull Planning, IPD och Last Planner med fler. Även de brottas dock med att se Lean som ett ledningssystem och en verksamhetsstrategi, de är fortfarande på verktygs- och metodnivå för att effektivisera sina projekt. Å andra sidan har de på den nivå kommit riktigt långt och är duktiga på att mäta och följa upp – här har vi helt klart något att lära.

Jag har även haft en annan Amerikakontakt, nämligen med Glenn Ballard, beträffande ett seminarium som vi planerar tillsammans med IFL i Stockholm. Jag försökte identifierade lämpliga datum och föreslog några veckor som alternativ. När jag sedan stämde av datumen under de veckor som Glenn kunde så var han ändå upptagen … De använder tydligen inte samma veckonumrering (om de alls använder det), en tydlig kulturkrock och belysning av vikten av standardisering.

Slutligen ser jag själv fram emot nästa datum då vi har årets sista styrelsemöte i Lean Forum Bygg, den 17 december, då vi fortsätter vårt arbete med att förenkla och effektivisera styrelsearbetet.

Nyss hemkommen från en USA-resa kan jag konstatera att Sverige är duktiga på industriellt byggande. Vi har en hög förståelse för vad det betyder och även hur det påverkar affärerna inom byggbranschen, vilket de inte har lika klart för sig i vare sig USA eller andra länder. Bland annat deltog jag vid ett internationellt seminarium i Boston där de just diskuterade affärer och vad konkurrenskraften med industriellt byggande egentligen innebär, ett område där jag kände att vi kommit betydligt längre. Vi talar inte längre om industriell produktion i sig som konkurrenskraft, utan om själva processen i byggandet.

Under vistelsen besökte jag olika tillverkare och tittade även närmare på amerikanskt byggande, där det som slog mig var att energifrågan inte är prioriterad i byggsvängen ”over there”. Hos oss fokuserar vi verkligen på energieffektivitet och hållbart byggande, tankegångar som i stort sett helt verkade saknas hos dem. En del av lösningarna de använde var sådana som vi övergav redan på 60- och 70-talen. Det förefaller inte finnas någon press på branschen att ta till sig frågan, de initiativ som finns bygger på intresse från enskilda kunder. Med tanke på klimatkonferens kändes det inte helt bra, och inte heller särskilt Lean …

I Boston arrangeras för övrigt den stora konferensen IGLC24 till sommaren nästa år, ett arrangemang som jag rekommenderar och där även Lean Forum Bygg borde vara representerat. Jag och ordförande Kajsa Simu har i olika konstellationer bevakat den de senaste två åren och det är en bra källa till inspiration och inflöde. På deras hemsida finns presentationer från tidigare arrangemang upplagda att ladda ner gratis; de är visserligen på engelska men ganska kortfattade och lättlästa – låt dig gärna inspireras!

Överlag kände jag under min vistelse ett stort intresse från både industri och akademi att skapa någon form av internationell ”body” inom området och att Sverige har alla möjligheter att bidra. Här finns det säkerligen också en möjlighet för Lean Forum Bygg att bidra.

NCC i Luleå ska flytta till ett nytt kontor planerat enligt aktivitetsbaserade principer. Själv tillbringar jag max 1-3 dagar per vecka på kontoret så för mig är det idealiskt och något jag verkligen sett fram emot. Tills nu …

Jag måste dock att leva som jag lär så just nu samlar jag ihop, rensar och packar bland alla mina ”bra-att-ha”-saker så att allt kan rymmas i ett litet skåp för att vi sedan ska kunna arbeta med tomma skrivbord. Detta ger tillfälle till reflektion och tillbakablick när jag läser och scannar en del av de papper, artiklar och tidningar som jag producerat eller sparat, intressant på många sätt men också lite skrämmande när jag inser att jag tjatat om samma saker i ganska många år nu. Samtidigt är det stärkande för min övertygelse om vikten och behovet av Lean i branschen.

Det känns lite som en nystart med kontorsbytet, upprensningen och hemkomsten från utbildningen i Japan. En sak som jag återkommer till från Japanresan är hur Toyota konsekvent utvecklar sina chefer; en av ledarnas viktigaste uppgifter är att utveckla nya chefer och ledare. I västvärlden är vi duktiga på att skicka folk på utbildningar, men kanske borde vi ägna mer tid på att utveckla dem i den dagliga verksamheten?

På NCC har vi sedan många år arbetat med en kombination, där vi köper skräddarsydda utbildningar till 20-25 ledare per år från IFL. Dessa får som projektarbete olika uppdrag av funktioner och ledningsgrupper på företaget, baserade på de strategiska utmaningar respektive avdelning står inför. Efter utbildningen presenteras dessa projektarbeten för NCCs högsta ledning, något som i år sker på torsdag denna vecka och som jag verkligen ser fram emot.

I morgon ser jag även fram emot ett första telefonsamtal med den Lean Manager på Suffolk Construction Company i USA som kontaktat mig för ett Lean-utbyte mellan länderna. Han var varit engagerad i senaste Lean Construction Institute Congress, där bland andra Niklas Modig föreläste, och har motsvarande min tjänst på NCC på sitt företag. Det ska bli både spännande och intressant med denna benchmarking mellan byggföretag i Sverige och USA, något som jag säkerligen får anledning att återkomma till.

På hemsidan har det stått att ansökningstiden till Årets Lean-byggare går ut den sista oktober; det är fel, du kan söka hela året ut (det vill säga till och med den sista december). Vi är väldigt glada över de spännande ansökningar som kommit in och ser en tydlig trend i det stigande antalet år från år. Det finns dock fortfarande platser kvar, så har du inte hunnit anmäla dig (eller din kollega) så gör det nu!

Internt i Lean Forum Bygg har vi, som min styrelsekollega Tina nämnt, effektiviserat och linjefierat styrelsearbetet med hjälp av Projectplace, där vi arbetar med Kanban-kort och tavlor. Vi har helt enkelt skapat en visuell mötesplats där vi kan ”träffas” trots att vi sitter spridda över hela Sverige.

En annan kul detalj är att sedan vi för någon månad sedan gick med på LinkedIn – vilket styrelsekollega Christel skrivit om – så närmar sig gruppen redan 200 deltagare! För egen del är det mycket resande landet runt då jag driver ett projekt inom byggservice. Tanken är att alla hantverkare ska ha en surfplatta dit platschefen kan skicka ordrar från kontoret. Hantverkarna å sin sida fyller i sina timmar, materialförbrukning samt när arbetet är klart = färdigt underlag för faktura. Vi kallar systemet för Orange (eftersom Apple var upptaget …) och ser stora möjligheter inom Peabs servicefunktion tack vare den förenklade hanteringen. Det har således varit en hektisk och intensiv höst, både inom Peab och i branschen som helhet, varför jag verkligen ser fram emot jul och en möjlighet att ladda batterierna.