Allt fler börjar få upp intresset för Lean inom byggande och det finns både mångårig forskning samt en hel del artiklar kring Lean Construction. Däremot finns det inte – vad jag kunnat hitta – någon bra sammanställning över skillnaden mellan Lean Construction och ”vanligt” Lean. Efter en hel del letande och sammanställande har jag därför tagit fram ett dokument tillgängligt för Lean Forum Byggs medlemmar och partner där jag försökt koka ner informationen. Det tog sin lilla tid, men samtidigt visar arbetet med sammanställningen att vi är helt rätt ute med Lean Forum Byggs egen Lean Construcion-variant av boken ”Detta är Lean”.

En annan reflektion väcktes i ett samtal med ett par vänner och kollegor från bank- respektive landstingsvärlden, där banken arbetat flera år med Lean medan landstinget inte arbetat med det alls. I diskussionen kom frågan upp om när ett arbete ska avbrytas om det inte leder dit det var tänkt? Själv har jag stickat på en tröja till min man i cirka 12-13 år med löftet ”du får den före 50”, vilket han nyligen påminde mig om. ”Det är inte många år kvar nu.” Jag tog fram stickningen med garn och mönster och studerade det närmare. ”Om du får den här, kommer du att använda den då?” Han slingrade sig lite och menade att jag lagt ner så mycket kraft på att sticka och att det redan tagit så lång tid … ”KOMMER DU ATT ANVÄNDA DEN?”

Det landade i att vi avvaktade med färdigställandet av tröjan med det 15 år gamla mönstret och att jag lovade honom ett par raggsockor istället som han verkligen behövde. Hur många gånger fastnar vi inte i att vi redan har lagt ner så mycket tid och resurser att det är lika bra att köra på? ”Precis så är det i landstinget”, utbrast min väninna. Det gäller även i byggsektorn där vi ofta arbetar över långa tidsperioder då både politiska och infrastrukturella förutsättningar kan hinna förändras. Utan att ordentligt stämt av de verkliga behoven kanske varken vi eller kunden vill eller vågar avbryta något som ”vi ända arbetat så länge med”. Slutsats? Stäm av de verkliga behoven – gör om, gör rätt!

Det finns mycket att glädja sig åt en vårdag som denna. På det personliga planet är jag mycket glad över att en av mina vetenskapliga artiklar nu har blivit ”accepted for publication”, vilket känns riktigt kul. Den kommer att bli publicerad i den internationella tidskriften Construction Innovation, förmodligen framåt senvåren eller sommaren. Det är en artikel jag arbetat med länge och som beskriver utvecklingen inom industriellt byggande i Sverige under de senaste tio åren, både ur ett vetenskapligt och företagsmässigt perspektiv. Vi kommer även att se över möjligheten att göra en populärvetenskaplig version för spridning inom Lean Forum Bygg.

En annan sak som jag är fortsatt glad över sedan jag hörde nyheten är den stora tilldelning av medel som kommit samhällsbyggnadssektorn tillgodo i och med det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är fantastiskt och historiskt mycket pengar som kommer att kunna göra en stor skillnad; om vi använder denna möjlighet på rätt sätt kan vi bli en av de ledande nationerna i världen. I Sverige är vi duktiga både inom Lean och industriellt byggande, men vi ska inte ”bara” vara nöjda med vår inhemska utveckling utan även titta på den internationella aspekten. Hur kan vi bli en global spelare på ett helt annat sätt än vi är idag? Med ett så pass stort program tycker jag att det är dags att börja glänta på dörrar som dessa …

Sist men inte minst hoppas jag att ni alla kan glädjas över en skön Valborg – eller en trevlig sista april som vi säger här i Lund!

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har blivit beviljat – tjohoo!

En fantastiskt positiv nyhet där branschen nu får tillgång till en långsiktig, strategisk och övergripande resurs med offentliga medel upp till 200 miljoner kronor. Det ger oss möjlighet och ännu bättre förutsättningar att i större skala utveckla det vi redan åstadkommit i mindre skala, ett arbete mot att uppnå världsklass. Satsningen omfattar både forskning och utveckling och det är egentligen bara fantasin hos oss aktörer som sätter gränserna. Samtidigt innebär satsningen en kollektiv utmaning kring hur vi tar det vidare på bästa sätt, där jag misstänker att de flesta i branschen ännu inte riktigt insett vad detta kan betyda.

En annan positiv händelse i veckan var i onsdag då jag fick möjlighet att möta och tala inför 175 av NCCs viktigaste leverantörer om att ta bort slöserier med hjälp av Lean och VDC. Jag träffade flera leverantörer som kommit långt i sitt arbete och som även kan hjälpa oss att komma vidare, en samverkan mot en gemensam agenda med fokus på långsiktighet.

Slutligen vill jag återigen påminna er om årsmötet den 20 maj: Alla som bokar sig till mötet kommer att får originalversionen av Niklas Modigs och Pär Åhlströms bok ”Detta är Lean”, men det gäller att du anmäler dig i tid via hemsidan – det är ett begränsat antal platser och de fylls på snabbt!

