Vintern är kort, det mesta regnar bort, så ta för dig, solen skiner idag … Det stämmer i alla fall för i år. Så vad göra? Jo, det blir till att boka en skidresa förstås, i Sverige. Agil planering när den är som bäst!

Agila, snabbrörliga och förändringsbenägna arbetssätt är något som allt fler talar om som en del av vägen till framgång. Framförallt gäller det i den alltmer digitala värld vi lever i. Det är ett arbetssätt som bygger på kundorientering, inre motivation, förtroende och snabb anpassning. Även om det har en hel del genmensamt med Lean så kan det säkert gå att lära sig något nyttigt här.

Ett annat intressant arbetssätt i projekt är det som kallas IPD, Integrated Project Delivery. Det har börjat få stor spridning i USA och påminner lite om samverkanspartnering eller förtroendeentreprenadformerna här i Sverige, där en av de mest betydande framgångsfaktorerna är teambuilding. Även här går det säkert att lära sig en del nyttigheter.

I veckan var jag på en föreläsning om just IPD hos Tyréns i arrangemang av KTHs Centrum för byggeffektivitet, mycket intressant. Satsningen på teambuilding i IDP görs både för att minska suboptimeringen och för att öka lojalteten med projektet. Att satsa på teamwork är också en av de fem grundläggande värderingarna inom Lean.

I skidbacken och i skidspåret kommer jag att fortsätta att tänka Lean. Jag ska ständigt förbättra min teknik och se till så att det blir en både flödeseffektiv och härlig upplevelse!

Styrelsekollega Per Öberg loggade tidigare om megaprojekt och att riktigt stora sådana var ett helt annat djur att tämja jämfört med ett normalprojekt. Jag kan bara hålla med om det i arbetet med att baxa en järnväg på plats … Det är en svår balans mellan struktur och att inte ha för excessiv dokumentering så att man drunknar i den.

Det är också ett dilemma med stora projekt att de har flera delprojekt som tidsmässigt ligger olika; några ligger tidigt med andra ligger senare. Vi försöker uppdatera arbetssätt och annat allt eftersom, men det är lätt att det istället krockar med de olika upphandlingarna. Hur taktar de in tidsmässigt, vad var sagt från början och vad är det som gäller nu?

Detta och mycket annat måste beaktas och tas hänsyn till vid projekt utav ostlänkens magnitud. Även om vi har planer på vissa strukturella förändringar så är det inte alltid möjligt att genomföra dem. Tidsaspekten är en av många utmaningar att hantera.

Nu ser jag fram emot den 26 mars och prisutdelningen för utmärkelsen Årets Lean-byggare. Jag vet ju hur jämna de nominerade är, de har alla jobbat både mycket och länge med sina processer. Det ska bli verkligt intressant att höra vad juryn kommer fram till. Det ska även bli intressant att vara med på byggegalan eftersom det är första gången för för mig. Hoppas vi ses där – biljetter kan du köpa här!

Att bidra till något större och bättre är en stark drifkraft för många. Signifikativt för de flesta ledande Lean-företagen är att de öppnar upp och bjuder in till studiebesök för att sprida sina erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Stora företag som Scania, men även mindre som exempelvis Ytterbygg, har verkligen lyckats med sitt Lean-arbete och bjuder in både kunder, kollegor och konkurrenter till sina produktionsmiljöer.

Det ligger naturligtvis något mycket fint i att lyckas med sitt eget arbete, men det känns oftast ännu bättre att bidra till något större, att arbeta för att inspirera fler så att även de sedemera kan lyckas. Med Lean-tänket etablerat i processerna blir slöserijakt och ständiga förbättringar en del av vardagen, så när dessa företag visar upp sin produktion så är det en utveckling som redan är pågående. Det är med andra ord ingen fara för konkurrenssituationen.

Att bidra till att en hel bransch kollektivt blir bättre är en lyckad investering. Får alla lite starkare konkurrenskraft så ökar både kvaliteten och innovationstakten, det är ett välkänt faktum – per definition leder således delad kunskap till högre kvalitet i branschen som helhet. Budskapet är därför att både bjuda in till och gå på seminarier, erbjud studiebesök, var stolta över att visa era resultat.

Tillsammans kan vi bidra till något större. Att öppna upp och släppa in andra passar dessutom utmärkt som slutkläm på Alla Hjärtans Dag – hoppas ni har en fin sådan!

