Det är mycket att se fram emot just nu, även om jag inleder med en liten tillbakablick. Senaste styrelsemötet i slutet av oktober var verkligen jättekul men framförallt modernt. Det är alltid inspirerande med ny teknik och jag tror att vi inom Lean Forum Bygg blir mer effektiva med det tekniska stöd som Projectplace erbjuder; en tydlig struktur men samtidigt väldigt tillåtande.

Annars ser jag fram emot Byggprojektledningsdagarna som arrangeras av Teknologisk Institut den 3-4 december i Stockholm. Jag kommer att tala under rubriken ”Så kan byggandet effektiviseras” där jag bland annat tar upp utmaningar och möjligheter för en ökad byggeffektivitet. På konferensen kommer även Samhällsbyggarnas nya VD Sara Haasmark att delta.

En annan händelse att se fram emot är den 27 november då vår styrelsekollega Jerker Lessing doktorerar med en avhandling som lyfter intressanta aspekter kring effektivitet och industriellt byggande. Det innebär att vi inom loppet av en vecka har två högaktuella aktiviteter kring vad effektivitet i byggande kan innebära!

På fredag är det dags igen, då startar jag resan mot Japan och min andra utbildningsvecka. Liksom förra gången kan ni följa mig via resebloggen på Lean Forum Byggs hemsida; den läggs upp redan denna vecka men första ”resebloggandet” räknar jag med kommer upp nästa måndag.

Denna utbildningsvecka fokuserar på Management Leadership System, det vill säga ledning och styrning med Lean som bas. Hur får vi verksamheten i en Lean organisation att fungera? Första veckan handlade som några av er kanske minns om produktionssystemet, men nu är det alltså ledarskapsförmågan som ligger i fokus.

Förra veckan var också intressant med World Quality Day i Göteborg den 5 november i arrangemang av SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. Temat för dagen var ”Lean med kvalitet” med många spännande presentationer, där bland andra SKF och Autoliv var mycket inspirerande när de berättade om hur de arbetar. Det blev väldigt tydligt att endast världsklass duger och att ända sättet att nå detta var att gifta samman Lean och kvalitetsutveckling. Enligt dem är det olika dimensioner på samma mål: Att nå världsklass.

Vilket mottagande jag har fått på det nya jobbet på E.ON i Örebro! Jag har väl aldrig varit med om ett så varmt mottagande på en ny tjänst. Här fanns redan namnskylt och blommor på plats när jag kom och efter några timmar kom ytterligare en bukett från en tidigare samarbetspartner. Och chefen från Malmö ringde personligen och hälsade välkommen … Rörande! Det enda strulet har varit de tekniska detaljer – dator, mobil och sådant – men det har mer än väl kompenserats av de mänskliga kontakterna.

Bortsett från välkomnandet har jag även inlett med att närvara vid det dagliga morgonmötet inom produktion och underhåll med fokus på säkerhet, gårdagens arbete och pågående aktiviteter; en form av daglig styrning skulle jag säga. De har mycket på plats, bland annat det som kallas ”Underhållsresan” och ”Safety-resan” – egentligen Lean i vår mening men med andra ord. Det ska bli riktigt intressant att verkligen få lära mig processen, hur ett kraftvärmeverk fungerar.

Sedan får vi se hur vi kan adressera ett kommande förbättringsarbete, men intresset för frågeställningarna är tydliga och jag känner ett stort stöd också för mitt fortsatta engagemang i Lean Forum Byggs styrelse. Även om E.ON inte är ett ”byggföretag” så är det en viktig aktör inom såväl infrastruktur som miljöfrågor och att vi ska hitta synergier mellan de båda verksamheterna är jag övertygad om.

Att möta våra utmaningar är en väsentlig del av Lean och idag tänkte jag bjuda på en riktig sådan. För andra gången inom en månad har jag deltagit på ett chefsmöte som enda tjej och jag börjar bli less. Är det bara jag som upplever detta eller finns det faktiska problem – och en oförmåga att lösa eventuella sådana? Ensam bland 20 män samtidigt som jag i min vardag ser mängder av duktiga tjejer, det är knappast någon bristvara.

Vi har byggt in oss i ett systemfel som ingalunda är branschtypiskt. Jag talade med en hög chef på ett annat företag (inte i byggsektorn) och hon ser samma problem. Läste också en intressant artikel på samma tema och insåg att detta knyter an till mitt förra logginlägg och boken ”Tänka snabbt och långsamt”, som menar att vi alla väljer enkla, beprövade lösningar och alternativ vi känner igen: Manligt ledarskap. Allt pekar på strukturmönstret när vi – män OCH kvinnor – väljer ledare. Använder vi rätt kriterier? Det är inte så enkelt som att ”ta bort killarna, de har fel, så löser vi problemet”. Ändå kokar det någonstans ner till att det finns en del individer på vissa positioner som borde flytta på sig …

Oavsett så lyfter det i alla fall våra tillkortakommanden när det gäller att ifrågasätta, att tänka nytt – och att ta tag i våra utmaningar.

