Sedan förra inlägget har vi fördjupat kontakten med Niklas Modig vid Handelshögskolan i Stockholm, uppskattad föreläsare och författare, för att se hur vi gemensamt kan hjälpas åt att sprida kunskapen kring Lean i byggsektorn och vad det innebär för sektorn som helhet – hur drar vi bäst nytta av andra sektorers lärdomar? Ju mer vi lär av varandra desto tydligare blir bilden att det mindre handlar om vad som ska produceras, mer om hur. Det gäller att bringa klarhet i skillnaden mellan affärsstrategi och verksamhetsstrategi för ett och samma företag, där affärsstrategin fokuserar på vad och verksamhetsstrategin på hur. För mig personligen trillade poletten ner efter att ha läst just Niklas Modigs och Pär Åhlströms bok ”This is lean” med insikten om branschbredd och vad som är bra även för vår sektor.

Apropå bredd så har jag i veckan fått en inbjudan att delta vid ett möte med unga ingenjörer, förhoppningsvis blivande medarbetar inom byggsektorn, genom en inbjudan till Ingenjörer Utan Gränser. Inbjudan kom från en av mina tidigare studenter där tanken är att jag ska delta med en inspirationsföreläsning. Ingenjörer Utan Gränsers målsättning är att via ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens bidra till en bättre värld, både genom att bedriva volontärprojekt i världen och att inspirera fler unga människor till att bli ingenjörer.

Lite av samma tema hade det möte jag just haft med en praktikant inom Tekniksprånget som nu praktiserat en dryg vecka på NCC. Tekniksprånget är en satsning som erbjuder unga gymnasiestudenter som ännu inte valt högskoleutbildning att pröva på hur det är att jobba på ett teknikföretag. Otroligt inspirerande att träffa en ung, entusiastisk människa precis på väg in i yrkeslivet! Satsning gör mig varm i hjärtat med sin inriktning mot bredd och mångfald, konkreta arbetsuppgifter (i det här specifika fallet ett projekt kring 5S) och möjlighet till att inte bara erbjuda studenterna en framtid, utan även berika sektorn i sig.

Till nästa vecka ser jag fram emot mötet med Lean Forum Byggs styrelse där vi fortsätter vårt arbete med att spetsa vårt medlemserbjudande med fokus på informationsspridning, där vi bland annat har ovan nämnda – och andra – bokprojekt att ta ställning till. Spännande!

Den 5 november genomförde Lean Forum Bygg och Strängbetong en Lean-dag i Kungsör som blev väldigt uppskattat. Bland deltagarna fanns ett stort antal företagsrepresentanter och det har nu lett till att inte färre än tre av dessa företags ledningsgrupper vill komma på studiebesök. Det kommer att bli otroligt inspirerande, mötet är inbokat den 22 april. Här vill jag även nämna en annan positiv nyhet: Vi (Strängbetong) har fått en jätteorder till Pyramiden, ett stort kontorskomplex med 4500 kontorsplatser där vi levererar håldäck till 80.000 kvm. Det innebär 50 procent beläggning på årsbasis för håldäcksfabriken och är vår fjärde största order någonsin!

Efter Lean Forum Byggs senaste partnerdag med Lean Kata har vi anmält tre medarbetare till den Lean Kata-utbildning som genomförs av Chalmers Professional i mars. Dessutom har vi anmält ytterligare tre till utbildningen i Lean produktion som Chalmers driver i samarbete med Produktionslyftet. Som grädde på moset kommer alla medarbetare att få möjlighet att inspireras av Robert Kusén och Arne Ljung, väldigt uppskattade föreläsare som också medverkat vid tidigare partnerdagar hos Lean Forum Bygg – den 20 mars föreläser de kring respekten för människan i förändringsprocessen.

Avslutningsvis vill jag tipsa om Årets Lean-byggare och de reportage som kommer i tidningen Byggindustrin i slutet av februari. Här finns bland annat reportage om alla nominerade kandidater, men även en artikel om fjolårets vinnare kring vad priset har lett till, upplevelser och effekter. Fjolårets vinnare var Strängbetong …

Igår inleddes arbetsveckan med en dag på universitetet i Luleå, vilken följs åt av två dagar i Stockholm innan returresa och veckoavslut. Inom Lean Forum Bygg är det förstås den stundande prisutdelningen kring Årets Lean-byggare som är i fokus, där vi just nu spänt inväntar juryns arbete. För tillfället har styrelsen tagit ett steg tillbaka för att lämna dem ifred i bedömningen av de nominerade bidragen.

Styrelsen har istället inför kommande möte som uppgift att studera och kommentera den snart slutsålda utgåvan av ”Utmana dina processer”, där vi står i startgroparna inför en revidering och nytryck – allt för att säkerställa att vi även fortsättningsvis ska kunna sprida kunskap genom att erbjuda den till försäljning. Du som är intresserad av att delta i detta arbete är välkommen att kontakta styrelsen.

För egen del arbetar jag med att färdigställa ett konferensbidrag inom min forskning kring Lean som strategi. Just idag ägnar jag mig dock åt att förbereda ett möte kring VDC  och Lean Kata, där vi (NCC) med hjälp av Joakim Bjurström (som översatt Mike Rothers bok Toyota Kata) ska undersöka hur vi kan integrera Kata med vår kunskap kring Lean och VDC. Just VDC och Lean ligger i tiden och är vad mycket av den kommande Köpenhamnskonferensen i mars kommer att kretsa kring – läs mer på Lean Forum Byggs hemsida!