Hos oss på Sabo tittar vi framförallt på kostnadseffektiviteten i byggandet, eftersom det är ett högt pris på bostadsbyggande och en senfärdig process som främst försvårar ett ökat bostadsbyggande. Vi tror på en ökad industrialisering för ökad produktivitet, där vi, med utgångspunkt att entreprenör och enskilda företag alltid kommer bedriva den för dem mest lönsamma långsiktiga verksamheten, har identifierat tre frågeställningar som vi måste adressera för att öka möjligheterna för att fler entreprenörer ska satsa mer strategiskt i syfte att nå en ökad industrialisering:

1. Vad finns det i lagstiftningen som försvårar för eller skulle underlätta för entreprenörer att gå mot industrialisering?
2. Vad är det i branschstandarderna, såsom AMA eller miljöklassningar, som motverkar en sådan utveckling?
3. Vad kan beställarna ändra i sina upphandlingsstrategier för att ge entreprenörerna de förutsättningar som krävs för att gå mot industrialiserat byggande?

Det finns mycket att göra inom alla tre områden, men för att göra det ekonomiskt lönsamt med en kostnadseffektivare produktion måste vi ändra flera förutsättningar i branschen. Först därefter kan vi som beställare ”pusha” producenterna. Vi vet alla att en repetition av produkter ger högre effektivitet och kvalitet, men det är något som inte kan utnyttjas fullt ut inom byggsektorn, mycket på grund av dagens arbetssätt och regelverk som är projektfokuserade istället för produktfokuserade.

Samtidigt är det just ökad effektivitet som vi behöver. I år produceras cirka 30.000 bostäder, vilket vi har gjort de senaste tre åren medan vi nu ser ut att kunna glädja oss åt prognoser på cirka 50.000 byggstartade bostäder. De 30.000 bostäderna färdigställs av 320.000 verksamma personer inom byggindustrin och vi ligger i kapacitetstak. Under miljonprogrammet producerades 100.000 bostäder per år av 350.000 verksamma. Vi kommer inte att bli fler eftersom det är fler som går i pension än som kommer in på arbetsmarknaden medan bostadsbehovet ökar. Vi måste helt enkelt öka produktiviteten för att kunna öka volymen och det kan vi göra endast genom att förändra förutsättningarna.

Det har blivit en verklig rivstart på jobbet efter semestern, bland annat med förberedande möten med Niklas Modig inför boksläppet den 9 oktober – det kommer i veckan ett nyhetsbrev med en särskild inbjudan till alla medlemmar i Lean Forum Bygg! Niklas och jag har dock inte bara diskuterat releasen av boken utan även hur vi ska gå vidare för att med gemensamma krafter sprida insikten om Lean, där Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” bara är ett av många verktyg.

Parallellt med detta gäller det att hantera kontrasten mellan ledighet och arbete; det känns ju sådär att när sommarvärmen äntligen verkar ha kommit så är semestern slut … Det är heller inte alltid lätt att balansera mellan akademi och byggföretag, kontrasterna är stora även om vi tittar på Lean som en övergripande verksamhetsstrategi. Det finns även stora kontraster mellan Lean som strategi och det konkreta arbetet – att använda metoder och verktyg, att ”göra” – vilket också kräver sin balansering.

Nu är det dags att börja tänka på att nominera företag till Årets Lean-byggare 2016. Kanske är det den organisation eller det företag som bäst lyckats knyta samman Lean som verksamhetsstrategi med handfasta metoder? Oavsett så är du välkommen att tipsa oss om lämpliga kandidater, anmälan hittar du under fliken ”Årets Lean-byggare” på hemsidan.

Styrelsearbetet i Lean Forum Bygg är nytt för mig och något jag verkligen ser fram emot, spännande! Telefonmöten är effektiva men jag ser även fram emot kommande fysiska möten; personliga kontakter inte ska underskattas! Jag ser stora möjligheter att med relativt små medel kunna sprida vårt budskap bredare för att skapa ett ännu större anhängarkluster.

Mitt engagemang i föreningen passar även tidsmässigt in med min nya tjänst på Arcona sedan årsskiftet, där jag arbetar heltid som Lean-ledare – tillsammans blir det en naturlig del av företagets satsning att ytterligare fokusera på Lean. Ett avstamp för mig var också den kurs jag gick i våras i regi av Dag Lotsander, med ett förflutet som bland annat General Manager på Toyota Sweden, som heter ”Fördjupat ledarskap inom Lean”. Det var en kort men effektiv kurs där vi redan infört en del av de tankar som han delade med sig av. Ett uttryck inom Lean lyder ungefär ”så ett frö för att plantera ett träd”, ett poetiskt uttryck som också beskriver min roll. Visst är det viktigt med samordning av olika aktiviteter, men det handlar om den enskilda individen: Lean om me. Det handlar inte om Christel utan att var och en – från ledning till enskilda medarbetare – driver Lean-arbetet.