Harmonisering av byggreglerna är ett gigantiskt arbete, men kanske kan vi ta en genväg? Långsiktigt är vi flera aktörer som gärna ser att vi har samma lagstiftning gällande bostadsbyggande i de nordiska länderna och framgent även inom EU, men resan dit är lång. Det finns dock en genväg att gå …

Alla nordiska länder har på något sätt undantagsregler för små bostäder eller studentbostäder. Det borde därför vara betydligt lättare att helt enkelt harmonisera dessa undantagsregler. I ett första steg ser vi till att samma studentmodul – exempelvis en modul på 20 kvadratmeter – är laglig att bygga i alla de nordiska länderna. Då skulle den gemensamma marknaden, som då blir betydligt större än de nationella marknaderna, ge betydligt bättre förutsättningar för de aktörer som har en bra produkt. Med en gemensam marknad kan volymerna byggas av den som gör det bäst och mest kostnadseffektivt på den plats där det är billigast – och sedan fraktas dit de får bäst betalt.

Det överliggande målet är att möjliggöra en större konkurrens och nå en ökad kostnadseffektivitet, eftersom det är först då vi kommer att kunna bygga betydligt fler studentbostäder. Högaktuellt är även bostäder för nyanlända, vi kommer inom kort se ett stort antal bostäder på tillfälliga lov. Hållbart eller inte, nöden har ingen lag! Varför inte ta initiativ till att harmonisera lagstiftningen för tillfälliga bostäder inom EU? Sverige behöver dessa idag; nästa gång kanske vi har en naturkatastrof i Frankrike då våra tillfälliga bostäder kan nyttjas där. Att bygga bostäder i syfte att riva dem känns för en som jagar slöseri bakvänt!

Just nu är jag mitt uppe i boken ”Tänka snabbt och långsamt” av Daniel Kahneman, tidigare Nobelpristagare i ekonomi. Boken har några år på nacken men den är fortfarande både intressant och aktuell med sin betraktelse över hur vår hjärna fungerar. Vi tror ju gärna att vi är kloka och rationella, men vi styrs mycket mer av intuition än vi tror, vilket är intressant med tanke på hur vi tar beslut både privat och i jobbet.

Även i detta avseende är vi nämligen av naturen lata; finns det en ”färdig” eller enkel lösning eller ett ”lätt” alternativ så är det vad vi väljer. Detta är vad Kahneman kallar för ”System 1” som vi använder istället för att engagera hjärnan och använda vad han kallar ”System 2”; att faktiskt tänka efter.

Att tänka ”snabbt” och ”långsamt” kopplar jag till det jag arbetar med just nu, men lite mer ur perspektiven kort- och långsiktigt – allt med tanke på den omorganisation vi just genomför på NCC, men det gäller säkert de flesta företag och organisationer. Det gäller att kunna leverera operativt men samtidigt tänka strategiskt långsiktigt. Tänker vi inte efter är det svårt att veta vart de beslut vi tar idag leder till långsiktigt. I min forskning handlar det mycket om att klara av en relativt långsiktig leverans, något vi måste vara medvetna om i det dagliga arbetet – ”snabba” beslut kan då leda med problem i längden …

Hur äter man en elefant? Det är inte lätt, men det går nog om man tar den i små bitar. Som Kajsa skrev i förra blockinlägget: Små små steg …

Det är mycket det som Lean handlar om, att lära sig uppskatta de små stegen. Det tar tid att kunna förändra för att förbättra, så det gäller att vara ödmjuk och uppskatta även de små stegen. Inom Lean används ofta begreppet PDCA – Plan (planera), Do (gör), Check (studera), Act (agera) – men jag skulle gärna vilja säga PPPA istället, eftersom det är vad som krävs innan ett förändringsarbete.

Jag arbetar dagligen med Lean och håller bland annat i olika Leanforum här på Arcona. För någon vecka sedan hade jag ett möte med våra platschefer, 15 extremt lösningsinriktade personer. Vi hade fått in underlag från dem och andra forum kring slöserier, men jag hann knappt komma till nummer två innan de hade börjat arbeta på lösningen till nummer ett. Jag fick förklara att vi först måste gå igenom alla, vikta och prioritera dem sinsemellan för att sedan ta beslut – ett arbete som för övrigt ledde fram till en första Lean-tavla. När vi diskuterat blev det fyra slöserier som platscheferna själva skulle arbeta vidare med, något som skulle vara klart till nästa möte (de genomförs varannan månad). Efter en vecka var två av dem åtgärdade …

Jag kopplar detta till Lean Forum Byggs senaste styrelsemöte med ett tiotal deltagare; vid ett sådant möte med Lean-fantaster råder det ingen brist på kreativitet, det kan jag säga! Många förslag och viljor, massor med saker som vi vill göra, goda idéer i överflöd. Nu är det upp till oss att prioritera aktiviteterna till lagom munsbitar, framförallt ner till den personliga nivån; vad kan jag göra idag för att komma framåt?

