180531-cecilia

Publicerat den 31 maj 2018

En utmaning för oss på Framtidens Byggutveckling – och även resten av branschen misstänker jag – är arbetet med erfarenhetsåterföring och hantering av garantiåtgärder. Vi arbetar bara med nyproduktion, från detaljplanbeskedet till dess att vi lämnar över fastigheten till förvaltande bolag. Vi ansvarar dock för fastigheten även under garantiperioden då entreprenören omedelbart måste korrigera eventuella brister och det är vi som har kontakt med entreprenören om det krävs några garantiåtgärder.

Vi behöver ta fram en bra modell för erfarenhetsåterföring, men det är svårt – är det ens möjligt? Det här är något som omfattar hela processkedjan, från vad som gick bra/dåligt i detaljplanen framåt till hur vi överför denna kunskap till hela organisationen. När bostäderna är byggda och det är dags för både för- och slutbesiktningar, hur fångar vi upp upp eventuella fel och brister på ett systematiskt sätt, inklusive de som uppstår under garantiperioden? Vi måste lära oss sätt att förhindra att de uppstår igen och föra in i vår standard och förbättra våra arbetssätt liksom hur vi kommunicerar detta både internt och till våra entreprenörer.

Jag tror som sagt att många brottas med detta. Något som också förmodligen gäller ”alla” är att när du är i slutet av ett projekt så har du redan inlett arbetet med nästa – hur kan vi väcka lusten att jobba med vad som gick fel (eller för all del det som gick bra) när fokus ligger på projektet närmast framför? Vi har ingen modell för detta men vi söker med ljus och lykta – är det någon därute som har tips och idéer är ni varmt välkomna att höra av er! Min övertygelse är att det krävs en riktigt genomtänkt process och förmodligen någon form av digitalt verktyg som underlättar informationsinsamlingen.

180511-cecilia

Framtidens Byggutveckling blir partnerföretag i Lean Forum Bygg, vilket vi är mycket glada över! Jag känner att det är ett naturligt steg då vi varit medlemmar under en längre tid och där jag själv varit aktiv som styrelsemedlem under det senaste året. Det är en positiv utveckling där vi ser en självklar nytta bland annat i det nätverk som Lean Forum Bygg representerar, där vi både vill lära oss av andra och själva dela med oss av våra erfarenheter.

Bland partnerföretagen och organisationerna är det inte så många byggherrar; det är Vellinge Bostäder och nu också vi. Både som styrelsemedlem och som representant för Framtiden Byggutveckling känns det mycket bra med denna breddning. För att knyta an till Helenas insiktsfulla logg från i tisdags så måste vi producera fler bostäder till minst lika bra kvalitet som nu men med mindre resurser. Att då ingå som en del av Lean Forum Bygg känns som en självklarhet.

Även mina kollegor tycker att det ska bli spännande och bra och framför allt rätt – vi ska som sagt bygga mer, högre volymer men samtidigt med en långsiktigt hållbar kostnadsmedvetenhet. På sätt och vis ligger det i vårt uppdrag att adressera dessa frågor och då är Lean Forum Bygg en utmärkt arena att lyfta dem på!

180419-cecilia

Det var ett fantastiskt intresse för vårt senaste frukostseminarium här i Göteborg den 12 april. Tillsammans lyckades Framtidens Byggutveckling och NCC locka talare från både Ytterbygg och NCC – med lite bonusinlägg även från Yolean. Mats Berntsson, VD på Ytterbygg som var Årets Lean-byggare 2012, berättade om deras fortsatta Lean-resa. Utan några yviga gester kunde han berätta om en fantastisk framgångsresa, där jag framför allt fastnade för en sak: De hade nyligen en annons ute om en arbetsledare och fick hela 75 svar – det händer bara inte! De har verkligen lyckats sätta kulturen i bolaget, det är så mycket mer än metoder och whiteboard, de ÄR ju Lean!

Det var även intressant med Jonas Julin, platschef på NCC, och hans beskrivning av hur de arbetar med visualisering. De använder ett visualiseringsverktyg från Yolean som de är mycket nöjda med och det var riktigt inspirerande att lyssna till hur Jonas och hans medarbetar använder ny teknik. Idag samlas alla framför den stora digitala tavlan med digitala ”postitlappar” för att planera och driva sitt arbete. Här var det kanske mest intressanta det faktum att när det platschefsledda mötet var över står tavlan till förfogande för respektive arbetsledare att gå in och tillsammans med sina medarbetare och planera sin del av arbetet. Det är alltså ingenting som används endast av ledningen utan samma verktyg kan användas genom alla led.