Vi har kommit ganska långt under dessa sex månader och bland annat etablerat Leanforum för olika befattningar, där deltagarna själva bestämmer när de ska mötas och vad som ska tas upp. Uppslutningen har varit fantastisk med många frågeställningar och önskemål som är gemensamma, exempelvis systematiska förbättringar, uppföljning av resultat och framförallt erfarenhetsutbyte. Vissa vill har korta möten men oftare, andra lite längre men mer sällan, ytterligare andra vill kombinera med en informell middag etcetera. Det viktiga är att det helt upp till deltagarna själva – och att ledningen ställer sig bakom!

Så här inför semestern uppmanar jag gärna kollegor och medlemmar att reflektera kring Lean on me; vad vill jag förändra och förbättra, hur blir mitt arbete – oavsett position – både roligare och smidigare? Vi har alla en liten fröpåse inom oss. Passa på att så ett träd.

Så har vi passerat midsommar och det är snart semestrar, åtminstone har nedräkningen börjat. Jag mötte en forskarkollega som konstaterade att det går att få så mycket gjort när det inte är några studenter på plats; trots att det är studenterna som ger energi så erbjuder dessa veckor ett annat lugn på jobbet. Veckorna brukar karaktäriseras av att vi alla vill ha mycket gjort, en intensiv tid med många deadline, ”det måste vara klart före semestern”.

Ofta bygger vi upp en form av halvårsavstämning inför jul och semestrar, men det är viktigt att komma ihåg att det egentligen är ett avstamp inför starten när vi kommer tillbaka. Min styrelsekollega Erik Söderlund uttryckte det bra: ”Nästa vecka inser vi kollektivt att vi inte hinner med allt, prioriterar och löser det viktigaste …”

Det gäller även inom Lean Forum Bygg, vi ligger redan i startgroparna inför hösten med översyn av styrelsearbetet och planerna med utgivningen av boken ”Detta är Lean”, kanske mindre för att det måste vara klart innan semestern och mer för att det innebär en flygande start för höstens arbetet. Och det är nog vad det handlar om: När vi väl prioriterat klart och bockat av det viktigaste, då ser det betydligt ljusare ut inför det kommande arbetet – och vi kan njuta av ledigheten. Glad sommar till er alla!

Har precis haft besök av Björn Stenvall från Lean Forum Byggs kansli för ett möte kring Veidekkes bidrag till boken ”Detta är Lean”, där jag med kollegor Joakim Örn och Thomas Gardell reflekterat kring kapitlet med samma namn. Det är en intressant utmaning och mycket av det tänk som går igen i boken stämmer väl överens med det arbetssätt och den kultur som vi har byggt upp på företaget sedan 2004.

En grundläggande del är åtagandet, eller engagemanget, där medarbetarna genom sitt eget ansvar också är företagets kulturbärare. Att förklara hur vi – byggbranschen generellt och Veidekke specifikt – arbetar tror jag är en viktig del av Lean Forum Byggs uppdrag att inspirera kring Lean.

Nu står midsommarfirandet för dörren, där dock vädret verkligen kunde vara mer inspirerande, åtminstone här i Lund … Jag hoppas att ni har bättre väder hos er och att ni får en riktigt Glad Midsommar!

Idag befinner jag mig på en studieresa i Amsterdam för att förkovra mig inom ABW – Activity-Based Working. Jonas & Jonas (Hurtigh Grabe respektive Thelandersson) från Veldhoen + Company delar med sig av sin expertkunskap kring konceptet som baseras på tillit och ansvar där medarbetarna stimuleras och stärks samtidigt som lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Det är hörnstenar vi känner igen från Lean och beröringspunkterna är många, vilket är anledningen till att jag är här tillsammans med delar av NCCs HR-organisation.

Konceptet kommer ursprungligen från Amsterdam så valet av studiestad är ingen slump, där vi besöker Microsoft kontor för att se hur ABW fungerar i verkligheten. Här tar de emot över 40 000 besök per år, något de börjar dra i bromsarna inför – de kan inte bara visa hur de jobbar, de måste även jobba också … Utmaningarna handlar om att ändra beteenden, mönster och kultur samt åstadkomma ett coachande ledarskap och lära sig att se helheten. Det är inte en fråga om att skapa ett nytt kontorslandskap; precis som inom Lean går det inte att klippa&klistra, det är ingen ”one size fits all”.

Intressant och spännande, och som sagt en hel del beröringspunkter med Lean!

Först vill jag som nytillträdd styrelseledamot säga att jag ser fram emot dels att få lära känna många fler av er samt dels alla de intressanta diskussioner och spännande aktiviteter som vi har framför oss. Just nu är ni kanske som jag fullt upptagna med att försöka få klart allt det vi föresatt oss att göra färdigt innan semestern? Kanske är ni också lite påpassade av kollegor som behöver er hjälp för att bearbeta sina egna ”att-göra-listor”? Lugn bara, nästa vecka inser vi kollektivt att vi inte hinner med allt, prioriterar och löser det viktigaste, så får det resterande vänta till efter semestern.