Igår genomförde vi en Lean-dag på Strängbetong i Kungsör med ett antal olika företag på besök där jag berättade om vår Lean-resa tillsammans med Produktionslyftet. Vi hade guidning i fabriken samt på labb och planeringsavdelning, där medarbetarna fick berätta hur de arbetar. Totalt var det 23 deltagare från bland andra Fläkt Woods, Gustafssons Mekaniska Verkstad i Arboga och Componenta Wirsbo – en härlig mix av intresserad industri från regionen.

I november hade vi en motsvarande Lean-dag då det var ett antal företag som ville att fler från dem skulle få höra samma sak, varför vi samlade ihop dem till detta uppsamlingsheat. Vi vill ju så gärna berätta om vårt arbete även om det tar sin tid, så det är effektivare att samla en lite större grupp. Samtidigt som de får se och höra saker som de kan ta till sig så ger deras feedback så otroligt mycket tillbaka!

Hos oss har vi för övrigt anmält alla första linjens chefer till kursen Lean Kata i Söderköping och efter att de har gått kursen kommer även hela min ledningsgrupp att gå samma utbildning – allt för att ge alla samma förutsättningar. Jag har även haft kontakt med juryn bakom Årets Lean-byggare som meddelat att arbetet fungerat mycket bra och att de gärna ställer upp igen nästa år, vilket är roligt att höra både för mig och Johan Brantehag och alla andra som lagt ner sin tid på processen.

Idag är det styrelsemöte i Lean Forum Bygg där vi bland annat ska diskutera den bok vi tar fram i samarbete med Niklas Modig, där jag ser fram emot det spännande uppdraget att skriva texten till ett av kapitlen!

Är på lunch-till-lunch-möte med nätverket ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development), företrädesvis stora europeiska byggentreprenörer där NCC är värd för en samverkansgrupp inom Lean Construction. Bland deltagarna kan nämnas STRABAG (Tyskland), BAM Nuttall (England) och Hilti (Lichtenstein) – de sistnämnda tillhör inte byggentreprenörerna men är med för att lära sig mer om sina kunders behov.

Själv har jag tillsammans med min motsvarighet på STRABAG stått för kallelse och mötesinnehåll med insikter och reflektioner kring hur vi jobbar. Vi sitter alla med motsvarande problemställningar – de är inte företags- eller nationsunika – och med samma utmaningar är detta en bra plattform för erfarenhetsutbyte. I morgon ska jag tillsammans med NCCs VDC-ansvariga träffa personer från Tyréns Broakademi, ett traineeprogram där vi ska diskutera ”byggentreprenörens roll vid byggandet av broar” och vad VDC kan tillföra. Under eftermiddagen arrangerar vi sedan en leverantörsdag, ett möte med 175 av NCCs viktigaste leverantörer där vi kommer att fokusera på hållbarhet.

På torsdag har vi Lean Forum Byggs styrelsemöte med planering inför årsmötet den 20 maj, där upplägget på Niklas Modigs bok med bygginriktning börjar sätta sig efter ett bra möte med Niklas själv. Intensiva men inspirerande veckor att se fram emot.

I Lean Forum Byggs eventgrupp har vi fattat intresse för forskningen som Martin Rudberg vid Linköpings universitet bedriver inom bygglogistik. Även om forskningen inte är direkt kopplad till Lean så jobbar Martin och forskningsgruppen kring honom aktivt med Lean-frågor. Därför har vi bett Martin att medverka vid ett par av våra frukostseminarier där han kommer att berätta om forskningen inom bygglogistik ur ett Lean-perspektiv.

Upplägget är sådant att seminarierna inleds med Hans Reich från Chalmers Professional Education och Produktionslyftet, en alltid lika entusiastisk och inspirerande som uppskattad talare. Hans kommer att ge oss historien och bakgrunden till Lean och vad Lean är för något. Därefter följer Martin upp med sin erfarenhet kring hur Lean-tänk och bygglogistik hänger ihop. Vi har planerat dessa frukostmöten i Norrköping den 6 maj och i Stockholm den 13 maj. I Norrköping kommer vi att vara på Campus Norrköping medan JM lånar ut en lokal till oss i Stockholm. Tiderna är planerade från 07:20 till 09:00 inklusive lättare frukost och avslutande frågestund.

Inbjudan med komplett program och information kommer att skickas ut inom kort samt läggas upp på Lean Forum Byggs hemsida – håll ögonen öppna och boka i tid, frukostseminarierna brukar vara populära!

Efter en snuvig och nedbäddad helg är jag åter i selen, idag på Nova Park Conference i Knivsta, strax norr om Stockholm. Här genomför NCC en tvådagarskurs inom målstyrning och mätning, något vi alla snubblar över vad det lider. Vi har alla lärt oss att vara ”smarta” – Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related – men sen då? Det finns en utmaning med alla/olika mål som prestationsmål, effektmål, bevakningsmål, mätetal … Vad är det egentligen som gör att målstyrning fungerar? Det ska vi förhoppningsvis få klarhet i under dessa två dagar, kopplat till Lean för ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar.

