180920-helena

Publicerat den 20 september 2018

Spårbarhet är ett begrepp som dyker upp så snart du talar om hållbarhet. Vad är det för saker vi egentligen har i byggnadsverket och hur har de hanterats under själva arbetet? Det här är ett område som blir alltmer intressant att jobba med nu när digitaliseringen blir både enklare och mer kostnadseffektiv. Ta exempelvis QR-koder, ett billigt sätt att ha kontroll på flödet som också baseras på allmängiltig teknik som vi redan använder i exempelvis våra mobiltelefoner. Det är också riktigt Lean; använd beprövad teknik!

Det spännande projektet Uppkopplad byggplats, där Luleå tekniska universitet samarbetar med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn, handlar också om ett område där vi kan jobba tillsammans mellan olika branscher. Det kan till exempel handla om samverkan mellan bygg- och processindustrin kring vilka komponenter vi använder, tekniken är som sagt allmängiltig och spårbarheten lika viktig oavsett bransch. Förr eller senare ska riva eller plocka isär det som konstruerats då spårbarheten och identifiering kommer att vara till stor nytta.

Allt detta är bra på lång sikt och inte bara för företagen, utan även för samhället i stort. Naturligtvis kostar även spårbarheten pengar även om vi använder beprövad teknik, men det gör även avsaknaden av kvalitetssäkring som utebliven spårbarhet representerar. Kvalitetsbristkostnaderna är vida överstigande om du inte har full kontroll på vad du stoppar in i dina byggen, så i förlängningen är det en både nödvändig och lönande investering att göra.

180820-helena

Välkommen tillbaka efter semestern och det fantastiska vädret – jag hoppas att du är lika uppvilad och redo för höstsäsongen som vi är! Det finns mycket att se fram emot, inte minst den omvälvning som digitaliseringen representerar.

Just nu talas det en hel del om just digitala verktyg. Ett viktigt och nyttigt fokus borde vara hur de ska användas så att inte arbetssätten styrs av klumpiga och oflexibla – ”icke-Lean” – verktyg. Användarvänlighet får här en ny dimension, något jag upplever kommer att vara en stor utmaning som vi har tillsammans med våra IT-leverantörer.

Traditionellt har mycket, emellanåt nästan allt, arbete satsats på verktygens eller programmens tekniska uppbyggnad. I slutänden är det dock en människa som ska utföra jobbet med stöd av verktyget; om inte gränssnittet fungerar och känns naturligt spelar det ingen roll hur bra den programmerade lösningen än är. Faktum är att vi nog hellre kan acceptera lite sämre verktyg rent tekniskt bara de fungerar sömlöst med hur vi tänker.

Det här är som sagt en nöt för IT-leverantörerna att knäcka, där vi verkligen måste utgå från användarens behov och förutsättningar. Frågeställningen aktualiseras också i projektet Uppkopplad byggplats liksom i det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige – är användaren med från början? Även systerprogrammet Produktion2030 tar upp frågan med tydlig koppling i styrkeområdet Människan i produktionssystemet.

180621-helena

En lite oroande reflektion från min sida efter en del resor i och kontakter med utlandet är om Sverige håller på att bli omsprungna vad gäller byggsektorn? Efter besök i Finland kan jag konstatera att de har mycket seriösa satsningar inom Lean Construction, vilket jag också nämnt i en tidigare logg. Nu har jag även återkopplingar från väst, där de i Norge inte bara satsar på Lean Construction inom byggsektorn utan även på Lean och flödeseffektivt tänkande. Det är en riktigt hög nivå och det är ett stort arbete – varför vill inte fler svenska företag hänga med i trenden?

I Danmark har de ett levande och verkligt aktivt Lean Construction Institute. Om vi ser till ett bredare resonemang så består byggbranschen idag av en alltmer internationell marknad, så här handlar det om svensk byggindustris konkurrenskraft. Vi kommer inte att kunna konkurrera om vi inte förbättrar det vi har. Precis som delar av tillverkningsindustrin la ut produktionen i konkurrenskraftigare länder så riskerar svensk byggproduktion att förläggas till länder med en mer effektiv produktion. Det är en slumrande bomb och vi måste vakna innan det smäller till!