Att titta på läget i byggbranschen är alltid intressant. Vi ser tydliga tecken på att vi har flera entreprenörer som drar ner eller slår av på takten. Det är konjunkturen och maknaden som får dem att bromsa, där också Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visade ett brett fall i januari.

I ett sådant läge är det viktigare än nånsin att ligga snålt med resurserna i sina flöden. Tyvärr är det alltför många företag som inte tycker att de har tid att satsa på Lean i en högkonjunktur – och vid en lågknjunktur har de inte råd. Lean är ett verkligt stöd vid inbromsningar, det är nu vi testar om det vi investerat i tidigare verkligen är verksamt.

Det är också intressant att se hur det här slår i olika verksamheter. Det är de som kan erbjuda det lägsta priset som också kan konkurrera, men det kräver att de har kontroll över sin kostnadsmassa. Det är med andra ord den som som tar bort sina slöserier som har störst chans att överleva. Sedan är det förstås oerhört svårt att säga hur det går med konjunkturen.

Samtidigt har vi i stort sett haft en uppgång i branschen sedan dippen 2009, så det kommer väl inte som någon överraskning med några år av avsvalning. En del tror att det blir långvarigt, andra menar att det finns ljusningar. Visste vi hur det går skulle alla veta vad de skulle göra. Vad vi dock vet är att den som tar bort sina slöserier klarar sig bättre.

Har just avslutat ett block i en kurs för vad vi kan kalla ”megaprojektledare”. Här på NCC har vi ett 20-tal utvalda personer som erbjuds utbildning för riktigt stora projekt, vilket är ett helt annat djur att tämja jämfört med normalprojekt. Det rör sig om stora organisationer som dessutom måste vara robusta över en relativt lång tid, något som kräver ett helt annorlunda tänk.

I dagens block fokuserade vi på projektkonfiguration; projektering, inköp och inte minst planering. Just planering och struktur är oerhört viktiga ingredienser i de stora projekten, det blir lätt slöserier om du har en övermängd information och inte kan styra projektet på rätt sätt. Mycket handlar om det vi kallar Lean Construction, det vill säga metoder – en verktygslåda – som stöd för projektstyrningen.

Här finns det förstås massor att ta upp, till exempel att ta beslut på ett strukturerat sätt, CBA (Choosing by Advantages), att dokumentera på rätt sätt samt att i efterhand kunna reflektera över varför och på vilka grunder olika beslut togs. Samma sak gäller planeringen, där Last Planner är något av nyckeln för ett lyckat projekt.

Det gäller att få till en kollektiv planering som buffert för störningar, det vill säga aktiviteter som kan utföras då det normalt planerade inte kan genomföras. Lean-tänket är således en viktig och stor del i megaprojekten, vilket jag förstås tycker är roligt. Det kommer tillbaka i allt, enkla och handfasta metoder som ger stöd för oss att kollektivt göra allt på bästa sätt.

Hos BoKlok har vi nu fått möjligheter att både tillsätta egna resurser och ta hjälp utifrån för att genomlysa och vidareutveckla vår bostadsplattform. Det är Boverket som beviljat oss en rejäl slant – 1,6 miljoner kronor – som en del i deras satsning för innovativt och hållbart bostadsbyggande, exempelvis effektiva byggprocesser och innovativa träkonstruktioner (här kan du läsa mer om satsningen). Vi ser det som ett tecken på att vi är på rätt spår i vår ambition att erbjuda hållbara bostäder åt många människor.

Det sätter också lite extra tryck på oss internt, där många av oss tycker att vi reda har en bra produktplattform. Samtidigt vet vi att vi ofta i de enskilda projekten använder speciallösningar trots att nästan identiska frågeställningar eller utmaningar återkommer i projekt efter projekt. Vi behöver helt enkelt fler smarta färdiga lösningar som kan återanvändas gång på gång. Stödet vi fått beviljat tillåter oss att genomföra en grundlig förstudie under cirka ett års tid; att utveckla och implementera själva plattformen kommer givetvis att ta längre tid än så.