Nästa vecka är det åter dags för styrelsemöte inom Lean Forum Bygg, vilket lovar att bli mycket intressant. Då ska vi dels ta fram alla underlag inför årsmötet i maj och även titta på valberedelsens styrelseförslag för kommande år. Vi försöker exempelvis bredda oss mot infrastruktur- och anläggningssektorn, förutsatt att valberedningen har kunnat identifiera rätt personer för styrelsens. Handlingarna inför årsmötet kommer för övrigt att läggas upp på hemsidan efter styrelsemötet, men i god tid före årsmötet. Parallellt släpps även ett fullmatat nyhetsbrev inför årsmötet, så vi har mycket spännande att se fram emot!

Det känns otroligt roligt att Veidekke blivit utnämnt till Årets Lean-byggare! Måste också tillstå att nomineringstexten var ”spot on” och det var när vi hörde formuleringar som ”samlokalisering” och ”involvering av medarbetare” som jag och mina Veidekke-kollegor runt bordet började byta blickar med varandra. Att sedan få gå upp och hämta priset var lika kul som det var nervöst; med 500 personer i publiken och kändis-konferencier och allt var det inte utan att knäna skakade en smula …

Det här har redan gett oss massor med energi internt, till mig, till mina kollegor, ute i projekten. Samtidigt är det också kul att vi som representerar det mer traditionella byggande uppmärksammas på detta sätt. Vår byggproduktion kan beskrivas som ett 60-tal tillfälliga fabriker, så arbetet har inneburit – och innebär – en enorm utmaning, inte minst rent geografiskt.

Arbetet har i ärlighetens namn gått lite upp och ner och även om vi höjt oss ett snäpp varje år så har det även funnits dalar. Det gör att det idag känns ännu bättre och det ger oss en fantastisk inspiration i det fortsatta arbetet!

Så är påsken slut och fjädrarna nedplockade för i år. Sitter på en fjällstation i Abisko och laddar batterierna inför vårt kommande årsmöte, där valberedningen jobbar på för fullt med sammansättningen av den nya styrelsen. En del ledamöter blir kvar, andra går vidare mot nya uppdrag och utmaningar och några nya kommer till – en mix av kontinuitet och ”nytt blod”!

Både denna och förra veckan har varit lite lugnare än vanligt och det känns trots avsaknaden av fjädrar fortfarande lite som ”påsklovsvecka”, men det är en bra uppladdning inför spurten med många aktiviteter både i april och maj. En liten reflektion från gårdagens bastu på turiststationen kom av ett möte med en tjej som gått hela Kungsleden; 29 dagar på fjället i tält. En annan kvinna kommenterar då att de ”bara” varit och gått i fjället under sex dagar. Själv kunde jag konstatera att vi tillbringat en halvdag med korvgrillning på fjället …

Reflektionen efteråt var dock att det inte är TIDEN på fjället som räknas, utan det är KVALITETSTIDEN som är den viktiga.

Stadsplanering enligt Lean handlar för mig först och främst om att nyttja marken på rätt sätt. Det är i detaljplanen vi lägger förutsättningarna för en hållbar stad och också förutsättningarna för att kunna få ner byggkostnaderna. Kommunen måste arbeta för att få maximal samhällsnytta. Område där flöden till och från stadsdelen i form av varor och människor kan göras på ett hållbart sätt, att hitta möjligheter att förtäta istället för att bygga på den goda åkermarken och att planen ger möjlighet till en god livsmiljö för minst 100 år framåt. Entreprenörerna värnar sin exploateringsgrad, sin yteffektivitet och höjden på byggnaderna för att ha möjlighet att bygga till en rimlig kostnad. Får entreprenören inte ihop sina kalkyler så går alla visioner om intet då planen aldrig bebyggs.

Det är dessa frågor som vi på tillväxtavdelningen på Vellinge kommun brottas med varje dag. Vellinge är en relativt liten kommun med 34000 invånare, men har flera större detaljplaner på gång med flerbostadshus. Det kommunala bostadsbolaget har en bostadskö på över 3000 stycken och den största efterfrågan finns hos en äldre generation som bor i stora villor, själva eller i par. Byggs lägenheter så genereras en samhällsvinst då villor frigörs och skapar möjligheter för barnfamiljer att flytta in i kommunen.

Att bygga på höjden skapar nytta i alla led, men tyvärr är dessa planer inte så lätta att få till. Trots det tydliga behovet av lägenheter är det andra parametrar som styr. Vi har en bra samverkan med entreprenörer för att få till bra planer, men att bygga på höjden är kontroversiellt i de mindre kommunerna som har en tradition av villabebyggelse – ”Nä till höghus!” blev i höstas en valfråga. Politiker räds att ta konflikten och det är lättare att ge efter och sänka höjden på husen som planeras. Samhällsnytta får ge vika för enskilda starka röster. En medvetenhet och ökad kunskap krävs för att förstå vikten av att nyttja marken på rätt sätt. Vi lägger i dag grunden till ett hållbart liv för kommande generationer.