180524-helena

Den 14-16 maj genomförde vår ”systerorganisation” i öst – Lean Construction Institute Finland – sin Lean Construction Congress 2018 med cirka 180 (betalande) deltagare. Imponerande! Det var också ett imponerade program, bland annat med parallella sektioner för fördjupning där jag själv hade jag förmånen att föreläsa vid sessionsrubriken ”Building Services Prefabrication”. Presentationerna under konferensdagarna var både nationellt inriktade med finska föreläsningar samt en ”global” dag med inbjudna internationella talare.

Min reflektion är att det för det första var en fantastisk bredd och mix åt alla håll och ledder – akademi och företag, unga och gamla, konsulter och entreprenörer, ett verkligt tvärsnitt av hela samhällsbyggnadssektorn. För det andra kändes de flesta industrirepresentanterna genuint nyfikna och villiga att ta till sig ny teknik och tankesätt. Det kanske kan vara en effekt av att Finland har en relativt liten egen ekonomi vilket gör att de måste vara mer öppna, men det är ett duktigt folk som genomför det de förutsatt sig – med envishet och vilja har de kommit långt! Inom de områden de inte kommit lika långt visar de en enorm nyfikenhet kring vad övriga världen kan erbjuda.

Beträffande Lean och byggsektorn har Finland förmodligen haft nytta av sin akademiska tradition med kopplingen till CIFE i Kalifornien (Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University). Här skedde mycket av den tidiga teoriutvecklingen inom Lean Construction med direkt överhörning till Finland, något vi till stor del saknat i Sverige. Med Per-Erik Josephsons bortgång tappade vi ytterligare, då han tidigt var en engagerad kraft i det nätverket.

Igår genomförde vi Lean Forum Byggs årsmöte på NCC i Solna. Det är så roligt att träffa personer och organisationer som verkligen har tagit tydliga steg framåt, där jag då främst tänker på Årets Lean-byggare Flexator. Detta Produktionslyftsföretag har också reflekterat över sin egen resa med en vilja att dela med sig, vilket är helt fundamentalt för ett nätverk som Lean Forum Bygg. Det är bara att gratulera VD Ola Adolfsson till hans öppna sätt och härliga attityd som gör att man blir både inspirerad och glad av att lyssna! Även roligt med Kajsa Simu och hennes projekt VALLA Coach som verkligen tar tag i metodikutveckling. Vi är ofta duktiga på att ta tag i problemen när och där de dyker upp, men vi är ack så dåliga på att utnyttja dessa erfarenheter för metodikutveckling. Inom VALLA Coach tror jag att det finns en bra råmodell att använda på många ställen!

180508-helena

Det känns fantastiskt kul att kunna bjuda in till ett studiebesök hos Lindbäcks Bygg i Piteå den 26 juli! Vi visar vår nya fabrik som varit igång i fem månader, så deltagarna kommer att få se den rulla. Eftersom vi är i Piteå så fungerar det att genomföra studiebesöket under en arbetsdag – det landar ett flyg i Luleå cirka 09:40, en delad taxi tar ungefär 50 minuter och ett returflyg avgår bland annat 16:45 (och framåt).

Förutom att vi kommer att visa hur vi tillverkar bostäder i fabrik så kommer vi även att berätta om Lean som verksamhetsstrategi. Dessutom – eller därför – önskar vi också feedback från alla besökare med reflektioner och förbättringsförslag kring vad ni fått se under dagen. Avgiften är 250 kronor per person för att täcka lunch och guidning. Eftersom det är en fabrik i full verksamhet är antalet platser begränsat. Finns det platser kvar kan du anmäla dig här!

Innan dess har vi ytterligare ett intressant arrangeamng, nämligen årsmötet på NCC i Solna den 23 maj. Här kommer vi bland annat att få veta mer om Smart Built Environments projekt VALLACoach, där de tagit fram en coachningsmetod för att förbättra bygget. En viktig byggsten (sic!) i Lean-tänket är just coachning, varför det är extra spännande med en metod som enkom är framtagen för byggsidan och alltså inte har sitt ursprung inom tillverkningsindustrin.

Ytterligare en anledning till att närvara vid årsmötet är möjligheten att få lyssna till Flexators Lean-resa, Årets Lean-byggare 2018! När de inledde sitt arbete med Produktionslyftet var en av målsättningar att de skulle få denna utmärkelse – nu är de där, betydligt snabbare än de kunde ana! Å andra sidan har de arbetar med sitt Lean-tänk och metoder i över tio år, men som deras VD Ola Adolfsson säger: ”Nu händer det!” Anmäl dig här.