Även Amer Catic från Volvo, som var på plats med sin kollega Dag Bergsjö från Yolean, berättade kortfattat om Yoleans tillkomst och möjligheter. Verktyget är en spinoff från ett Vinnovaprojekt kring produktionsplanering med Volvo och Chalmers bland andra. Det var som sagt ett stort intresse för alla talare på arrangemanget, det kändes lite som ett uppdämt behov och många stannade kvar efteråt och minglade. Bara det faktum att vi inte hade några avhopp utan tvärtom – det kom fler än vad som var anmälda – bådar gott inför kommande arrangemang!

180327-cecilia

Idag vill jag lyfta fram det seminarium som vi arrangerar här i Göteborg den 12 april. Det är Framtiden Byggutveckling och NCC som samordnar seminariet, där jag och styrelsekollega Per Öberg är riktigt stolta över att kunna presentera Årets Lean-byggare 2012 som föreläsare: Ytterbygg. Samtidigt är vi väldigt nyfikna på att höra VD Mats Berntsson berätta om deras Lean-resa och vad som hänt sedan prisutdelningen.

Det är den första nätträffen i regionen på ett bra tag, så vi bjuder även till med en översikt om digitalisering och samhällsbyggande, där NCC berättar om hur visuell planering har använts av de olika aktörer som är inblandade i uppförandet av Nya Barnsjukhuset i Göteborg – vilket även är platsen där seminariet kommer att hållas. Att inleda ett digitaliseringsarbete utan att ha fullständig kontroll på sina processer är farligt; risken är att du istället automatiserar dina slöserier. Det är därför Lean ger digitaliseringsarbetet de bästa förutsättningarna. Välkommen till ett högaktuellt seminarium!

180301-cecilia

Inom Lean talar vi ofta om att stanna upp och reflektera, se tillbaka och ge oss själva en klapp på axeln med tanke på vad vi åstasdkommit innan vi åter vänder blicken framåt. Som sagt, vi talar om det. Ofta i en bisats.

En arbetsplats fungerar generellt bättre med positiv uppmuntran istället för press till att prestera. Privat är jag engagerad i två helt olika sporter, innebandy och ridning, det vill säga en lagsport kontra en individuell sport. I ena är du en i laget, i den andra är du ensam med hästen, men samma sak gäller här.

I laget är det lagandan; vi backar hem tillsammans, går till anfall tillsammans, kämpar tillsammans – och allt blir så mycket roligare och lättare med glada tillrop: Snyggt brutet, kom igen, bra räddning … All kommunikation är viktig under spelet, men uppmuntran är utan tvekan den viktigaste.

Vi är ganska enkla av naturen och precis som hästen mår vi lite bättre av en klapp på nacken eller att bli kliad bakom örat – och vi presterar bättre. Det här vet vi; varför gör vi det inte oftare?

180206-cecilia

På Framtiden Byggutveckling tar vi ganska ofta mötespromenader. Det är inget nytt fenomen men ett väldigt bra alternativ till kontors- eller konferensrumsmöten, särskilt om det är få personer och inget krav på skärmvisning. Tänk efter, hur ofta behövs egentligen den där skärmen? Det är så enkelt att bara ta på sig jackan och gå ut.

Vi sitter på Chalmers-området i Johanneberg där det är enkelt och smidigt att ta ett varv runt kvarteret eller genom parken för en avstämning. Ofta blir mötesresultatet dessutom bättre, vi byter miljö och får tillskott av både andra intryck och syre – det ger helt enkelt nya infallsvinklar. Dessutom vill jag hävda att det är Lean eftersom det är effektivt, vi drar nytta av frisk luft och miljö samtidigt som vi får lite motion, vilket sammantaget ger ett bättre samtal. Kan ett möte vara effektivare?

Apropå möten så genomför vi vårt seminarium ”Effektiva och meningsfulla möten” i Stockholm nu på fredag – det är över 100 anmälda deltagare, vilket är imponerande. Jag önskar er alla en givande föreläsning och ett trevligt nätverkande och minglande!

180111-cecilia

Arbetet med utvärderingen av bidragen till Årets Lean-byggare pågår som bäst, ett spännande jobb med intressanta ansökningar. Vi har tre finalister klara och även om ansökningarna är olika formulerade och varierar i detaljrikedom så är det en riktigt bra ”laguppställning”. Utmärkande är också  känslan i beskrivningarna, glädjen de känt när de arbetat med dessa frågor, att det är fler effekter än ”bara” siffror. Det är svårt att sätta fingret på men helt klart en väldigt positivt läsning.