Samtidigt börjar vi som sagt inte från ett blankt blad, det är snarare så att vi i tydlig Lean-anda ytterligare förbättrar vår bostads- eller produktplattform. Med en allt bättre struktur på plats inte bara KAN vi utnyttja digitaliseringens fördelar, vi MÅSTE använda dem för att möta nya utmaningar och dra nytta av alla nya fördelar som erbjuds. Ju fler, bättre och mer avancerade ”legoklossar” vi har att tillgå krävs det också allt bättre digitala hjälpmedel. Vi har nog alla försökt planera ett kök i Ikeas verktyg; nu ska alla byggdelar själva veta var och med vad de passar ihop. Den digitala plattformen ska vara ett stöd och en garant för smarta och korrekta lösningar enligt alla byggtekniska regler.

Mycket av det ovan nämnda har en tydlig koppling till Lean. Att arbeta med ständiga förbättringar är kanske självklart, men det gäller även det faktum att du måste ha kontroll över dina processer – Lean! – innnan du ens kan börja fundera på digitalisering. I det omskrivna projektet Uppkopplad byggplats trycker de också på nya samarbeten mellan traditionella byggbolag och innovativa IT-företag, allt för att kunna driva på byggbranschens digitala utveckling. Här kommer också loggens ”Cliff Hanger”: Som av en tillfällighet har BoKlok inlett ett partnerskap med ett innovativt mjukvaruföretag i Kalifornien, något jag hoppas kunna berätta mer om i en kommande logg …

Idag var jag på ett mycket intressant frukostmöte här i Göteborg, ett samarbete mellan CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) och Lean Forum Bygg. Rubriken var ”Lean construction – vinnande exempel” där Helena Lidelöw från Lindbäcks Bygg och Lean Forum Byggs styrelse höll ett mycket intressant anförande. Intresset var också stort från de cirka 110 deltagarna på plats!

Vad som slog mig under Helenas föredrag var att hon berättade att grundmaterialet – trä – hämtas från Norrland, det förädlas lokalt och lastas på bilar med miljöbränsle för att sedan användas i Lindbäcks miljöbyggnadsklassade moduler. Det här talar de inte så mycket om, nästan allt fokus ligger på deras industriella byggande, men faktum är att de håller en mycket hög miljöstandard också. Hållbarhetsarbetet har kommit långt liksom deras Lean-tänkande, där i och för sig kopplingen till ett hållbart samhälle utan slöserier kan kännas naturlig.

Dessutom fick vi förmånen att dela ut Lean Forum Byggs studentpris under frukostmötet, Årets Lean-byggarstudent. Vinnare blev Jonathan Henriksson och Marcus Henriksson, ett brödrapar från Jönköping University. Tyvärr var Marcus sjuk men Jonathan (på bilden flankerad av mig och Helena) fanns på plats för att presentera deras arbete ”Ökat värdeskapande arbete – implementering av 5S på en byggarbetsplats”. Han lyfte tydligt vikten av visualisering för att visa vad som skulle göras, men även för att visa vilka framgångar som nåtts. En framgångsfaktor helt enkelt.

Stort grattis till Årets Lean-byggarstudenter Jonathan och Marcus som fick följande motivering: ”Det vinnande arbetet behandlar introduktion av Lean-principer på ett mindre entreprenadföretag som är verksamt inom traditionellt byggande. Studien fokuserar på att införa och dokumentera processen med att etablera Lean-verktyget 5S. Som ett delresultat har författarna utvecklat ett stöd i form av en manual som även andra inom byggsektorn kan ta del av.”

Forskning och Utveckling – FoU – förändras i samma takt som samhället i övrigt. Nya eller uppdaterade behov och krav är ständigt återkommande, från lag- och kundkrav till branschregelkrav. Och de ökar stadigt samtidigt som de nya digitala hjälpmedel utvecklas med en rasande fart. Det är därför så viktigt att tidigt känna av hur omvärlden förväntas att förändras, både på kort och lite längre sikt.

Förändrade förhållanden kan till stor del identifieras via forsknings- och utvecklingsverksamhet och den däri inbyggda omvärldsbevakningen. Forskning är till för att ta fram ny kunskap, utveckling syftar till att använda resultaten av ny kunskap och utveckla varor, tjänster och produktionsprocesser eller förbättra befintliga system och komponenter. Med FoU skapas ett innovativt tänkande samt en både bred och djup kompetens vilket ger förutsättningar för företag att skaffa sig tidiga marknadsfördelar och en bra positionering – ibland inte bara att vara tidigt ute, utan ibland kanske rentav att vara först på en ny marknad.