180417-helena

Det har redan genomförts ett arrangemang och i veckan arrangeras ytterligare ett med Brains & Bricks som vi gärna marknadsför här på Lean Forum Bygg. Det påminner mig om historien bakom namnet, vilket kommer från tiden då universitetet byggdes – det är inga billiga byggnationer. I det sammanhanget var det någon som nämnde att det var billigare med brains än med bricks – därav namnet på centrumbildningen!

Det är ett namn som fångar byggandet på ett bra sätt. Visst är det bra att ha alla delar, prylar och komponenter på plats men det krävs också planering, det vill säga brains. Vi är ofta ivriga att komma igång men det krävs också planering. Det kan vara klokt att vara lite cool inledningsvis och inte kasta sig över produktionen. Brains & Bricks är helt rätt ute.

En utveckling som inte varit odelat positiv är att vi gärna ser så låg budget som möjligt för projekt- och produktionsplaneringen, liksom för stabsfunktioner med mer. Mycket av framgångsfaktorerna ligger dock i att detta är på plats. En tes inom Lean är att planera långsamt och noggrant för att sedan satsa på ett snabbt genomförande. Det ger bra resultat.

Just för byggbranschen är detta något vi borde kunna ta till oss – att planera långsamt – eftersom den delen av bygget dessutom är ganska billigt. De fel du hittar kan fixas och lagas kostnadseffektivt. 80/20-regeln gäller, vi har 20 procent av kostnaden men 80 procent påverkansgrad. Det omvända gäller när bygget är igång – se gärna kollega Claes exempel – vilket kan ge kostsamma konsekvenser, inte bara för byggare och kund utan även för kringliggande verksamheter och boende.

180403-helena

Lindbäcks Bygg och BoKlok arbetar tillsammans i Smart Built Environments projekt Uppkopplad byggplats. I mars hade vi en träff där vi var överens om att vi måste länka samman planeringsprocessen i byggandet via Last Planner, exempelvis genom att använda SOB (standardoperationsblad) och erfarenhetsåterföring. På så vis kan vi skapa en planering som är flexibel, samtidigt som den innehåller standardelement. Detta kommer vi att arbeta vidare med inom projektet.

Den 17 april kommer dessutom BoKlok till Luleå för att besöka Luleå tekniska universitet (LTU), där de ska eklatera sin förlovning! Skämt åsido så ska de etablera ett långsiktigt samarbete kring forskning och utveckling och i samband med det mötet arrangeras också en workshop med ovanstående som tema – kontakta gärna LTUs Gustav Jansson på institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser om du vill veta mer.

I projektet ska vi även ta upp diskussioner med IT-leverantörer med tanke på behovet av bra uppkopplingar. Det omfattar till viss del även IoT – Internet of Things – då det förmodligen kommer att krävas i olika komponenter inom byggandet. Senast den 1 juni ska vi vara överens om hur vi går vidare med projektet och vilka parter som ska ingå. Om någon sitter därute med någon supersmart lösning så kontakta Gustav enligt ovan. Lean och digitalisering hänger alltmer ihop och det är kul att Lean Forum Bygg är en del av den utvecklingen.

Dessutom är det riktigt kul med arrangemanget i väst den 12 april med bland andra Ytterbygg, en av våra tidigare vinnare till utmärkelsen Årets Lean-byggare. Det kommer säkerligen att vara intressant både för åhörarna att höra vad som hänt sedan dess, liksom för Ytterbygg med en genomlysning av deras fortsatta arbete. I samband med detta kommer även NCC – som för övrigt också är med i Uppkopplad byggplats – berätta om sina tankar runt digitalisering och samhällsbyggande. Den grytan kokar ordentligt och jag känner en stor tillförsikt att det är ett projekt som kommer att kunna hjälpa byggbranschen.

180306-helena

Inledningsvis i dagens logg skulle jag vilja lyfta det lilla goda i vardagen – och hur viktigt det är. Ni som inte gjort det än, läs gärna min kollega Cecilias logginlägg förra vecka, det här är lite på samma tema. Ofta när vi arbetar med Lean så fokuserar vi på avvikelser liksom uppföljningar för att lära oss vad som blivit rätt, men framförallt vad som gått fel. Farför inte fokusera mer på det positiva?