Jag tror att många med mig upplever att det just nu finns ett stort intresse och engagemang för att förbättra branschen. Något som jag finner extra glädjande är att synen på förändringsarbete som enbart förbättring av det befintliga nu snarare tagit en mer kritisk hållning, där vi alltmer ifrågasätter om det befintliga verkligen är det optimala. I det läget är det lätt att förespråka att andra branscher minsann har massor att lära oss, vilket alldeles säkert är sant, men jag har ett konkret tips till er kring detta som fungerat utmärkt för mig: Istället för att berätta om hur de gör i andra industrier (eller, ännu värre, att hyra in en konsult för att berätta detta), lägg istället tid och pengar på att faktiskt rekrytera resurser från dessa industrier och påbörja arbetet direkt.

Så på ”att-göra-listan” innan semestern bör punkten ”rekrytering” med, för – vem vet – kanske är just den där resursen som verkligen kan göra skillnad i din organisation sugen på en ny utmaning efter semesterns sköna dagar?

Jag kan inte säga att försommaren surrar särkilt mycket häruppe i Luleå, det är knappt ens någon vårvärme att tala om. Däremot surrar ordentligt kring Lean i byggsektorn. Det ligger i luften, som Ledin skriver (utan att syfta på Lean dock). Det fortsätter att trilla in nya medlemmar till Lean Forum Bygg och även inom NCC så dyker Lean-frågor upp på ett annat sätt än tidigare.

Arbetet med Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” fortskrider som planerat och allt sammantaget borgar för en riktigt spännande höst – sedan är det upp till var och en av oss att tillvara på all denna entusiasm. Och apropå entusiasm har jag under våren haft en dialog med två studenter kring ett studentarbete om Lean, två duktiga killar som tar sina första steg för att skapa sig en uppfattning om Lean i byggsektorn. Vi har inom Lean Forum Bygg ett stort antal entusiaster och förespråkare, men en tydlig signal i studentarbetet är att det finns betydligt många fler av ”oss” i branschen. Riktigt inspirerande! Det är alltid kul att stötta arbeten som detta, studenterna är så klipska, de förstår tänket och har samtidigt ett positivt men kritiskt ifrågasättande som leder både dem och oss framåt.

I nästa nyhetsbrev som kommer efter midsommar kommer ni att kunna läsa om deras studentarbete. Som sagt, det är Lean i luften – nu saknar vi bara lite värme också!

Vad gör man om det råder brist på bostäder? ”Man bygger!”, hojtade finansminister Magdalena Andersson från talarstolen. Om det bara kunde vara så enkelt … Planprocessen är komplex och kommuner är oftast organiserade i en form av stuprörstänk.

Niklas Modig var och föreläste på Lean Forum Byggs årsmöte och visade bra exempel på hur organisationer arbetar utifrån en resurseffektivitet istället för flödeseffektivitet och hur det sedan påverkar resultat, tid och kostnader på ett negativt sätt. Detta gick jag ”igång på” och har nu tillsammans med en kollega på Vellinge kommun börjat titta på hur vi i våra processer kan skapa ett bättre flöde mellan mark och exploatering, plan och bygglov. Vi har en problematik där vi gör extremt mycket omarbete och här måste vi arbeta mer med att förankra våra projekt med medborgare och politiker innan vi börjar producera. Hur kan vi skapa en mer transparent planprocess där alla kan följa procesen oavsett om du är politiker, medborgare eller byggherre?

Åter i Sverige för en dag på universitetet i Luleå. Känner mig ödmjuk inför uppgiften att försöka förvalta och skapa något av alla kunskaper jag fått med mig från Japan. En konkret idé som snurrar i mitt huvud är möjligheten att skapa någon form av träningscenter som passar oss i byggbranschen, något liknande de som Toyota har för såväl medarbetare som för samarbetspartner. Det är en otroligt spännande verksamhet där de praktiskt och teoretiskt tränar på olika saker. Givetvis måste det anpassas till vår sektor, exempelvis är Kanban inte så intressant för oss medan Kaizen å andra sidan verkligen är det. Sandvik och Scania har sina träningscenter, det vore en utmaning att skapa något liknande inom byggsektorns kontext.

I Lean Forum Bygg har vi ett styrelsemöte kvar före sommaren, där det ska bli intressant att få träffa alla (nya) medlemmar i styrelsen. Jag har också noterat att vi blir allt fler medlemsföretag; våra aktiviteter ger ringar på vattnet vilket gör att vi får en större volym att röra oss med – ett kvitto på att det vi gör skapar värde. Utmaning nu är att hålla detta rullande, där både ny styrelse och fler medlemmar utgör en perfekt plattform.