Vi ska dessutom snart nominera kandidater till Årets Lean-byggare, där många tänker att ”vi kan inte nominera oss, det här är knappast någon revolution, vi har inte gjort så mycket …” Fel, det är just de små stegen som räknas! Vi är inte ute efter vem som är störst, bäst och vackrast. Vi söker den som har vilja att förändra. Vi måste lära oss att uppskatta de små stegen i förbättringsarbetet – Lean står inte för det revolutionära utan för det kontinuerliga. Nominera dig eller din kandidat idag.

Tänk vilken förmån det är att få se människor utvecklas och växa! Jag tänker på vårt arbete inom NCC med Lean Kata där vi verkligen ser hur vi med små små steg – men många! – åstadkommer ordentliga förändringar. Som en kollega konstaterade: ”Plötsligt har vi tagit sjumilakliv kring sådant som vi kämpat med i flera år!”. Det är en riktig ynnest att få uppleva detta och som stöd i Kata-arbetet måste jag säga att Joakim Bjurström verkligen har levererat (äras den som äras bör).

Hur kan vi utifrån Lean Forum Byggs förhållningssätt hjälpa fler människor att växa? Vi har också åstadkommit mycket under relativt kort tid – etablerat ett Lean-pris för byggbranschen, givit ut en egen version av boken ”Detta är Lean” med mer – och vi väcker en berättigad nyfikenhet. Hur fångar vi detta? Just nu tittar vi närmare på sociala media för att bredda kontaktytan; sök oss gärna där, via Facebook, LinkedIn eller Twitter. Även om vi bara är i startgroparna så är det en början (”många små steg …”), vilket även inkluderar styrelsens logg. Var gärna en del i vår utveckling – var med att utveckla och utvecklas, väx med oss.

Själv arbetar jag vidare med mitt forskarspår och min egen utveckling genom företagsbesök och intervjuer. Idag: Ikano!

Att arbeta aktivt med Lean innebär även skapandet av en kultur eller filosofi. I veckan genomförde vi en introduktion för 160 nyanställda, där deras svar på frågan varför de sökt sig till Veidekke var mycket intressanta: Tack vare vårt involverande arbetssätt, att vi ligger i framkant genom VDC och vårt system med involverande planläggning.

Det känns allt viktigare – speciellt med tanke på vår tillväxt – att vi kan hålla fast vid den kultur vi etablerat under de senaste tio åren, det är något som också bygger vårt varumärke. Det märker vi som sagt när blivande medarbetare hänvisar till det vid ansökningar, samtidigt som det är en utmaning för oss att lära ut och hjälpa dem att både vara ambassadörer för vår filosofi och att arbeta enligt vårt etablerade arbetssätt.

En annan sak som fastnat på näthinnan är naturligtvis releasepartyt på Handels för Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” för en vecka sedan. Det har redan gett både eko och effekt internt såväl som externt; det är många branschkollegor runtom i landet som tycker att det är ett kul och viktigt inspel i debatten. Att vi genom en enkel anpassning kan rikta Modigs och Åhlströms bok mot byggsektorn är ytterligare ett tecken på att de grundläggande idéerna inom Lean kan appliceras på de flesta verksamheter.

Det är ett klokt råd: Se och lär av andra! Lean-gurun Hans Reich lyfte detta senast i samband med Lean Forum Byggs, Rheologica Publishings, Handelshögskolans och IFLs ”nyrelease” av ”Detta är Lean” (som du nu kan beställa via hemsidan). Idag är det således fullt fokus på Stockholm Vatten för att se hur de arbetar med Lean och visuell styrning, allt i akt och mening att se hur andra arbetar.

Visuell styrning handlar om att synliggöra var vi står, vart vi ska och hur vi kan förbättra oss på vägen. En av utmaningarna NCC delar med Stockholm Vatten är den decentraliserade verksamheten; deras huvudkontor befinner sig långt från vattenreningsverken, precis som våra bygg- och arbetsplatser ligger långt från vårt huvudkontor. Här kan vi inspireras av deras arbete för att ta ett steg till.

Annars är siktet inställt, nu när releasepartyt är över, på att hitta lämpliga kandidater till Årets Lean-byggare. Hjälp oss att hitta de goda exemplen ute hos företag och organisationer, hjälp oss att få upp dem på scenen – det handlar även om att se och lära av varandra!