FoU-projekt kan handla om att utveckla produktionsmetoder, ledarskap, förbättrad arbetsmiljö och kvalitet, miljömässigt hållbara lösningar, tillämpning av nya digitala hjälpmedel, teknikutveckling med mer. Med en aktiv FoU-verksamhet i företaget förenklas kunskapsuppbyggnaden, det blir lättare att attrahera nya medarbetare och även att uppdatera befintlig kompetens – du bibehåller och ökar företagets kompetens tack vare FoU. Det här särskilt viktigt inom specialistområden; att hålla sig uppdaterad och à jour med den senaste kunskapen inom området. Det utvecklar även den enskilda individen och får dem att stanna i företaget.

SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond– är en branschgemensam fond för FoU där det är möjligt att få tillgång till extern delfinansiering. SBUF stödjer utvecklingsarbete och forskning hos entreprenörer och installatörer och det är genom dessa som det går att ansöka om bidrag. Läs här om hur det går till och sök bidragför att både behålla och öka företagets kompetens! Ett generellt villkor – i sann Lean-anda – är att projektresultaten görs allmänt tillgängliga och på det sättet gör nytta för hela branschen. Att ständigt förbättra sig är en av Lean-filosofins grundläggande principer. Kaizen – ständiga förbättringar – där alla tar ansvar, insikten om att ingen process är perfekt och att det alltid finns utrymme för förbättringar – det ger innovation och utveckling!

Standard kontra flexibilitet och krocken däremellan är ganska intressant. Generellt när vi talar om projekt så ska de skapa en flexibilitet efter det problem som ska lösas, det är grundtanken. I ostlänken har vi samtidigt fyra delprojekt som representerar varsin delsträcka och inom dessa möter vi fem kommuner och två länsstyrelser att diskutera med. Dessa är också tillståndsgivare.

Vår målsättning är att möta alla på samma sätt, det ska inte vara ett budskap åt ena hållet och ett annat åt andra – aktörerna talar ju dessutom med varandra. Men vi vill också behålla flexibiliteten för att kunna förhålla oss till de olika förutsättningarna. Det är onekligen ett krux även för den mest Lean-intresserade att identifiera rätt manöverutrymme för att driva delprojekten framåt på effektivaste sätt.

Dessutom talar vi i vårt fall om rejält stora projekt, där varje delprojekt omfattar runt tio miljarder kronor. Går det att standardisera processerna och ändå tillåta en flexibilitet för att möta eventuella problem? En liten januaribetraktelse … För att gå över till något helt annat så är vi nu mitt uppe i nomineringen av Årets Lean-byggare, där jag själv intervjuar en av kandidaterna. Sedan är det upp till juryn att utse vinnarna bland de tre kandidater som styrelsen nominerar – på Årets Bygge-galan den 26 mars presenteras vinnaren!

Lean-coacher, har ni tänkt på dem? Själv tänker att det är en ofta underskattad funktion och person i många byggföretag. För mig är det de personerna som verkligen kan metodutveckling inom Lean och att vi rent generellt inom byggsektorn borde erbjuda både bättre nätverk, stöd och utbildning för dem.

Idag är det inte ovanligt att det sitter folk och försöker genomföra Lean-aktiviteter och införa Lean-tänk samtidigt som de också sitter med sitt vanliga jobb. Tro mig, det är ingen bra idé – och det är här som Lean-coachen kommer in. Hur många Lean-coacher har vi i byggbranschen, är det någon som vet? Om du vet, eller kanske rent av själv arbetar som Lean-coach, skicka gärna ett meddelande via exempelvis vår LinkedIn-sida. Det vore intressant att veta sig mer om.

Skulle Lean Forum Bygg kunna utgöra ett sådant nätverk för Lean-coacher? Jag skulle absolut kunna tänka mig Lean Forum Bygg som en samlingsplats för metodutveckling och erfarenhetsutbyte. Här kan vi lägga upp och berätta om olika metoder som fungerar och sprida kunskapen vidare så att vi tillsammans driver den totala utvecklingen framåt.

I ett nästa steg kan vi arrangera träffar för byggbranschens Lean-coacher! Produktionslyftet arbetar mycket med Lean-coacher, även om de främst är inriktade mot tillverkande industri. Jag vet från säker källa att deras årliga lunch-till-lunch-möte för Lean-coacherna är en rik källa att ösa ur vad gäller erfarenhetsutbyte och nätverkande. Kanske något för Lean Forum Bygg?