På Lindbäcks Bygg har vi infört Dagens Höjdare i vår dagliga styrning. Efter självklarheter som säkerhetsarbetet, leveransprecision och medarbetarskap med mer så frågar vi om Dagens Höjdare. Vem kan lyfta något som var lite extra positivt från gårdagens arbete?

Det kan tyckas som en omväg för att lyfta något trevliogt, men det är mer än så. Förutom att det alltid är inspirerande att få dela med sig av något positivt så är det även en form av styrmekanism. Alla som arbetar och får höra om Dagens Höjdpunkt vill i sin tur uppleva och dela med sig till nästa gång, de vill göra/vara med om något lika bra. Det är mycket psykologi i det här; det är inte bara lustfyllt och trevligt, det är kraftfullt också.

”Glädjen-i-det-lilla” är som sagt något jag delar med Cecilia och säkert många fler i styrelsen. Något annat och mycket större som vi också delar är tillkännagivandet av Årets Lean-byggare – en riktig höjdpunkt alla kategorier med prisutdelning vid galan Årets Bygge i Stockholm den 19 mars!

180213-helena

Projektet ”Uppkopplad byggplats” har vi loggat om tidigare och det är ett otroligt hett ämne. Jag får mängder av samtal från olika IT-leverantörer, byggföretag och utvecklingsprojekt, det är riktigt häftigt med det stora intresset. Alla vill väl och alla vill vara med. Just nu befinner vi oss i Match Making-fasen där försöker hitta och kombinera olika IT-leverantörer för att matcha de behov vi har i byggföretagen, ett arbete som ska vara klart innan slutet av maj. Mer information om projektet hittar du här.

Sedan måste jag nämna det lyckade arrangemanget med Petra Brask på Skanska i Stiockholm, vilkken succé! En kortare sammanfattning (inklusive Petras presentation) kommer att publiceras inom kort på hemsidan, men grundbudskapet handlar förstås om personlig effektivitet. Ett litet – men ack så behändigt – verktyg för detta är OneNote, vilket även Petra arbetar med. Det underlättar flödet mellan epost och kalender och diverse små anteckningar som du vill ha samlat på ett och samma ställe men tillgängligt för flera användare. Det fungerar även för oss som är lite långsamma med datorer och gör det lätt att hitta saker – otroligt praktiskt, otroligt Lean.

180123-helena

Digitalisering inom tillverkning, det vill säga i fabriksmiljö, har vi alla blivit matade med i arbetet med satsningar som Industri 4.0 där båda maskiner och produkter är uppkopplade. Det ger många fördelar som exempelvis spårbarhet med tanke på hållbarhet eller inom logistik, områden som båda drar nytta av detta. Men hur skulle det fungera på en byggarbetsplats?

”Uppkopplad byggplats” är ett projekt inom regeringens strategiska samverkansprogram som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment och leds av Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet. Själv är jag ledare för ett arbetspaket som ska ta fram en demonstrator där de både medlemsföretagen Lindbäcks Bygg och BoKlok medverkar. I hela projektet deltar i stort sett alla stora byggbolag för att testa tekniken på verkliga byggen. För byggbolagen är den självklara frågan: Vad gör detta för att underlätta byggprojektet?

Det är givetvis intressant, men vi har ett bredare perspektiv än så då det i samverkansprojektet även ingår IT-företag som mer fokuserar på infrastrukturen. Hur får vi stabila uppkopplingar, hur monterar vi enkelt upp utrustningen och hur kan vi ge support till och underhålla en rörlig infrastruktur? Det händer mycket spännande saker i projektet inom områden som Sverige och Norden är duktiga på, vilket gör att vi säkert även kan nå ut internationellt.

Senare denna vecka ska vi resa till Finland för att besöka ett systerprojekt med motsvarande upplägg. Här drivs projektet av Aalto University med en liknande konstellation av deltagande företag från både bygg- och IT-sektorn. Visst vore det riktigt häftigt om vi tillsammans kunde sätta en gemensam nordisk standard för hur vi kommunicerar på våra byggplatser?!