Denna månad är det jag som är ordförande vilket gör det kommande styrelsemötet lite extra spännande. Vi har ju ett cirkulerande system med roterande ordförande och vice ordförande i styrelsen, ett mycket smidigt system som fungerar väldigt bra. Det är enkelt att lämna över från ordförande till vice ordförande och en förutsättning för detta är den höga närvaro vi har vid våra styrelsemöten. En orsak till den höga närvaron är i sin tur att de är korta, kärnfulla och effektiva och dessutom över Skype. Det är enkelt att vara med och vi får en tydlig puls i arbetet. Sammantaget känns det som att det ger oss goda förutsättningar inför det nya året!

171123-cecilia

Som vi har skrivit här i loggen tidigare så delade Lean Forum Bygg med Helena Lidelöw i spetsen i början av november ut stipendiet Årets Lean-byggarstudent. Det var verkligen inspirerande att se och höra dessa studenter och samtidigt glädjande att de valt ett så pass viktigt och intressant ämne som tredjepartslogistik. Jag hoppas ni utnyttjar möjligheten att titta på klippet/referatet från utdelningen – tre filmklipp finns upplagda på hemsidan.

Utdelning skedde i samband med Nordic Architecture Fair på Svenska Mässan, där vi även passade på att bjuda åhörarna på ett par föreläsningar. Bland annat höll min styrelsekollega i Lean Forum Bygg, Per Öberg, ett föredrag med avstamp i titeln ”Vi kan inte bara spela match, vi måste träna också”. En annan mycket inspirerande person är Hans Reich från Chalmers och Produktionslyftet som har en förmåga att vrida och vända på saker och ting.

I Hans föredrag var det speciellt två saker som jag inspirerades av. Det finns olika sätt att hantera kostnadsreduktioner: Reducera variabel kostnad, fast kostnad och materialkostnad eller – som Hans förespråkar – reducera slöserier och optimera det värdeskapande. Ett tydligt och enkelt budskap som verkligen går hem. Det andra är ett ”mind set”; i dagens konkurrensutsatta värld är det lätt att tyngas ned av myndighetskrav, prispress och annat, där allt landar i ett ”Vi måste!” Tänk om vi kan se den nya tekniken, digitaliseringen och nya affärsmodeller som möjligheter istället och vända detta ”måste” till ett ”Vi vill!”?

171019-cecilia

Den här årstiden är det bra att ha något att se fram emot. Något som verkligen kommer att bli intressant är det seminarium vi planerar i maj med Ytterbygg, ett seminarium som kommer att hållas vid ett av deras projekt i Mölndal. Ytterbygg utsågs till Årets Lean-byggare 2012 och det ska bli väldigt spännande att höra vad som hänt sedan dess och var de befinner sig idag. Eventuellt kommer vi att anordna ytterligare ett studiebesök i anslutning till seminariet.

Hos oss på Framtidens Byggutveckling abetar vi just nu bland annat med en standard för nyproduktion. I övrigt gäller det att göra det bästa av årstiden, där jag har lördagsmorgnarnas hästridning att se fram emot – hög luft, vackra färger och fria tankar ger energi också när höstmörkret faller!

170915-cecilia

Effektiv kravställning. Det låter väl spännande? Att lämna tydliga förfrågningsunderlag som byggherre är oerhört viktigt. Det kan låta självklart men så är inte alltid fallet. Jag har tidigare arbetat på entreprenörssidan där jag läst många förfrågningsunderlag och lagt mycket tid på att reda ut vilka krav som egentligen ställs. Ibland har det funnits motstridiga krav i olika handlingar, ibland har det funnits handlingar som i sak inte har någon reell betydelse för själva anbudsförfarandet.

Varför är då detta så viktigt? Vi vill ju att entreprenörerna ska lägga tid på rätt saker, det vill säga att räkna på anbudet eller ta fram en bra lösning. Att lägga tid på att reda ut oklarheter är inte värdeskapande.

Som byggherre arbetar vi på Framtiden Byggutveckling mycket med denna fråga. Vårt mål är att ha ett tydligt förfrågningsunderlag där våra krav ställs ”effektivt”, det vill säga med så få sidor som möjligt utan att tappa bort någon viktig fråga. För vi har krav – många dessutom – men det är egentligen inget problem om vi beskriver dem på rätt sätt och på rätt plats för att underlätta för våra leverantörer. Vi vill få produkten levererad med rätt kvalitet och precis så som vi hade tänkt oss.